27-11-07

Proces Marcel Vervloesem: verdwenen dossierstukken en berichtjes van het persagentschap Belga


Proces Marcel Vervloesem: verdwenen dossierstukken en berichtjes van het persagentschap Belga

marcelWie de nieuwsberichtjes over Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven even aandachtig bekijkt, begrijpt dat de Vlaamse 'onafhankelijke' pers voor wat haar berichtgeving over rechtszaken betreft, niet meer is dan een verlengstuk van justitie.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven in 1989 met haar akties rond de isoleercellen in het Antwerpse OCMW-kinderziekenhuis Good Engels begon, kreeg zij niet alleen het gerecht maar ook de pers tegen zich. Die begon met een ware verdachtmakingscampagne.

Toen de Werkgroep ontdekte dat een aantal minderjarigen uit de kinderkliniek (waarin zowel kinderen als jongeren werden opgesloten) in het prostitutiemilieu en in kinderpornonetwerken waren terecht gekomen, publiceerde de Gazet van Antwerpen gauw een artikeltje over een pleegvader die een minderjarige misbruikte.
Volgens de Gazet van Antwerpen betrof het een 'lid van de vzw Werkgroep Morkhoven'. De man was echter geen 'lid van de vzw Werkgroep Morkhoven'.

De Vlaamse kranten deden alles om de feiten in de Antwerpse kinderkliniek te ontkennen. Ook de zogezegde onafhankelijke Commissie Cosyns die onder leiding stond van Professor Psychiater Cosyns (de man die in 2006 van het gerecht van Turnhout de opdracht kreeg om Marcel Vervloesem psychiatrisch te onderzoeken en toen een 'spreekverbod met de pers' voorstelde) stelde niets vast.
In een onderzoeksrapport van de federale politie stonden nochthans verslagen over jongeren die zodanig mishandeld werden dat ze zich met gebroken armen of benen in de isoleercel lagen. In het rapport was zelfs sprake van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed. Daarover werd door de Vlaamse kranten vanzelfsprekend gezwegen.

Toen de internationale pers, waaronder drie Japanse kranten, naar Morkhoven afzakte om verslag uit te brengen over de kinderpornozaak Zandvoort, werd Marcel Vervloesem door de Vlaamse pers bewust onderuit gehaald.
Twee dagen voor dat het VRT-actualiteitsmagazine Panorama haar reportage 'De Witte Ridder uit Morkhoven' wilde uitzenden, pakte de commerciële nieuwszender VTM uit met een rechtstreekse reportage waarbij een aantal criminelen onder leiding van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. beweerden dat zij in hun jeugdjaren door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. De Vlaamse kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk en De Gentenaar (allemaal kranten van de VUM mediagroep) publiceerden de verhalen alsof het over waar gebeurde feiten ging. De kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg (beiden eigendom van de Concentra Mediagroep) deden hetzelfde. Ook de kranten Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet (eigendom van de Persgroep) namen de verhalen zonder enige kritische bedenking over. De zogenaamde slachtoffers dienden vervolgens een klacht in tegen Marcel Vervloesem zodat het gerecht van Turnhout dat tijdens de akties rond de isoleercellen Marcel Vervloesem tot een gerechtelijk geestesonderzoek dwong, de bal alleen maar in het doel hoefde te trappen.

Het parket van Turnhout onderzocht niet eens of de verhalen wel klopten en alle documenten en getuigenissen die vragen opriepen omtrent de sensationele verklaringen van de zogenaamde slachtoffers werden systematisch uit het strafdossier tegen Marcel Vervloesem gehouden.
Erik Cuylaerts, vader van de minderjarige Nick C., stuurde op 14.9.2004 een aangetekende brief naar Peter Vander Flaas, openbare aanklager in de zaak Vervloesem, waarin hij een klacht indiende tegen de voornoemde Victor V. die zijn zoon bleek misbruikt te hebben. Bij zijn brief voegde hij een kopie van de schriftelijke verklaring van de genaamde Peter Wouters. Peter Wouters, één van de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem, haalde in zijn verklaring immers aan dat de klachten tegen Marcel Vervloesem verzonnen waren en dat men voor de klachten via Victor V. betaald werd.
Beide documenten die het dossiernummmer TU37.10.102448-98 kregen, zijn vandaag echter niet in het dossier van Marcel Vervloesem weer te vinden.
Marcel Vervloesem schreef terzake op 20.7.2007 en 18.8.2007 naar de Procureur des Konings van Turnhout maar kreeg geen antwoord. Op 31.8.2007 zond hij een aangetekende brief naar de Procureur des Konings te Turnhout. Hij kreeg wederom geen antwoord.
Op 7.9.2007 liet Marcel Vervloesem door de Antwerpse gerechtsdeurwaarders Marcel Briers en Roger Dujardin een klacht in verband met de ontbrekende stukken in zijn dossier per gerechtsdeurwaardersexploot overmaken aan de procureur-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen. Mevrouw Anne-Marie Gepts, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen, tekende af voor ontvangst.
Sindsdien is echter niets veranderd. De in het gerechtsdeurwaardersexploot genoemde documenten (waarbij de brief van Erik Cuylaerts en de schriftelijke verklaring van Peter Wouters) werden nog altijd niet bij het dossier gevoegd. Zelfs het deurwaardersexploot werd niet bij het dossier gevoegd. Het is om die reden dat aanklager Marc Tack van het Hof van Beroep te Antwerpen daarover op de rechtszitting van 14.11.2007 te Antwerpen, in alle talen zweeg en Marcel Vervloesem het zelf aan de Rechter-voorzitter moest vertellen.
De Vlaamse pers kreeg twee jaar geleden nog een kopie kreeg van de schriftelijke verklaring van Peter Wouters maar verzwijgt dit natuurlijk. Deze informatie paste immers niet in het kraam van haar verdachtmakingscampagne die ze samen met het parket van Turnhout gedurende bijna 10 jaar lang tegen Marcel Vervloesem voerde.

Wat de klacht van Erik Cuylaerts tegen Victor V. over het misbruik zijn minderjarige zoon Nick V. betreft: Op 14.2.2005 gaf de Turnhoutse strafrechter François Caers de opdracht om zowel Marcel Vervloesem als Victor V. en zijn trawanten aan een leugendetectortest te onderwerpen. De test wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
De Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens maakten een proces-verbaal op van hun verhoor van Nick V. maar dat proces-verbaal verdween natuurlijk weer op geheimzinnige wijze.
Enkele maanden later werd Marcel Vervloesem dan door twee minderjarigen uit de kringen van Victor V., opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd. Nadat de Vlaamse kranten schreven dat Marcel Vervloesem een 'onverbeterlijke kindermisbruiker-recidivist' was, gingen de twee Herentalse rechercheurs Nick C. van het school halen. Hij werd 8 uur lang ondervraagd en de klacht tegen Victor V. werd simpelweg omgetoverd tot een klacht tegen Marcel Vervloesem. De vzw Werkgroep Morkhoven diende hierover een klacht in bij het Comité P dat de werking van de politiediensten moet onderzoeken. In zijn brief van 23.5.2005 deelde Raadsheer Walter Peeters van het Comité P echter mede dat het Comité P 'niet bevoegd was om hierin op te treden' en dat geen 'effectieve tenlastenleggingen aan de politie weerhouden konden worden'. Het Comité P ging dus akkoord met deze werkwijze.

Het proces-verbaal dat de Herentalse politie van de verklaring van Nick C. opzichtens Victor V. opmaakte is, zoals te verwachten was, verloren gegaan en is niet in het dossier weer te vinden. Over Victor V. bestaan er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen maar geen enkele klacht werd onderzocht. Op 21.10.2006 schreef Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, een open brief ter attentie van de procureur-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen. Die brief werd op 23.10.2006 neergelegd op het secretariaat van procureur-generaal Christine Dekkers. Een kopie van de brief werd voor ontvangst afgetekend. Het blijft echter muisstil rond deze brief en de vraag is of er wel een onderzoek in deze zaak werd bevolen.

Marcel Vervloesem wacht ook al 8 maanden lang op een zittingsdatum voor de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens, die met Victor V. de klachten tegen hem organiseerde. Het parket van Turnhout stelt deze zaak doelbewust uit nadat zij beweerde dat Mter Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, 'geen besluiten neerlegde'.

In de Vlaamse pers die ervoor gekozen heeft om de kinderpornozaak Zandvoort met de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers en kinderpornoproducenten dood te zwijgen, zal men nooit over deze zaken lezen. Omdat zij de lezer niet wil informeren, publiceert zij immers alleen de Belga-berichtjes die haar door justitie worden voorgekauwd. Het Nederlandse dagblad Het Parool dat eigendom is van de Persgroep, lanceert niet alleen verdachtmakingen en is tenminste nog eerlijk genoeg geweest om in haar editie van 18.1.2005 te schrijven dat Marcel Vervloesem in 1998 de Duitse pedofiel Gerry Ulrich, die vanuit Zandvoort opereerde, ontmaskerde.
Om een goede Vlaamse gerechtsjournalist te zijn, hoeft men enkel maar over een kopieertoestel te beschikken. Vandaar dat er zoveel Belgen zonder recht op verdediging in de gevangenissen worden opgesloten...


Vijf jaar cel gevorderd voor 'kinderpornojager' Vervloesem

ANTWERPEN - Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag het proces gestart tegen Marcel Vervloesem (55), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven bij Herentals die nu zelf vervolgd wordt voor onder meer het bezit van kinderporno en het seksueel misbruik van minderjarigen.
Het openbaar ministerie kon zich volledig in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout vinden. Die veroordeelde Vervloesem vorig jaar tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief.
De aanklager vroeg het hof wel om een groter gedeelte van die straf effectief te maken, omdat de beklaagde naar zijn mening een gevaar voor de maatschappij is, en hij ongetwijfeld zal herbeginnen eens hij de kans krijgt.
Op 5 december komt de verdediging aan het woord. avb (BELGA)

Het Nieuwsblad, 14/11/2007
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF14112007_082

-----------------------

Vijf jaar cel gevorderd voor 'kinderpornojager' Vervloesem

ANTWERPEN - Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag het proces gestart tegen Marcel Vervloesem (55), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven bij Herentals die nu zelf vervolgd wordt voor onder meer het bezit van kinderporno en het seksueel misbruik van minderjarigen.

De Standaard, 14/11/2007
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF14112007_082

-----------------------

Vijf jaar cel gevorderd voor 'kinderpornojager' Vervloesem

(Belga) Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag het proces gestart tegen Marcel Vervloesem (55), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven bij Herentals die nu zelf vervolgd wordt voor onder meer het bezit van kinderporno en het seksueel misbruik van minderjarigen.

Skynet Belgie, 14 November 2007
http://tags.2news.be/vier_cel/

-----------------------

Vijf jaar cel gevorderd voor 'kinderpornojager' Vervloesem

(Belga) Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag het proces gestart tegen Marcel Vervloesem (55), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven bij Herentals die nu zelf vervolgd wordt voor onder meer het bezit van kinderporno en het seksueel misbruik van minderjarigen.
Het openbaar ministerie kon zich volledig in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout vinden. Die veroordeelde Vervloesem vorig jaar tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. De aanklager vroeg het hof wel om een groter gedeelte van die straf effectief te maken, omdat de beklaagde naar zijn mening een gevaar voor de maatschappij is, en hij ongetwijfeld zal herbeginnen eens hij de kans krijgt. Op 5 december komt de verdediging aan het woord. (SVR)

Skynet Nieuws, woensdag 14 november 2007
http://nieuws.skynet.be/index.html?l1=actuality&l2=news&l3=homepage&l4=detail&id=261442&new_lang=nl&org=rss

-----------------------

Justice : Belgique : Le procès de Marcel Vervloesem en appel

Marcel Vervloesem ( Werkgroep Morkhoven « Cdroms Zandvoort » ) jugé en appel - Le procès de Marcel Vervloesem s’est ouvert ce mercredi devant la cour d’appel d’Anvers. L’homme, âgé de 55 ans, originaire de Morkhoven, près de Herentals, est poursuivi, entre autres, pour possession de matériel pédopornographique et abus sexuel surmineurs.
Marcel Vervloesem, qui s’était proclamé chasseur de pédophiles, comparaît pour huit dossiers. Le plus gros concernait les viols et attentats à la pudeur commis sur neuf mineurs entre 1970 et 1993. Outre ce dossier, le ministère public estime qu’il est également prouvé qu’entre 2003 et 2005, le prévenu a abusé de trois jeunes âgés de 11 à 16 ans. Les jeunes connaissaient quelques problèmes et avaient trouvé refuge chez Marcel Vervloesem.
L’homme avait clairement profité de la situation pour abuser d’eux. Marcel Vervloesem nie les faits mais les experts ont estimé que les déclarations des victimes étaient tout à fait crédibles.
La défense s'exprimera le 5 décembre.

LA DERNIÈRE HEURE - Quotidien francophone belge, 14.11.2007

-----------------------

Bestrijder kinderporno nu zelf voor rechter

BRUSSEL – De Vlaming Marcel Vervloesem, die al jaren ten strijde trekt tegen seksueel misbruik van minderjarigen, moet morgen zelf voor de rechter verschijnen. Hem wordt bezit van kinderporno ten laste gelegd. Vervloesem ontmaskerde in 1998 de Duitse pedofiel Gerry Ulrich, die vanuit Zandvoort opereerde.

Het Parool, 18 januari 2005


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Morkhoven+herentalse+politie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://brieven-aan-personen-en-diensten.skynetblogs.be/post/5204051/ocmwbenoemingen--ocmwbenoeming-herentals-rege
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Morkhoven+Comité+P&btnG=Rechercher&meta=/
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen.

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14 UUR - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

19:21 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.