31-07-07

Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'


Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'

Image Hosted by ImageShack.us

De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw meer dan 600 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is...


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; alexander.gillemon; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Foto: Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven - Beide actievoerders denken dat de problemen met het huis te maken kunnen hebben met Laurette Onkelinx (Parti Socialiste). Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het slechts een 'individueel dossier' betrof.

13:24 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

30-07-07

Brussel: In 2006 stierven er zo'n 30 daklozen


In 2006 stierven er zo'n 30 daklozen in de Brusselse straten

Image Hosted by ImageShack.us

De franstalige socialisten die de Brusselse vereniging 'Brusselse Bond voor Recht op Wonen' en het Brussels platform 'Wij bestaan' met een petitie achter hun kar wisten te spannen, eisen meer geld van de toekomstige regering. Het geld dat vooral van Vlaanderen moet komen, willen de franstalige socialisten waarschijnlijk gebruiken om de Vlamingen in Brussel aan hun lot over te laten.

Ook de VLD in Brussel die erg goed met de Brusselse PS overéénkomt, wil meer Vlaams geld 'voor de Vlamingen in Brussel' maar als Vlamingen dan naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' schrijven, krijgen ze niet eens een antwoord en laat ook de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor deze dienst niets van zich horen.

De Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz is al niet veel beter. Gatz laat doorschemeren dat de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden', Duurzame Ontwikkeling en Patrimonium niet hoeft te antwoorden als zij meent dat zij 'niets aan een bepaalde zaak kan doen'...

De Brusselse politici eisen meer geld van de toekomstige regering en, zoals het geld van het Europese structuurfonds, zou dit geld moeten dienen voor sociale projecten.
In 2004 waren er echter 15.000 leegstaande woningen in Brussel en van de door de Françoise Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid, 5000 beloofde nieuwe woningen kwam er niets in huis. Vorig jaar stierven er zo'n 30 daklozen in de Brusselse straten...

Info:http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------------------

VLD- en Spirit-Jette* willen meer Vlaams geld voor Jette

6 december 2001 - Herman Mennekens en Sven Gatz

Sinds de Lombardakkoorden krijgt elke gemeente een extra toelage indien ze over een Vlaamse schepen beschikt. In deze nota legt VLD-Spirit haarfijn uit hoe die extra miljoenen op de gemeentebegroting kunnen aangewend worden om zowel de gemeente als haar Vlamingen ter wille te zijn.

Lombardgeld voor de Vlaamse Schepen

Het recente Lombardakkoord, dat wet werd in juni jl., zorgt er o.m. voor dat elke Brusselse gemeente die een Vlaamse Schepen heeft op een extra toelage kan rekenen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De globale pot ( 1 miljard BEF.) voor de 19 Brusselse gemeenten wordt, volgens het Lombardakkoord, gespijsd met federaal geld dat naar het Hoofdstedelijk Gewest gaat en de Hoofdstedelijke Regering verdeelt dit dan over de Brusselse gemeenten die minstens één Vlaamse Schepen tellen en dit volgens de normale verdelingsregels van het Brussels gemeentefonds. Dit laatste betekent ook dat de gemeente het geld ontvangt en daar in principe meer kan doen wat zij wil.

Toch is het zonneklaar dat de geest van het Lombardakkoord de harmonieuze samenleving van Vlamingen en Franstaligen in de gemeenten wil bevorderen. In de meeste gemeenten betekent dit ook een noodzakelijke financiële inhaaloperatie voor de Vlamingen. Vele Brusselse gemeenten hebben immers jarenlang onderdrukt dat zij wettelijk een tweetalig beleid moeten voeren, gericht naar de twee gemeenschappen en naar alle inwoners. Een Vlaamse schepen moet bovendien ook centen hebben om een goed gemeentelijk Vlaams beleid te kunnen voeren.

Bron: http://www.gatz.be/page.php/brussel/jette/011206a

15:02 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-07-07

Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel


Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Duizenden mensen ondertekenden een petitie waarin zij meer aandacht vroegen voor Brussel.
Voor mensen die in een onmenselijk woonsituatie verkeren, kunnen de Brusselse regering en gemeenten echter 'niets doen' en wensen zij zelfs geen gebruik te maken van de Nieuwe Gemeentewet...

---------

Brussel - Na de kritiek van de Brusselse minister-president en van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen, uit nu ook het Brussels platform 'Wij bestaan' haar ongenoegen over de formatienota van formateur Yves Leterme (CD&V). De nota heeft te weinig aandacht voor het Brussels Gewest, luidt het, en ziet Brussel enkel als een probleem.

De groep academici, werkgevers en gewone Brusselaars achter het platform 'Wij bestaan' vroeg in de aanloop naar de federale regeringsonderhandelingen al aandacht voor Brussel. Ze verzamelden bijna 10.000 handtekeningen van mensen die hun oproep ondersteunen.

In de formatienota die vandaag op tafel ligt, vinden ze de gevraagde aandacht echter niet terug. Integendeel, de nota van Leterme ziet het Brussels Gewest enkel als een probleem, onder meer in de context van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep verzet zich tegen meer inspraak van de gemeenschappen in Brussel en pleit voor een sterkere Brusselse gemeenschap.

'Wij bestaan' roept minister-president Charles Picqué (PS) nu op om samen met alle andere Brusselse politici meer aandacht voor Brussel op te eisen. Picqué laakte eerder al het gebrek aan aandacht voor Brussel in de nota van Leterme, net als de Brusselse Bond voor Recht op Wonen.

Brussel Nieuws, vrijdag 27 juli 2007

---------------

Woonbeleid Brussel:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

18:42 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-07

Sociale huisvesting: VLD-Brussel toont haar ware gelaat


Sociale huisvesting: VLD-Brussel toont haar ware gelaat

GuyVHDe VLD-Brussel gaf een brochure uit: “Liberale accenten voor een multicultureel Brussel”, met daarin een hoofdstukje huisvesting. De liberalen pleiten voor het openstellen van de sociale huisvesting voor hogere inkomens, verplichte taallessen (verpakt als positief inburgeren), verkopen van sociale woningen aan bouwpromotoren..... met zogenaamd als enig doel de leefbaarheid te verhogen in de wijken door de concentratie van allochtonen te doorbreken. VLD-Brussel toont hiermee haar ware gelaat: ultra-liberaal, anti-sociaal en pro-autochtoon!

Duidelijker kunnen ze niet zijn: een beleid dat “wie al heeft” nog meer voordelen geeft uit de gemeenschappelijke middelen en dat “wie niet heeft” volledig op straat zet en overlaat aan de willekeur van huisjesmelkers en dergelijke. Concentratie doorbreken moeten we hier lezen als sociale verdringing organiseren!

Ze geven geen cijfers om hun betoog hard te maken, en ze weten waarom.

Neem nu de verhoging van het gezinsinkomen om meer mensen toegang te geven tot een sociale woning. Vandaag ligt de (gezins-) inkomensgrens om en bij de 20.000€ per jaar (iets minder voor een alleenstaande, iets meer voor een gezin). Dit houdt in dat ongeveer de helft van de Brusselse gezinnen in aanmerking komt voor een sociale woning! De inkomensgrens verhogen zal ervoor zorgen dat bijna elk Brussels gezin recht heeft op een sociale woning wat op zichzelf geen probleem is. Maar men moet weten dat er veel te weinig sociale woningen zijn, slecht 8% van de woningen in het Brussels Gewest zijn sociale woningen, 38.000 in totaal. Vandaag staan er meer dan 20.000 gezinnen op wachtlijsten en duurt het jaren vooraleer je echt een betaalbare en gezonde woning kan betrekken.. Meer ‘’begoeden’’ toelaten betekent, gezien het schrijnend tekort, automatisch anderen die het doorgaans meer nodig hebben, uitsluiten.

Wat men ook moet weten is dat de renovatie van het sociale woningpark in het Brussels Gewest miljarden euro zal kosten, een erfenis van de ‘’golden sixties die feitelijk alleen maar goud opbrachten voor het met de bouwtechnieken niet zo nauw nemende bouwondernemingen en promotoren zodat we nu met gebouwen zitten die amper 30 jaar oud zijn en versleten. Wat men daarenboven moet weten is dat het geld voor die renovatie niet beschikbaar is, nog in geen tien jaar, laat staan dat er voldoende middelen zouden zijn om 20.000 nieuwe sociale woningen te bouwen. En dan durft men spreken van de sociaal meest zwakken te ontnemen waar zij in de eerste plaats recht op hebben: een gezonde woning (art 23 van ons alle Grondwet).

In plaats van de vraag te vergroten door meer mensen toegang te verlenen tot een sociale woning, moeten we het aanbod verhogen, toch ook een elementaire regel uit de (liberale) markteconomie.

Het principe om sociale woningen te verkopen aan bouwpromotoren waardoor een “” (sic) de weg vindt naar de armere wijken is wel heel pervers. Ten eerste kan je met de opbrengst ervan amper 1/3e nieuwe sociale woningen bouwen, de bouwpromotoren zijn ook niet gek, ze moeten ergens winst maken. Gevolg is dat er nog minder woningen op de markt beschikbaar zijn voor de allerzwaksten.

We zien ook in de Dansaert-wijk en in de wijk rond de KVS welke gevolgen deze ‘’gentrification’’ kan hebben. Van sociale mix is er snel geen sprake meer, er zijn nu reeds tekenen van verdringing tot over het kanaal.

Maar misschien is het woordje “welstellend” maar een doekje om “autochtoon” minder opvallend te maken.

En dan is er die taalvereiste, de kennis van het Nederlands of het Frans..... niet als selectie criterium heet het, maar als hefboom tot inburgering. Op zich niets op tegen, als je een van de landstalen beheerst dan kan je beter en volwaardiger functioneren in onze samenleving. Of toch niet? Is talenkennis een criterium om sociaal aangepast te zijn? Zijn er geen Nederlandstalig of Franstalige asocialen? Laat ons heel duidelijk zijn voor ons kan het recht op sociale huisvesting enkel afhangen van inkomen, vermogen en sociale situatie van het gezin, niet van de kennis van het Nederlands of het Frans. We moeten als maatschappij positief omspringen met de diversiteit en niet repressief. Brussel is pluricultureel en dat is een rijkdom waar we goed kunnen mee leven en dit zal ook nooit meer veranderen, alle pogingen hiertoe zijn pervers en oerconservatief...

De voorstellen van de VLD-Brussel verrassen ons niet echt, ze bevestigen enkel het vermoeden dat we al langer hadden. De liberalen willen de rechterkant van onze samenleving voor zich winnen en hebben er schijnbaar geen probleem mee dat ze, om dit te bereiken, ook programmapunten van het VB overnemen en desgevallend zelfs realiseren.

Sociale voordelen moeten toekomen aan wie ze echt nodig hebben, of ze nu autochtoon of allochtoon zijn. Wij kiezen voor een solidaire samenleving.

vrijdag, 27 mei 2005

Marcel Rijdams,
Architect-stedenbouwkundige
ondervoorzitter van de Brusselse Haard

Henk Van hellem,
bestuurder van de Lakense Haard en van het Sociaal Immobiliënkantoor Brussel

http://www.info.groenbrussel.be/index.php?option=com_cont...

Foto: Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Collegelid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en lid van de VLD. Wil vooral op een goed blaadje staan met de franstaligen in Brussel waaraan hij zijn ministerschap grotendeels te danken heeft. Zit liever in het restaurant in plaats van zich druk te maken rond sociale woningen.
http://www.brusselnieuws.be/site/templates/media_view?id=...

12:58 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-07-07

Corrupte socialisten


Werkgroep Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren geleide bezoeken

 Jan   Peeters.mandatarisimage-10fj091005h.onkelinxNOVALET - VAN VOOREN.img43bd27b75643e

De Werkgroep Morkhoven heeft al jarenlang problemen met de nederlandstalige (Sp.a) en franstalige socialisten (PS).
De klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bijvoorbeeld werden door een bestuurslid van de Herentalse Sp.a geörganiseerd. De man waarvan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongeren en minderjarigen bestaan, werd door het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Sp.a-kamerlid en tevens lid van het Sp.a-partijbureau te Brussel is, voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van Herentals (Dienst Jeugdzaken) benoemd. Vorig jaar werd hij dank zij een verkiesbare plaats die hem een 200-tal stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2007 in de Herentalse politieraad.
Laurette Onkelinx van haar kant die dank zij de afgetreden PS-voorzitter Elio Di Rupo haar functie van Justitieminister mag inruilen voor PS-Kamervoorzitter, hielp de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stoppen door in haar antwoord op een parlementaire vraag te verklaren dat het slechts een 'individueel dossier' betrof. Dank zij haar tussenkomst werden de 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort dus nooit geidentificeerd en werden de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord.

In plaats van toe te geven dat Onkelinx zwaar in gebreke is gebleven, proberen de franstalige socialisten de Werkgroep Morkhoven echter verder het zwijgen op te leggen. Dat doen zij door het huis waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven is gevestigd, langzaam te laten verkrotten.

De Werkgroep richtte zich enkele maanden geleden nog tot de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis maar stelt vast dat men als Vlaming niets van deze dienst moet verwachten. De Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' valt immers onder de bevoegdheid van Schepen Mady Novalet-Van Vooren (VLD) die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen maar amper 300 stemmen op haar naam kreeg en als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die alles te vertellen heeft in Sint-Gillis, dan mag de VLD niet meer 'meedoen'.

Vermoedelijk beperkt deze politieke corruptie zich niet uitsluitend tot Sint-Gillis en moeten Vlamingen of Vlaamse actievoerders minstens halfdood zijn vooraléér op de Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten te kunnen rekenen...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


Open deur dagen

Het huis in de Faiderstraat te Sint-Gillis werd in 1882 in opdracht van Graaf Eugène Goblet d'Alviella die ondermeer rector was van de Vrije Universiteit Brussel, volgens de plannen van de bekende Belgische architect Van Rysselberghe gebouwd. De gevel werd door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd.
Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep Morkhoven, organiseren de VZW Werkgroep Morkhoven en Prinses Jacqueline de Croÿ open-deur-dagen in het historische huis.

Voor info en afspraken: 02 537 49 97 issakaba@skynet.be http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

17:21 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |