13-06-08

De kinderporno van de Koning: Senator Tony Van Parys

 

Tony Van Parys wacht de uitslag van 'het gerechtelijk onderzoek' af...
Welk gerechtelijk onderzoek ?

tonyVanParysM_bFrom: Werkgroep Morkhoven
Date: 13 jun. 2008 07:58
Subject: Re: Cd-roms met kinderporno van de Koning
To: vanparys@senators.senate.beCc: sbouarfa.parlbru, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes, collas.bernard, jose.daras.ecolo, debethune.senators.senate, delperee, destexhe, josy.dubie.ecolo, kapompole.senators.senate, nahima.lanjri.stad.antwerpen, nahimalanjri.senaat.cdenv, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur, f.roelantsduvivier, schelfhout.senators.senate, joris.vanhauthem, elke.tindemans, vanlerberghe.senators.senate, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement, senator.marcverwilghen, paulwille, guy.swennen, patrikvankrunkelsven, crombe.senators.senate, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo.coveliers, christinedefraigne, lambert.senators.senate, geert.lambert, phm.be, philippe-mahoux, carine.russo.ecolo, senaat.helgastevens, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv, pvdd2206, ankevandermeersch

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 13 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Hartelijk dank voor uw antwoord waarin u mij mededeelt dat het 'gerechtelijk onderzoek loopt'.

Uw antwoord verbaast mij enigszins omdat we met de Werkgroep Morkhoven niets van een onderzoek afweten.

Betreft het hier alleen een onderzoek naar de verdwijning van de cd-roms met kinderporno die u in opdracht van Zijne Majesteit de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken of betreft het een onderzoek naar het onderzoek van de cd-roms Zandvoort dat reeds enkele jaren geleden door de justitie te Turnhout werd afgesloten ?

Gaat het misschien om een geheel nieuw onderzoek naar de cd-roms Zandvoort en, zo ja, sinds wanneer loopt dit onderzoek ? Wie voert het onderzoek ?

Is er misschien sprake van een intern onderzoek ?

In de hoop dat u klaarheid wilt schenken in deze zaak en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Kopie: leden van de Commissie Justitie van de Senaat


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

08:25 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: van parys |  Facebook |

Commentaren

CD&V en doofpotpolitiek: Stefaan De Clerck - Open Brief Stefaan De Clerck, die zoals Tony Van Parys, minister van justitie was en tevens deel uitmaakt van de CD&V, verklaarde destijds tegenover een Nederlandse krant: 'De vzw Werkgroep Morkhoven kan men in een bepaald opzicht vrijbuiters noemen maar gezien zij over belangrijke informatie beschikt, moet men haar krediet geven zolang zij haar gegevens voor onderzoek aan de justitie overmaakt'.

Kort nadat Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort aan de Turnhoutse justitie had overgemaakt, werd hij echter vervolgd voor het 'bezit van kinderporno'.

Ook het kinderpornomateriaal dat Marcel Vervloesem in opdracht van de Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan procureur Bourlet afgaf, werd door de Turnhoutse justitie misbruikt om Marcel Vervloesem voor het 'bezit van kinderporno' te vervolgen.

Zoals Stefaan De Clerck, had ook procureur Bourlet die gekend is vanwege de zaak Dutroux, nochthans beloofd dat Marcel Vervloesem voor de afgifte van het materiaal niet vervolgd zou worden.

De Turnhoutse justitie ging zelfs zover om zaken te gaan opvragen in Nederland terwijl Marcel Vervloesem voor die zaken door de Nederlandse justitie buiten vervolging was gesteld.

Elk geruchtje of beschuldiging rond Marcel Vervloesem werd door het gerecht van Turnhout gebruikt om het klachtendossier tegen Marcel Vervloesem verder aan te dikken.

De -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort werden door Turnhout daarentegen nooit geidentificeerd en de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters werden nooit opgespoord en vervolgd.

In feite diende het proces tegen Marcel Vervloesem gewoon om de kindermisbruiken van de kinderpornozaak Zandvoort en de processen-verbaals met klachten over kindermisbruik ten opzichte van Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem vanaf 1998 organiseerde, in de doofpot te stoppen.

----------------------------------------

Uit ons archief:

Open brief aan Stefaan De Clerck

De heer Stefaan De Clerck
Kamerlid CD&V
Damkaai 7
8500 Kortrijk

Van: Jan Boeykens
Aan: stefaan.de.clerck
Datum: 6 apr. 2008 18:20
Onderwerp: kindermisbruik

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: werking van justitie

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort met de foto's van enkele tienduizenden slachtoffers in bezit kreeg, verklaarde u als minister van justitie tegenover de Nederlandse pers dat men 'de vzw Werkgroep Morkhoven in een bepaald opzicht vrijbuiters kon noemen maar dat men haar krediet moest geven omdat zij over belangrijke informatie beschikte'.
U stelde wel als voorwaarde dat de vzw Werkgroep Morkhoven 'haar gegevens voor onderzoek aan justitie zou overmaken'.

Kort nadien droeg de vzw Werkgroep Morkhoven haar informatie over aan de justitie te Turnhout.

Enkele weken nadien kwamen VTM, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en de kranten van de VUM mediagroep (Nieuwsblad, De Standaard, Het Volk) tegelijkertijd met verhalen af waarin Marcel Vervloesem van onze vereniging plotseling van 'verkrachtingen en folteringen' werd beschuldigd.
De zogezegde slachtoffers verklaarden dat die zaken 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn zodat Marcel Vervloesem zelf een 'kindermisbruiker' kon genoemd worden.

De Turnhoutse justitie nam de klachten die vlak na de mediacampagne tegen Marcel Vervloesem werden ingediend, ernstig alhoewel het over bijna onmogelijk te onderzoeken zaken van 20 jaar geleden ging (die normaal gezien ook verjaard waren).

In plaats van het kinderpornomateriaal van de vzw Werkgroep Morkhoven te onderzoeken en de verkrachters en kinderpornoproducenten op te sporen, klaagde de Turnhoutse justitie Marcel Vervloesem aan voor het 'bezit van kinderporno'.

Marcel Vervloesem werd 10 jaar lang door justitie en haar gerechtelijke verslaggevers door het slijk gehaald en als een 'laffe kindermisbruiker' bestempeld'.
De cd-roms Zandvoort daarentegen werden nooit onderzocht. De -volgens de federale politie- meer dan 88.000 kinderen die erop stonden werden niet geidentificeerd terwijl de kinderpornoproducenten, folteraars/verkrachters en de voor kinderporno betalende consumenten nooit werden opspoord en vervolgd.
Zij konden dus gewoon doorgaan met hun kindermisbruik.
Dat justitie deze zaak in de doofpot wilde stoppen, bleek uit de tussenkomst van de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die een valse naam opgaf om een betrokken jeugdmagistraat te kunnen beschermen.

Naast de kinderpornozaak Zandvoort werden ook de 30 processen-verbaals rond het Herentalse Sp.a gemeenteraadslid Victor V. die Marcel Vervloesem aankloeg, nooit onderzocht.
In de 30 pv's staan de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen beschreven. Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad.

Ik weet wel dat u de 'scheiding der machten' zal trachten in te roepen maar u verklaarde als minister van justitie dat de vzw Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal voor 'onderzoek aan justitie diende over te maken'.
Bovendien is de bestrijding van kindermisbruik ook een politiek kwestie.

In de hoop dat deze kwestie in de Commissie Justitie wordt besproken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

-------

Copie: anne-marie.lizin, anseeuw.senators, wouterbeke.be, sbouarfa.parlbru, bousakla.senators, moulia.mr.polgroups.senate, christian.brotcorne, buysse.senators, ceder.senators, cheffert, collas.bernard, hugo.coveliers, creyelman.senators, cornil.senators, debethune.senators, crombe.senators, jmdedecker, christinedefraigne, delacroix.senators, delperee, jacinta.deroeck, derbaki, deschamphelaere.senators, pgaland.senators, c.geerts, jeanmarie.happart, margriet.hermans.vlaamsparlement, jean.francois.istasse, nele.jansegers, kapompole.senators, florkoninckx
Bcc: vermist.tros.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.trouw.nl, redactie.volkskrant.nl, redactie.nu.nl

Gepost door: werkgroep Morkhoven | 14-06-08

Reageren op dit commentaar

Pour comprendre ce qui arrive à Marcel Vervloesem Marcel Vervloesem ( asbl Morkhoven) est renvoyé en correctionnelle.

mercredi 25 juin 2003

Vous pourrez lire ci-dessous l’énoncé de quelques faits à propos de ces plaintes « pour viol » dont Marcel Vervloesem est l’objet et pour lesquelles il est renvoyé en correctionnelle en ce mois de juin 2003. Il est évident que le sérieux de ces plaintes est sujet à caution et à la lumière de cette analyse on peut comprendre que ces plaintes ont servi à déstabiliser un des pionniers de l’Association « Werkgroep-Morkhoven » qui s’est montrée extrêmement efficace dans la dénonciation des activités pédo-criminelles du réseau de Tamise dont les victimes étaient des jeunes enfants de l’île portugaise de Madère et du réseau de Zandvoort . Après la mort de Gerrit ULRICH, personne centrale de ce réseau, assassiné par son ami Robbie VAN DER PLANCKEN, Marcel Vervloesem a pu obtenir un CD-ROM prouvant que ces gens se livraient à des activités pédo-criminelles et que des enfants, même en bas âge, était violés et torturés. Ce CD-ROM fut remis aux autorités judiciaires qui l’ont mis « en attente », comme les 18 autres CD-ROMS remis ensuite par Marcel Vervloesem, et qui devaient faire l’objet de recherches intensives pour retrouver des enfants en danger et leurs prédateurs. Au lieu de quoi les autorités judiciaires préfèrent poursuivre Marcel Vervloesem pour « viols » !

La coordination du réseau de Vigilance et de Solidarité des Comités Blancs tient à affirmer son soutien et sa pleine confiance à Marcel Vervloesem.


PETITE CHRONIQUE DES INTIMIDATIONS ET HARCELEMENTS JUDICIAIRES DONT MARCEL VERVLOESEM A ETE ET EST ENCORE L’OBJET

En Belgique ce ne sont pas les pédophiles qui sont poursuivis. Ce sont ceux qui les dénoncent.

1. DES PÉDOPHILES PORTENT PLAINTE CONTRE MARCEL VERVLOESEM
En 1992, voyant leurs activités révélées par Marcel Vervloesem deux pédophiles portent plainte contre lui pour chantage. C’est à la suite de cette plainte ( Voir détail en Note1) que l’enquêteur de l’ASBL MORKHOVEN est incarcéré pendant 15 jours. Mais avant de passer devant la chambre du conseil il obtient, en tant qu’inculpé, l’accès à tout un dossier : le dossier de la filière pédophile de TEMSE ( Voir détails Note 2)

C’est ainsi que Marcel Vervloesem prend connaissance de procès verbaux mentionnant la remise au greffe du tribunal de Dendermonde, par un officier de police hollandais, d’agendas, de centaines de photos à caractère pédophiliques et de 27 vidéos cassettes dont celle qui fut filmée par Norbert DERIJCK lui-même, avec des enfants de Madère. Le script descriptif de toutes les scènes de viol d’enfants de ce film impliquant également un autre Belge du nom de Philippe, un Hollandais et un Portugais, était déjà inclus, à ce moment là, dans le dossier dit " de TEMSE". C’était la preuve que le Parquet de Dendermonde avait en main de quoi poursuivre des pédophiles belges dès 1992. On sait que ce matériel resta inerte jusqu’en novembre 1997, moment où, suite à la pression de l’association "Morkhoven" et aux mandats d’arrêt internationaux envoyés par le Portugal, Norbert DERIJCKE fut arrêté.

2. UN FAUX CASIER JUDICIAIRE
Mais la plainte pour chantage suivi son cours pour arriver fin 98 en première instance : trois juges signèrent le jugement condamnant Marcel Vervloesem pour chantage et escroquerie. Mais, problème ! Ce jugement s’appuyait sur un casier judiciaire qui était un FAUX, puisqu’il concernait un autre Vervloesem, un homonyme , mais n’avait rien à voir avec le passé de Marcel. Après avoir interjeté appel du jugement, Marcel Vervloesem, le vrai, porta plainte contre ces trois magistrats, pour faux et usage de faux. Cette plainte fut retirée par la Chambre du conseil des mains du Juge d’instruction TASS, pour être transmise au Procureur du Roi, puis au Procureur Général de GAND. Celui-ci reconnut les erreurs mais ne fit rien d’autre que de transmettre le dossier au ministre VAN PARIJS qui, début mai, se prononça. Alors que généralement le ministre s’abstient au nom du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, ici le ministre " juge", tout en reconnaissant la falsification que, faute de preuves de mauvaises intentions, les trois magistrats n’ont rien à se reprocher. Tandis que la Cour d’Appel de Gand rend ce 1er Juillet un arrêt peu commun : il n’y a plus de chef d’inculpation mais Marcel Vervloesem, le vrai, est condamné à 7 mois avec sursis " pour imprudences dans le traitement de ses dossiers" en disant, dans le commentaire, que Morkhoven travaillait bien et qu’on espérait que l’association continue !

.......

Source:

Gepost door: werkgroep Morkhoven | 14-06-08

Reageren op dit commentaar

'Scheiding der machten' Uit het voorgaande artikel blijkt nog eens dat justitieministers en politici de 'scheiding der machten' alleen maar aanwenden zolang het in hun eigen kraam past...

Gepost door: Jef Aerts | 14-06-08

Reageren op dit commentaar

'Scheiding der machten' zolang het in hun eigen kraam past Voor diegenen die het franstalige bericht niet volledig zouden begrijpen:

Marcel Vervloesem kwam met de Werkgroep Morkhoven indertijd op het spoor van enkele kindermisbruikers te Temse die hem van 'chantage en oplichting' beschuldigden.

Drie rechters achtten de 'chantage en oplichting' bewezen en veroordeelden Marcel Vervloesem.

Achteraf bleken de rechters Vervloesem te hebben veroordeeld op basis van een strafregister van een andere (gelijknamige) Vervloesem.

Vervloesem ging in beroep tegen het uitgesproken vonnis en diende een klacht in tegen de drie magistraten die hem op een bedriegelijke manier hadden veroordeeld.

De klacht van Vervloesem werd weerhouden door rechter Tass van de raadkamer te Gent. Zij werd vervolgens doorverzonden naar de Procureur des Konings en belandde bij de Procureur-Generaal te Gent.
Deze laatste erkende de 'vergissing' maar deed niets anders dan het dossier naar Tony Van Parys te zenden die minister van justitie was.
Alhoewel de minister van justitie zich meestal van elke inmenging onthoudt en zich daarbij beroept op het heilige principe der scheiding der machten, oordeelde minister Van Parys dat de drie magistraten niets te verwijten viel.

Het Hof van Beroep te Gent sprak vervolgens een zeldzaam vonnis uit : 'er is geen enkel motief voor een inbeschuldigingstelling meer, maar Marcel Vervloesem (de echte Marcel Vervloesem) wordt veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf met uitstel vanwege de onvoorzichtigheid in de behandeling van zijn dossiers'. Het Hof van Beroep voegde eraan toe dat de Werkgroep Morkhoven 'goed werk leverde' en zij 'hoopte dat de vereniging zou doorgaan met haar werk'.

Gepost door: Jef Aerts | 14-06-08

Reageren op dit commentaar

Herinnering: de gestolen cd-roms met kinderporno van de Koning Cd-roms met kinderporno van de Koning
Van: Werkgroep Morkhoven
Aan: sbouarfa, yves.buysse, jurgen.ceder, info, collas.bernard, jose.daras, debethune, delperee, destexhe, josy.dubie, kapompole, nahima.lanjri, philippe.monfi., pmoureaux, jean-paul, f.roelantsduvi., schelfhout, joris.vanhauth., elke.tindemans, vanlerberghe, andre.vannieuw., senator, paulwille, guy.swennen, patrik, crombe


Geachte Parlementsleden,


In bijlage zend ik u nogmaals een kopie van mijn schrijven dd. 13 juni 2008 aan de heer Tony Van Parys in verband met de verdwijning van de cd-roms met kinderporno van Z.M. de Koning op het hof van beroep te Antwerpen.

Alhoewel ik weet dat de belgische parlementsleden al lang niet meer verbaasd staan als dergelijke zaken spoorloos verdwijnen, zou ik toch willen dat deze zaak onderzocht wordt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

---------------------------------------


Date: 13 jun. 2008 07:58
Subject: Re: Cd-roms met kinderporno van de Koning
To: "vanparys@senators.senate.be"
Cc: sbouarfa@parlbru.irisnet.be, yves.buysse@skynet.be,
jurgen.ceder@telenet.be, info@dirkclaes.be, collas.bernard@skynet.be,
jose.daras@ecolo.be, debethune@senators.senate.be,
delperee@hotmail.com, destexhe@destexhe.be, josy.dubie@ecolo.be,
kapompole@senators.senate.be, nahima.lanjri@stad.antwerpen.be,
nahimalanjri@senaat.cdenv.be, philippe.monfils@skynet.be,
pmoureaux@skynet.be, jean-paul@jpprocureur.be,
f.roelantsduvivier@skynet.be, schelfhout@senators.senate.be,
joris.vanhauthem@vlaamsbelang.org, elke.tindemans@telenet.be,
vanlerberghe@senators.senate.be,
andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, senator@marcverwilghen.be,
paulwille@pandora.be, guy.swennen@skynet.be, patrik@vankrunkelsven.be,
crombe@senators.senate.be, s.themont@skynet.be,
contact@christophe-collignon.be, alaincourtois@hotmail.com,
hugo@coveliers.be, contact@christinedefraigne.be,
lambert@senators.senate.be, geert.lambert@yucom.be, phm@swing.be,
courrier@philippe-mahoux.be, carine.russo@ecolo.be,
senaat@helgastevens.be, dirkdb.mt@skynet.be,
martine.taelman@skynet.be, mr.hvandenberghe@skynet.be,
hvandenberghe@senaat.cdenv.be, pvdd2206@yahoo.com,
info@ankevandermeersch.be


Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 12 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

Betreft: Cd-roms met kinderporno van de KoningHartelijk dank voor uw antwoord waarin u mij mededeelt dat het 'gerechtelijk onderzoek loopt'.

Uw antwoord verbaast mij enigszins omdat we met de Werkgroep Morkhoven niets van een onderzoek afweten.

Betreft het hier alleen een onderzoek naar de verdwijning van de cd-roms met kinderporno die u in opdracht van Zijne Majesteit de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken of betreft het een onderzoek naar het onderzoek van de cd-roms dat reeds enkele jaren geleden door de justitie te Turnhout werd afgesloten ?

Gaat het misschien om een geheel nieuw onderzoek naar de cd-roms Zandvoort en, zo ja, sinds wanneer loopt dit onderzoek ?
Wie voert het onderzoek ?
Is er misschien sprake van een intern onderzoek ?

In de hoop dat u klaarheid wilt schenken in deze zaak en in afwachting

van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Kopie: leden van de Commissie Justitie van de Senaat

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 22-06-08

Reageren op dit commentaar

Verenigde Naties op bezoek bij Werkgroep Morkhoven Vandaag kreeg de Werkgroep Morkhoven enkele vertegenwoordigers van de Verenigde Naties op bezoek.
Men stelt zich daar namelijk ernstige vragen over de manier waarop Marcel Vervloesem als aktivist in de Belgische gevangenis behandeld is geweest.

Ook over de doofpotoperatie van de kinderpornozaak Zandvoort, over de desinformerende rol en lastercampagnes van de pers in deze doofpotoperatie, over het stelen van gerechtelijke dossierstukken uit strafdossiers, over het laten verdwijnen van het te onderzoeken kinderpornomateriaal op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen zonder dat de gerechtelijke overheid optreedt, over het in de doofpot gestoken kindermisbruik van een jeugdmagistraat en van een aanklager van Marcel Vervloesem die hiervoor politiek werd gepromoveerd, enz. worden er vragen gesteld.

Ook op internationaal gebied lijkt met het geknoei van de Belgische regering die alleen maar bekwaam blijkt te zijn om onderling ruzie te maken, meer dan beu.
Het betreft hier dus niet alleen de manier waarop de Belgische regering kindermisbruiken in de doofpot stopt.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-06-08

Reageren op dit commentaar

Van Parys en de hervormingen van justitie Senator Tony Van Parys (CD&V) had het in 1998 als justitieminister over de hervormingen van justitie als hetgene 'wat de burger op het ogenblik van ons verlangt'.

Tien jaar later blijkt er van die hervorming maar weinig in huis te zijn gekomen.

Er is wel een Hoge Raad voor de Justitie gekomen maar die kan alleen maar fouten en gebreken bij justitie vaststellen.

Als er dossierstukken of kinderpornomateriaal dat de Koning voor onderzoek aan justitie had laten overmaken op de gerechtshoven verdwijnt, dan stelt de Hoge Raad voor de Justitie dit vast maar verder gebeurt er niets...

---------------------------------------


VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 30 APRIL 1998


De heer Van Parys, minister van Justitie: 'Mijnheer de voorzitter, de hervormingen die noodzakelijk zijn inzake politie en justitie zijn voor mij erg belangrijk. Het blijkt nu dat die hervormingen mogelijk zijn binnen de huidige federale staatsstructuur en ik kan mij daar alleen maar over verheugen. De regering heeft ook de vaste wil om die hervormingen te realiseren. Er werden bij de Kamer concrete regeringsvoorstellen ingediend betreffende de hervorming van de politie, de oprichting van de Hoge Raad voor de Justitie met drie belangrijke pijlers, de objectivering van de bevorderingen, de externe controle en de vorming en opleiding. Ik vind mij trouwens volkomen terug in de ontwerpen van de regering. Aangezien deze hervormingen kunnen worden gerealiseerd in de huidige staatsstructuur, kan ik als minister van Justitie zonder enig probleem of terughoudendheid doen wat de burger op het ogenblik van ons verlangt, namelijk samen met het Parlement de hervormingen bij de politie en in de justitie vorm geven.'

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 07-07-08

Reageren op dit commentaar

Waarom zwijgt Tony Van Parys over de verdwijning op het hof van beroep te Antwerpen ?
Van Parys: 'Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is' - 'De regering is zeker niet van plan dit probleem blauw blauw te laten'

Tony Van Parys (CD&V) en justitieminister Vandeurzen werden beiden aangeschreven in verband met de verdwijning van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek (en via Tony Van Parys) aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.

Tony Van Parys antwoordde dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' zonder te willen mededelen over welk onderzoek het ging...

----------------------------------------

Annalen n° 1-263
Belgische Senaat
Parlementaire handelingen


VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 22 APRIL 1999

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER VAN HAUTHEM AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN ZOALS TE ZIEN OP INTERNET»

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Van Hauthem. Het woord is aan de heer Van Hauthem.


- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, net zoals alle parlementsleden, werd ook de minister van Justitie door de Werkgroep Morkhoven in het bezit gesteld van een aantal copies van foto's waarop te zien is hoe kinderen en peuters op een weerzinwekkende wijze seksueel worden mishandeld en gefolterd. De foto's zouden afkomstig zijn van Internet. De werkgroep deelt mee dat ze ongeveer tienduizend foto's bezit en dat ze bereid is deze eventueel aan het gerecht te overhandigen. De publieke opinie begrijpt niet hoe deze situatie nog langer kan bestaan, hoe met andere woorden, Internet blijkbaar een veilige schuilplaats biedt voor handelaars in kinderen en kinderporno.

De vragen zijn de volgende. Hoe is het mogelijk dat handelaars in kinderporno via het Internet vrijuit kunnen gaan ? Welke juridische problemen stellen zich ? Houdt een specifieke cel zich op federaal niveau bezig met het speuren naar kinderporno op het Internet ? Bestaat er daaromtrent een specifiek beleid ? Hoever staat het met afspraken op Europees niveau tussen de verschillende politiediensten om de strijd tegen kinderporno in het algemeen en kinderporno op het Internet in het bijzonder aan te pakken ?


De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.


- De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, vorige maandag heb ik in de commissie voor de Justitie van de Kamer reeds vragen beantwoord met betrekking tot de klachten die door leden van de werkgroep Morkhoven werden geformuleerd. Ik blijf ten zeerste bekommerd om het fenomeen van de verspreiding van kinderporno op Internet. Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is. Mijn bezorgdheid dateert al van veel vroeger. Een paar weken geleden stond ik erop zelf het woord te voeren op de tweede internationale vergadering van de groep COPINE, Combating Peadophile Information Networks in Europe, die plaatsvond in Brussel op 1 en 2 april 1999. Dit geeft reeds een antwoord op de vraag inzake de Europese samenwerking. Deze conferentie, die meegeorganiseerd werd door het ministerie van Justitie en de nationaal magistraat, werd van Belgische zijde bijgewoond door verschillende magistraten en politiediensten. Het was vooral de bedoeling een Europese aanpak van het fenomeen te realiseren.

In mijn omzendbrief betreffende de samenwerking en de taakverdeling tussen de politiediensten werd de materie van computercriminaliteit bij voorrang toebedeeld aan de gerechtelijke politie, in afwachting van de integratie. Dit heeft aanleiding gegeven tot het oprichten van CCU's, Computer Crime Units, in elk van de vijf ressorten van het hof van beroep. Daarnaast is op het niveau van de bijzondere brigade voorzien in een National Computer Crime Unit waarbinnen een Meldpunt Kinderporno werd opgericht, dat specifiek betrekking heeft op de behandeling van zaken die te maken hebben met de verspreiding van kinderporno via Internet. De nationaal magistraat speelt hierbij de belangrijkste rol, zowel wat betreft de informatie voor de binnenlandse als voor de buitenlandse overheden. De oprichting en de werking van dit Meldpunt hebben eveneens het voorwerp uitgemaakt van overleg met mijn collega Di Rupo die bevoegd is voor Telecommunicatie en dus ook voor de Internetproblematiek. Naar aanleiding van de besprekingen binnen de werkgroep die ingevolge dit overleg werd opgericht, werden ook de relaties met de Internet Access Providers besproken.

Ten slotte is het niet onbelangrijk te wijzen op het feit dat dit Meldpunt Kinderporno ook zijn medewerking verleent aan het initiatief met betrekking tot het aanleggen van een nationale en internationale documentatie inzake kinderpornografie. Ik verwijs naar de uiteenzetting die ik heb gegeven voor de opvolgingscommissie Dutroux. Ik veronderstel dat dit document als parlementair document onder de leden van de Senaat werd verspreid.

Ik wil u niet verhelen dat de problematiek van de misdrijven die via Internet worden gepleegd, verre van eenvoudig is, gezien de internationale dimensie van het fenomeen, dat overigens niet tot kinderporno beperkt blijft. We vinden hier ook andere vormen van criminaliteit, zoals het aanbieden van witwaskanalen, racistische uitlatingen of het verspreiden van recepten voor artisanale springtuigen, om maar enkele terreinen te noemen waarover men via Internet informatie kan verzamelen.

In verband met de verspreiding van kinderporno, worden we overigens niet alleen geconfronteerd met het probleem van het natrekken van de identiteit van de oorspronkelijke afzender, maar ook met de moeilijkheid om de slachtoffers, en vooral de daders, te identificeren, aangezien deze laatsten vaak en om evidente redenen onherkenbaar worden gefotografeerd of gefilmd. Alleen al daarom is niet enkel de bijstand nodig van gespecialiseerde computer crime units , laboratoria van de gerechtelijke politie en beeldverwerkingsspecialisten, maar is er vooral nood aan een goede internationale samenwerking en een meer gelijkvormige strafbaarstelling van dergelijke inbreuken in de verschillende landen. In die zin heb ik op de laatste vergadering van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken niet alleen gepleit voor een gemeenschappelijke bestraffing, maar ook voor een gemeenschappelijke normering. Samen met Frankrijk hebben we een nota uitgewerkt in de hoop dit als een belangrijk punt op de agenda te plaatsen van de volgende Europese top, die in het najaar plaatsheeft.


De voorzitter. Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een repliek.


- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik twijfel er niet aan dat dit al langer dan vandaag een van zijn bekommernissen is. Nagenoeg iedereen, over de ideologische en partijgrenzen heen, is hierover bekommerd. Ik stel vast dat de minister zowel binnenlands als internationaal initiatieven heeft genomen. We willen de minister niet met de vinger wijzen, maar we hebben toch de indruk dat de internationale samenwerking inzake normering en bestraffing blijkbaar bijzonder moeizaam verloopt, terwijl daar toch de sleutel voor de oplossing van een deel van deze problematiek ligt. Blijkbaar is het niet eenvoudig de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. We hebben de indruk, nogmaals zonder de minister met de vinger te willen wijzen, dat dit allemaal zeer traag vooruitgaat. Het duurt zeer lang voor men werkelijk tot vervolging kan overgaan. De indruk bestaat dan ook dat de politiek eigenlijk een beetje machteloos staat. Niets is zo erg als een politieke overheid die de publieke opinie moet zeggen dat ze machteloos staat. Ik hoop dan ook dat de internationale samenwerking sneller tot stand zal komen dan tot nu toe het geval is geweest. Anders blijven die criminelen vrijuit gaan.


De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.


- De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, uit mijn antwoord is duidelijk gebleken dat de regering zeker niet van plan is dit probleem blauw blauw te laten. Integendeel. In de Europese context is het precies België dat tot nu toe het voortouw heeft genomen. Het meldpunt bestaat sinds 1996. Als er in de Europese Unie één land is dat alles in het werk heeft gesteld om de internationale samenwerking mogelijk te maken, dan is het wel België. We hebben ook de ambitie dit te blijven doen, zeker omdat we een beetje gestigmatiseerd zijn door de feiten die we allemaal kennen.


De voorzitter. Het incident is gesloten.

Gepost door: Jan Boeykens | 22-08-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.