31-03-08

Justitie houdt niet van actievoerders (1)


Rechter G. Van Craen en de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven

mail-4

Op 6 februari 2008 werd Morkhoven-activist Marcel Vervloesem door de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechters veroordeelden hem echter op basis van een dossier waarvan zij wisten dat de belangrijkste dossiers en dossierstukken er uit verdwenen of gestolen waren. Volgens hen bevatte het dossier, 'met inbegrip van alle, ook door beklaagde neergelegde stukken en documenten, die het Hof in zijn oordeelsvorming betrekt, voldoende gegevens ter beoordeling van het al dan niet schuldig zijn van beklaagde aan de hem ten laste gelegde (nog niet verjaarde) feiten'.

De resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie in verband met de verdwijningen/diefstallen van dossiers en zelfs van de CD-roms met te onderzoeken kinderporno die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden overhandigd en van daaruit door ex-justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen werden overgemaakt, wensten zij vanzelfsprekend niet af te wachten. Dat stinkende potje moest gedekt blijven.
Marcel Vervloesem moest immers veroordeeld worden omdat men het kinderpornodossier Zandvoort met zijn -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, in stilte onder de tafel wilde schuiven zonder dat de Nederlandse pers dit zou opmerken.
Door Marcel Vervloesem zwaar te veroordelen zorgden de rechters ervoor dat de Nederlandse pers die gelukkig (nog) niet naar de pijpen van het Belgische gerecht danst, geen oog had voor het dossier Zandvoort en de jarenlange verdwijningen/diefstallen in Belgische gerechtelijke kringen die uitsluitend bedoeld waren om deze zaak dicht te dekken.
Ook parlementaire vragen, een eventueel parlementair onderzoek en een intern onderzoek in opdracht van de minister van justitie naar de vele verdwijningen en diefstallen in deze zaak moesten voorkomen worden.

Zij veroordeelden Marcel Vervloesem dus snel op basis van een onvolledig dossier waardoor zij de rechten van de verdediging op een brutale wijze schonden en -om zich in te dekken- deelden zij Marcel Vervloesem vervolgens schriftelijk mede dat hij het 'recht had om in Cassatie te gaan indien hij het vonnis wilde bestrijden'. Daarmee was de kous af dachten de handige witteboordcriminelen van het gerecht.

Om die reden hielden de rechters ook geen rekening met de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem en legden zij de talrijke bewijzen waaruit de onschuld van de actievoerder blijkt, gewoon naast zich neer.
De talrijke medische getuigschriften waaruit blijkt dat Marcel Vervloesem niet in staat was tot de verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd, werden genegeerd en de rechters stelden zelfs geen medische expert aan die deze medische verslagen moest onderzoeken. Door zich het ambt van geneesheer-specialist toe te eigenen, sloten zij ook op dit gebied elke twijfel over de schuld of onschuld van Marcel Vervloesem uit.
Dat bewijst nog maar eens dat de schuld van een Belgische beklaagde reeds op voorhand vaststaat en dat een proces dikwijls niet meer is dan een boertige comedie waarvan de gerechtelijke verslaggevers die uit de hand van justitie eten, getrouw verslag moeten uitbrengen.
Een Belgische beklaagde is verplicht om steeds eerlijk te antwoorden op de vragen van justitie (terwijl er met zijn verklaringen nauwelijks of geen rekening wordt gehouden) maar Belgische rechters mogen wel dossiers en dossierstukken laten verdwijnen om een verdachte schuldig te verklaren.
Belgische rechters mogen kindermisbruiken wel zonder enig onderzoek in de doofpot steken zonder dat er een haan naar kraait. Zij mogen ook hun eigen wetten overtreden en de rechten van de verdediging voortdurend schenden. Zij hoeven toch aan niemand verantwoording af te leggen en zij weten dat de Belgische minister van justitie zich toch alleen maar met onbenulligheden zoals een gebrek aan WC-papier op de gerechtshoven, bezig houdt.
Het feit dat het ministerie van justitie thans verplicht is om gevangenissen te gaan zoeken in Nederland, toont aan tot wat de zogezegde hervorming van de Belgische justitie die men na de zaak Dutroux beloofde, uiteindelijk heeft geleid...


'Geloofwaardigheid'

De geloofwaardigheid van de verklaringen van de genaamde Peter W. die Marcel Vervloesem tevens van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde maar zijn aanklacht nadien terug introk, werden door de rechters van de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen niet in vraag gesteld.
'Aan de geloofwaardigheid van de verklaringen die Peter W. aan gerechtelijk inspecteur W. Wellens heeft afgelegd, hoeft men niet te twijfelen', aldus de rechters.
Peter W. is echter gekend voor 22 gevallen van inbraken, diefstallen, misbruik van vertrouwen, oplichtingen, drugshandel, aanrandingen, schriftvervalsingen enzoverder.
De vzw Werkgroep Morkhoven werd op amper twee weken tijd al door een tiental slachtoffers van Peter W. gecontacteerd. De mensen die werden opgelicht, wachten al jarenlang op de terugbetaling van hun geld en krijgen daarbij blijkbaar niet de minste hulp van justitie en/of slachtofferhulp in Turnhout.
Een van de slachtoffers wacht al jarenlang op een schadevergoeding voor de dood van zijn zoon die overleed in het voertuig waarin Peter W. in beschonken toestand achter het stuur zat. De auto stak vol gestolen goed.
Een ander slachtoffer wendde zich tevergeefs tot justitie nadat zijn dochter door Peter W. werd aangerand.
Op de Opendeurdagen van 29 en 30 maart jl. van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam nog een ander slachtoffer van Peter W. opdagen. Het betreft hier een gepensioneerde vrouw die al jarenlang op een schadevergoeding wacht voor de banden van haar wagen die door Peter W. werden stukgestoken. Een klacht terzake bij de politie van Herentals haalde niets uit.
Peter W. pleegde enkele jaren geleden ook een inbraak bij Marcel Vervloesem en ging aan de haal met verschillende dossiers van de vzw Werkgroep Morkhoven. Marcel Vervloesem wacht nu al jarenlang op een schadevergoeding die hem door de rechter te Turnhout werd toegekend.
Op 9.7.2002 moest Peter W. voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verschijnen. Het betrof hier een collectieve schuldbemiddeling met 25 verschillende partijen (Pidpa, Iweca, OCMW Mol, Bacob/Brussel, VNM/Mechelen, VAB/Brussel, BelgacomMobile/Brussel, OCMW Herentals, Bvba De Vleir/Olen, Bank Breda/Antwerpen, City Bank/Brussel, Ministerie Vlaamse Gemeenschap/Aalst, Belgacom/Mechelen, Stad Herentals, Provincie Antwerpen, nv. Laureysen/Herentals, Fortisbank Brussel, OCMW Lille, Ministerie van Financiën/Westerlo, nv IBS Felicitas/Meise, Ontvangstkantoor Penale Boeten/Turnhout en verschillende personen en privéfirma's)
Peter W. mag echter rustig verder boeren van justitie. Hij kocht zopas een auto en een huis.
Het OCMW van Herentals regelt thans het schuldbeheer van Peter W. nadat deze zijn door rechter P. Peeters aangestelde juridische schuldbemiddelaar, op straat zette.
Moesten de Antwerpse rechters Peter W. misschien 'geloofwaardig' verklaren om diens schriftelijk verklaring waarin staat dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te doen verdwijnen ?
Hoe dan ook, doordat figuren zoals Peter W. graag gezien zijn door justitie, worden er waarschijnlijk zoveel inbraken en diefstallen in Herentals en omstreken gemeld waartegen politie en justitie zogenaamd 'onvoldoende efficient' kunnen optreden.
Naar het schijnt zou Peter W. thans regelmatig te zien zijn in gezelschap van een zekere Eddy B. en de genaamde Hilde C., beiden woonachtig in de wijk Koninkrijk te Morkhoven. Eddy B. is toevallig de man die met het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, de klachten inzake de zogezegde 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 mede organiseerde.
Marcel Vervloesem dagvaardde Eddy B. een jaar geleden maar het gerecht van Turnhout stelt deze zaak doelbewust uit. Indien het zou uitkomen dat zij zich 10 jaar lang baseerde op de verklaringen van dieven, kinderverkrachters en inbrekers terwijl zij ook nog eens de belangrijkste documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen, dan zakt heel de geloofwaardigheid van het Turnhoutse gerecht immers als een bouwvallig kaartenhuisje in mekaar.
Ook de genoemde Hilde C. speelde een centrale rol in de klachten tegen Marcel Vervloesem. Zij trad op als anonieme tipgeefster bij de gerechtelijke politie en zij wordt ervan verdacht voor de klachten tegen Marcel Vervloesem, via het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., betaald te hebben. Zij zit waarschijnlijk ook mee achter de petitieactie die Victor V. in 2005, vlak na de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem opstartte. Met die petitiecampagne en enkele vragen in de Herentalse gemeenteraad die via de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters op de lokale radio en televisie werden uitgebazuind, wilde men de 'gevaarlijke pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn huis jagen. Hilde C. hoopte op die manier de woning van haar buurman Marcel Vervloesem in te kunnen pikken.

Het is op de verklaringen van dit soort uitschot dat het gerecht van Turnhout zich 10 jaar lang heeft gebaseerd om Marcel Vervloesem schuldig te verklaren maar ja, de kinderpornozaak Zandvoort moest nu eenmaal zonder onderzoek in de doofpot gestopt worden. Vandaar dat men links en rechts een oogje dichtkneep voor het feit dat men eigenlijk met een criminele bende te maken had.

Dat ook de rechters van het hof van beroep van Antwerpen Peter W. en konsoorten voor 100% geloofwaardig achten, roept nogmaals vragen op over de geloofwaardigheid van die rechters. Een rechter van een hof van beroep die zich op eenzelfde niveau stelt als Peter W. en konsoorten, mag dan misschien wel geleerd overkomen maar op gebied van moraliteit is hij een dikke nul. Zo'n rechter zou in feite beter opstappen in plaats van als een rotte appel in de korf van justitie te blijven liggen.

Het zal wel puur toeval zijn dat rechter-voorzitter G. Van Craen die Marcel Vervloesem mede tot vier jaar gevangenis veroordeelde, ook van zich liet spreken toen de vzw Werkgroep Morkhoven haar acties rond de isoleercellen in de kinderpsychiatrische kliniek Good Engels te Antwerpen (1989-1991) voerde. Op 11.1.1990 wees Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers, een jongen die opgesloten zat in Good Engels en waarrond de vzw Werkgroep Morkhoven reeds wekenlang actie voerde, toen toe aan een zekere Alfred P. uit Antwerpen. Alfred P. werd tot pleegvader van Wilfried Dekkers benoemd. Op 5.2.1990 werd Alfred P. door de Antwerpse gerechtelijke inspecteur Marc Ruiters die blijkbaar de opdracht had gekregen om de vzw Werkgroep Morkhoven zoveel mogelijk te dwarsbomen, verhoord inzake zedenfeiten met Wilfried Dekkers. Dat verhoor kwam er na een klacht van een anonieme tipgever.
Op 9.2.1990 werd Alfred P. gearresteerd.
De Gazet van Antwerpen schreef: 'Alfred P., de man die met de vzw Werkgroep Morkhoven de hetze op gang bracht over de zogenaamde mishandeling van patiëntjes in het Antwerps Kinderziekenhuis, is nu zelf aangehouden. De man wordt beticht van zedenfeiten met minderjarigen. Dit betekent in de rel rond het kinderziekenhuis een sensationele wending, vermits Alfred P. er zich steeds over bekloeg dat hij geen pleegvader mocht zijn over een kind dat reeds geruime tijd in het kinderziekenhuis is opgenomen. Intussen is het Antwerps kinderziekenhuis zowel door het gerecht als door het OCMW vrijgepleit van schuld. Beide instanties kwamen na onderzoek tot de conclusie dat de patiëntjes in het kinderziekenhuis op behoorlijke manier worden behandeld'.

Het is dus door de aanstelling van Alfred P. tot pleegvader van Wilfried Dekkers en de daaropvolgende aanhouding van Alfred P. dat de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven de grond ingeboord werden en de wantoestanden in het Antwerpse kinderziekenhuis als verzinsels werden afgedaan.
De vzw Werkgroep Morkhoven kwam achteraf echter in het bezit van een gerechtelijk rapport waaruit bleek dat er niet alleen jongeren met gebroken armen en benen in de isoleercellen belandden. Er was bijvoorbeeld ook sprake van een vijfjarig kindje dat in een isoleercel overleed.
Alhoewel de toenmalige Vlaamse minister van volksgezondheid, Hugo Weckx (CD&V), de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven serieus nam en een isoleerreglement liet opstellen, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kort daarop verplicht tot een psychiatrisch onderzoek bij een gerechtspsychiater te Turnhout.

Men kan eigenlijk stellen dat de gerechtelijke repressie tegenover de vzw Werkgroep Morkhoven in 1989 en 1990, tot de vervolging van Marcel Vervloesem hebben geleid.
In 1998 was de Gazet van Antwerpen toevallig één van de eerste kranten die de roddels over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' publiceerde en daarbij een openbare oproep lanceerde naar 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem'.
Het was toevallig professor-psychiater Cosyns die met de naar hem genoemde Commissie Cosyns niets fout kon vaststellen in het Antwerpse kinderziekenhuis, die in 2005 door het gerecht van Turnhout werd aangeworven om Marcel Vervloesem psychiatrisch te onderzoeken. De Turnhoutse rechter baseerde zich op het verslag van Cosyns om Marcel Vervloesem vervolgens een 'spreekverbod met de pers' op te leggen...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Wie de Werkgroep wil contacteren: WerkgroepMorkhoven@gmail.com

23:01 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: justitie |  Facebook |

Commentaren

Politie Neteland
From: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Date: 3 apr. 2008 15:16
Subject: Peter W.
To: politie.neteland@skynet.be

Luc Smeyers, zonechef politie Neteland (Herentals)

Geachte Heer Smeyers,

Betreft: rijden zonder rijbewijs

Ik vernam dat de genaamde Peter W., u wel bekend, destijds bij een autoaccident werd aangetroffen.
Hij bevond zich in dronken toestand achter het stuur van een personenwagen die vol gestolen goed zat en bleek over geen rijbewijs te beschikken.
Bij het ongeval kwam Erik Bosschers, een jongen uit Herentals, om het leven en een andere inzittende werd gekwetst.

Enkele maanden geleden kocht Peter W. die nog altijd zonder rijbewijs zit en die -in geval hij er toch één had toch een rijverbod moest krijgen- een personenvoertuig waarmee hij thans zonder rijbewijs rondrijdt.
Eén dode is blijkbaar nog niet genoeg geweest.

De familie Bosschers uit Herentals schreef ons twee weken geleden het volgende als reactie op onze nieuwsbrief:
'Een aantal jaren geleden is Peter W. met onze Erik met de wagen op de Lichtaartse steenweg in Herentals tegen een boom gereden. De brandweer van Herentals moest hen uit het voertuig bevrijden. De politie van Herentals trof de wagen vol gestolen goed aan. Peter W. hield bij hoog en laag vol dat onze Erik aan het stuur had gezeten. Erik lag in coma en kon dus zelf niet spreken. Het onderzoek wees uit dat Peter W. de wagen had bestuurd. Hij bleek zelfs niet over een rijbewijs te beschikken. Erik is maanden later in het ziekenhuis St Elisabeth in Herentals overleden tengevolge van dat ongeval.
Rechter G. Van Craen weet niet wat hij schreef. Peter W. is helemaal geen geloofwaardig man maar een gewiekste crimineel.'

In de hoop dat u deze zaak laat onderzoeken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 03-04-08

Reageren op dit commentaar

Burgemeester Peeters: aanpak van verkeersaccidenten, drugsproblematiek, diefstallen, inbraken enz. te Herentals
Er loopt iets grondig mis bij de Sp.a van Herentals.
Het Sp.a bestuurslid Victor V. die de klachten in verband met zogezegde verkrachtingen en folteringen tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem organiseerde en waarvan zo'n 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten van kinderen en minderjarigen bestaan, wordt er gedurende 2 jaar benoemd tot bestuurslid van het OCMW van Herentals waarin Sp.a en CD&V de plak zwaaien.
Hij is er gedurende 2 jaar mede verantwoordelijk voor de jeugddienst en de dienst justitie.

Vervolgens wordt deze Victor V. dank zij een verkiesbare plaats bij de Sp.a met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en mag hij, dank zij ondermeer de steun van Sp.a-burgemeester Jan Peeters die hem door dik en dun steunt, in de politieraad zetelen.

Op 26 juli 2008 trouwt Victor V.
In het gemeentebladje staat dat hij ter gelegenheid van zijn homohuwelijk al drie limousines heeft afgehuurd. Ja zeker, het wordt een groots huwelijk maar of de homobeweging in Herentals en omstreken er goed bij zal varen, dat is een andere vraag.

Peter W., een andere aanklager van Marcel Vervloesem, die bij diefstallen, drugshandel, aanrandingen, inbraken, oplichtingen, schriftvervalsingen enz. betrokken is en al jarenlang -naast de talrijke slachtoffers- met een 30-tal schuldeisers op zijn dak zit, mag zich een auto en een huis aanschaffen dank zij de zogezegde schuldbemiddeling van het OCMW te Herentals nadat hij zijn door rechter Peeters aangestelde schuldbemiddelaar op straat zette.

Hij rijdt dagelijks met zijn auto rond terwijl hij geen rijbewijs bezit en enkele jaren geleden verantwoordelijk was voor een zwaar autoaccident waarbij een jongen omkwam. Ook toen beschikte Peter W. niet over een rijbewijs...
Wie zal er verantwoordelijk gesteld worden voor de volgende dode ?

----------------------------------------

From: Jan Boeykens
Date: 3 apr. 2008 16:41
Subject: Herentals: aanpak van verkeersongevallen, drugsproblematiek, inbraken, diefstallen,
To: burgemeester.jan.peeters@herentals.be
Cc: schepen.ingrid.ryken@herentals.be, schepen.wies.verheyden@herentals.be, schepen.mien.van.olmen@herentals.be, schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be, schepen.jan.bertels@herentals.be, schepen.jos.schellens@herentals.be, celleirs@hotmail.com, krisencaroline.peeters@scarlet.be, raf.liedts@vlaamsbelang.org, lucdecat@skynet.be, guy.paulis@telenet.be, daniel.marcipont@telenet.be, gunther.verlinden@telenet.be, martine.moriau@skynet.be, AB.westwood@skynet.be, vandenbroeck_katrien@hotmail.com, peter.bellens@pandora.be, elkevandyck@hotmail.com, schautchristine@tops-schaut.be, info@liesebergen.be, notaris@notvanhencxthoven.be, roel.vervoort@euphonynet.be, tandarts.vermeulen@skynet.be, marleen.geypens@euphonynet.be, christel.heylen@skynet.be, marijke.rombouts@pandora.be, marcel.mia@skynet.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be, redactie@belga.be, gvaredactie@concentra.be, aadriaensen@senaat.cdenv.be, comite@comitep.be, dezondag.ant@streekkrant.be, redactie@nu.nl, redactie@parool.nl


Jan Peeters, voorzitter en burgemeester Stad Herentals (sp.a)
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Geachte Heer Peeters,

Betreft: aanpak van verkeersongevallen, drugsproblematiek, inbraken, diefstallen enz.

In de Gazet van Antwerpen van 25.1.2008 las ik dat de politiezone Neteland zich gericht gaat toeleggen op de aanpak van de drugsproblematiek. U maakte dat met korpschef Luc Smeyers bekend op de nieuwjaarsreceptie van de politiezone. De geïntegreerde aanpak van de politie wierp immers zijn vruchten af in de aanpak van verkeersongevallen en het is daarom dat u op een gelijkaardige manier de drugsproblematiek wil aanpakken.
Zoals u terecht opmerkte zijn heel wat feiten van vandalisme, inbraken en overlast in het centrum van Herentals hieraan immers te linken.

Het is in die zin dat ik u en de heer Luc Smeyers, zonechef van de politie Neteland, thans schrijf.

Ik vernam namelijk dat de genaamde Peter W., wonende Wuytsbergen te Herentals, destijds bij een autoaccident werd aangetroffen.
Hij bevond zich in dronken toestand achter het stuur van een personenwagen die vol gestolen goed zat en bleek over geen rijbewijs te beschikken.
Bij het ongeval kwam Erik Bosschers, een jongen uit Herentals, om het leven en een andere inzittende werd gekwetst.

Enkele maanden geleden kocht Peter W. die nog altijd zonder rijbewijs zit en die -in geval hij er toch één had toch een rijverbod moest krijgen- een personenvoertuig waarmee hij thans zonder rijbewijs rondrijdt.
Eén dode is blijkbaar nog niet genoeg geweest.

Peter W. die buiten zijn auto ook nog een huis kocht staat momenteel onder schuldbeheer van het OCMW te Herentals nadat hij zijn door rechter Peeters aangestelde juridische schuldbemiddelaar op straat zette.

De familie Bosschers uit Herentals schreef ons twee weken geleden het volgende als reactie op onze nieuwsbrief die in Morkhoven en omstreken wordt verspreid:
'Een aantal jaren geleden is Peter W. met onze Erik met de wagen op de Lichtaartse steenweg in Herentals tegen een boom gereden. De brandweer van Herentals moest hen uit het voertuig bevrijden. De politie van Herentals trof de wagen vol gestolen goed aan. Peter W. hield bij hoog en laag vol dat onze Erik aan het stuur had gezeten. Erik lag in coma en kon dus zelf niet spreken. Het onderzoek wees uit dat Peter W. de wagen had bestuurd. Hij bleek zelfs niet over een rijbewijs te beschikken. Erik is maanden later in het ziekenhuis St Elisabeth in Herentals overleden tengevolge van dat ongeval.
Rechter G. Van Craen weet niet wat hij schreef. Peter W. is helemaal geen geloofwaardig man maar een gewiekste crimineel.'

Gezien u als burgemeester van Herentals aan het hoofd van de politie staat en rekening houdende met uw bovenvernoemde nieuwjaarstoespraak, hoop ik dat u deze zaak op een doeltreffende manier aanpakt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

Gepost door: Jan Boeykens | 03-04-08

Reageren op dit commentaar

Corruptie Turnhout - Moeder Melissa eist excuses van Justitie Turnhout 23/02/2008

TURNHOUT - Francine Slootmans (51), de moeder van de vermoorde Melissa Van Loo (17) uit Turnhout, pikt het niet dat ze nog maar pas weet dat de moordenaar van haar dochter al twee jaar soms vrij is.

Sam Bierten (30) bracht op 15april 1998 zijn liefje Melissa gruwelijk om het leven in de woning van haar ouders in Turnhout. Een jaar na de moord werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd. In 2004 verhuisde hij naar een instelling in Bierbeek.

Groot was de verbazing bij Francine toen ze vorige week vernam dat Bierten al sinds 15maart 2006 sporadisch de instelling mag verlaten in gezelschap van zijn moeder. Hij mag zich niet binnen de provincie Antwerpen begeven. Het ministerie van Justitie gaf te kennen 'verwonderd' te zijn dat de CBM de nabestaanden niet had ingelicht.

In haar agenda ontdekte Francine dat ze in mei 2006 samen met haar oudste dochter in Antwerpen een gesprek heeft gehad met iemand van het CBM. 'Tijdens die afspraak is met geen woord gerept over het regime van Bierten, die toen al twee maanden af en toe de instelling mocht verlaten', zegt Francine. 'Ik kan niet anders dan concluderen dat de informatie bewust is achtergehouden.'

Francine schreef intussen een aangetekende klachtbrief naar het ministerie van Justitie. 'Ik vraag geen schadevergoeding, maar excuses', zegt ze. 'Ik wil dat de zaak correct wordt opgevolgd. Wanneer Bierten effectief wordt vrijgelaten, dan wil ik dat weten. Ik wacht op een antwoord van Justitie.' (ima)

Gepost door: Jef | 04-04-08

Reageren op dit commentaar

Reactie magistraat Na de talrijke anonieme dreigtelefoontjes van personen uit gerechtelijke middens (want perfect op de hoogte van de gerechtelijke dossiers) kreeg Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven vandaag een telefoon van een magistraat die zich vanzelfsprekend niet wenste bekend te maken.

Hier volgt de conversatie van deze magistraat met Marcel Vervloesem:


Magistraat: Waarom worden al die zaken waarover u en de vzw Werkgroep Morkhoven spreken, publiekelijk en niet voor het gerecht uitgevochten ? Heeft justitie wel alle gegevens van Peter W. ? Werden die gegevens wel neergelegd ?

MV: Dat is onzin. Een jaar geleden liet ik de genaamde Eddy B. uit de wijk Koninkrijk dagvaarden. Ik heb er nog altijd niets van vernomen van de Turnhoutse justitie. Zoals u misschien weet verklaarde Eddy B. in de Gazet van Antwerpen dat zijn vader door mij was opgelicht terwijl ik jaren voordien voor deze betichting werd vrijgesproken waarop Eddy B. me zei dat hij door de journalisten van de Gazet van Antwerpen was 'uitgelokt' en hij niet op de hoogte was van die vrijspraak.

Magistraat: Zo werkt justitie niet.

MV: Vandaar dat justitie de vzw Werkgroep Morkhoven zo vaak blokkeert via het internet...

Magistraat: (woedend) Dat is niet waar. (Haakte vervolgens de telefoonhoorn in)

Magistraat (die even later terugbelde): Kan u mij de gegevens van dit dossier bezorgen en zeggen wie deze zaak heeft ingeleid ? Kan u mij ook het telefoonnummer van uw advocaat geven zodat ik deze zaak kan natrekken ? Kan u mij ook gegevens bezorgen waaruit blijkt dat uw advocaat die dagvaarding heeft ingeleid ? Kan u mij een copie bezorgen van die dagvaarding ? Kan u mij ook een copie bezorgen van de rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout waarin staat dat uw advocaat nog geen besluiten neerlegde waardoor de dagvaarding niet kan doorgaan ?
Wat de klachten omtrent uw strafdossier betreft. U hebt toch een brief ontvangen van het hof van beroep van Antwerpen waarin staat dat u in cassatie moet gaan ? Justitie kan immers niet optreden omdat uw dossier naar Cassatie gaat.

MV: U weet even goed als ik zelf dat Cassatie alleen procedurekwesties behandelt.

Magistraat: Als Cassatie ziet dat er bedrog of diefstallen in uw dossier werden gepleegd, dan stelt Cassatie automatisch een onderzoek in.
Hoe lang bent u in feite nog van plan om die nieuwsbrieven te versturen ? Ik vind het volledig ongepast en ongehoord dat de stukken uit het hoofddossier ter sprake komen in die nieuwsbrieven. De interpretatie van de burger op dat gebied is volledig anders dan de interpretatie van beroepsmagistraten. U brengt daarmee de aanklagers in een negatief daglicht.

MV: Justitie en haar gerechtelijke verslaggevers hebben mij 10 jaar lang op alle mogelijke manieren door het slijk gesleurd en als een kindermisbruiker afgeschilderd maar daarover maakt u zich blijkbaar niet druk over.

Magistraat: Oude vonnissen en oude veroordelingen moeten niet opnieuw opgerakeld worden.

MV: Waarom publiceerde het weekblad Knack dan een artikel met als titel 'het strafdossier van de Witte Ridder' waarin verkeerde informatie stond omtrent de acties die ik vroeger voerde ?

Magistraat: Dat ligt anders. Dat valt onder de persvrijheid.
Hoelang denkt u nog verder te protesteren ?
De Werkgroep Morkhoven blaast deze zaak omhoog zodat justitie niet tot een redelijke overéénkomst met u kan komen. De nieuwsbrieven zijn een obstakel voor de dialoog tussen justitie en u. De Werkgroep Morkhoven heeft meer kwaad dan goed gedaan.

MV: U wil waarschijnlijk bedoelen dat de mensen van de Werkgroep Morkhoven zowat de enigsten zijn die mij hebben verdedigd ?

Magistraat: Magistraten zijn ook mensen die fouten maken, zoals iedere burger. Het is niet omdat zj fouten maken dat zij criminelen zijn.
De enigste oplossing zou zijn om met gezond verstand en in overleg met uw advocaten via een herziening de zaken recht te laten zetten. Daar hebt u drie advocaten voor nodig.
De manier waarop de zaak Vervloesem wordt naar buiten gebracht en de Belgische justitie tot buiten de landsgrenzen als een corrupt orgaan wordt beschreven, dient zeker geen van beider belangen.
Het is onaanvaardbaar dat de nieuwsbrieven alleen de fouten, onregelmatigheden, diefstallen en blunders vermelden terwijl men niet zegt dat de magistraten van het hof van beroep van Antwerpen u vrijspraak verleenden in een aantal dossiers waarvoor u door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld.
Ik raad u dus aan om alle opmerkingen over de dossiers op schrift te zetten en een verzoek tot herziening in te dienen.
Ik zal later nog eens contact met u opnemen.

MV: Misschien zou kan u onze volgende nieuwsbrief die volgende week uitkomt ook eens lezen...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 06-04-08

Reageren op dit commentaar

Burgers reageren Burgers reageren

Een gezin uit Eeklo is van plan om de hoofdredacteur van de Gazet van Antwerpen te contacteren. Men is verontwaardigd over het feit dat men al jarenlang deze krant koopt en gedurende 10 jaar lang verkeerd geinformeerd werd over de vzw Werkgroep Morkhoven.
Omdat de krant enkel maar verhalen publiceert om de vzw Werkgroep Morkhoven in discrediet te brengen, gaat men zijn abonnement met deze krant opzeggen.

Een zakenman uit Morkhoven vroeg de processen-verbaals waarin staat dat het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. kinderen en minderjarigen heeft aangerand. Hij wenst deze informatie die door justitie en gerechtelijke verslaggevers zorgvuldig wordt verzwegen, zoveel mogelijk bekend te maken.

Een gezin uit Noorderwijk wil alle nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven samenbundelen en aan de Commissie Justitie in het parlement overmaken. Men vraagt zich af hoe de wantoestanden die in de nieuwsbrieven beschreven worden, mogelijk zijn en wil weten wat de Commissie Justitie zal doen om de zaken recht te zetten.

----------


In de editie van de nieuwsbrief die de volgende week uitkomt, zal ondermeer aandacht besteed worden aan het optreden van rechter-voorzitter G. Van Craen van de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen. Ook het proces-verbaal waarin een moeder van één van de zogezegde slachtoffers van Marcel Vervloesem vertelt dat men voor de klachten betaald werd, komt ter sprake. In de nieuwsbrief zal ook gesproken worden over een proces-verbaal waarin staat dat de dochter van de genaamde Erik C. uit Morkhoven, door de genaamde Peter W. aangerand werd. (De verklaring van Peter W. als zogezegd slachtoffer van Marcel Vervloesem werd door rechter Van Craen geloofwaardig bevonden).

De vzw Werkgroep Morkhoven roept de slachtoffers van Peter W. en/of Victor V.voortaan op om schriftelijk of per fax contact op te nemen met de vzw Werkgroep Morkhoven. De mails naar de vzw Werkgroep Morkhoven worden immers regelmatig geblokkeerd.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
02 537 49 97

Gepost door: Jan Boeykens | 06-04-08

Reageren op dit commentaar

BENT U IN behoefte aan een lening? TOEPASSING nu voor meer informatie.

Gepost door: EQUITY LENING FINANCE | 04-02-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.