14-09-14

Justitie vervolgt Jan Jacob, vader van de doodgeslagen Jonathan Jacob

doodgeslagen.jpg

Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en een aantal andere Vlaamse kranten, reageerden verontwaardigd op het feit dat Jan Jacob, de vader van Jonathan Jacob die vier jaar geleden in een Mortselse politiecel is overleden, door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld voor misbruik van het inzagerecht in het strafdossier.

Voornoemde kranten hebben de Belgische overheden en de Turnhoutse justitie echter jarenlang ondersteund in het criminaliseren van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem en het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort  (88.539 slachtoffertjes).

De burgers die stilzwijgend akkoord gingen met deze doofpotoperatie, krijgen met de zaak Jonathan Jacob een voorproefje van wat zij, hun kinderen en kleinkinderen over enkele jaren wellicht nog te wachten staat. 

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, belandde enkele maanden geleden vermoedelijk in de cel waarin Jonathan Jacob werd doodgeslagen. Dit gebeurde vanwege enkele seiningen.  Een van de seiningen betrof een klacht wegens 'laster en eerroof' van Victor V., de halfbroer-aanklager van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem. Van V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout (die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte) nooit onderzocht werden. V., een bestuurslid van Sp.a Herentals, zetelt in het bestuur van de lokale Politieraad Neteland.

Een andere seining betrof een klacht wegens 'laster en eerroof van de  politieinspecteur waarmee V. bevriend is. Deze laatste weigerde een proces-verbaal op te maken van de aanslag op Vervloesem's dochter. Die aanslag vond vorig jaar tijdens een maandenlange terreurcampagne tegenover Vervloesem's dochter en drie minderjarige kleinkinderen plaats. Zowel V. als een zogezegd slachtoffer van Vervloesem waren bij de terreur betrokken. Het gerecht van Turnhout trad niet op. Uit het terreur-dossier zouden er 200 belangrijke pagina's verdwenen zijn zodat de daders niet kunnen vervolgd worden...

Familie Jacob naar Kamer van Inbeschuldigingstelling voor Jonathan, en de ijskoude douche erna
http://www.knack.be/nieuws/belgie/familie-jacob-naar-kamer-van-inbeschuldigingstelling-voor-jonathan-en-de-ijskoude-douche-erna/article-opinion-327241.html

Jan Jacob blijft achter beslissing staan
http://atv.be/nieuws/2014-09-13/jan-jacob-blijft-achter-beslissing-staan/#.VBWoPcU73BA

16:17 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, doodgeslagen, Jan Jacob, Jonathan Jacob, Justitie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kindermisbruiken: Justitie blokkeert ‘Klokkenluiders’

Jan.Boeykens.Morkhoven

Zoals ik zei, is Facebook alhoewel interessant, een instrument van de internetpolitie en justitie die over de grenzen heen met elkaar samenwerken om kindermisbruiken en andere zaken in de doofpot te steken.

Dat wordt nog eens aangetoond door het feit dat iederéén die de Nederlandse organisatie Klokkenluiders en/of Klokkenluiders-aktivist Micha Kat ondersteunt, geen toegang meer heeft tot de Facebook-pagina van de Klokkenluiders en/of Micha Kat.
De Facebook-pagina is geblokkeerd versus bepaalde IP-adresen of specifieke computers. De account bestaat dus nog.

De maatregel maakt onderdeel uit van het plan van de Nederlandse justitie om de zaak Demminck en aanverwanten toe te dekken en de mensen die tegen kindermisbruiken strijden, van elkaar te isoleren (en gerechtelijk te vervolgen).
Er loopt namelijk een rechtszaak tegen Micha Kat. Micha Kat publiceerde ook een aantal onthullende berichten over de pedofilie binnen het Vaticaan, de MH17 hoax enz.
De Nederlandse overheid en met name de Staatsveiligheid, politie en justitie zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor de onderlinge conflicten van de kinderrechtenactivisten in Nederland.

Micha Kat wist helemaal niets van het feit dat zijn FB-pagina geblokkeerd werd. Hij heeft ook niets met de organisatie van de account te maken.

De FB-pagina van Klokkenluiders is voor de sympathisanten en contactpersonen van Micha Kat ook niet meer via Google-search en andere zoekrobots weer te vinden.

De Morkhoven-blogs werden vorig jaar maandenlang versleuteld en de webpagina's van de Werkgroep Morkhoven verdwenen toen stelselmatig van het internet. Dat gebeurde toen dat Marcel Vervloesem's dochter en minderjarige kleinkinderen maandenlang door het zogenaamde 'nieuwe slachtoffer' van Marcel en zijn bende werden geterroriseerd. De Turnhoutse justitie die Vervloesem jarenlang vervolgde en de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, trad niet op.

Oud justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die het Veiligheidscontract van de Burger mede ondertekende, beweerde toen dat zij 'niets kon doen omdat zij rekening diende te houden met het principe van de scheiding der machten'. Maar Turtelboom vergat eraan toe te voegen dat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had benoemd.

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat de nieuwe Belgische Minister van Justitie, Maggie De Block (Open VLD, Vlaamse liberalen), aanschrijven. De Werkgroep wil dat de voornoemde zaak waarbij zelfs een regelrechte aanslag werd gepleegd op Vervloesem's dochter zonder dat een inspecteur van de Herentalse politie hiervan een proces-verbaal wou opmaken, grondig wordt onderzocht. Zij wil ook dat de Minister informeert naar de 200 belangrijke pagina's die uit het gerechtelijke dossier van de terreurcampagne zouden zijn verdwenen. Destijds verdwenen op de correctionele rechtbank van Turnhout ook al alle ontlastende stukken uit het strafdossier van Vervloesem zodat deze geen enkel verweer had. Dat werd door de Hoge Raad voor de Justitie slechts enkele dagen voor Vervloesem's definitieve veroordeling door het Hof van Beroep te Antwerpen die het resultaat was van een jarenlang media-proces, bevestigd.

De Belgische Justitie moet ook dringend werk maken van een onderzoek naar de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. (Vlaamse socialisten). V. is de man die de klachten tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem met de steun van de Herentalse Sp.a en de Turnhoutse justitie organiseerde. Het is jammer dat Sp.a-kamerleden zoals Renaat Landuyt die zeer scherp van leer trok over het kindermisbruik binnen de katholieke Kerk, deze zaak al jarenlang doodzwijgen.

Gelieve deze informatie zoveel mogelijk te publiceren en te verspreiden.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----

http://www.klokkenluideronline.is/

04-09-14

Justitie: Omzendbrief vzw Werkgroep Morkhoven

jan-boeykens-van-der-meydenstraat-antwerpen-pedofilie (1).jpg

Omzendbrief 28.8.2014

Spreekverbod voor de Werkgroep Morkhoven

Alles lijkt erop dat de Turnhoutse justitie die de zedenfeiten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem's aanklager Victor V. en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, de publicaties op de blog http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/ opnieuw heeft geblokkeerd.
Toevallig gebeurt dit nadat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens als 'geseind' stond opgegeven.
De seiningen waren ondermeer het gevolg van een oude klacht van het Herentalse Sp.a bestuurs- en gemeenteraadslid Victor V. (2012) en diens vriend-politieinspecteur van de politie Neteland.
V. werd dank zij zijn politieke benoemingen na het aanklagen van Marcel Vervloesem politiek benoemd en zetelt thans in het bestuur van de politieraad Neteland.
 
De politieinspecteur weigerde vorig jaar een klacht wegens een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter te noteren en argumenteerde dat deze laatste niet in staat was geweest om rustig de nummerplaat van de auto te noteren die plots van baanvak veranderde en vervolgens in volle snelheid en met verblindende lichten op haar kwam ingereden. Nadien kreeg de vrouw een sms-je waarbij zij opnieuw met de dood werd bedreigd. Een kopie van dit sms-je werd overgemaakt aan de politie Neteland.
 
De aanslag gebeurde toen dat Vervloesem's dochter en haar gezin met drie minderjarige kinderen maandenlang werd geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie optrad en de klachten bij de Herentalse politie ernstig nam. Zij werd gecombineerd met nachtelijke doodsbedreigingen en het gooien van brandbommetjes die zich 's nachts door de veranda van het huis boorden.
 
Oud-justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) die terzake werd aangeschreven, beriep zich op het 'principe van de scheiding der machten' en weigerde om haar politieke verantwoordelijkheid in deze zaak op te nemen. Turtelboom benoemde echter de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef en tekende, tesamen met oud-premier Elio Di Rupo en oud minister Milquet (cdH) die tevens werden gecontacteerd, het zogenaamde Veiligheidscontract.
Dit Veiligheidscontract stelde dat de regering de 'veiligheid van iedere burger prioritair' stelde.

Bij de maandenlange doodsbedreigingen en terreur waarbij zelfs een tussenkomende buurman van het gezin, een mes onder de keel kreeg, was niet alleen V. maar ook diens neefje D. betrokken. Deze laatste verklaarde een kleine twee jaar geleden, zoals V. dit destijds op dezelfde wijze heeft gedaan, in een zogezegd interview in Het Nieuwsblad, dat Vervloesem hem 'sexueel misbruikt' had. De Turnhoutse justitie liet, zoals gewoonlijk, onmiddellijk een persmededeling rondgaan waarin zij stelde dat zij 'de feiten zeer ernstig nam' en wil de nieuwe klacht die erop volgde, gebruiken om de kinderpornozaak Zandvoort met 88.539 slachtoffertjes, verder toe te dekken. De Turnhoutse justitie beschermt ook reeds jarenlang V. die, als homo-pedo, zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan.
 
Tijdens de maandenlange terreur die door het gerecht van Turnhout werd gedoogd, werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen alle berichten van de vzw Werkgroep Morkhoven waaronder systematisch van het internet.  V. eiste in 2005 reeds dat de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.  Hij werd daarin gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die, benevens Sp.a-kamerlid, in de jaren '90 ook staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was onder het Vice-premierschap van Elio Di Rupo.
Zoals men weet, kwam Di Rupo (PS) die er rond voor uitkomt dat hij een homo is, destijds in opspraak door zijn contacten met een minderjarige jongen.
 
De Turnhoutse justitie telefoneerde enkele maanden geleden naar de spoeddienst van het brandwondencentrum van het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen waar Vervloesem in kritieke toestand werd opgenomen en zei hem poeslief dat zijn proces 'pas in oktober' zou plaatsvinden. Dat was een serieuze klap voor Vervloesem die even tussen leven en dood zweefde omdat zijn zware brandwonden ook een weerslag hadden op zijn hart-, nier- suikerziekte.
 
Het  gaat hier, na het spreekverbod met de pers dat de Turnhoutse justitie Marcel Vervloesem reeds in 2006 oplegde, opnieuw om een aanslag op de nauwelijks bestaande persvrijheid in België.
Justitie verbood Vervloesem die nog steeds bestuurslid is van de vzw Werkgroep Morkhoven, ook om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en besliste dat hij Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en Morkhoven-ondervoorzitter prinses J. de Croÿ die Vervloesem steeds zijn blijven steunen en hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis opzochten, te contacteren.  Hij kreeg bij zijn vrijlating ook een reisverbod en een contactverbod met zijn eigen dochter opgelegd. Op die manier wilde men hem en de Werkgroep Morkhoven isoleren en breken.
Het Nieuwsblad dat blijkbaar in dienst werkt van de Turnhoutse justitie, meldde zelfs dat 'Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had' terwijl dit niet het geval was. Het was enkel een uitvoering van het Turnhoutse ongrondwettelijke vonnis waarin beslist werd dat de aktivist geen deel meer mocht uitmaken van verenigingen die tegen kindermisbruiken strijden.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven bereidt zich nu voor op het zoveelste proces tegen Vervloesem en gaat de nieuwe minister van Justitie Maggie De Block (Vlaamse liberalen) interpelleren omtrent al de voornoemde zaken en het feit dat oud-justitieminister A. Turtelboom (vlaamse liberalen) haar politieke verantwoordelijkheid niet opnam.
 
Er zouden 200 pagina's verdwenen zijn uit het dossier dat Turnhout uiteindelijk rond de maandenlange terreur opmaakte. Destijds verdwenen ook alle ontlastende stukken
uit het strafdossier van Vervloesem bij de correctionele rechtbank te Turnhout zoals de Hoge Raad voor de Justitie slechts enkele dagen voor het definitieve vonnis van Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen, bevestigde.  Vervloesem werd dus veroordeeld op basis van een dossier waaruit bijna alle ontlastende stukken waren verdwenen en er werd geen rekening gehouden met documenten die zijn advocaten ter zitting neerlegden.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven verzoekt iederéén om deze omzendbrief zoveel mogelijk door te zenden en te publiceren.
 
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Van der Meydenstraat 12
2140 Borgerhout

13-08-14

25 jaar Werkgroep Morkhoven – de strijd gaat verder

Jan-Boeykens

De vzw Werkgroep Morkhoven bestaat nu 25 jaar.

Dat is een goed moment om nog eens terug te komen op de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische autoriteiten in de doofpot werd gestopt.

Toen de bekende Morkhoven-activist Marcel Vervloesem de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd hij door zijn homo-pedo-halfbroer Victor die reeds jarenlang in het bestuur van de Herentalse Sp.a zetelt, onmiddellijk van 'pedofilie' beschuldigd.  Victor beweerde tegenover de krant Het Nieuwsblad dat Marcel hem 20 of 30 jaar voordien misbruikt had.

Over Victor bestaan er echter zelf 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes.

De Turnhoutse justitie gebruikte Victor's verklaring ook om de kinderpornozaak Zandvoort met, volgens de federale politie, maar liefst 88.539 slachtoffers, dicht te dekken.

Bij het jarenlange mediaproces tegen Marcel Vervloesem, liet de Turnhoutse magistraten alle ontlastende stukken en getuigenissen uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen.

Pas jaren later, op het moment voor het Hof van Beroep te Antwerpen moest verschijnen, gaf de Hoge Raad voor de Justitie eindelijk toe dat de dossierstukken waren verdwenen. Het kwaad was echter gebeurd en Vervloesem werd zonder verweer, want met de besluiten van zijn advocaten en de talrijke dossierstukken werd er geen rekening gehouden, veroordeeld en in de gevangenis opgesloten.

De Turnhoutse rechters onderzochten ook het sexuele misbruik niet van een bekende Franse jeugdmagistraat die tot kabinetschef van de Franse socialistische minister van Cultuur, Robert Lang, was benoemd.  Deze man stond met een Braziliaans jongetje van 10 jaar op een van de Zandvoort-foto's.  Zij waren beiden naakt en omklemden elkaars penis.  Om de zaak met de Franse magistraat dicht te dekken werd Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux een tijdlang vervolgd werd, gecontacteerd. Zicot beweerde in een fax gericht aan de rijkswachtcommandant van Geel namelijk dat de magistraat een kennis van hem was die een nachtclub in Charleroi uitbaatte. De informatie van Zicot was dus vals en enkel bedoeld om deze zedenzaak niet te moeten onderzoeken.

Er werd nooit geen onderzoek gevoerd naar de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten van Marcel Vervloesem homo-pedo-halfbroer Victor, die door het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk gesteund werd.  Peeters zetelt in het Sp.a-bestuur van Herentals en is bovendien kamerlid voor de Sp.a.  In de jaren '90 was hij, onder het vice-premierschap van de Belgische Elio Di Rupo, Staatssecretaris en Minister van Veiligheid.

Dank zij de Sp.a en Peeters werd Victor die bijna ongeletterd is, op talrijke manieren benoemd. Hij werd bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij en werd bestuurslid van het Herentalse OCMW. Nadat hij met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid van de Stad Herentals werd verkozen, werd  tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.  Hij vertegenwoordigt Herentals in een paar intercommunales (Pidpa,) en zetelt in het bestuur van de politieraad Neteland waarvan Peeters voorzitter is.

Victor stond vorig jaar ook aan het hoofd van de maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem's dochter met drie minderjarige kinderen. In de jeugdbende die met brandbommen smeet en een aanslag pleegde, zat ondermeer de genaamde Dimitri. Dimitri is Victor's neefje en beschuldigde vorig jaar, via een artikeltje in Het Nieuwsblad, Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik'. De beschuldiging werd door het gerecht van Turnhout natuurlijk ernstig genomen.

Alhoewel de terreur maandenlang bleef duren en er telkens een klacht werd ingediend bij de politie, trad het gerecht van Turnhout niet op.

Tijdens de terreurcampagne werden ook alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld en haalde men alle door de Werkgroep Morkhoven gepubliceerde artikels systematisch van het internet.

Er werd klachten ingediend bij het bureau van Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Turtelboom (Open VLD) + Milquet (cdH) maar de terreur bleef gewoon doorgaan en de blogs van de Werkgroep Morkhoven bleven versleuteld.

Dat is vreemd omdat Premier Di Rupo en de ministers Turtelboom en Milquet samen het zogenaamde Veiligheidscontract hadden getekend waarin stond dat de 'veiligheid van iedere burger een absolute prioriteit is van de Belgische regering'.

Oud-minister van Justitie Turtelboom liet op een bepaald moment antwoorden dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen'. Turtelboom benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels echter tot kabinetschef...

Bij het gerecht van Turnhout zouden er ondertussen meer dan 200 bladzijden met belastende verklaringen uit het gerechtelijk dossier inzake de terreur van Victor, Dimitri en de bende zijn verdwenen. Indien dat het geval is, dan is dit ongetwijfeld bedoeld om Victor en Dimitri in deze zaak vrijuit te laten gaan en de klacht van Dimitri tegenover Marcel Vervloesem te kunnen handhaven.

Jan Boeykens die reeds jarenlang voorzitter is van de vzw Werkgroep Morkhoven, werd een paar maanden geleden plotseling geseind voor een oude klacht (2012) wegens 'laster en eerroof van Victor. Bij de klacht bevond zich ook een klacht voor 'laster en eerroof van Victor's vriend, een politieinspecteur van de politie Neteland die naliet om een proces-verbaal op te maken van een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter.

Jan Boeykens wordt ook al gedurende geruime tijd lastig gevallen door Sp.a.-leden die pedofielen ondersteunen. Hij ondervind ook veel problemen met het Brusselse en Antwerpse homo-pedo milieu dat mensen zoals Victor beschermt.

Victor trad enkele jaren geleden in het huwelijk met een andere homo-sexueel maar het huwelijk blijkt geen stand te hebben gehouden en misschien dat er binnen homo-kringen nu toch eindelijk vragen worden gesteld over deze figuur.

02-08-14

Werkgroep Morkhoven bestaat 25 jaar

25.jaar.Morkhoven.jpg

morkhoven.25.jaar.2.jpg

Marcel Vervloesem & de zaak/l’affaire Zandvoort: résumé/samenvatting
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/marcel_vervloesem_de_zaak_laffaire_zandvoort_resume_samenvatting

Zandvoort File: Story of Marcel Vervloesem and the Elite Peophile Networks
http://www.sott.net/article/242930-Zandvoort-File-Story-of-Marcel-Vervloesem-and-the-Elite-Peophile-Networks

20:19 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Werkgroep Morkhoven | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-07-14

Klokkenluiders Nederland

van.buitenen.klokkenluiders.morkhoven.jpg

De Werkgroep Morkhoven bevindt zich niet alleen. In Nederland bestaat er al geruime tijd een Expertengroep Klokkenluiders waarvan ondermeer Paul Van Buitenen deel uitmaakt....
Van Buitenen is een Nederlands oud-Europarlementariër. Hij was werkzaam als ambtenaar bij de Europese Commissie. Als klokkenluider speelde hij in 1999 een belangrijke rol bij de val van de Europese Commissie. Hij keerde zich openlijk tegen frauduleus gedrag door sommige leden, met name de Française Édith Cresson, van de toenmalige Europese Commissie-Santer, die in 1999 indirect door de onthullingen van Van Buitenen in zijn geheel moest aftreden. Van Buitenen werd op non-actief gesteld en overgeplaatst naar een 'ongevaarlijke' functie. Hij schreef een boek over deze zaak, getiteld Strijd voor Europa. Later richtte hij de partij Europa Transparant op. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni 2004 haalde deze vanuit het niets twee zetels.

------

Op het complexe terrein van meldingen van misstanden en thema’s m.b.t. klokkenluiders zijn vooralsnog diverse (overheids)organisaties actief, ieder met hun eigen taakstellingen, doelstellingen en achtergronden.

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders trekt zich het lot van melders van misstanden in zowel de publieke als de private sector al jaren aan. De Expertgroep levert op diverse wijzen een bijdrage om zowel de juridische als de feitelijke positie van de melders en eventuele naasten te verbeteren.

Juist om de navolgende redenen neemt de Stichting Expertgroep Klokkenluiders ten opzichte van andere organisaties zowel in Nederland als daarbuiten een unieke positie in.

Alle leden van de Expertgroep zijn erkende melders van ernstige maatschappelijke misstanden geweest en hebben in hun persoonlijk leven aan den lijve de gevolgen daarvan ondervonden. Als ervaringsdeskundigen weten zij daarom als geen ander wat de effecten zijn die een melding teweeg brengt en de impact die dat heeft op de melder zelf en zijn of haar naaste omgeving.

De Expertgroep biedt melders een professioneel onafhankelijk meldpunt, procesbegeleiding en ondersteuning met expertise voor wat betreft het juridisch traject en desgewenst psycho-sociale bijstand.

In tegenstelling tot andere organisaties die van overheidswege structureel worden gefinancierd, bekostigt de Expertgroep haar activiteiten reeds jarenlang uit eigen middelen. Door tussenkomst van de Tweede Kamer heeft de Expertgroep in 2013 een geringe incidentele overheidsbijdrage toegekend gekregen.

http://expertgroepklokkenluiders.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Buitenen
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Buitenen

19-06-14

Pedofilie België - Justitie Turnhout - Sp.a Herentals

Turtelboom.morkhoven.jpg

Open Brief

Brussel, 19.6 2014

Beste P.

Het verbaast me niet dat al de sms-jes die je me stuurt, gewoonweg terugkomen. Zoals gezegd, zitten de pedo's van Turnhout daar weer achter.

Marcel Vervloesem en ik hadden gedurende de voorbije 20 jaren ook constant telefoonproblemen en last van weerkaatsingen in de telefoon zodat we elkaar telefonisch niet meer konden spreken.

Enkele uren voor dat Gina Bernard die rond de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald werkte, door de Belgische diensten uit de weg werd geruimd, diende ik het telefoongesprek met haar te onderbreken. Zoals bij onze acties steeds gebeurde, was er een zodanig hard geluid op de telefoonlijn (Belgacom) dat we ons gesprek moesten afbreken. Zelfs een brief faxen ging toen niet meer, wat duidt op een goed voorbereid plan waaarvan de maandenlange doodsbedreigingen tegenover haar, deel uitmaakten.

Vorig jaar, toen Marcel's dochter en 15-jarige kleindochter maandenlang geterroriseerd werden door het zogenaamde 'slachtoffer' en het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waartegen de Turnhoutse justitie niet wilde optreden, regende het ook doodsbedreigingen. Men ging tijdens de maandenlange terreur zelfs zover dat men alle blogs van de Werkgroep Morkhoven versleutelde en alle artikels van het internet haalde.

Je vertelde mij dat je tijdens de telefoongesprekken met mij en je vrienden ook constant te maken hebt met weerkaatsingen die een gesprek bijna onmogelijk maken.

Dat past allemaal in dezelfde strategie van de pedo's die Marcel ook een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven en een spreekverbod met de pers  oplegden. Op die manier hopen zij de kinderpornozaak Zandvoort definitief in de doofpot te steken.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---

Foto: Justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) die zei dat ze 'vanwege het principe van de scheiding der machten' niets kon doen tegen het bewust in gebreke blijven van de justitie te Turnhout toen Vervloesem's dochter en kleinkinderen werden geterroriseerd. Turtelboom benoemde de Turnhoutse Procureur Jan  Poels tot kabinetschef... Turtelboom reageerde ook niet op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om belangrijke documenten inzake het peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, aan haar Nederlandse collega over te maken. Zij speelde dus een actieve rol in de doofpotoperaties inzake kindermisbruiken. Toch zijn er bij de laatste verkiezingen nog 40.000 mensen geweest die op haar gestemd hebben.

18:29 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, Justitie Turnhout, pedofilie, sp.a, Sp.a Herentals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-14

Belgische justitie: activisten zijn criminelen

aardappel.actvisten.jpg

Op dinsdag 3 juni stonden in België elf activisten terecht in beroep omwille van hun deelname aan de actiedag tegen genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren op 29 mei 2011. Samen met honderden andere activisten, ruilden ze er GGO-aardappelen voor biologische aardappelen. Het Gentse Hof van Beroep heeft het aardappelproces uitgesteld tot 28 oktober. Dat komt omdat de burgerlijke partijen eerst willen reageren op een gelijkaardige zaak in Frankrijk. Daar werden 54 mensen vrijgesproken in een soortgelijk proces. 

Vorig jaar werden de activisten veroordeeld tot drie à zes maanden voorwaardelijk, samen met geldboetes en een schadevergoeding van ruim 20.000 euro. De activisten gingen in beroep, en legden maandag nieuwe besluiten neer, op basis van een Frans arrest. Daarin stond dat het GGO-veld illegaal was. Dat argument willen de actievoerders nu ook inroepen, en ze grijpen daarmee terug naar een vonnis van een Gentse rechter uit 2012. Die oordeelde dat het ministrieel besluit dat de toestemming voor de veldproef gaf, niet voldoende gemotiveerd was. Ook oordeelde men in Frankrijk dat "een persoon die, wanneer hij wordt geconfronteerd met een actueel, zeker of ernstig gevaar voor hemzelf, voor derden of voor een rechtsgoed, een handeling stelt die noodzakelijk is om de persoon of het rechtsgoed te vrijwaren, niet strafbaar is". De advocaten van het onderzoeksconsortium vragen nu meer tijd om dat besluit te bekijken. 

Dinsdagochtend verzamelden een honderdtal sympathisanten op de Gentse Kouter, onder wie een groep mensen die opnieuw vrijwillig willen verschijnen om de veroordeelde actievoerders te steunen vooraleer het proces van start ging. De rechter ging evenwel niet op dat verzoek in.  

Bron: BioForum

16:44 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, aktie, Belgische justitie, Justitie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgische Justitie dekt moorden en kindermisbruiken toe

zaak-jonathan-jacob.jpg

jonathan.jacob.2.jpg

In België worden activisten zoals Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet alleen systematisch om zeep geholpen door middel van een jarenlang media-proces en het ontzeggen van noodzakelijke medicatie in de gevangenis.

Er worden ook gewoon mensen doodgeslagen zoals de zaak Jonathan Jacob bewijst.

België noemt zich een 'democratische rechtsstaat' terwijl politici, magistratuur en pers alles doen om dergelijke praktijken in de doofpot te stoppen. 

--------

5 juni, 2014

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft zich donderdag nog niet kunnen buigen over het dossier Jonathan Jacob, de 26-jarige man die vier jaar geleden overleed in een politiecel in Mortsel na een tussenkomst van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT). Op vraag van enkele partijen werd de zaak uitgesteld naar 11 september...

Het parket-generaal wil alle agenten van het BBT voor de rechtbank brengen voor opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg. Voorts vraagt het ook de doorverwijzing van de toenmalige directeur en een psychiater van het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen in Boechout voor schuldig verzuim. Zij hadden Jonathan, die onder invloed was van amfetamines, niet willen opnemen, omdat hij zich agressief opstelde.

De man belandde uiteindelijk in een politiecel in Mortsel. Het BBT moest hem in bedwang houden tot een arts hem een kalmerend spuitje kwam geven, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Jonathan stierf in de politiecel.

http://www.vandaag.be/binnenland/151854_zaak-jonathan-jacob-uitgesteld-naar-september.html

16:17 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, Justitie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-14

Socialistische Partij Anders (Sp.a) en Justitie Turnhout

De Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en pedofielen ondersteunde om de kinderpornozaak Zandvoort toe te dekken, nodigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens uit voor een verhoor inzake zijn klacht bij de Generale Staf van de Rijkswacht en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, christen-democraten).

Het is duidelijk dat Milquet daartoe de opdracht gaf.

Maar wat kan men verwachten van rechters die eigenlijk zelf het onderwerp zouden moeten uitmaken van een gerechtelijk onderzoek ?

De rechters van Turnhout onderwierpen Vervloesem destijds immers aan een gerechtelijk geestesonderzoek om het schandaal rond de isoleercellen en de mishandeling + het sexueel misbruik van jongeren en kinderen in het Antwerpse kinderziekenhuiis Good Engels dood te zwijgen. 

Toen de kinderpornozaak Zandvoort onthuld werd, ondersteunden de Turnhoutse rechters niet alleen de pedofielen en criminelen die beweerden het slachtoffer te zijn geweest van Vervloesem om aldus de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) toe te dekken. Zij lieten ook alle ontlastende stukken en getuigenissen systematisch uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden schriftelijk en vlak voor het vonnis van het Hof van Beroep te Antwerpen, moest toegeven.

De aanklagers van Vervloesem werden jarenlang geloofd op hun woorden die in de dagbladen verschenen omdat dit een onderdeel was van het mediaproces tegen Vervloesem. De getuigenissen en bewijzen van de mensen die bewezen dat de klachten tegen Vervloesem verzonnen waren, verdwenen systematisch in de prullenbak.  Turnhout vormde de klachten van prinses J. de Croÿ en Jan Boeykens, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, zelfs om tot klachten tégen Vervloesem. 

De Turnhoutse rechters onderzochten ook het sexuele misbruik niet van een Franse jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort.  Daarvoor werd Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux een tijdlang werd vervolgd, voor gecontacteerd. Zicot beweerde namelijk dat de magistraat een kennis van hem was die een nachtclub in Charleroi uitbaatte. Deze informatie was echter vals en op die manier hoefde de Turnhoutse justitie deze ernstige zedenzaak niet te onderzoeken.

Er werd nooit geen onderzoek gevoerd naar de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten van Victor V., een Sp.a-pedo die de hetze tegen Vervloesem leidde en door de Sp.a onvoorwaardelijk gesteund en politiek benoemd werd.  De man is nog altijd bestuurslid van de lokale politieraad Neteland en werd zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. Dat had hij te danken aan de Herentalse burgemeester en Sp.a-kamerlid Jan Peeters. Victor V. stond vorig jaar ook aan het hoofd van de maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem's dochter waarvan drie minderjarige kinderen deel uitmaken. Hij maakte met de leden van de jeugdbende die door een ander zogezegd slachtoffer van Vervloesem wordt geleid, daarbij zelfs gebruik van een politiescanner.  Er werden doodsbedreigingen geuit; iedere nacht werden er met brandbommen gegooid naar het huis van Vervloesem's dochter; een buurman die zich verzette, kreeg een mes op de keel gezet en er werd met een auto een aanslag op Vervloesem's dochter gepleegd.

De procureur des Konings te Turnhout gedoogde deze terreur en deed niets met de klachten, bewijzen, getuigenissen en processen-verbaal bij de Herentalse en Turnhoutse politie.

Tijdens de terreurcampagne werden ook alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld en haalde men alle door de Werkgroep Morkhoven gepubliceerde artikels systematisch van het internet. Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Turtelboom (Open VLD) + Milquet werden voortdurend gecontacteerd inzake deze toestand maar de terreur bleef gewoon doorgaan en de blogs bleven versleuteld. 

Het is zeker geen toeval geweest dat Minister Turtelboom die liet antwoorden dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen', de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Het is een geluk dat Turtelboom door haar eigen partij wordt afgeschreven en waarschijnlijk geen justitieminister meer zal worden.

De Werkgroep Morkhoven blijft van de politieke partijen en corrupte politici eisen dat er klaarheid komt in al deze zaken.  En, zoals gezegd, heeft het geen enkele zin om de procureur des Konings van Turnhout in het onderzoek te betrekken omdat de Justitie van Turnhout jarenlang een sleutelrol speelde in de genoemde misdaden.

De geloofwaardigheid van voornoemde politici wordt nog eens extra ondergraven omdat het Comité P, dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, zopas schriftelijk liet weten dat zij geen onderzoek wil voeren.

===

Uitnodiging voor verhoor van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vanwege Patrick De Bruyn, commissaris van de Algemene Inspectie van de Federale Politie

De brief draagt het logo van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Milquet), Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie, Gedeconcentreerde Post Antwerpen, Boomsesteenweg 180, 2610 Antwerpen (tel: 03 829 7003 - fax: 03 829 7005 - antwerpen@aigpol.be
 
Notitienummer TU.45.99.9/14 DE
 
Mijnheer,
 
De Procureur des Konings te Turnhout heeft de Algemene Inspectie belast met het onderzoek van de klachtbrief die u op 30.12.2013 per e-mail overmaakte aan de commissaris-generaal van de Federale Politie.
In het kader  van dit onderzoek dienen wij van u een klachtbevestiging te noteren waaruit moet blijken dat de klacht wel degelijk door u werd ingediend en dat u de inhoud ervan bevestigt;
Wij vragen u contact te willen opnemen met onze diensten op het nummer 03/829.70.04 ten einde een afspraak te maken.
 
Hoogachtend, 
 
Patrick De Bruyn
 

 

22-05-14

Werkgroep Morkhoven website geblokkeerd

De skynet-website van de Werkgroep Morkhoven, vooral bekend omwille van de bestrijding van kindermisbruik, was een tijdje geblokkeerd.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met de verkiezingen op 25.5.2014.
Alle Belgische politieke partijen, in het bijzonder de Sp.a, CD&V en Open VLD, zijn verantwoordelijk voor de doofpotoperatie ‘kinderpornozaak Zandvoort’ en de jarenlange vervolging van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die men zelfs een spreekverbod en contactverbod met de pers en de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven oplegde.

Vervloesem is thans herstellende van een wekenlange opname op de spoedafdeling van de afdeling brandwonden van de Stuyvenbergkliniek te Antwerpen.

Vorig jaar voerden enkele zogenaamde slachtoffers van Vervloesem een maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem’s dochter met drie minderjarige kinderen.
De klachten bij de politie van Herentals en Turnhout betreffende deze terreur, bleven zonder gevolg.
De Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort toedekte door Marcel Vervloesem jarenlang te vervolgen op basis van de roddels van een sp.a-pedofiel en een handvol criminelen, gedoogde de terreur.

Zowel Premier Di Rupo (Parti Socialiste) als de ministers Turtelboom (Open VLD) en Milquet (cdH, christen-democraten) werden toen gecontacteerd omdat zij in een gezamelijke persconferentie stelden dat de 'Veiligheid van elke Belg een absolute prioriteit was van de regering'.  Maar het bleef echter bij nietszeggende antwoorden.

Premier Di Rupo liet weten dat hij het schrijven aan zijn administratief bureau had overgemaakt.

Turtelboom liet mededelen dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen'. Turtelboom benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Minister Milquet liet contact opnemen met het Herentalse sp.a-kamerlid Jan Peeters die burgemeester is van Herentals en die in de jaren '90, onder het vice-premierschap van Di Rupo, Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was. Peeters antwoordde dat hij de klacht zou laten onderzoeken maar daar kwam niets van omdat Peeters de Herentalse sp.a-pedofiel altijd ondersteunde en politiek benoemde.  Van Victor V.  bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen.  Die werden nooit onderzocht en de man die dank zij Peeters ook bestuurslid van de lokale politieraad Neteland is, werd nooit gerechtelijk vervolgd.  Victor V. kon met de politieke steun van sp.a-Herentals en Peeters, en met de hulp van de Turnhoutse justitie, Vervloesem wel jarenlang van 'pedofilie' beschuldigen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Tijdens de maandenlange terreurcampagne waarbij Victor V. opnieuw een centrale rol speelde, werden al de skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld.  Dat doet vermoeden dat Di Rupo en de ministers die van deze zaak afwisten , bij deze zaak betrokken waren.

Het Comité P dat de politiediensten zogezegd  moet controleren, liet inmiddels weten dat zij ‘geen onderzoek wil instellen omdat de procureur van Turnhout zich met de zaak bezig houdt'. 

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ - http://morkhoven.wordpress.com/
http://www.klokkenluideronline.is/?s=kinderen+te+koop

20:12 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, vzw Werkgroep Morkhoven, website | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-05-14

Pedophilia: Marcel Vervloesem is back home

marcel.2.jpg

Marcel Vervloesem was for 3 weeks in the hospital as a result of severe burns. He is now back home. The accident was the result of other health problems (heart, kidney, diabetes,) 

Doctors say he could have been death when he lost consciousness.

Belgian justice remains to cover up the Zandvoort child pornography case and wants to prosecute Vervloesem until he dies.  Belgian corrupt politicians support this policy.

13-05-14

13.5.2014: Interview met Marcel Vervloesem (2)

http://youtu.be/RVcf023lgLI

https://www.youtube.com/watch?v=Re2SwMkVnIA

http://youtu.be/Re2SwMkVnIA

20:29 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, interview, kindermisbruik, Marcel Vervloesem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13.5.2014: Interview met Marcel Vervloesem (1)

http://youtu.be/bAti7rFDr0M

08-05-14

Marcel Vervloesem: Kinderen te Koop

marcel.vervloesem.004.jpg

Op 17 augustus, 2012 kwam Marcel Vervloesem die jarenlang werd vervolgd vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers), met zijn boek 'Kinderen te Koop', naar buiten. In zijn boek dat doorspekt is met tal van anekdotes, schreef Vervloesem over zichzelf en de acties van de Werkgroep Morkhoven. 

Omdat de Belgische justitie en de politieke partijen jarenlang alles in het werk hebben gesteld om Vervloesem het zwijgen op te leggen en de uitgave van het boek te voorkomen, werd het boek ook op USB-stick uitgebracht.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/16149/het-boek-kinderen-te-koop-is-uit

Het boek is te bestellen op de volgende adressen:
Voor Nederlandbrenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

Men kan ook de Werkgroep Morkhoven contacteren om het boek te kopen of om steun te betuigen aan de Morkhoven-activist die een tiental dagen geleden met zware brandwonden in het ziekenhuis werd opgenomen. Vervloesem is hart-, diabetes en nier-patiënt en tijdens zijn opsluiting in de gevangenis kreeg hij vaak geen medicatie, wat zijn reeds zeer slechte gezondheidstoestand ernstig schaadde. De Turnhoutse justitie baseerde zich 2 jaar geleden op het zoveelste verhaaltje in Het Nieuwsblad om Vervloesem opnieuw schuldig te verklaren en wenste, zoals gewoonlijk, geen rekening te houden met de ontlastende stukken en getuigenissen in zijn strafdossier. Een jaar geleden werden Vervloesem's dochter en minderjarige kleinkinderen door het zogenaamde slachtoffer en zijn bende maandenlang geterroriseerd en met de dood bedreigd zonder dat de Turnhoutse justitie optrad en de klachten van Vervloesem's dochter onderzocht.  De blogs van de Werkgroep Morkhoven werden toen maandenlang versleuteld om te verhinderen dat dit schandaal bekend zou geraken

werkgroepmorkhoven@gmail.com

05-05-14

Marcel Vervloesem: interview op de spoedopname van het ziekenhuis

De toestand van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die 15 jaar geleden de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en die sindsdien door de Belgische autoriteiten vervolgd wordt, is sinds een paar dagen verbeterd alhoewel hij nog een huid- en nier-operatie zal moeten ondergaan.
Leden van een Nederlandse vereniging namen hem eergisteren een kort interview af.

http://youtu.be/KmsIXzjDg-0

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/16149/het-boek-kinderen-te-koop-is-uit

https://www.youtube.com/watch?v=Re2SwMkVnIA

http://youtu.be/Re2SwMkVnIA

04-05-14

Spoedopname van Marcel Vervloesem: Brief aan Minister Milquet

marcel.3.5.14.1.jpg

Geachte Mevrouw Milquet,

 
Na uw nutteloos schrijven aan sp.a-kamerlid Jan Peeters die het door mij aangeklaagde sp.a-bestuurslid Victor V. reeds jarenlang onvoorwaardelijk ondersteunt en politiek benoemde, ontving ik een schrijven van de procureur des Konings te Turnhout waarin hij de 'bevestiging' van mijn bij uw diensten ingediende klacht vroeg.
 
Maar, zoals u weet, is het de justitie van Turnhout die de criminelen zoals Victor V. en zijn kameraden, reeds jarenlang ondersteunt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Tijdens haar jarenlange vervolging van Vervloesem, liet zij ook alle ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen.
Het waren de Turnhoutse rechters die Vervloesem in 2006 bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegden om mogelijke perslekken te voorkomen.
De rechters van Turnhout gedoogden ook de maandenlange terreur van Victor V. en zijn kornuiten.
 
Ik vind uw doorverwijzing naar de procureur des konings te Turnhout dan ook enigszins misplaatst, temeer daar de Turnhoutse procureur Jan Poels door uw politieke collega justitieminister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd en Turtelboom zich beriep op het 'principe van de scheiding der machten' om geen gevolg te moeten geven aan mijn klacht en mijn verzoek om alle dossierstukken inzake het peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben aan de Nederlandse justitie over te maken.
 
Ik weet niet wat er achter de schermen werd afgesproken maar vorige week ontving ik dan weer een schrijven van het Comité P dat zogezegd de werking van de politie moet controleren.
In haar brief voerde de voorzitter van het Comité P aan dat het dossier door uw diensten aan de procureur des konings te Turnhout werd bezorgd zodat zij dus geen onderzoek hoeft te voeren.
 
Intussen blijft het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die verantwoordelijk was voor alle klachten tegen Vervloesem ten tijde van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort; van wie er 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten met jongetjes bestaan en die verantwoordelijk was voor de maandenlange terreur tegenover Vervloesem's dochter en minderjarige kinderen waarvoor ik bij U klacht indiende, voorzitter van het de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie en bestuurslid van de lokale politieraad Neteland.
Zoals U weet, gebruikte Victor V. ook een politiescanner bij de observaties van het geterroriseerde gezin Vervloesem.
 
Ik vind het bevreemdend dat U op uw website pleit voor 'deontologische waarden' en de 'integriteit' van de politie terwijl U de politie door figuren zoals Victor V. openbaar in diskrediet laat brengen.
 
Het is alsof U wil aantonen dat rotte appels bij de federale politie en politieraden welkom zijn.
 
Ik kan het helaas niet eens zijn met de de door U en de door uw partij gevoerde politiek op dit vlak.
 
In afwachting van uw antwoord (liefst nog voor de verkiezingen), teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
--
 
In bijlage zend ik U een kopie van ons rapport van 4.5.2014 inzake de heer Vervloesem die, zoals ik U een week geleden meldde, wederom met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen. Zijn ziekenhuisopname is mede het gevolg van het maandenlange terroriseren van zijn dochter en minderjarige kleinkinderen door Victor V. in samenwerking met de genaamde Dimitri V. die zich onlangs in een verhaaltje tegenover Het Nieuwsblad als het zoveelste slachtoffer van sexueel misbruik door Vervloesem voordeed. Indien de justitie en de politieke verantwoordelijken, zoals U, hun werk zouden gedaan hebben, dan was Vervloesem die nog steeds bestuurslid is van onze vereniging, niet in het ziekenhuis beland.
 
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: milquet <milquet@ibz.fgov.be>,
 milquet <milquet@lecdh.be>
cc: Info premier <info@premier.fed.be>,
 "contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl" <contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl>,
 "info@rijksrecherche.nl" <info@rijksrecherche.nl>,
 Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 4 mei 2014 18:04
onderwerp: Dossier Zandvoort - terroriseren van onschuldige burgers - mijn klacht

Verkiezingen 2014: Vlaamse socialisten leiden verlies

marcel.3.5.14.4.jpg

Antwerpen, 4 mei 2014

Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand leek gisteren lichtjes verbeterd te zijn alhoewel een operatie inzake zijn ernstige brandwonden, niet uitgesloten is. Er was ook sprake van een nier-operatie maar die werd voorlopig uitgesteld.

De nederlandstalige mainstream pers die werd ingelicht inzake de ziekenhuisopname van Vervloesem en die al 15 jaar lang een mediaproces tegen Vervloesem voert om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen, kan nu dus zonder veel risico te lopen, een pietlullig artikeltje publiceren rond de spoedopname van Vervloesem.

Gisteren kreeg Vervloesem het bezoek van twee Nederlandse activisten die hem interviewden. Het interview zal eerstdaags op het Internet verschijnen.

Er zal eerstdaags ook nog een kort interviewtje van hem worden afgenomen door een Nederlander die voor een Nederlandse universiteit aan een scriptie rond kindermisbruiken werkt.

Om de saaie politieke verkiezingscampagne wat leven in te blazen, gaat de Werkgroep Morkhoven nog snel wat straat-acties voeren om de kiezer te informeren over de politieke corruptie die het in de doofpot steken van een kinderpornozaak met maar liefst 88.539 slachtoffertjes, mogelijk maakt.

Vooral de sp.a (vlaamse socialistische partij) heeft een zeer grote rol gespeeld in het voortdurend aanklagen van Vervloesem om de Zandvoortzaak dood te zwijgen.  Vervloesem's hoofdaanklager Victor V., is immers een Herentals sp.a-bestuurslid dat dank zij de onvoorwaardelijke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en sp.a-kamerlid Jan Peeters, op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd terwijl er zo'n 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten met jongetjes van hem bestaan. Een kopie van deze lijst met PV's werd zonder resultaat naar Premier Di Rupo (PS, franstalige socialisten) en de ministers Turtelboom en Milquet (christen-democraten) gezonden. 

Victor V. was ook betrokken bij de terreur en doodsbedreigingen tegenover Vervloesem's dochter en minderjarige kleinkinderen die vorig jaar plaats hadden. Daarbij werd er zelfs een moordaanslag op Vervloesem's dochter gepleegd waarvan de politie geen PV wilde opmaken omdat de vrouw op het moment dat de tegenligger in volle vaart met verblindende lichten op haar afkwam rijden, niet de tijd vond om rustig de nummerplaat in haar notitieboekje te noteren.  De politie is tevens in het bezit van een uitgeprint sms-je waarin de genaamde Dimitri V. die zich vorig jaar in zijn verhaaltje tegenover Het Nieuwsblad als zogezegd slachtoffer van Vervloesem opstelde, naar zijn betrokkenheid bij de aanslag verwijst.

Maar politie, justitie, Comité P, Hoge Raad voor de Justitie en justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) weigeren elk onderzoek in deze zaak, wat bewijst dat de terreur die toevallig gepaard ging met de maandenlange versleuteling van alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven, vooraf en van bovenaf gepland was.

03-05-14

Corrupte magistraten en politici

marcel.1.5.14.6.jpg

De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die nu al 15 jaar lang wordt vervolgd en die van de Belgische overheid die de kinderpornozaak Zandvoort ten koste van alles wil blijven dichtdekken, in 2006 een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, was eergisteren weer zeer slecht. Dat komt omdat hij zich onvoldoende hersteld voelde om een dringende nieroperatie te ondergaan.

Vervloesem die nier-, diabetes en hartpatient is, herstelt sinds een 10-tal dagen van de zeer ernstige brandwonden die hij opliep nadat hij zijn bewustzijn even verloor en een pot met kokend water over zich heen kreeg.

De achteruitgang van zijn gezondheid gedurende de laatste maanden werd ongetwijfeld mede veroorzaakt door de maandenlange terreur en doodsbedreigingen tegenover zijn dochter en kleinkinderen die vorig jaar plaats vonden.  Die werden door de Belgische overheid waarbij herhaaldelijk klacht werd ingediend, gedoogd. De Belgische overheid blokkeerde toen zelfs alle blogs van de Werkgroep Morkhoven om te verhinderen dat er verslag van deze zaak zou uitgebracht worden.

De terreur kwam van Victor V, een pedo-homosexueel die reeds jarenlang in het bestuur van de sp.a (vlaamse socialistische partij) te Herentals zetelt en die - alhoewel nauwelijks geletterd - al jarenlang op de onvoorwaardelijke steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters kan rekenen. Peeters is ook sp.a-kamerlid en was in de jaren '90 Staatssecretaris en Minister van Veiligheid.  Premier Di Rupo (PS, parti socialiste) was toen vice-premier.Victor V. werd sinds zijn klacht tegen Marcel Vervloesem ten tijde van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, voortdurend politiek benoemd en zetelt tevens in het bestuur van de Lokale Politieraad Neteland die door Peeters wordt voorgezeten.

Bij de terreur waren ook de genaamde Dimitri V. en zijn kameraden betrokken. Zoals Victor V. enkele jaren geleden deed, stapte de genoemde Dimitri met zijn verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' naar de krant Het Nieuwsblad en gebruikte de Turnhoutse justitie het artikeltje om Vervloesem opnieuw voor 'bewezen feiten' te vervolgen. Zoals voorheen, werden alle ontlastende getuigenissen en bewijzen ten voordele van Vervloesem, door de Turnhoutse justitie zonder onderzoek in de vuilbak gekieperd.

Dat de knderpornozaak Zandvoort niet alleen door corrupte magistraten maar ook door corrupte politici in de doofpot werd gestoken, bleek nog eens toen de Turnhoutse procureur des Konings Jan Poels door justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) tot kabinetschef werd benoemd en Turtelboom zich op het 'principe van de scheiding der machten' beriep om in deze zaak niet tussenbeide te moeten komen en geen onderzoek te bevelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, franstalige christen-democraten) deed alsof zij de klachten van de Werkgroep Morkhoven ernstig nam en contacteerde Peeters die natuurlijk niet geneigd was om een onderzoek te laten instellen naar de fratsen van zijn beschermeling Victor V.

Nadien liet Milquet de Procureur van Turnhout contacteren die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkel vroeg om zijn klacht te willen 'bevestigen'.

Het Comité P. dat de werking van de politiediensten zou moeten onderzoeken, liet vervolgens weten dat zij geen onderzoekzou instellen omdat de Procureur des Konings van het gerecht van Turnhout (dat de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang in de doofpot stopte door Vervloesem te vervolgen) 'zich met de zaak bezig hield'.

29-04-14

Toestand Marcel Vervloesem is kritiek

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

Antwerpen, 29.4.2014
 
Beste D.,

Het gaat niet goed met Marcel.
Gisteren had hij ademhalingsproblemen en vandaag is zijn situatie niet verbeterd.
Toen ik rond 14 uur in het ziekenhuis aankwam, was men juist begonnen met een onderzoekje naar zijn bloeddruk en hartslag.  Men gaat nu verder zijn hart onderzoeken en ik denk dat men hem zuurstof zal toedienen.
Op de kamer was het zowel vandaag als gisteren zeer warm, wat natuurlijk zeer slecht is. Gelukkig heb ik een drankautomaat in het ziekenhuis aangetroffen met cola zonder suiker.
 
Marcel is zeer vermoeid, dommelt voortdurend weg en zei me dat hij vortdurend pijn heeft.
Hij was bijna niet in staat om in de zetel naast zijn bed te gaan zitten en men ziet dat zijn bewegingen krachteloos zijn.
Hij zei me dat zijn lichaam geen weerstand meer heeft.
Marcel klaagt echter niet en houdt zich sterk.
Ik ga hem straks opnieuw even bezoeken om hem, indien hij wakker is, te voorzien van een 2de blikje koude cola.
Gisterenavond is er niemand gekomen. Zijn dochter Wendy heeft gebeld.

Tot zover mijn kort verslag.
 
Vandaag zag ik het echt niet zitten om foto's te maken en heb ik uitsluitend met hem gesproken.
Vanwege het onderzoek ben ik snel vertrokken. Hij was trouwens veel te vermoeid.
Als ik hem over een uurtje bezoek, zal ik maar zeer kort blijven. Hij heeft absolute rust nodig.

Jan

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Indymedia Antwerpen

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

De Werkgroep Morkhoven heeft al een tijdje geen toegang meer tot Indymedia Antwerpen.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Werkgroep een officiële klacht indiende tegen Victor V., het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid dat met het sp.a-kamerlid Jan Peeters mee verantwoordelijk is voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
Over Victor V. die een gehuwde homosexueel is, bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes en zijn relatie met Peeters is bevreemdend omdat deze laatste onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo (Parti Socialiste) in de jaren '90, staatssecretaris en Minister van de Veiligheid is geweest.
Victor V. die nauwelijks kan schrijven, zetelt al jaren in het sp.a-bestuur van Herentals; werd tot bestuurslid van het Herentalse OCMW benoemd; zetelt reeds jaren in het bestuur van de Geelse Sociale Bouwmaatschappij; vertegenwoordigt Herentals in twee intercommunales; werd nadat hij tot gemeenteraadslid verkozen, onmiddelijk tot voorzitter van de Herentalse commissie Veiligheid en Politie benoemd en is, tesamen met Peeters die tevens burgemeester is van Herentals, bestuurslid van de lokale politieraad Neteland.
Vandaar dat alle klachten van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven bij de politie van Herentals en Turnhout geseponeerd worden en het Comité P. geen onderzoek wil instellen naar het feit dat Victor V. betrokken was bij de maandenlange doodsbedreigingen tegenover Vervloesem's dochter en 15-jarige kleindochter waarbij zelfs een politiescanner werd gebruikt en alle blogs van de Werkgroep Morkhoven vergrendeld werden.
De Werkgroep Morkhoven die eerder progressief is ingesteld, heeft totaal niets tegen homo-sexuelen. Het is daarom dat zij jarenlang heeft verzwegen dat Victor V. een homosexueel is die zich aan kinderen misgreep.
Vanuit de homo-beweging die zich ten onrechte geviseerd voelt, zijn er de laatste tijd echter regelmatig provocaties zodat de Werkgroep meent dat zij haar stilzwijgen rond Victor V. en zijn corrupte politieke relaties moet doorbreken.
====
Indymedia Antwerpen:
'Geen toegang - U heeft niet voldoende toegangsrechten voor deze pagina.'

http://antwerpen.indymedia.org/node/node/add/news
Pagina niet gevonden
De opgevraagde pagina werd niet gevonden.

Foto: Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem werd voor de zoveelste keer in het ziekenhuis opgenomen. Alhoewel zijn toestand een paar dagen geleden gestabiliseerd leek, is hij er de laatste twee dagen weer flink op achteruit gegaan. Vervloesem werd geopereerd voor kanker en is nier- en diabetespatiënt. Hij is ook hartpatiënt en een hartoperatie is niet meer mogelijk omdat dit te veel risico's inhoudt. In de gevangenis van Brugge en Turnhout werd hem regelmatig de diabetes-medicatie ontzegd zodat zijn benen opzwollen van het water. Dat resulteerde in een aantal spoedopnames. Op een bepaald moment geraakte één van zijn benen ontstoken en moest hij met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Na zijn opname stak men hem bij een volledig doorgeslagen gevangene die geen hulp ontving en die de muren van de cel vol stront smeerde, waardoor er gevaar dreigde voor een nieuwe infectie en spoedopname. Interressant om weten in deze zaak is het feit dat de Werkgroep Morkhoven de voormalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - christen-democraten) voortdurend van al deze zaken op de hoogte bracht. Na een tiental dagen te hebben geschreven en gepubliceerd, werden er - zonder een antwoord te hebben ontvangen van de minister of zijn kabinet - plotseling maatregelen genomen om een einde te maken aan de aangeklaagde wantoestanden. Maar tien dagen later herbegon het spelletje weer. Vervloesem kreeg opnieuw geen medicatie of werd zonder reden in een isoleercel opgesloten. De Werkgroep schreef dan opnieuw naar minister De Clerck en naar de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen. Wederom kwam er geen antwoord en pas na een 10-tal dagen werd de situatie recht gezet. En zo ging dit eindeloos verder. Vervloesem werd als het ware gegijzeld en men wilde zijn naasten (familie, vrienden, leden van de Werkgroep Morkhoven,) psychisch en emotioneel breken. Deze sadistische werkwijze treft men ook bij kindermisbruikers aan.

17:53 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Indymedia Antwerpen, kindermisbruik | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marcel Vervloesem gehospitaliseerd tengevolge zware brandwonden

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.2.jpg

Marcel Vervloesem, de Morkhovense activist die jarenlang werd vervolgd en die door middel van een jarenlang mediaproces als 'pedofiel' werd gebrandmerkt terwijl de daders en organisators in de kinderpornozaak Zandvoort vrijuit gingen, is voor de zoveelste keer gehospitaliseerd.

Vervloesem die destijds voor kanker werd geopereerd en die hart-, nier- en diabetes-patiënt is, voelde zich enkele dagen geleden onwel. Toen hij op de grond viel, greep hij naar een pot met kokend water die op het gasvuur stond. Zijn linkerbeen is tot in de derde graad verbrand en de specialisten overwegen om hem over 10 dagen te opereren. 

Hij lijdt veel pijn en het ongeval betekent een zware belasting voor zijn hart waaraan hij niet meer geopereerd kan worden omdat de risico's te groot zijn.

Wat ongetwijfeld heeft meegespeeld in de verslechtering van Vervloesem's gezondheidstoestand, is het feit dat de Belgische justitie zo'n twee jaar geleden een gefantaseerd verhaal van Vervloesem's neefje Dimitri gebruikte om Vervloesem opnieuw voor 'sexueel misbruik' te vervolgen.  Het verhaaltje werd, zoals gewoonlijk, in Het Nieuwsblad gepubliceerd. Zoals vroeger reeds het geval was, hielden de rechters te Turnhout die verantwoordelijk zijn voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, ook nu geen rekening met de ontlastende verklaringen die de onschuld van Vervloesem aantonen.

De rechters te Turnhout traden zelfs niet op toen de genaamde Dimitri, met de hulp van de genaamde Victor V. die sp.a-gemeenteraadslid is te Herentals, nadien Vervloesem's 15-jarige kleindochter en dochter maandenlang begonnen te terroriseren. Daarbij werden op bevel van hogerhand tevens alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven maandenlang versleuteld in een poging om te verhinderen dat er over dit schandaal verslag zou uitgebracht worden.

Victor V. en de genaamde Dimitri werden nooit voor de terreurdaden vervolgd. Het Comité P deelde zopas mede dat zij geen onderzoek wenst in te stellen naar de klachten die terzake bij de politie van Herentals en Turnhout werden ingediend.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) liet vorig jaar weten dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten, niet kan optreden', terwijl zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Hierbij is dus sprake van politieke corruptie.

Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (cdH) van haar kant rekent op de plaatsvervangende procureur van Turnhout zodat er van een onderzoek en vervolging in deze zaak geen sprake zal zijn. Het gerecht van Turnhout zal zowel Victor V. als de genaamde Dimitri immers verder blijven gebruiken om Marcel Vervloesem die men in 2006 per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, verder de mond te snoeren.

'Deontologische code en waarden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken':
http://www.ibz.fgov.be/code/nl/interieur/valeurs.shtml

Justitieminister Turtelboom: “Ik denk dat we de deontologische code die nu bestaat moeten uitbreiden. Daarover moet trouwens een breed maatschappelijk debat komen. Elke zweem van partijdigheid moet worden vermeden”.
http://www.vandaag.be/binnenland/88097_turtelboom-wil-debat-over-deontologische-code-voor-magistraten.html

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be,

 milquet <milquet@ibz.fgov.be>,

 milquet <milquet@lecdh.be>,

 Info premier <info@premier.fed.be>,

 Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>,

 comite@comitep.be,

 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,

 "Kr.Trouw" <redactie@trouw.nl>,

 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,

 l<hofvanberoep.gent@just.fgov.be>,

 aartsbisdom@kerknet.be,

 "Voorzitter just. Tweede kamer (" <M.dePater@tweedekamer.nl>,

 justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be,

 CDA <cda@tweedekamer.nl>,

 "contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl" <contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl>,

 2e Kamerfractie PvdD <M.Thieme@tweedekamer.nl>,

 praktijkde lichtbron <praktijkdelichtbron@hotmail.com>,

 "info@laurette-onkelinx.be" <info@laurette-onkelinx.be>,

 2e Kamerfractie SGP <sgp@tweedekamer.nl>,

 GENOT Zoe <zoe.genot@ecolo.be>,

 Laurent LOUIS <laurent.louis@live.be>,

 "Fond. Pcesses de Croÿ & M. Lancellotti" <fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu>,

 Familiehulp <hilde.sempels@brussel.familiehulp.be>,

 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>

cc: "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,

datum: 25 april 2014 21:29

 

02-04-14

Minister Milquet: onvoldoende respect voor burgers en politie

Brussel, 26 maart 2014

Geachte Mevrouw Milquet,

 
U blijft ernstig in gebreke inzake de klacht die wij bij u reeds een jaar geleden hebben ingediend.
 
De terreurcampagne van een bende criminelen tegen Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter en haar ouders (+ broertje en zussen), werd nog altijd niet onderzocht.
 
Victor Vervloesem die de bende aan een politiescanner hielp, is nog altijd voorzitter van de Herentalse commissie van Politie en Veiligheid. Hij zetelt ook nog steeds in het bestuur van de lokale politieraad Neteland waarvan zijn beschermer, het sp.a-kamerlid Jan Peeters, de voorzitter is.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
====
 
van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: "via@minbzk.nl" <via@minbzk.nl>,
 milquet <milquet@ibz.fgov.be>,
 milquet <milquet@lecdh.be>,
 milquet@milquet.belgium.be
cc: hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 2e Kamerfractie PvdD <M.Thieme@tweedekamer.nl>,
 "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,
 "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>,
 xavier.baeselen@lachambre.be,
 "yolande.avontroodt" (Open VLD)<Yolande.Avontroodt@pandora.be>
datum: 26 maart 2014
onderwerp: Minister Milquet blijft in gebreke
 
Het volgende bericht kon niet gepubliceerd worden:

'Het Roze Huis' te Antwerpen

Homo.poetry.Roze.Huis.Antwerp.jpg

Enkele dagen geleden kwam ik toevallig in het café 'Den Draak' op de Draakplaats te Antwerpen terecht nadat een paar bezoekers mij bij het voorbijrijden bewust hadden geprovoceerd.

Boven het café dat vrij aangenaam is ingericht, bevindt zich namelijk 'Het Roze Huis' dat zich in haar brochure tot 'alle holebi's en transgenders in de stad en provincie Antwerpen' richt.

Toen ik er over de kinderpornozaak Zandvoort sprak, bleek niemand daarvan gehoord te hebben.  Ook van het toedekken van deze zaak en de voortdurende vervolging van Marcel Vervloesem van onze vereniging die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, wist men niets af.

Ik vertelde dat Marcel Vervloesem vlak na zijn onthulling van de Zandvoortzaak, door zijn halfbroer die als getrouwde homosexueel zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan, werd aangeklaagd.  En ik vroeg de aanwezige homo's wat zij van homo-pedo's dachten.

De jonge homo achter de toog antwoordde mij dat hij enkel een vriend had en hij met 'dergelijke verhaaltjes en praatjes niets te maken wilde hebben'. 

Hij noemde mij bovendien 'kortzichtig' terwijl ik al zo'n 25 jaar geen woord kritiek leverde op homosexuelen en één van mijn beste vrienden homosexueel is.

Enkele oudere homo's die blijkbaar waren opgetrommeld omdat men dacht dat men met een of andere idiote homo-hater te doen had die gemakkelijk belachelijk was te maken, probeerden mij al lachend te provoceren.

Op een bepaald moment kwam er een jongere homo naar mij die mij vroeg wat er aan de hand was.

Ik vertelde hem over de situatie en tot mijn verbazing luisterde hij en stond hij open voor een gesprek.

Hij haalde terecht aan dat wat er gebeurd was, even goed het werk had kunnen zijn van hetero-sexuelen. Zowel binnen de homo-wereld als daarbuiten lopen er immers criminelen rond die tot alles in staat zijn en er geen enkel probleem van maken om minderjarigen of kinderen te misbruiken. Het draait immers niet zozeer rond het homo of niet-homo zijn maar om iemands persoonlijke overtuiging.

Anderzijds kon hij het niet laten om mij te vragen of het 'niet beter was om rond heel die kinderpornozaak Zandvoort te stoppen en er geen andere mensen mee lastig te vallen'.

Maar hij begreep dat Justitie een vuile rol had gespeeld in heel de doofpotoperatie en men daarbij een perverse homosexueel en zijn vrienden tegen ons had gebruikt (en nog steeds gebruikt).

Ik antwoordde hem dat ik mij al meer dan 20 jaar voor Marcel Vervloesem die vorig jaar opnieuw op basis van een verhaaltje in Het Nieuwsblad werd aangeklaagd, inzet en dat ik niet wil dat de kinderpornozaak Zandvoort uiteindelijk in de doofpot verdwijnt. Wanneer ik dat zou doen, zou al het geleverde werk dat voor een deel ook ten koste ging van mijn eigen leven, vruchteloos geweest zijn.

Hij zei me vervolgens dat ik er 'niets bij opschiet als ik zelf kapot aan ga' waarop ik hem vroeg wat hij dan in mijn geval zou doen en of hij dan zijn mede-strijder en vriend zou laten vallen.

Hij gaf me geen antwoord maar ik kon wel horen aan zijn reacties tegenover zijn vrienden en vriendinnen die eerder vijandig gezind waren, dat hij het in zekere zin voor mij opnam.

Bepaalde homo's die mij misschien als een homo-hater zien en die V. willen verdedigen omdat hij niet alleen een getrouwde homo is maar ook al jaren een bestuurslid is van sp.a Herentals, hebben dit echter anders begrepen.

Ongetwijfeld zijn en er hier en daar ook homo's in Het Roze Huis die maar al te goed van de kinderpornozaak Zandvoort afweten en die, omdat ze zelf geen onbeschreven blad zijn, hopen dat ze met mij kunnen afrekenen.

Dat maakt dat de situatie langzaam escaleert en ik het hele homo-lesbiennne-wereldje en alles wat daarrond hangt, tegen mij dreig te krijgen.

Ik heb echter besloten om voet bij stuk te houden en wil weten wat de homobeweging van de doofoperatie Zandvoort denkt. Het gaat hier immers om een getrouwde (pedo)homosexueel die, alhoewel quasi ongeletterd, door de sp.a op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd en van de Justitie zijn gang mag blijven gaan. De man moet binnen de (pedo)homo-kringen ongetwijfeld bekend zijn.

Wat deze zaak bijzonder vreemd maakt is dat Victor V. al jarenlang ondersteund wordt door het sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals.

Zonder ervan beschuldigd te worden van 'allerlei zaken te willen suggereren', halen we aan dat Peeters in de jaren '90 onder het Vice-premierschap van Elio Di Rupo (Parti Socialiste), een tijdje de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid is geweest. Dat verklaart misschien mede de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid in deze zaak. Op 28.3.2014 kreeg Pascal Petry, momenteel de veiligheidsadviseur van premier Elio Di Rupo, ook de functie van adjunct-administrateur-generaal van de Staatsveiligheid.

Bij ons laatste bezoek aan het café troffen we er enkele Amsterdamse Gay tijdschriften aan. Daarin werd een lijst van talrijke organisaties maar geen foto's van kinderen aangetroffen.

Ter informatie: Richard van O., de echtgenoot van hoofdverdachte Robert M. in de Amsterdamse peuter-misbruikzaak, is enige tijd lid geweest van pedofielenvereniging Martijn.
Martijn adverteerde ook op Boyhood-magazine.org, de website van Richard van O.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

Foto: een 'poetisch' beeld uit een van de Gay-magazines

28-03-14

Minister Milquet en de zogezegde veiligheid van de burger

Brussel, 26 maart 2014

De familienaam van Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter Sanne en haar ouders in het onderstaand bericht, werden om veiligheidsredenen en omwille van voortdurende pesterijen, verwijderd.

De Werkgroep Morkhoven ontving nog altijd geen antwoord van Minister Milquet (cdH, christen-democraten) op haar schrijven van 23.10.2013. Dat komt omdat de Minister weet dat de zogenaamde getuigenis van één van de kleine criminelen waartegen de Morkhoven klacht indiende, eind volgende maand door het Hof van Beroep van Antwerpen nog moet gebruikt worden om Marcel Vervloesem opnieuw te veroordelen.

Men kan bijna spreken van een politieke dienstverlening aan de magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekten. Milquet betuigt hiermee ook haar steun aan haar collega justitieminister Turtelboom (Open VLD) die uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef benoemde. De Turnhoutse justitie deed 20 jaar lang al het mogelijke om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Milquet spreekt voortdurend over de 'Veiligheid van de Burger' maar bedoelt, vanuit electorale overwegingen, uitsluitend de veiligheid van vrouwen. Premier Di Rupo die in dit dossier tevens werd gecontacteerd, is dan weer enkel bekommerd om de veiligheid van homosexuelen.

De Werkgroep richt zich nu opnieuw persoonlijk en via een Open Brief aan Minister Milquet. Het is immers onaanvaardbaar dat de Belgische overheid, waaronder de Justitie van Turnhout, de kinderpornozaak Zandvoort blijft toedekken door nu zelfs kleine criminelen tegen de minderjarige gezinsleden van de Morkhoven-bestuursleden te gebruiken.

Dat zijn regelrechte maffia-praktijken.

Misschien kan men nog iets leren van de Siciliaanse maffia die weliswaar ernstige misdaden pleegt maar die wél respect heeft voor kinderen.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  "via@minbzk.nl" <via@minbzk.nl>,
 milquet <milquet@ibz.fgov.be>,
 milquet <milquet@lecdh.be>,
 milquet@milquet.belgium.be
cc: hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 2e Kamerfractie PvdD <M.Thieme@tweedekamer.nl>,
 "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,
 xavier.baeselen@lachambre.be,
 "yolande.avontroodt" <Yolande.Avontroodt@pandora.be>
datum:     26 maart 2014
onderwerp: Minister Milquet blijft in gebreke

====

Brussel, 23.10.2013

Geachte Mevrouw Milquet,

 
Betreft: terreurcampagne - veiligheid van de burger - Victor Vervloesem
 
Omdat u met Premier Di Rupo en justitieminister Turtelboom de 'veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit van de regering'  noemde terwijl dat een valse belofte was, zend ik u een kopie van onze brief van 21.3.2013.

Victor V. die aan het hoofd stond van de terroriserende bende, die schriftelijke doodsbedreigingen uitte ten opzichte van een minderjarige en de bende voorzag van een politiescanner, zetelt nog altijd in het bestuur van de lokale politieraad (Neteland) die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) wordt voorgezeten.

Hij is als bestuurslid van de Herentalse sp.a, ook nog steeds voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van het stadje Herentals.

Van onze klacht bij het Comité P werd er niets meer vernomen en alles wijst er op dat de kwestie, zoals de andere zaken in het verleden, werd dichtgedekt. Dat komt omdat Victor V. meewerkte aan de doofpotoperatie inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail
aan: milquet@ibz.fgov.be,, milquet <milquet@lecdh.be
cc: Info premier <info@premier.fed.be>, Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, katholieknieuwsblad,"Nieuwsredactie stadsomroep.com", <hoofdredactie@demorgen.be>,
datum: 24 oktober 2013

=============================

Brussel, 21.3.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen (cdH)

Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'

Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne H., op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje. 

Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.  

Het sms-je was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders. Daarbij werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang afgesloten. 

Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals die goed bevriend lijkt met Victor V., geen proces-verbaal wenste op te maken.

Uw diensten lijken de criminelen te beschermen.

Vandaar dat er thans ook een ander gezin met minderjarige kinderen door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen 'om het huis in brand te steken' geterroriseerd wordt.

's Nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes in de omgeving van de huizen van de beide gezinnen en er waren ook reeds nachtelijke geweerschoten te horen.

Een buurman die iemand van de door uw diensten beschermde criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat 'hij zich beter niet kan moeien in de zaak indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

Victor Vervloesem is een quasi analfabeet die met de politieke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Dank zij deze politieke benoeming werd hij in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld. In 2007 werd hij tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters die U op 4 maart 2013 terzake schreef, wordt voorgezeten.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Peeters die Victor Vervloesem ondersteunt, niet alleen een sp.a-kamerlid is maar, onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo in de jaren '90, ook de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.

Van Victor Vervloesem bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen die echter nooit onderzocht werden.

Op 4 maart 2013 schreef u terzake naar de Herentalse burgemeester maar, zoals reeds gesteld, werd Victor Vervloesem niet alleen tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie maar ook tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.

Dat maakt dat hij niet alleen op de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester (die hoofd is van de Politie), maar ook op die van bepaalde politieagenten kan rekenen.

Gisteren werd Peter H., de vader van Sanne, door een paar politieagenten over de 'stand van zaken in Herentals' verhoord. De agenten hadden het daarbij over 'James Bond-achtige verhalen' terwijl alle sms-jes gewoon werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals werden gevoegd.

Uw diensten beweerden zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem's kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne H. stuurde, waarvan de politie van Herentals een proces-verbaal opmaakte, 'op de computers van het gezin H. zelf waren aangemaakt'.

Dat is toch wel een zware beschuldiging en behoort, bij mijn weten, niet de taak van de onder uw bevoegheid werkende diensten.

De politie nam de computers van mevrouw H. en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. Ze zouden vandaag terugbezorgd worden.

Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen 'niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben'.

Zij zeiden dat zij 'er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan'.

Victor Vervloesem en de bendeleden lijken dus door bepaalde leden van uw diensten die instaan voor de 'Veiligheid van alle burgers', beschermd te worden.

Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de 'De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering', verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak in plaats van de gezinnen die tengevolge van het in gebreke blijven van uw diensten, het slachtoffer werden van een maandenlange terreur, als 'verdachten' te behandelen en ze te criminaliseren.

Zoals ik zei, hoeven we op Minister Turtelboom die het parket van Turnhout op de vingers zou kunnen tikken, helaas niet te rekenen. De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat al maanden nalaat om in deze op te treden, tot kabinetschef en liet ons bij monde van haar kabinetsattaché weten dat zij, 'gelet op het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kan komen'. 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend U hierbij (nogmaals) een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor Vervloesem bestaan 3) het sms-je van Victor Vervloesem's kompaan Dimitri (+ de link naar zijn nummertje 'Fuck de Politie' op YouTube)

Meer info op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

====

De hoofdcommissaris van de politie van Herentals die de aanslag niet wenste te noteren, is de genaamde Ronnie Neefs.

Het kan zijn dat de politieagenten die de gezinnen die reeds maandenlang het slachtoffer zijn van terreur, thans zelf beschuldigen, in zijn opdracht handelen.

Intern onderzoek in aanbevolen.

http://www.comitep.be/NL/index.asp?ID=Form

====

Uw formulier werd verzonden aan het Vast Comité P

Votre formulaire a été envoyé au Comité permanent P

http://www.comitep.be/formmail.asp

====

Burgers en veiligheid: 'samen de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verhogen'

http://www.vvsg.be/veiligheid/gemeentelijkveiligheidsbeleid/Documents/Burgers%20en%20veiligheid%20-%20Samen%20de%20leefbaarheid%20en%20veiligheid%20in%20de%20buurt%20verhogen.pdf

 

 

17-03-14

Hoogste politici betrokken bij kindermisbruik en bescherming van pedofielen

di.rupo.milquet.turtelboom.jpg

Open Brief

Brussel, 17.3.2014

Beste,

Heb vernomen dat een journalist die over de zaak Demmink rapporteerde, in Thailand vermoord is.
Bij ons zijn er een tiental getuigen in de zaak Dutroux uit de weg geruimd.
Ook Marie-Françoise Botte die in Thailand werkzaam was en nadien door de klachten en vervolgingen van bepaalde journalisten en de justitie, een zelfmoordpoging ondernam door inname van een bleekmiddel, heeft men het zwijgen opgelegd.
Daarnaast was er Gina Bernard die vermoord werd ten gevolge van haar onderzoek in de zaak Manuel Schadwald.
En tenslotte is er Marcel Vervloesem die, normaal gezien, al lang dood had moeten zijn doordat men hem zelfs zijn medicatie in de gevangenis weigerde.
Marcel zou in feite opnieuw een hartoperatie moeten ondergaan maar men vindt het te riskant.
En om hem nog sneller om zeep te helpen, besliste de justitie dat de zoveelste klacht tegen hem waartegen hij een beroep aantekende, eind volgende maand reeds voor de rechter komt die, zoals gewoonlijk, geen rekening houdt met de ontlastende getuigenissen en documenten.  
Enkele jaren geleden kwam Marcel's zaak ook voor het Hof van Beroep te Antwerpen alhoewel hij door het jarenlange mediaproces reeds werd veroordeeld. De Hoge Raad voor de Justitie moest toen enkele dagen voor de zitting toegeven dat de correctionele rechtbank van Turnhout, alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier had doen verdwijnen. Er werden nog snel wat documenten toegevoegd waarmee men vanzelfsprekend geen rekening hield en hij werd bliksemsnel veroordeeld.
Alle documenten (3 dozen vol) van één van zijn advocaten werden bij wijze van spreken in de vuilbak gekieperd. Ook Marcel's belangrijkste advocaat werd geschorst zodat men ook daar alle stukken van het dossier van Marcel kon doen verdwijnen.
Marcel's zaak kwam eerst nog even voor het Hof van Cassatie omdat er, benevens het bedrog, ernstige procedurefouten werden gepleegd.
Enkele dagen voor de zitting op Cassatie, ben ik samen met Marcel nog even het dossier gaan inkijken. Daaruit bleek dat de rechters van het Hof van Beroep van Antwerpen en van het Hof van Cassatie te Brussel, de documenten niet eens bekeken hadden. We konden dat vaststellen doordat de documenten nog aan elkaar kleefden. Er was namelijk iets fout gegaan met nummering van de stukken en Marcel had de nummering met tippex verbeterd waardoor de bladzijden aan elkaar bleven plakken.
 
Zoals je misschien weet, wil men Marcel nu veroordelen op basis van een in het geheim opgenomen en gemonteerde bandopname van een zekere Dimitri die goede contacten heeft met Victor V., de halfbroer van Marcel. Deze laatste stapte onmiddellijk na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waardoor de internationale pers naar Morkhoven afzakte, met enkele jonge homo-vrienden naar de pers en beweerde dat hij 30 jaar voordien door Marcel sexueel misbruikt werd.
Van Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Belgische justitie nooit onderzocht werden.
 
Een interessant detail in deze zaak is de persoonlijke betrokkenheid van justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) in deze zaak.
Nadat Marcel door de genaamde Dimitri die een specialist is in het maken van muziekcollages werd aangeklaagd, begon deze laatste Marcel's 15-jarige kleindochter te chanteren en met de dood te bedreigen omdat hij een relatie met haar wilde aangaan en hij wilde dat zij 'aan zijn kant' stond.
Enkele maanden nadien startte hij met Victor V. en zijn vrienden opnieuw een ware terreur-campagne tegen Marcel's dochter en kleindochter. Gedurende maanden werden zij 's nachts wakker gebeld. Er werd zelfs een politiescanner gebruikt om het gezinnetje voortdurende te observeren. 's Nachts werd er met brandbommetjes naar het huis gesmeten; Marcel's dochter kwam bijna om toen zij door een snel rijdende wagen van de bende die zich plotseling vanuit tegenovergestelde richting op hetzelfde baanvak begaf en zijn grote lichten aanstak, van het wegdek werd gereden en een buurman van het gezin Vervloesem kreeg een mes op de keel gezet toen hij een lid van de bende die brandbommen gooide, te pakken kreeg.
Voor al die zaken werd en door Marcel's dochter en kleindochter telkens een klacht neergelegd bij de politie van Herentals zonder dat de Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort toedekte en Marcel langdurig vervolgde door alle ontlastende documenten uit het strafdossier te doen verdwijnen, optrad.
Tijdens de maandenlange terreurcampagne werden alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven afgegrendeld en verdwenen alle webpagina's systematisch van het internet.
Pas na maanden werden de blogs opnieuw toegankelijk. Dat kwam omdat de hooggeplaatsten pedo's die achter de nieuwe beschuldigingen tegen Marcel zitten en de maandenlange terreur op touw zetten, dachten dat zij met het afgrendelen van deze blogs konden verhinderen dat de Werkgroep Morkhoven verslag zou uitbrengen over deze van bovenaf georchestreerde campagne.
Zij dachten echter verkeerd en alle brieven die de Werkgroep Morkhoven in deze zaak aan Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Milquet (Binnenlandse Zaken, Christen-democraten) en Turtelboom zonden, kwamen gewoon op het internet terecht.
Ook de antwoorden van het bureau van Di Rupo en van de ministers Milquet en Turtelboom, werden gepubliceerd.
Di Rupo, Milquet en Turtelboom zaten ten zeerste verveeld omdat de Werkgroep Morkhoven voortdurend wees op het zogenaamde Nationale Veiligheidsplan dat de Premier en beide ministers ondertekenden waarin werd gesteld dat de 'veiligheid van IEDERE burger, een absolute prioriteit is van de Belgische regering'.
Premier Di Rupo antwoordde meestal formeel door middel van een doorverwijzing door zijn bureel.
Minister Milquet schreef inzake het politieoptreden en het gebruik van een politiescanner via Victor V. die inmiddels tot bestuurslid van de lokale politieraad werd benoemd, naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters. Dat laatste haalde echter niets uit omdat Peeters en Victor V. al jarenlang samen in het sp.a-bestuur van Herentals zetelen en Victor V. zijn verkiezing tot gemeenteraadslid en al zijn politieke benoemingen aan Peeters en de Herentalse sp.a (vlaamse socialisten) te danken heeft.
Bovendien was Peeters die tevens kamerlid is, in de jaren '90 onder het vice-premierschap van Di Rupo, de Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid. Deze man is dus onaantastbaar en kan doen wat hij wil.
Minister Turtelboom die het eveneens slim dacht te spelen, liet door middel van een kabinetsmedewerker mededelen dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten, niet kon tussenkomen in deze zaak'.  Maar Turtelboom benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort toedekte en Marcel nu al 20 jaar vervolgt om hem te vernietigen, tot kabinetschef.
Vlak voor dat de zaak Robert M. inzake het misbruik van een 100-tal peuters in de Amsterdamse kinderkribben voor de Nederlandse justitie kwam, zond de Werkgroep Morkhoven een aantal documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort aan Turtelboom. Daarin werd op een gedetailleerde wijze, met vermelding van alle namen, verslag uitgebracht van het peutermisbruik te Amsterdam. De Werkgroep vroeg Turtelboom om deze documenten zo snel mogelijk aan de Nederlandse Justitie over te maken. 
Zij kreeg echter geen antwoord.
Ook de Nederlandse minister van Justitie die terzake werd gecontacteerd, reageerde niet. Robert M. moest blijkbaar als een éénzame pervert doorgaan. Vandaar dat men hem in de Nederlandstalige pers voortdurend het 'Monster van Riga' noemde. Op die manier bleef het netwerk van kindermisbruikers onaangetast.
 
mvg,
 
Jan
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
(Deze brief mag gerust verspreid en gepubliceeerd worden. In mei 2014 zijn er namelijk federale verkiezingen in België en de Werkgroep Morkhoven heeft beloofd om van zich te laten spreken. Bij elke verkiezing zal dit dossier opnieuw ter sprake komen, zelfs indien Marcel moest overlijden doordat men zijn gezondheid door middel van jarenlange vervolgingen heeft vernietigd.)

01-03-14

Verkiezingen 2014: Sp.a gaat klappen krijgen

kies.socialist.welvaart.gezin.jpg

Geachte Mevrouw Claeys,
Beste Caty,

 
Ik wou nog het volgende kwijt.
De justitie hanteert tegenwoordig meer en meer het systeem van uithuiszettingen om mensen en verenigingen de mond te snoeren.
Het gezin van de vroegere secretaresse van de vzw Werkgroep Morkhoven, werd een paar jaar geleden, na 23 jaar een sociale woning van de Geelse Huisvestingsmaatschappij te hebben betrokken, gewoon op straat gezet.
Dat gebeurde nadat zij het aan de stok kreeg met een fabrieksdirecteur die dank zij de politieke corruptie binnen de sociale woningmaatschappij, aan een sociale woning wist te geraken.
De vrouw nam contact op met Jan Peeters, de socialistische burgemeester van Herentals die zij enkele keren persoonlijk heeft gesproken.
Zij trachtte via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter de affaire met die fabrieksdirecteur bij te leggen maar de vrederechter bleek volstrekt onbetrouwbaar ofwel werd hij onder politieke druk gezet.
Na een zelfmoordpoging te hebben ondernomen, werd zij met haar man, haar zoon en haar 80-jarige zieke moeder, als een vuilbak op straat gezet.
 
Marcel Vervloesem van onze vereniging werd na 24 jaar trouw zijn huur te hebben betaald aan de Geelse Huisvesting en zijn huisje perfect in orde te hebben gehouden, ook van de een op de andere dag door de Geelse Huisvesting op straat gezet.
 
Een pittig detail in deze zaak: De uithuiszettingen volgden telkens op een petitie met klachten van enkele personen die men in de wijk liet rondgaan.
In de petitie tegen Marcel Vervloesem eiste men zelfs dat de Werkgroep Morkhoven 'van het internet zou verwijderd worden'. De petitie kwam, langs politieke weg (christen-democraten), zelfs op de agenda van de Herentalse gemeenteraad te staan waar dat burgemeester Peeters zei dat hij 'wel oren had naar de in de petitie gestelde eisen'.
Peeters verklaarde zich m.a.w. akkoord met de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en zijn deportatie naar een ander woongebied.
Het voorstel om de Werkgroep van het internet te verwijderen zou hij 'voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente'.
Peeters die onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, eventjes staatssecretaris en Minister van de Veiligheid is geweest in de jaren '90, wat op de mogelijke betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid wijst, heeft namelijk al jarenlang een bijzondere vriendschappelijke relatie met Marcel's halfbroer V. Vervloesem.
Deze laatste beweerde op het moment dat Marcel de kinderpornozaak Zandvoort wereldwijd bekend maakte, dat Marcel hem in zijn vroegere jaren 'sexueel misbruikte'. Maar een 20-tal jaren geleden richtte hij met Marcel nog samen een wijkvereniging op waarvan hij zichzelf de 'directeur-generaal' noemde en Marcel als secretaris werd aangesteld omdat hij zelf nauwelijks weet te schrijven.
Over V. V, die homofiel is (niet dat we iets tegen homofielen zouden hebben), bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Turnhoutse justitie, die ook de kinderpornozaak Zandvoort toedekte door Marcel jarenlang te vervolgen, nooit onderzocht werden.
V.V. die eveneens bestuurslid is van de socialistische partij van Herentals, werd dank zij zijn verleende 'diensten' en zijn goede relatie met burgemeester Peeters, in 2006 met een 100-tal socialistische voorkeurstemmen, tot gemeenteraadslid verkozen. Hij werd onmiddellijk tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd en is thans bestuurslid van de lokale politieraad die door burgemeester Peeters wordt voorgezeten.
V.V. is, toevallig, ook reeds jarenlang bestuurslid van Geelse Huisvestingsmaatschappij en vertegenwoordigt het stadje Herentals in verschillende intercommunales.
Voordat hij gemeenteraadslid is geworden, werd hij onder lovende woorden van zijn collega's van de socialistische partij, tot bestuurslid van het Herentalse Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk benoemd alwaar hij als een gerespecteerd man met de vertegenwoordigers van de politie en de justitie aan de tafel mocht gaan zitten.
 
Ik schreef over deze zaak naar Peeters en alle  Herentalse gemeenteraadsleden. Ik contacteerde ook alle ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van de afgelopen jaren. Verder bracht ik deze zaak ter sprake aan de kamerleden van alle politieke partijen.
Een reactie bleef echter uit, wat nogmaals bewijst dat het rond de doofpotoperatie van de kinderpornozaak Zandvoort draait.
 
Het is dus op die manier dat onze politiek en onze justitie, waarin heel wat mensen hun vertrouwen stellen, werkt.
 
mvg
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. U mag deze brief gerust publiceren en verspreiden. Ik heb gewoon de feiten weergegeven, meer niet. En dat hoeft ook niet.  De feiten spreken voor zichzelf.

08-02-14

Verkiezingen 2014: Belgen keren zich af van de politiek

milquet.di.rupo.turtelboom.piqué.jpg

Federale verkiezingen 2014: De Werkgroep Morkhoven start haar actie

De actie van de Werkgroep Morkhoven is gericht tegen de Open VLD, Sp.a en de CD&V. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor het jarenlange toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het vervolgen van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem.

De Werkgroep tilt ook zeer zwaar aan het feit dat Vervloesem’s dochter en 15-jarige kleindochter vorig jaar met het medeweten van de Ministers Milquet (cdH) en Turtelboom (VLD), alsook het beleidsbureau van Premier Di Rupo (P.S), maandenlang werden geterrorriseerd.
Het ging hier om een georchestreerde actie omdat ook de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven tengevolge van een zogezegde ‘technische fout en menselijke vergissing’ maandenlang versleuteld werden.

De Werkgroep hoopt dat een paar duizenden kiezers deze partijen een flinke veeg uit de pan zullen geven…

===

Brief aan Minister Milquet

Brussel, 21 maart 2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen (cdH)
Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: ‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’

Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne H. wonende te Hulsthout (nabij Herentals), op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje.

Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van Marcel Vervloesem’s halfbroer, de genaamde Victor Vervloesem en was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders. Daarbij werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang afgesloten.

Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de Politie van Herentals  geen proces-verbaal wenste op te maken.

Uw diensten lijken de criminelen dus te beschermen. Vandaar dat er thans ook een ander gezin met minderjarige kinderen door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen ‘om het huis in brand te steken’ geterroriseerd wordt.
‘s Nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes in de omgeving van de huizen van de beide gezinnen en er waren ook reeds nachtelijke geweerschoten te horen.
Een buurman die iemand van de door uw diensten beschermde criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich 'niet met de zaak hoefde te bemoeien omdat hij anders de bende op zijn nek zou krijgen'.

Victor Vervloesem is een quasi analfabeet die met de politieke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Dank zij deze politieke benoeming werd hij in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld. In 2007 werd hij tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters wordt voorgezeten.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Peeters die Victor Vervloesem ondersteunt, niet alleen een sp.a-kamerlid is maar, onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo in de jaren ’90, ook de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.

Van Victor Vervloesem bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen die echter nooit onderzocht werden.

Op 4 maart 2013 schreef u terzake naar de Herentalse burgemeester Peeters maar, zoals reeds gesteld, werd Victor Vervloesem juist dank zij Peeters en het sp.a-bestuur van Herentals, tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.

Gisteren werd Peter H., de vader van Sanne, door een paar politieagenten over de ‘stand van zaken in Herentals’ verhoord. De agenten hadden het daarbij over ‘James Bond-achtige verhalen’ terwijl alle sms-jes met doodsbedreigingen gewoon werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals werden gevoegd.
Uw diensten beweerden zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem’s kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne H. stuurde waarvan de politie van Herentals een proces-verbaal opmaakte, ‘op de computers van het gezin H. zelf waren aangemaakt’.
De politie nam de computers van mevrouw H. en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. Ze zouden vandaag terugbezorgd worden.

Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen ‘niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben’.
Zij stelden dat zij ‘er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan’.
Victor Vervloesem en de bendeleden worden dus door bepaalde leden van uw diensten die instaan voor de ‘Veiligheid van alle burgers’, beschermd.

Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo (PS) bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de ‘De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’, verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak in plaats van de gezinnen die ten gevolge van het in gebreke blijven van uw diensten, het slachtoffer werden van een maandenlange terreur, als ‘verdachten’ te behandelen.

Zoals ik zei, hoeven we op Minister Turtelboom die het parket van Turnhout op de vingers zou kunnen tikken, helaas niet te rekenen. De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort toedekte en al maanden nalaat om in deze op te treden, tot kabinetschef.  Zij liet ons bij monde van haar kabinetsattaché weten dat zij, ‘gelet op het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kan komen’.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend U hierbij (nogmaals) een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor Vervloesem bestaan 3) het sms-je van Victor Vervloesem’s kompaan Dimitri (+ de link naar zijn nummertje ‘Fuck de Politie’ op YouTube

====

Het sms-je van Victor Vervloesem aan Sanne H. dat het startsein was voor de maandenlange terreur

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

=====================================

Belgische burgers keren zich af van de bestaande politieke partijen

10.1.2014 - Arco-gedupeerden: "CD&V, geen geld = geen stem"
De val van Dexia en de vereffening van een groot deel van Arco die daarop volgde, heeft het spaargeld van de bijna 800.000 Arco-coöperanten op de helling gezet. Er geldt voorlopig nog wel een staatswaarborg, maar die is hoogst onzeker door procedures bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1771529/2014/01/10/Arco-gedupeerden-CD-V-geen-geld-geen-stem.dhtml

30-01-14

Nous avons besoin d'un nouveau Michel Coluche

Coluche - Les Juifs, l'humour et l'humour juif:

http://youtu.be/2IJF4yoB0vw

http://youtu.be/vC5OV57AVgk

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coluche

http://www.adorablechieuse.com/article-hommage-a-coluche-71756160.html

http://youtu.be/ackQ47EiK7Q

12:33 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Action, Actualité, Michel Coluche | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-14

Liberté d’expression: Laurent Louis soutient Dieudonné

http://youtu.be/guSqJc98Sg0

'Parlementslid Laurent Louis maakt tot driemaal toe de ‘quenelle’ in het Belgisch parlement'

Brussel, 16 januari 2014

Het Waalse parlementslid Laurent Louis van de partij Parti Populaire lanceerde op zondag 5 januari 2014 zijn nieuwe partijpolitieke beweging “Debout Les Belges”.  Laurent Louis wil met zijn nieuwe partij op 25 mei 2014 meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Laurent Louis vindt zichzelf geen antisemiet maar hij nam onlangs wel het woord in het Waals Parlement om het beleid van de staat Israël af te keuren en te veroordelen en nam tegelijk de gelegenheid te baat om het anti-Zionisme te loven waarvan hij vindt dat het “noodzakelijk is voor een betere en meer ethische wereld”. Hij vergeleek de Israëlische regering met het naziregime en zei dat “Gaza een concentratiekamp waar het nog erger is dan destijds in het Getto van Warschau.”

Perscommuniqué van het CCJOB:

'Antisemitische schimprede in het belgisch parlement'

Het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCJOB) heeft met verontwaardiging kennis genomen van de prestatie van parlementslid Laurent Louis op de parlementstribune buiten de zaak Dieudonné.

De heer Louis dient ons een spectrum van de meest afgezaagde thema’s van het moderne antisemitisme en het klassieke anti-judaïsme op: kinderverkrachting, diefstal, woeker, wereldoverheersing, enz. Hij betwist de Shoah en het aantal slachtoffers en durft met een ongelooflijke onbeschaamdheid de Joden ervan beschuldigen de Shoah te hebben gefinancierd en ten uitvoer te hebben gelegd.

Hij heeft zijn schimprede benadrukt door middel van obscene gebaren en scheldwoorden tegenover de representatieve democratie en de regeringsleden. Zijn tussenkomst doet denken aan de uitspraken van de Rex partij in de jaren 1930. Na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, hadden wij nooit gedacht dergelijke woorden in een Parlementaire Vergadering te moeten horen.

De woorden van deze onbeschofte onrustzaaier vormen gestelde misdrijven. De Kamervoorzitter had zijn prerogatieven moeten doen gelden en hem ter zitting uit het Parlement zetten. Het CCJOB verbaast zich over de passiviteit van de Kamervoorzitter ten opzichte van de moddervloed die over de Parlementaire Vergadering werd gestort. Deze slapheid is een betreurenswaardig signaal. Het CCJOB interpelleert de democratische politieke wereld.

Het Dieudonné symptoom onthult een afstotende wereld, vol met haat, minachting, racisme en antisemitisme. Wij weigeren dergelijke wereld. Alle democratische politieke krachten moeten waakzaam blijven en zich inzetten om de grondwaarden waaraan wij gehecht zijn te beschermen.

Het CCJOB heeft 2 maanden geleden een klacht ingediend tegen Laurent Louis voor woorden van dezelfde aard en zal opnieuw een klacht indienen voor deze recidive.

Maurice Sosnowski, voorzitter van het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCJOB)

http://brabosh.com/2014/01/22/pqpct-u5j/#more-115675
(Vlaamse Vrienden van Israël - 'De enige Vlaamse Zionistische blog op het Internet')

===

Info

Dieudonné : "Crime contre l'Humanité"
http://youtu.be/M5tVzV2kBIw

9 Janvier 2014 - Dieudonné n’a plus qu’Internet. Pour combien de temps encore ?
http://www.numerama.com/magazine/28019-dieudonne-n-a-plus-qu-internet-pour-combien-de-temps-encore.html

21 janvier 2014 - Laurent Louis est renvoyé en correctionnelle
http://www.lalibre.be/actu/belgique/laurent-louis-est-renvoye-en-correctionnelle-52de93c53570ba3e183f6dd5

---

The Friends of Israel
http://www.foi.org
http://www.crethiplethi.com/the-al-nusra-front-s-major-role-in-the-rebel-takeover-of-a-large-syrian-army-arsenal/islamic-countries/syria-islamic-countries/syrian-protests-syria-islamic-countries/2013/

America's Pro Israel Lobby
http://www.aipac.org/

De IsraEllobby
http://www.palestinasolidariteit.be/achtergrond/boeken/2011-09-Catherine.html

---

http://jewishvoiceforpeace.org/

Jewish Voice for Peace: War on Iran
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/archive/2014/01/22/iran-jewish-voice-for-peace-8083175.html

l'Union Juive Française pour la Paix:
http://youtu.be/G_wNwOEPrOw

---

'Coluche, un clown ennemi d'État' ...
http://youtu.be/2IJF4yoB0vw

Coluche - Les Juifs, l'humour et l'humour juif:
http://youtu.be/vC5OV57AVgk

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende