08-02-07

Gerecht van Turnhout - De Belgische Staat dagvaarden

 


Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan BoeykensArsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Bijlage: copie van het voornoemde artikel


Intussen is het al bijna vier geleden dat Procureur Herman Janssens die inmiddels tot procureur-generaal werd bevorderd, zijn belofte heeft gedaan. Van een onderzoek naar de franse jeugdmagistraat (met een socialistische partijkaart) kwam niets in huis. Zo verwonderlijk is dit niet. Het gerecht van Turnhout maakte gedurende de voorbije 9 jaren ook geen werk van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord. In de plaats daarvan werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven met de steun van Sp.a-kamerlid Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur gedurende 9 jaren lang gecriminaliseerd.

Belangrijk in deze zaak is ook de tussenkomst van de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die in een faxbericht aan de rijkswacht van Geel mededeelde dat er 'geen sprake was van een magistraat' maar dat het hier gewoon om een uitbater van een dancing te Charleroi ging (wat niet scheen te kloppen).

Georges Zicot werd witgewassen in de Dutroux waarin hij ondermeer verdacht werd van autozwendel en valsheid in geschrifte. Hij werkt thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel en kan rustig verder gaan met een aantal zaken mee in de doofpot te helpen steken.

Hoe dit allemaal mogelijk is ?

In het bijgevoegd artikel uit de krant Het Volk dd. 22.10.2005 vindt men het antwoord op deze vraag.


INFORMANT MAG MISDRIJVEN PLEGEN

Informanten van de politie mogen in sommige gevallen misdrijven plegen. Dat staat in het wetsontwerp over de Bijzondere Opsporingsmethodes (BOM) voor de politie dat de regering gisteren definitief heeft goedgekeurd.

Zo'n informant mag uiteraard niet om het even wat uitspoken. Het ontwerp voorziet in heel strenge voorwaarden. Hij mag bijvoorbeeld alleen criminele feiten plegen als hij zichzelf anders zou verraden.

De duidelijke regels rond speciale politiemethodes moeten de politie meer slagkracht geven in de strijd tegen zwaar banditisme en tegen internationaal terrorisme. (SDB)

 

De Belgische Staat dagvaarden

Image Hosted by ImageShack.us

Brussel, 28.9.2006

Het Hof van Cassatie gaf een vrouw die het slachtoffer is van een gerechtelijke achterstand gelijk. De vrouw diende in 1986 een klacht tegen een dokter in wegens een medische fout.

Een goede zaak met dit arrest is dat iedereen die te lang op een vonnis moet wachten de Belgische staat kan dagvaarden en een schadevergoeding kan eisen.
Dat werd hoog tijd, vooral in zaken zoals die van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die bijna 10 jaar lang op zijn vonnis moest wachten terwijl het gerecht van Turnhout die tijd gebruikte om de 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort niet te moeten identificeren en de kindermisbruikers + kinderpornoproducenten niet te moeten opsporen.

Het parket van Turnhout slaagde er in twee jaar tijd zelfs niet eens in om een leugendetectortest van de zogenaamde slachtoffers die intussen voor allerlei diefstallen en inbraken in de gevangenis zaten, af te laten nemen. De leugendetectortest moest tenslotte zelfs niet meer uitgevoerd worden terwijl rechtbankvoorzitter Caers daartoe de opdracht had gegeven.
Een justitieapparaat dat op dergelijke manier werkt, is een democratische rechtsstaat onwaardig en het is niet meer dan normaal dat de slachtoffers van dergelijk mensonwaardig systeem behoorlijk vergoed worden.


Vrouw wacht al 20 jaar lang op de behandeling van haar klacht

VRT, do 28/09/06 - Volgens het Hof van Cassatie is de gerechtelijke achterstand de schuld van het parlement. Het Hof geeft een vrouw gelijk die in 1986 een klacht tegen een dokter had ingediend wegens een medische fout.

Twintig jaar later is haar klacht nog steeds niet behandeld. Volgens Cassatie komt dat omdat er in Brussel te weinig Franstalige rechters zijn. De vrouw heeft ook recht op schadevergoeding, die in de tienduizenden euro's kan lopen.

Met dit arrest kan iedereen die te lang op een vonnis moet wachten de staat dagvaarden en een schadevergoeding eisen.

Kamervoorzitter Herman De Croo reageert verbaasd en waarschuwt voor gevaarlijke situaties (maar lag als politicus ook nooit wakker van de slachtoffers van gerechtelijke achterstanden).

19:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

20 jaar 'Met dit arrest kan iedereen die te lang op een vonnis moet wachten de staat dagvaarden en een schadevergoeding eisen', staat er in het berichtje van de VRT.

Na 40 jaar krijgt men dus eindelijk de schadevergoeding waarop men recht heeft...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 22-03-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.