31-01-07

Partijtop SP.A gebruikt gangsterpraktijken

 

Partijtop SP.A maakt gebruik van gangsterpraktijken

Image Hosted by ImageShack.us

Zonder de steun van de Sp.a-partijtop was het Herentalse Sp.a-bestuurlid Victor V. die in een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen voorkomt, en voor wiens klachten Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven op 15.11.2006 werd vrijgesproken, er nooit in geslaagd om de Werkgroep Morkhoven gedurende 9 jaren lang door het slijk te sleuren.

Het proces tegen Marcel Vervloesem dat door de Vlaamse rioolpers zoals de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vaak werd afgedaan als 'een familieruzie of broedertwist', werd in werkelijkheid vanuit het Sp.a-bestuur te Herentals geörganiseerd.

Het is immers van daaruit en met de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) dat Victor V. jarenlang zijn gang kon gaan.

- Toen uit een bepaald document bleek dat Victor V. de criminelen uit zijn omgeving die reeds voor gewapende roofovervallen inbraken, diefstallen enz. achter de tralies zaten voor de getuigenissen tegen Marcel Vervloesem betaald had, en toen een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende, lieten Jan Peeters en het Sp.a-bestuur te Herentals Victor V. snel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemen.
Victor V. zetelde daardoor gedurende twee jaren als 'gerespecteerd Sp.a-bestuurslid en burger boven elke verdenking' in het Bijzonder Comité van de OCMW-raad te Herentals alwaar hij mee in Jeugdzaken besliste.

Op de website van Sp.a-Herentals lazen we het volgende over de aanstelling van Victor V. tot OCMW-raadslid:

Nieuw OCMW Raadslid

23/02/2005 - Heden heeft Vic Vervloesem (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid.

'Vic is al lange tijd actief is de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven . Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur.

Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers.

Hij vervangt Benny Nuyts uit Noorderwijk die om zuiver professionele redenen ontslag nam.'

- Toen Marcel Vervloesem in april 2005 vanuit het criminele milieu rond Victor V. opnieuw voor 'folteringen' en 'verkrachtingen' werd aangeklaagd en daardoor in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, organiseerde Victor V. een petitieactie waaruit moest blijken dat 'de wijkbewoners' Marcel Vervloesem uit de wijk wilden hebben.

Jan Peeters liet in aansluiting op deze actie, de 'problemen rond pedofilie en Marcel Vervloesem' in de Herentalse gemeenteraad bespreken.
Via de lokale radio en televisie liet Peeters verstaan dat de 'Morkhovense wijkbewoners Marcel Vervloesem uit de wijk en de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden'.
Het betrof hier dus enkel de petitieactie van Victor V. die nauwelijks 13 handtekeningen uit het criminele milieu opbracht.

- Toen de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 haar Open Brief met daarin de 30 processen-verbaals rond de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van Victor V. aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers op het bureau van de procureur-generaal voor ontvangst liet afstempelen, werd Victor V. die dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur inmiddels tot gemeenteraadslid van Herentals werd verkozen, tot lid van de Herentalse politieraad benoemd waarvan Peeters de voorzitter is.Op die manier krijgt Victor V. waarschijnlijk de kans om samen met Peeters de zaak rond de 30 processen-verbaals die nooit zijn onderzocht en het proces-verbaal dat de Herentalse politie van de klacht van de minderjarige in februari 2005 opmaakte, dicht te dekken.
Het laatst genoemde proces-verbaal is, zonder dat er een onderzoek werd ingesteld, spoorloos verdwenen. Het proces-verbaal is tevens in geen enkel gerechtelijk dossier weer te vinden.

Als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven schreef ik over deze kwesties herhaaldelijk maar tevergeefs naar Justitieminister Onkelinx (PS), Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), Sp.a-voorzitter Vande Lanotte, Sp.a-parlementsleden enz.

De Sp.a-partijtop zweeg echter omdat Peeters ook Sp.a-kamerlid is en in het Sp.a-bureau te Brussel zetelt, van waaruit alle belangrijke Sp.a-beslissingen worden genomen.Jan Peeters was Minister van State, kabinetsmedewerker van Willy Claes (Augusta-affaire) en maakt ondermeer deel uit van de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

In ieder geval toont deze zaak goed aan welke gangsterpraktijken de Sp.a-partijtop gebruikt.
Het zal dan ook niemand verwonderen dat de Sp.a-partijtop ook mede de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stak terwijl die zaak door het gerecht van Turnhout had moeten onderzocht worden.

Om te besluiten: De Sp.a-partijtop kwam op haar jongste kongres af met de slogan dat er 'opnieuw arbeiders in het parlement moeten zetelen'.
Wie zich de schandalige houding van de Sp.a-partijtop ten opzichte van de stakers tegen het Generatiepact goed herinnert en de Sp.a-partijtop een beetje kent, weet echter dat de Sp.a die zich maar al te graag als een 'arbeiderspartij' wil voorstellen, nog maar weinig met de arbeidersbeweging te maken heeft.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

14:01 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren


Zoals gezegd, zetelt Sp.a-kamerlid Jan Peeters die het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steeds heeft ondersteund tijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, in het partijbureau van de Vlaamse Socialistische Partij (Sp.a).

Het partijbureau van waaruit de Sp.a als regeringspartij wordt bestuurd, telt slechts een 10-tal personen.

In het boek 'Een halve eeuw partijbureau in België' van Wilfried Dewachter en Sam Depauw kan men lezen wat het lidmaatschap van een partijbureau precies inhoudt.
Vandaar misschien dat een gerechtelijk onderzoek naar de 30 processen-verbaals waarin Victor V. in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd, zo lang op zich laat wachten...

-----------------------------------------

Een halve eeuw partijbureau in België
Wilfried Dewachter en Sam Depauw
Acco, Leuven, 280 p.

"Het machtigste orgaan van de politieke partij", zo stelt het partijbureau zich naar buiten voor, zeker in België. Nochtans is volgens de letter van de partijwetten het partijcongres het hoogste orgaan. Maar het partijbureau gedraagt zich als een orakel dat "urbi et orbi" de opperste partij-waarheid verkondigt. Tegelijk werpt het bureau zich op als het "politburo" van de partij, de vergadering van de hoogste machthebbers in de partij. Zodat vele partijpolitici wat graag lid willen zijn, minstens als onderpand voor hun carrière of als niet te miskennen tussenstap naar nog hoger. Voeg hierbij nog de meer dan normale macht van de Belgische partijen, want zij opereren in een fikse particratie. En je hebt meer dan genoeg redenen om dat orgaan van partijbestuur grondig te ontleden.
Toch gebeurt dit hier voor de eerste keer op een grondig wetenschappelijke wijze over de lange periode van na Wereldoorlog II tot nu. Dat zijn meer dan 9000 vergaderingen, de ene al belangrijker dan de andere, de ene al wat woeliger dan de andere en dan nog fel verschillend van partij tot partij. Geen gemakkelijke klus om daaruit wijs te geraken. Dit boek slaagt daar voortreffelijk in: een boeiende ontdekkingstocht.

Price: 32 euro
Ordering: ACCO

Gepost door: Jan Boeykens | 25-10-07

Reageren op dit commentaar

Sp.a-Kamerlid Jan Peeters wilde vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderen Alles was goed genoeg om de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Voor dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem via een vonnis een 'spreekverbod met de pers' oplegde, probeerde de Sp.a de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.
Over Victor V., het Herentalse gemeenteraadslid dat de klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven mede organiseerde en die steeds door het Sp.a-kamerlid Jan Peeters werd ondersteund, bestaan er immers 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen...

-----------------------

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven
HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH) Het Nieuwsblad, 10/05/2005
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gk9enmau

Gepost door: Jacqueline | 03-11-07

Reageren op dit commentaar

Democratie in Herentals Ook op ander gebieden loopt het flink fout in Herentals.
Dat komt omdat er een politieke clan bestaat die gewoon haar eigen beslissingen neemt zonder rekening te houden met wat of wie dan ook...

----------

1.12.2007

Peeters en de Omzendbrief

Een tijdje geleden berichtte ik over de klacht die ik indiende bij de Antwerpse gouverneur over de niet-toepassing van een omzendbrief door het Herentalse schepencollege. Ons SP.a-CD&V-college vond het niet nodig om de oppositie op te nemen in de zogenaamde Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). Dat is het platform waarop de uitvoering, de evaluatie en de eventuele bijsturing van het Mobiliteitsplan worden besproken. Nadat ik hierover een boompje had opgezet op de gemeenteraad, antwoordde schepen Schellens "dat het college uiteraard de wet zou toepassen". Maar dat gebeurde niet: men geloofde liever de administratie van het Vlaams Gewest, die - ondanks een voor zichzelf sprekende omzendbrief die op de eigen website kon nagelezen worden - vond dat het niet per sé hoefde...
Gisteren liet de Gouverneur mij (en ook de stad Herentals) weten dat ik gelijk heb: een Omzendbrief moet toegepast worden, tot hij ingetrokken wordt of vervangen door een andere. Dat is de logica van een rechtsstaat.
Deze uitspraak is niet zonder belang. Voor Herentals, maar ook voor tal van andere gemeenten. Want behalve in Limburg, waar de politieke cultuur blijkbaar iets verdraagzamer en breeddenkender is en de oppositie meestal wél betrokken wordt (hypothese: gemeenten waar de oppositie systematisch mee in het bad genomen wordt, worden gemiddeld genomen beter bestuurd dan gemeenten waar dat niet het geval is - is dat geen mooi onderwerp voor een politologisch onderzoek?), blijkt in veruit de meeste gemeenten de oppositie niet te zijn vertegenwoordigd in de GBC.
Als er veel wakkere oppositieleden zijn, mag men zich in heel veel gemeenten verwachten aan de gefundeerde vraag om opgenomen te worden in de gemeentelijke begeleidingscommissie. Al zou het natuurlijk van écht hoogstaande politieke cultuur getuigen mochten meerderheden niet op die vraag wachten en zélf het initiatief nemen.

Kris Peeters, Groen!

http://deanderekrispeeters.spaces.live.com/

Gepost door: Jan Boeykens | 02-12-07

Reageren op dit commentaar

Pedofielenpartij Het is toch wel ver gekomen met de Sp.a dat zij openlijk mensen waarover 30 processen-verbaals met zedenfeiten met kinderen bestaan, in haar partij opneemt en dan nog in officiële instanties zoals OCMW en Politieraad benoemt alsof er niets aan de hand is.

Maar ja, als je begint met mensen die zwart geld voor uw partij hebben verbrand, tot minister te benoemen, dan zijn er natuurlijk geen grenzen meer.

'Hoe meer boeven in onze partij, hoe beter', is dan de redenering die door de partijtop wordt gevolgd.

Dus waarom dan geen pedofielen ?

Toch zijn heel veel mensen het daarmee eens. Anders zouden ze niet op de Sp.a blijven stemmen.

Gepost door: Leentje | 04-03-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.