20-07-08

Kindermisbruiken: De dubbelzinnige houding van de Koning


Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

Koning2412kerstboodschapMicrosoft is er nog altijd niet in geslaagd om de mailbox van de Werkgroep Morkhoven te heropenen. De mailbox is al sinds 14 maart 2008, na contactname van iemand die zich uitgaf voor iemand van het Windows Support Team, gesloten.

Het is zelfs mogelijk dat de duizenden berichten, artikels, e-mailadressen en documenten van deze mailbox, zoals eerder ook al gebeurde met de MSN-Nieuwsgroep van Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, door Microsoft vernietigd werden.

Vandaag ontving Prinses de Croÿ plots een bericht in verband met de dochter van de Koning (Delphine), dat reeds enkele maanden geleden op de MSN-nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' gepubliceerd werd.

----- Original Message -----
From: "Victimenée1"
To: fauvage_scandals
Sent: Monday, April 28, 2008 7:13 PM
Subject: L'affaire Delphine !

De pogingen van de Werkgroep Morkhoven om op de MSN-nieuwsgroep Fauvage Scandals, vragen te stellen over het laattijdig toesturen van dit bericht dat reeds dateert van 28 april 2008, mislukken doordat er telkens weer die klassieke mededeling van Microsoft op het scherm verschijnt: 'Hmmm, deze pagina is onvindbaar...'

Het bericht komt toevallig op het moment dat de Koning nogal ernstig onder vuur is komen te liggen in verband met de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die hij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven had ontvangen.
De Koning liet deze cd-roms via Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Enkele maanden geleden moest de Werkgroep Morkhoven echter vaststellen dat de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, spoorloos verdwenen waren.
De openbare aanklager Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, 'enkel een zeepbel' noemde en een zware straf eiste voor de zogezegde kindermisbruiker Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, moest de verdwijning toegeven nadat de Hoge Raad voor de Justitie het verdwijnen van deze cd-roms en van andere documenten, schriftelijk had bevestigd.
Toen de Werkgroep Morkhoven de verdwijning van de cd-roms bekend maakte, kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van iemand uit het gerechtelijk milieu waarin hem gezegd werd dat de cd-roms niet waren 'gestolen' maar, zoals al de andere documenten, waren 'zoek geraakt'.

De Werkgroep Morkhoven schreef naar tientallen parlementsleden maar die vonden (buiten enkele uitzonderingen te na) de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen blijkbaar een normale zaak. Ook de pers die jarenlang bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, moord en brand schreeuwde maar zich nooit afvroeg of de kinderpornozaak Zandvoort wel onderzocht werd, bleef muisstil.

Justitieminister Vandeurzen antwoordde enkel dat hij het schrijven van de Werkgroep Morkhoven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.
Daar bleef het bij.

De Werkgroep Morkhoven schreef vervolgens een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar justitieminister Vandeurzen en de Koning om deze toestand aan te kaarten. Zij kreeg echter geen antwoord. Het was duidelijk dat deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

Enkele dagen geleden dan kreeg Prinses de Croÿ, een antwoord op de brief die zij een maand en een half geleden naar de Koning had geschreven.
Een kabinetsmedewerkster van de Koning deelde de Prinses mede dat de zaak een 'exclusieve gelegenheid van justitie' was en dat ,gezien de scheiding der machten, het voor het Hof onmogelijk was om tussen te komen in deze zaak'.

Het valt echter op dat de Koning, in tegenstelling tot wat iedere burger in dat geval zou doen, zelfs de minister van justitie niet contacteerde over de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek aan justitie overgemaakte cd-roms.

Men kan zich bijgevolg afvragen wie de Koning eigenlijk wil beschermen: de kinderen of de kindermisbruikers en de magistraten die deze kindermisbruikers beschermen en het onderzoeksmateriaal dus laten verdwijnen om een onderzoek onmogelijk te maken.

Een pikant detail in deze zaak is dat de Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven schreef:

'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.'
Voor de Kabinetschef van de Koning
R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

13:38 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: koning |  Facebook |

Commentaren

Brieven Koning: Bescherming van Kinderen of kindermisbruikers ??
Van: Yves Goossen
Verzonden: zondag 20 juli 2008
Aan: redactie.telegraaf.nl; redactie.trouw.nl; redactie.volkskrant.nl; redactie.nu.nl; redactie.parool.nl; redactie-itelegraaf.nl; nrc.nl; ria.jaarsma.tip.nl; jan.marijnissen.nl; lezersredacteurpzc.nl; vlugttros.nl; voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl; ibirgit.jansen.tros.nl; vluchtelingenorganisaties.nl; ivcnijme.nl; algemeenlinks.protest.nl; alkroonpzc.nl; ali.van.der.kolktros.nl; arie.rijneveldtros.nl; bsr.maatschappelijkwerkoss.nl
antwerpen.belga.be; axel.florijn.nieuwsblad.be; bart.brinckman.standaard.be; chris.denijs.vrt.be; ddw.belga.be; deflaw; dezondag.antstreekkrant.be; dezevendedag.tv1.be; gdespiegelaere.knack.be; gva.redactie.concentra.be; hoofdredactie.demorgen.be; mensenrechten.be; vertrouwenscentrumwvl.be; vlaamseombudsdienst.be; jan.vanhaelen; kindinnoodaz.vub.ac.be; redactie.hln.persgroep.be; roelie.post; wdm.belga.be; welzijnenjustitie.vlaanderen.be


Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 20-07-08

Reageren op dit commentaar

'Moet ons koningshuis nog wel blijven?'
AMSTERDAM - Koningin Beatrix heeft vorig jaar ruim 24 miljoen euro gedeclareerd voor het gebruik van paleizen, auto's, paarden, rijtuigen en het hofpersoneel. Dat staat in het jaarverslag van het Huis der Koningin dat woensdag is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het Rijk gaf in totaal 83,7 miljoen euro uit aan het Koninklijk Huis, zo'n dertig miljoen euro meer dan in 2005. De stijging wordt onder meer verklaard door hogere kosten voor de beveiliging en het onderhoud van de paleizen.

Voor de ambtelijke ondersteuning kreeg de koningin 2,2 miljoen euro. Het afgelopen jaar heeft Beatrix te weinig aandacht gegeven aan informatievoorziening, oordeelt de rekenkamer.


Toelage

Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en zijn echtgenote prinses Máxima kregen in 2006 een toelage van bijna 5,7 miljoen euro, waarvan 3,9 miljoen euro was bestemd voor het staatshoofd.

Willem-Alexander kreeg 957 duizend euro en Máxima 845 duizend euro. Daarmee was er een overschrijding van 145 duizend euro, schrijft de rekenkamer.

(c) Novum

------------

De grote verschillen in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens. Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten. Grote groep ouderen in de schulden.


Hoe overleef je armoede? Wiens schuld is het? Wat doet armoede met je eigenwaarde? Zij bespreekt deze kwesties met de onderklasse van Nederland. En ze volgt het reilen en zeilen van een voedselbank in Helmond. Alma is 53 en werkt in de thuiszorg. Zij moet momenteel overleven van tien euro in de week en kan zich al geen ziektekosten verzekering meer veroorloven. Straks moet ze misschien haar katten de deur nog uit doen. De 26-jarige Willeke is samen met haar vriend en twee kleine kinderen afhankelijk van wekelijkse voedselpakketten. Ex-kok Henk kan wel makkelijk rondkomen van zijn uitkering. Hij eet nog elke dag vlees en is vol optimisme over zijn toekomst. Nederland telt inmiddels tussen de dertig en vijftig voedselbanken. Mensen die rond moeten komen van minder dan 35 euro per week kunnen bij deze uitdeelplekken gratis voedsel halen. Het Nibud publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat sommige gezinnen met een bijstandsuitkering de basale kosten niet meer kunnen betalen. Balkenende's bezuinigingen worden door betrokkenen onmenselijk genoemd. Hierdoor herleeft de ouderwetse armenzorg en de kerkelijke liefdadigheid

Bron: armoe weblog

------------

Koningshuis kost bakken vol geld

Recent publiceerde HP/De Tijd een artikel over het Nederlandse koningshuis, waarin de resultaten van een enquête werden beschreven. Uit de ondervraging van ruim 800 Nederlanders door Motivaction bleek onder meer dat 72,3 procent vond dat het koninklijk huis de Nederlandse staat te veel geld kost. Bij het artikel (Rafeltjes aan Oranje, Roelof Bouwman, HP/De Tijd, 27 april 2007) stond ook een bijlage, waarin beschreven werd hoeveel het koninklijk huis de staat kost. Dat bleek een bedrag van 96.645.000 euro te zijn. Drie leden van het koninklijk huis krijgen een persoonlijke, belastingvrije uitkering: Beatrix (4.068.000 euro), Willem-Alexander (977.000 euro) en Máxima (863.000 euro). Die uitkering hebben zij echter niet nodig, want het koningshuis beschikt over een niet gering familiekapitaal. "Omdat de Rijksvoorlichtingsdienst die kwestie vindt behoren tot de persoonlijke levenssfeer van de Oranjes, doen over de precieze omvang van dat familiekapitaal alleen schattingen de ronde", aldus Roelof Bouwman (de auteur van het artikel in HP/De Tijd). "Een goed onderbouwde schatting van het vermogen van de koninklijke familie kwam in 2004 van journalist Philip Dröge. In zijn boek Het Oranje-kapitaal kwam hij — rekening houdend met een 'zeer conservatief rendement en herbelegging van dividenden' — uit op 1,3 miljard euro." Het koninklijk huis betaalt overigens geen inkomstenbelasting en de Oranjes zijn tevens vrijgesteld van successie- en schenkingsbelasting.

Bron:

Gepost door: Jaap | 21-07-08

Reageren op dit commentaar

De kosten van het koningshuis: analyse

27/03/08

Het koningshuis kost veel meer dan enkel de dotaties, becijferde Jan Jambon.

België is een constitutionele monarchie. Dit is een staatsvorm die een grondwet en een verkozen vertegenwoordiging van het volk combineert met een koning. De rol van de Koning is naar verluidt het geven van een continuïteit aan de Belgische Staat die boven alle politiek of ideologische discussie staat.

Voor het uitoefenen van deze representatieve rol krijgt de Koning een zeker bedrag aan openbare middelen ter beschikking: de dotatie van de Civiele lijst. De Civiele lijst bedroeg in de initiële begroting 2007 iets meer dan 9,5 miljoen euro. Over de besteding van dit bedrag moet de koning geen enkele verantwoording afleggen. Geen enkele democratische controle door het Parlement is voorzien omdat de koning volgens de Grondwet ‘onverantwoordelijk’ is. Het is dan ook zeer moeilijk te bepalen of deze dotatie al dan niet buitensporig is, en of ze op een verantwoorde manier wordt besteed.

9,5 miljoen euro is een aanzienlijk bedrag. Ter vergelijking: het totale budget van de beleidsorganen van de Kanselarij van de Eerste Minister, dit is zowel de wedde als representatiekosten van de Eerste Minister zelf als de bezoldigingen en vergoedingen van de kabinetsmedewerkers als de algemene werkingskosten en ondersteuning van regeringsactiviteiten, bedroeg in de initiële begroting 2007 4 miljoen euro. Minder dan de helft van de Civiele Lijst dus.

In de Wet houdende vaststelling van de Civiele Lijst van 16 november 1993, probeert men krampachtig te vermijden dat dit bedrag een vergoeding wordt genoemd. Dan zou de Koning er immers belastingen moeten op betalen. Alle dotaties aan de leden van de Koninklijke familie genieten nu evenwel het voorrecht van fiscale vrijstelling.

De dotatie van de Civiele lijst wordt aangepast aan de muntontwaarding door middel van een koppeling aan de spilindex. Daarnaast is een automatische driejaarlijkse herwaardering voorzien aan de hand van de evolutie van de reële loonkost van de diensten van algemeen bestuur van de Federale Staat.

De bedoeling van dit dotatiesysteem is dus duidelijk de kosten van de representatieve functie van de koning beheersbaar te houden. Dit systeem wordt evenwel uitgehold door een aantal mechanismen:

Een systematisch gebruik van overheidsmiddelen uit de departementsbegrotingen van Defensie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Wetenschapsbeleid, buiten de dotatie van de Civiele Lijst om.
Ruime dotaties aan de overige leden van de Koninklijke familie.
Genot van talrijke domeinen en onroerende goederen via de Koninklijke Schenking.
De verwarmingskosten van de Koninklijke residenties worden niet uit de Civiele Lijst betaald.
Onduidelijke financiering van allerlei Koninklijke Initiatieven.
2. Systematisch gebruik van overheidsmiddelen van Defensie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Wetenschapsbeleid buiten de dotatie van de Civiele Lijst om.

Hoewel de Koning over de door het Parlement toegewezen dotatie van de Civiele lijst beschikt om zijn professionele uitgaven te bekostigen, doet het Paleis veelvuldig beroep op andere staatsmiddelen, vooral voor transport en beveiliging.

FOD Binnenlandse Zaken
De grootste kost zit verscholen in de begroting Binnenlandse Zaken. Naar aanleiding van een mondelinge vraag ter zake deelde Minister Dewael mee dat maar liefst 234 agenten van de federale politie voltijds instaan voor de bescherming en begeleiding van de leden van de Koninklijke familie. Indien álle leden van de Koninklijke familie worden meegeteld, inclusief echtgenotes en kinderen, dan nog is dit bijna 12 voltijdse agenten per persoon. Dit zorgt voor een jaarlijkse kost van 14 miljoen euro per jaar.

Ministerie van Defensie
De Koninklijke familie doet ook beroep op heel wat middelen van het Ministerie van Defensie. Een dertigtal militairen wordt permanent ingezet voor de bewaking van het paleis, goed voor een jaarlijkse kost van 1,6 miljoen euro. Daarnaast werd in 2007 492.902 euro van het Defensiebudget besteed aan vluchten uitgevoerd voor de Koninklijke familie, waarvan een aanzienlijk deel naar private bestemmingen in Nice en Spanje. De volgende tabel geeft een verdeling volgens de verschillende toestellen van Defensie.

Gepost door: Jaap | 21-07-08

Reageren op dit commentaar

N-VA: Kosten van het Koningshuis - Opvolging van dossiers N-VA

Geachte Heer Adriaens,

Ik las uw artikel 'De Kosten van het Koningshuis - analyse'. Het artikel is hoogst interessant omdat wij te maken krijgen met de onbegrijpelijke politiek van het Koningshuis inzake de bestrijding van kindermisbruik.

We dachten dat het Koningshuis van overheidswege immers ruim gedoteerd werd en over een hele staf personeel beschikt dat op een correcte manier haar dossiers moet opvolgen en de vragen van burgers moet beäntwoorden.

Dat blijkt echter niet het geval te zijn.

Vooral in een dossier rond kindermisbruiken waarbij de Koning 7 cd-roms met kinderporno door de minister van justitie voor onderzoek aan de de hoogste gerechtelijke instanties liet overmaken, is dit enorm belangrijk, temeer daar de Koning ons in 1996 liet weten: 'De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.'

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

PS. In bijlage zenden we u onze publicatie: 'Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan'

-----------------------------------------

Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

?

De Koning is nogal ernstig onder vuur komen te liggen in verband met de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die hij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven had ontvangen.
De Koning liet deze cd-roms via Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Enkele maanden geleden moest de Werkgroep Morkhoven echter vaststellen dat de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, spoorloos verdwenen waren.
De openbare aanklager Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, 'enkel een zeepbel' noemde en een zware straf eiste voor de zogezegde kindermisbruiker Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, moest de verdwijning toegeven nadat de Hoge Raad voor de Justitie het verdwijnen van deze cd-roms en van andere documenten, schriftelijk had bevestigd.
Toen de Werkgroep Morkhoven de verdwijning van de cd-roms bekend maakte, kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van iemand uit het gerechtelijk milieu waarin hem gezegd werd dat de cd-roms niet waren 'gestolen' maar, zoals al de andere documenten, waren 'zoek geraakt'.

De Werkgroep Morkhoven schreef naar tientallen parlementsleden maar die vonden (buiten enkele uitzonderingen te na) de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen blijkbaar een normale zaak. Ook de pers die jarenlang bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, moord en brand schreeuwde maar zich nooit afvroeg of de kinderpornozaak Zandvoort wel onderzocht werd, bleef muisstil.

Justitieminister Vandeurzen antwoordde enkel dat hij het schrijven van de Werkgroep Morkhoven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.
Daar bleef het bij.

De Werkgroep Morkhoven schreef vervolgens een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar justitieminister Vandeurzen en de Koning om deze toestand aan te kaarten. Zij kreeg echter geen antwoord. Het was duidelijk dat deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

Enkele dagen geleden dan kreeg Prinses de Croÿ, een antwoord op de brief die zij een maand en een half geleden naar de Koning had geschreven.
Een kabinetsmedewerkster van de Koning deelde de Prinses mede dat de zaak een 'exclusieve gelegenheid van justitie' was en dat ,gezien de scheiding der machten, het voor het Hof onmogelijk was om tussen te komen in deze zaak'.

Het valt echter op dat de Koning, in tegenstelling tot wat iedere burger in dat geval zou doen, zelfs de minister van justitie niet contacteerde over de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek aan justitie overgemaakte cd-roms.

Men kan zich bijgevolg afvragen wie de Koning eigenlijk wil beschermen: de kinderen of de kindermisbruikers en de magistraten die deze kindermisbruikers beschermen en het onderzoeksmateriaal dus laten verdwijnen om een onderzoek onmogelijk te maken.

Een pikant detail in deze zaak is dat de Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven schreef:

'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.'
Voor de Kabinetschef van de Koning
R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning

Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Jan Boeykens | 21-07-08

Reageren op dit commentaar

Koning Albert hield zijn woord niet
De Koning durfde na de Witte Mars in Brussel zelfs kritiek geven op de werking van het gerecht. Vandaag laat hij het kinderpornomateriaal dat hij voor onderzoek aan justitie had laten overmaken, gewoon stelen en verschuilt hij zich achter de 'scheiding der machten'. Hij contacteert zelfs de minister van justitie niet om te weten wat er met het kinderpornomateriaal is gebeurd.

In zijn toespraak ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21.7.2008 was er geen woord meer over de bescherming van kinderen te horen. Het hoofdstuk is afgesloten voor de Koning die destijds schreef dat hij, inzake de strijd tegen kindermisbruik en kinderontvoering, 'tot op het bot' wenste te gaan en 'geen enkel spoor wenste te verwaarlozen'. De Koning liet weten dat hij terzake 'geen enkele twijfel meer zou laten bestaan'. En iederéén geloofde hem...

---------------------------------------

Archief:


'Het land stelt zich steeds meer vragen. Het twijfelt ernstig aan de efficiëntie van zijn gerechtelijk apparaat. Het zinnetje van de procureur van Neufchâteau Michel Bourlet tijdens een televisie-interview in augustus '96 - ,,Si on me laisse faire'' - blijft nazinderen en kan de geruchtenmolen over pedofilienetwerken met medeweten of zelfs betrokkenheid van hooggeplaatste personen alleen maar aanzwengelen.

Op 20 oktober 1996 betogen 300.000 mensen in Brussel: de Witte Mars. Ze willen een onderzoek tot op het bot en een gerecht met een menselijker gelaat. Koning Albert II ontvangt de ouders op het Koninklijk Paleis voor een Ronde Tafel-gesprek. De vorst uit bedekte kritiek op de werking van het gerecht.

De ouders van al deze verdwenen kinderen vormen de drijvende kracht achter de zogenaamde Witte beweging. Ze eisen meer aandacht voor slachtoffers en sneller optreden van het gerecht als er kinderen verdwijnen.'

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 23-07-08

Reageren op dit commentaar

Kinderrechtenverdrag : 'Het verdrag inzake de de rechten van het Kind geldt ook in België'
'Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind omschrijft de rechten van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Het werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De tekst werd nadien op twee uitzonderingen na - de Verenigde Staten en Somalië - geratificeerd door alle landen van de wereld. Het Kinderrechtenverdrag is aldus uitgegroeid tot een nagenoeg universeel aanvaarde minimumstandaard die we voor al onze kinderen moeten verzekeren.
Het Comité van de Verenigde Naties voor Rechten van het Kind waakt erover dat de landen het nodige doen om de rechten van elk kind te (doen) respecteren. De experten van het Comité analyseren daarvoor rapporten die landen twee jaar na ratificatie en nadien om de vijf jaar aan het Comité moeten voorleggen.
Het verdrag inzake de de rechten van het Kind geldt ook in België. In januari 1992 trad het Kinderrechtenverdrag in werking in België.


Unicef België
Link:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 26-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.