25-03-07

België als repressieve rechtsstaat


Belgische JustitieDe psychiatrie in Vlaanderen wordt door het gerecht en een bepaalde pers (VUM) al jarenlang misbruikt om actievoerders, lastige getuigen en al te kritische burgers het zwijgen op te leggen.
Nadat men Regina Louf probeerde gek te verklaren, was het de beurt aan Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die te veel weet over de doofpotpolitiek inzake de kinderpornozaak Zandvoort en een pedofiliezaak waarbij een Sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken.

Marcel Vervloesem werd op vraag van P. Van der Flaas, Procureur des Konings van het Parket van Turnhout, door Dr. Prof Cosyns onderzocht.
Cosyns stond destijds aan het hoofd van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar het isoleercel-schandaal in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.

De zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie stelde geen onregelmatigheden vast terwijl in het politierapport sprake was van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed en van tal van jongeren die gebroken armen opliepen tengevolge van hun 'behandeling' in de isoleercel.

De zaak werd, niettegenstaande de zwaarwichtige feiten, nooit verder onderzocht alhoewel achteraf bleek dat er van een onafhankelijke onderzoekscommissie geen sprake was geweest. Het parket van Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven wel tot een gerechtelijk geestesonderzoek omdat zij actie bleven voeren.

De toenmalige Minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CD&V) dacht er blijkbaar anders over en nodigde een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uit op zijn kabinet. Hij liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen. De directies van de psychiatrische instellingen (Caritas) deden het isoleercelreglement en de verslagen die zij van de isolaties moesten opmaken echter af als 'tijdrovend administratief werk' en de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg kneep welwillend een vriendschappelijk oogje dicht. De situatie bleef dus onveranderd. De directies van de psychiatrische instellingen omzeilden het isoleerreglement daarenboven door voortaan van 'kamerbehandeling' te spreken.

Belangrijk in deze zaak is nog dat de Werkgroep Morkhoven door haar acties rond de kinderkliniek op het spoor kwam van de kinderprostitutie en kinderpornonetwerken. Een aantal jongeren van de instelling bleken namelijk in de jongeren- en kinderporno-industrie terecht te zijn gekomen...

----------------------------------------

En hier volgt er nog een verhaal:

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter al die bedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond.

----------------------------------------

En ook dit is misschien de moeite waard om te vermelden:

Drie jaar geleden maakte Prinses de Croÿ publiekelijk bekend dat zij de Werkgroep Morkhoven ondersteunde. Enkele dagen na haar verklaring werd haar website www.kindergarten.be bij de Canadese provider 'Bravenet' van het Internet gehaald. 'Bravenet' deelde de Prinses mede dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid' had gehad. Onderzoek wees uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Charly N. die destijds schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant'.

Het gebeurt wel meer dat men actievoerders en kritische burgers op deze manier het zwijgen wil opleggen. In april 2005 deed Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te halen'. Peeters die burgemeester is van Herentals heeft het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steeds onvoorwaardelijk gesteund alhoewel Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor diens klachten uit 1998 werd vrijgesproken.

Wat die vrijspraak betreft: In België worden zelfs mensen die worden vrijgesproken als criminelen beschouwd. Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 namelijk een 'spreekverbod met de pers' opgelegd zodat de Vlaamse pers die hem gedurende 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, niets hoeft recht te zetten en zich geen vragen hoeft te stellen over het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.

Het gaat zelfs zover dat medewerkers van de Werkgroep Morkhoven regelmatig met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen, anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie krijgen te maken.

----------------------------------------

En dan is er tenslotte nog dit:

Na maandenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals,) die vooral toenamen nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters in april 2005 via de radio en televisie opriep om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen', verdwenen op 8.12.2006 alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Een dag na deze verdwijningen vroeg RTBF-journalist José Dessart dan plotseling om zijn steunbetuiging aan Marcel Vervloesem die op de MSN-groep was gepubliceerd, weg te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, bleken ook al de andere steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem van haar MSN-groep te zijn verdwenen alhoewel zij daartoe geen opdracht gaf.
Alles wijst er op dat Charly N., de man die destijds bij Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid', opnieuw achter deze zaak zit. Hij verstuurde op 1.12.2006 immers een reeks E-mail-berichten om Marcel Vervloesem, de zogenaamde Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet te brengen.
Onderzoek wees uit dat Charly N. ook al in oktober 2003 een klacht bij MSN indiende waarna alle foto's en verschillende berichten van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven verdwenen...

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden daarbij dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn. Het is immers niet normaal dat er gedurende bijna een jaar lang foto's en berichten van een MSN-discussiegroep kunnen getoverd worden, het onmogelijk is om nog berichten te publiceren, het onmogelijk is om de groep te bezoeken enz. enz.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst maar de tientallen foto's en teksten die na 8.12.2006 opnieuw op FondationPrincessedeCroy werden gepubliceerd, bleken te zijn verdwenen.

----------------------------------------

Aperitief:

Op 20.2.2007, kreeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een telefoon van Alain Fauvage uit Schaarbeek die met de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ al jarenlang strijd voert tegen het bestaan van kinderpornonetwerken. Alain Fauvage zei dat er twee politieagenten bij hem thuis waren komen aanbellen die hem gedwongen hadden ('ofwel gaat u vrijwillig mee ofwel zullen we andere middelen moeten gebruiken') om zich naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc te Brussel te laten voeren. Aan het collocatieverzoek van de rechter van Mons werd gelukkig geen gevolg gegeven omdat één der hoofdgeneesheren stelde dat de wettelijke procedure niet gerespecteerd werd (zie het bericht van 21.2.2007 op deze blog).

Op 16.3.2007 waren er weer problemen met de MSN-groep FondationPrincessedeCroy. De nieuwsgroep bleek namelijk niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een 'ernstige reden' en binnen het kader van een 'onderzoek' was gesloten. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep door MSN 'vernietigd' zou worden.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenste MSN niet te reageren.
Microsoft treft blijkbaar niet alleen censuurmaatregelen als de Chinese leiders erom vragen...

De documenten op MSN FondationPrincessedeCroy zijn hier en daar alleen nog maar via Google ('cache') te raadplegen.

Voor meer info:
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

- Doofpot Justitie: http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
- Slachtoffers Justitie: http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
- Persvrijheid: http://persvrijheid.skynetblogs.be/
- MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/
- Psychiatrie: http://www.google.be/search?q=psychiatrie&hl=fr&start=90&...
- Klachten psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+klachten&...
- Misbruiken psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+misbruike...
- Antipsychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=antipsychiatrie&btnG=...
- Isoleercellen: http://www.google.be/search?hl=fr&q=isoleercellen&btnG=Re...
- Psychiatrische dwangbehandeling: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+dwangbeha...
- Psychiatrie - Holocaust: http://www.google.be/search?q=psychiatrie+Holocaust&hl=fr...

------

De Werkgroep Morkhoven werkt nog steeds rond psychiatrie en neemt regelmatig contact op met de Vlaamse Minister van Volksgezondheid Inge Vervotte om de misbruiken in de Vlaamse psychiatrische instellingen te melden.

12:19 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

doel totaal gemist Een werkgroep tegen kindermisbruik? Dat blijkt helemaal niet uit de postings op deze blog. Het lijkt wel een grote aanklacht tegen politici, gerecht en psychiatrie. Maar het zogenaamde doel van de groep komt nergens aan bod. Nergens gaat men in op het kind als slachtoffer en nergens gaat men in op een bespreking van mogelijkheden ter voorkoming van kindermisbruik.
Zo bekomen jullie niets en is aldus die groep totaal waardeloos. Sorry, maar een andere beoordeling heb ik niet na het doornemen van deze blog.
Groeten

Gepost door: Sebastian | 25-03-07

Reageren op dit commentaar

zinloze besprekingen Bedankt voor je opmerking waaruit blijkt dat je er niets van begrepen hebt.

Indien blijkt dat na bijna 10 jaar geen enkel slachtoffer van de 88.000 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort geidentificeerd is terwijl de daders en kinderproducenten niet werden opgespoord en vervolgd, dan loopt er waarschijnlijk iets fout.

Dat geldt ook voor het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid dat zopas tot lid van de Herentalse politieraad werd benoemd terwijl er zo'n 30 processen-verbaals bestaan waarin staat hoe de man zedenfeiten pleegt met minderjarigen.

Daar kan je natuurlijk over zwijgen totdat niemand er nog met een woord over spreekt maar je kan ook blijven aandringen op een onderzoek.

Als dergelijke zaken ongestraft blijven, kan men beter zwijgen over de 'mogelijkheden ter voorkoming van kndermisbruik'. De slachtoffers hebben totaal niets aan die 'besprekingen ter voorkoming van kindermisbruik' als je hen in de kou laat staan.
Gepost door: Yves | 29-03-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.