04-08-08

Fortis


Situatie bij Fortis loopt uit de hand

maurice lippens_thumbFortis-bestuurders hebben 61 nevenfuncties

De leden van de Raad van Bestuur van Fortis die thans de Nederlands-Belgische grootbank naar de kloten helpen door grootsheidswaanzin, zakkenvullerij en incompetentie blijken samen maar liefst 61 nevenfuncties te bekleden waarvan 16 bij andere beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij zitten uiterst zware bestuursfuncties zoals voorzitter van de RvC van NYSE Euronext (Hessels), voorzitter RvB Solvay (Michielsen), bestuurder Groep Brussel Lambert (Lippens) en non-excecutive bij Tate & Lyle PLC (Delbridge). Voorzitter Lippens maakt het helemaal bont door naast het leiderschap van Fortis ook nog eens de grootste participatiemaatschappij van Belgie te besturen alsmede aan de touwtjes te trekken bij de belangrijkste Belgische telco Belgacom. De klucht wordt compleet als we lezen dat Lippens ook nog eens ‘voorzitter is van de Commissie Corporate Governance Belgie’. Maar een man als Jan-Michiel Hessels van wie we in de Fortis-crisis nog niets hebben mogen vernemen maakt het ook erg bont met zijn NYSE-Euronext voorzitterschap en commissariaten bij Philips en het -thans ook in zwaar weer verkerende- Heineken. De andere Nederlander in de Fortis-board, Klaas Westdijk, lijkt ook weinig tijd te kunnen vrijmaken om Fortis door de crisis heen slepen want hij is ook vice-voorzitter van de RvC van Vastned Retail NV en moet ook nog de zaakjes regelen bij Connexxion, Eneco en de FD Media Groep. Wie maakt een einde aan deze compleet doorgeschoten operette van megalomane idioten die denken zich alles te kunnen permitteren?

Micha Kat 8 juli, 2008
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/855/fortis-bestuurders-hebben-61-nevenfuncties.html


Reactie Werkgroep Morkhoven

Dat de situatie bij Fortis uit de hand is gelopen, komt waarschijnlijk omdat de 'Code Lippens' inzake het deugdelijk bestuur van Belgische ondernemingen niet nagevolgd werd...

----------

Code Lippens: beursgenoteerde ondernemingen

Sinds 1 januari 2005 is de Code Lippens (genoemd naar Graaf Maurice Lippens) van kracht voor beursgenoteerde ondernemingen. De Code is niet verplicht, maar wie afwijkt, moet wel uitleggen waarom. De Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen CBFA), de raad van bestuur van de onderneming, de andeelhouders en de financiële markten zullen toezien op de toepassing. De Code voorziet geen sancties tegen eventuele 'slechte' bestuurders waardoor er vragen kunnen rijzen bij de kracht van de code.

Uitdagingen

Alle beursgenoteerde ondernemingen dienen een corporate governancecharter op hun website te publiceren en hun jaarverslag moet een apart hoofstuk bevatten over de toepassing van de regels van deugdelijk bestuur. De Code Lippens beperkt het aantal bestuursmandaten in Belgische beursgenoteerde ondernemingen tot vijf en legt verder de nadruk op de transparantie van het remuneratiebeleid. Zo zal de vergoeding van de raad van bestuur gemeld moeten worden (evenwel geen verplichting tot de publicatie van de individuele verloning van bestuurders en leden van het directiecomité).

De Code kan men reduceren tot acht concrete uitdagingen:

1. Reglementen uitschrijven: rol, samenstelling, bevoegdheid en werking van alle relevante vennootschapsorganen, inclusief de comités.
2. Transparantie organiseren: interne reglementen en de andere informatie over Corporate governance moeten een belangrijk onderdeel worden van het jaarverslag en de website.
3. Evaluatieprocedure uitwerken: consistente en consequente evaluatiecultuur tot op het niveau van de raad van bestuur.
4. Benoemingsprocedure uitwerken: onafhankelijke en integere bestuurders die ook kritische vragen durven en kunnen stellen.
5. Vergoedingsbeleid vaststellen: degelijk remuneratiebeleid (communicatie over de globale principes én de complexe toepassingen).
6. Interne controle uitbouwen: professionaliseren van de interne controle en audit.7. Interne relaties formaliseren: bevoegdheidsafspraken tussen raad van bestuur en management.
8. Aandeelhouders betrekken: verhogen van de interactie tussen raad van bestuur, aandeelhouders en institutionele investeerders.

Foto: Maurice Lippens

18:56 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: fortis |  Facebook |

Commentaren

Test-Aankoop, Deminor en VEB eisen vergadering aandeelhouders Fortis
Consumentenorganisatie Test-Aankoop, beleggersvereniging Deminor en de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bundelen hun krachten om bij Fortis aan te dringen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Ze mikken op november.

Aanmelden
De organisaties roepen de aandeelhouders op om zich met naam en aantal aandelen te melden op een van de drie websites. Als de organisaties erin slagen 10 procent van het kapitaal samen te krijgen, kunnen ze een aandeelhoudersvergadering bijeen roepen en een agenda vaststellen.

"Buit nog niet binnen"
"De buit is echter nog niet binnen", zegt Jan Bleyen van Deminor. "Slechts 30 procent van het Fortis-kapitaal zit in de Benelux. Om te slagen in ons opzet, moeten we daar dus minstens een derde van kunnen motiveren. Om onze kansen te vergroten, richten we ons ook tot een paar institutionele beleggers in het Verenigd Koninkrijk, waar nog eens 30 procent van het kapitaal zit."

Toekomst van de bank
Test-Aankoop, Deminor en VEB willen in het bijzonder informatie over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het pakket noodmaatregelen dat op 26 juni werd bekendgemaakt. In de tweede plaats vinden ze dat de aandeelhouders de kans moeten krijgen met de top van Fortis in discussie te gaan over de toekomst van de bank. Daarnaast eisen ze ook een debat over de samenstelling van de raad van bestuur, een verhoogd zeggenschap van de aandeelhouders, een vereenvoudigd stemrecht en een wijziging van de verloning binnen de bank. (belga/tdb)
5/08/08 12u17 De Morgen

Gepost door: Morkhoven | 07-08-08

Reageren op dit commentaar

Sp.a SP.A: De graaicultuur bij Fortis: zijn er nog fatsoengrenzen?

(07/08/2008) De vorige Fortis-baas Votron kreeg bij zijn vertrek 1,3 miljoen euro mee. Aanvankelijk was zelfs sprake van een rugzakje van twee jaar basissalaris maar na een fikse verhoging van zijn basisloon werd dit herleid tot één jaar basisloon. Fortis heeft voor zijn nieuwe topman Verwilst nog meer in petto. Hij mag rekenen op ‘een brutovergoeding die gelijk is aan maximaal drie jaar de bezoldiging in contanten’. Concreet betekent dit dat niet alleen het basisloon maar ook de bonus wordt meegeteld.


sp.a spreekt van een beschamende graaicultuur. Bruno Tuybens: “De gulzigheid van de nieuwe Fortis-topman maar ook het totale gebrek aan transparantie zijn ongeoorloofd. Niemand heeft zicht op wat Verwilst en zijn collega’s de voorbije jaren effectief hebben verdiend. Maar ook over de vergoeding en de vertrekpremie hangt een rookgordijn. Tegelijkertijd kondigt Fortis-baas Verwilst aan dat er voor de bankverzekeringsgroep zwaar weer op komst is. Dat is de schaamte voorbij. Alleen al over deze nieuwe informatie zou het bedrijf een Algemene Vergadering mogen bijeenroepen. De voorzitter van de Raad van Bestuur, die zich met andere CEO’s en voorzitters van raden van bestuur omringde en als moraalridder een fatsoenscode opstelde, draagt hierin een zeer grote verantwoordelijkheid.”

Bruno Tuybens heeft vorige maand een wetsvoorstel ingediend om de vertrekpremies te plafonneren op één jaar salaris, zoals dit ook in Nederland via de Code Tabaksblatt voorzien is.

sp.a hekelt de gulzige houding van de Fortis-top, net op een moment dat de inflatie de hoogste toppen scheert, de koopkracht van de gezinnen zelfs voor gewone basisproducten daalt en kleine spaarders hun spaarcenten als sneeuw voor de zon zien wegsmelten. “Blijkbaar kost het Fortis iets minder moeite om de vertrekpremies van hun toplui te vermenigvuldigen dan om de rente op de spaarboekjes van de kleine spaarders te verhogen. Benieuwd of Leterme I het weer zal opnemen voor deze ondernemers dan wel voor de gewone mensen en de gezinnen”, aldus Bruno Tuybens.

Bron:

Gepost door: Jos | 08-08-08

Reageren op dit commentaar

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel
Fortis NV, Fortis SA en de heer Graaf Maurice Lippens hebben de advocaat van de webmaster op 6 augustus benaderd met een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’, een document dat partijen zouden moeten ondertekenen om het geschil op te lossen en een rechtsgang te vermijden. De laatste week heeft koortsachtig overleg plaatsgevonden tussen de advocaat van de webmaster het het team topadvocaten van De Brauw Blackstone Westboek onder leiding van Joris van Manen (zie foto) dat Lippens en Fortis bijstaat over de exacte tekst van deze vaststellingsovereenkomst. In de tekst staan enkele bijzonder interessante elementen waarover later wellicht meer. Voorlopig volstaan we met de constatering dat de webmaster het erg verassend vindt dat Fortis de zaak in der minne tracht te regelen. Tevens constateren we dat topadvocaat Joris van Manen in zijn pleitnota voor de zitting van 28 juli op enkele punten een zeer scheve schaats heeft gereden hetgeen mogelijk nog consequenties gaat krijgen. Zo manipuleerde hij de onderzoeksresultaten van een nog te verschijnen boek over de zaak-Dutroux zodanig, dat hij deed voorkomen alsof de auteur van mening is dat de X-getuigen niet geloofwaardig zijn, terwijl deze auteur juist het tegenovergestelde heeft betoogd. Uw webmaster ontving naar aanleiding van deze manipulatie van Van Manen de volgende email van de auteur van het boek:

I received a copy of the “pleitnota” of Lippens lawyers, and it makes me very angry.

I have informed Kat that I will be delighted to testify in his defence on 21 August, if he wishes. I do not like it when lawyers misrepresent my book in such a way. And I will be very happy to explain to the judge precisely why X1, X2 and Chantal S. are so credible, concerning the Lippens brothers. I wil also explain to the judge that the X’s were not anonymous witnesses. The identities of all the X’s were known to the police; they were given X’s for their own protection by the police. When denouncing powerful networks, witnesses need to be protected, and the Belgian police knew this.

I wil also explain that the investigators into the X’s were congratulated by their professionalism. And that the case file for the X’s has quite simply been shelved. It is not yet been formally closed.

The reality is that Maurice Lippens is a member of the Belgian nobility, a senior businessman, and a close personal friend of the king. These people are protected from normal investigations, because this is the way Belgium works. If someone is accused by three different people of paedophilia, they should be questioned by the police. It’s obvious. But if the country is Belgium, and the person involved is Maurice Lippens, the investigators are discredited and the witnesses branded as mad…

Los van deze manipulatie heeft topadvocaat Joris van Manen nog op minimaal twee punten aantoonbare leugens gedebiteerd. Zo meldde hij in zijn pleitnota gortdroog dat ‘de gehele Belgische pers de X-getuigen voor fantasten verklaart‘ en dat er ’slechts een is die er anders over denkt: de schrijver van het boek’. Well, we hebben hierboven al kunnen constatren dat de schrijver van dit boek enorn pissed off is door de manier waarop hij is behandeld door topadvocaat Joris van Manen, En dat van die ‘gehele Belgische pers’ is te weerleggen met minimaal 50 producties waaronder complete televisie-documentairens (BBC, Zembla) en boekwerken…. De andere leugen -en dit is nog ontluisterender omdat het hele betoog van de topadvocaat hierop is gestoeld- is de stelling dat ‘Kat zich slechts beroept op anonieme bronnen‘. Joris van Manen moet zijn pleitnota hebben geschreven in grote, zeer grote haast. Wellicht omdat hij zelf juist rond deze tijd vader werd?

Joris van Manen heeft tenslotte nog een opmerkelijke passage opgenomen in zijn pleitnota. Hij zegt: “Kat staat te boek als serieuze journalist. Hoewel ik de afgelopen dagen heb ondervonden dat Kat zich vaker in buitengewoon straffe en krenkende bewoordingen uitlaat, bestond bij mij en vele anderen de indruk dat hij een degelijke journalist is. Verschillende bekenden van mij zeiden tegen mij dat als Kat het geschreven heeft, er toch wel iets van waar moet zijn, Dat is een niet onbelangrijk aspect van deze zaak”. Een zeer merkwaardige passage. Hoe denkt topadvocaat Joris van Manen zijn zaak vooruit te helpen door zijn wederpartij af te schilderen als ’serieus journalist’? Had het niet meer in de rede gelegen als Van Manen uw webmaster had afgeschilderd als een incompentente idioot, of als een -dit zei NRC Handelsblad steeds toen hij in 2002 de aanval op die krant opende, Marc Ynzonides knows all about this- een ‘door haat en rancune voortgedreven malloot?’ Of als topadvocaat Van Manen helemaal niets had gezegd over uw webmaster? Vermoedelijk heeft Joris van Manen met deze opmerking het volgende punt willen maken: wat Kat heeft gezegd over Maurice Lippens is des te kwalijker en schadelijker, juist omdat hij een serieuze journalist is. Hierdoor zullen mensen immers eerder geloven wat hij te zeggen heeft. Het behoeft lijkt ons geen nader betoog dat deze redenering op -voorzichtig uitgedrukt- gespannen voet staat met de wetten van de ratio en de logica. Joris van Manen meent kennelijk te beschikken over ’super-journalistieke kwaliteiten’ die hem in staat stellen ‘op gevoel’ te weten wat waarheid is en wat niet. Vanuit deze ‘werkelijkheid’ meet hij zich vervolgens oordelen aan over een journalist die intenstief ondezoek heeft gedaan…. “Wat gek! Deze op zichzelf serieus te nemen journalist zegt nu opeens allemaal absurde en idiote dingen!” Glad ijs, Joris, Heel glad. Take care.

Laten we de zaak eens omdraaien. Uw webmaster kant Joris van Manen als een zeer gezaghebbend en bekwaam advocaat. Hoe is het dan mogelijk dat deze topadvocaat juist in deze zaak al die steken laat vallen en zijn toevlucht moet nemen tot leugens en manipulaties?

Micha Kat 15 augustus, 2008

Gepost door: Fons | 19-08-08

Reageren op dit commentaar

Lippens maakt Fortis kapot
Gepubliceerd door Micha Kat 3 september, 2008 in Algemeen.


De Nederlandsche Bank moet NU in actie komen! Waar blijft Wellink?


Hij wordt verdacht van het plegen van de meest weerzinwekkende en sadistische zedendelicten denkbaar, maar daar blijft het niet bij als we het hebben over Maurice Lippens, de bestuursvoorzitter van Fortis, thans de belangrijkste bank-organisatie van ons land. Lippens blijkt ook nog eens een pathetische en volstrekt immorele leugenaar die zijn onderneming stap voor stap naar de afgrond voert. Een overzicht van het ongekende aantal rampen dat Fortis de laatste weken heeft getroffen maar de positie van Lippens -hoe is het in hemelsnaam mogelijk?- nauwelijks blijkt te raken:

26 juni: Fortis kondigt aan 8,3 mrd Euro extra nodig te hebben om solid in business te kunnen blijven en de dividend-uitkering in contanten te schrappen. Dit was in directe tegenspraak met wat Lippens in april nog zei: ondanks de kredietcrisis en de overname-pijn door ABN Amro ‘wordt niet getornd aan het dividend-beleid’.

27 juni: De Libische leider Moammar Khadaffi verkrijgt via een Libisch investeringsfonds een belang in Fortis.

29 juni: In paniek door de zeer negatieve reacties op het aankondigen van de noodmaatregelen roept Lippens dat er in de VS ‘een complete financiele meltdown‘ aanstaande is. Later moet hij hiervoor weer excuses aanbieden.

30 juni: De Islamtische Russische zakenman Suleiman Kerimov stapt in Fortis voor 400 mio Euro. Deze Kerimov werd enige maanden daarvoor door Lippens nog omschreven als een ‘maffiabaas’.

7 augustus: Fortis maakt bekend dat het Chinese Ping-An dat zich voor ruim 2 mrd zou inkopen in Fortis Investments en de grootste aandeelhouder zou worden van de bank, nog geen toestemming heeft voor de deal van de Chinese toezichthouders. Opnieuw heeft Fortis leugenachtige informatie verspreid.

7 augustus: Er verschijnen berichten dat de vermogende klanten van Fortis Investments massaal hun geld weghalen.

25 augustus: Lippens blijkt op een van de ‘Fortis-infosessies’ te hebben gelogen over ‘pogingen Euro-commissaris Neelie Kroes te bewegen’ de verplichte verkoop van onderdelen ABN Amro uit te stellen. Kroes zegt nooit door Lippens te zijn benaderd. Later beroept de bestuursvoorzitter zich op het gebruik van ‘beeldspraak’. De derde leugen in korte tijd.

27 augustus: Rabobank maakt bekend dat er miljarden binnenstromen van mensen die hun geld bij Fortis weghalen omdat het daar niet meer veilig zou zijn. Fortis reageert door te roepen dat Rabobank hiermee ‘de stabiliteit van het Nederlandse financiele systeem in gevaar brengt’ alsof dat niet reeds door Fortis en Lippens zelf gebeurt.

31 augustus: In een poging verdere imago-afbreuk te voorkomen laat Lippens bekend maken dat hij voor 700.000 Euro aandelen Fortis heeft gekocht, maar dan wel weer tegen een historisch lage koers van 8,90.

1 september: Kredietbeoordeelaars Moody’s en S&P verlagen hun ratings voor Fortis.

1 september: Fortis verliest zijn positie in de DJ Stoxx 50, de invloedrijke graadmeter van de 50 belangrijkste Europese aandelen.

2 september: Fortis Clearing blijkt een dubieuze rol te hebben gespeeld bij het faillissement van optie-handelshuis Intal.

2 september: Fortis blijkt de 8,3 mrd die het op 26 juni zei nodig te hebben niet binnen te kunnen krijgen.

2 september: Een aangekondigde joint-venture tussen Fortis Interparking en het Franse Vinci dreigt spaak te lopen waardoor Fortis mogelijk een half mrd Euro misloopt.

Daarnaast blijkt ook nog eens dat Lippens die vanwege zijn eminente relatie met de waarheid en zijn buitengewoon hoge ethische standaarden de positie bekleedt van de ‘Belgische Tabaksblat’ zijn eigen code schendt:

LIPPENS SCHENDT CODE
Door: Mathijs Rotteveel (De Pers)
Gepubliceerd: donderdag 8 november 2007 22:57
Update: donderdag 8 november 2007 23:07

President-commissaris Lippens van Fortis moet volgens de regels voor goed ondernemingsbestuur al lang met pensioen, maar heeft lak aan de code die hij zelf opstelde.

Al meer dan vijfentwintig jaar bezet Graaf Maurice Lippens een stoel in de boardroom van Fortis. Hij begon in 1981 bij Fortis-voorganger Assurances Générales, stond in 1990 aan de basis van het Fortis-concern en was een van de belangrijkste mannen bij de overname van ABN Amro. Volgens de Nederlandse én Belgische code voor goed ondernemingsbestuur had de invloedrijke Belg het bestuurspluche allang vaarwel moeten zeggen, maar daar trekt Lippens zich niets van aan.

Dat terwijl hij in België voorzitter was van de commissie die deze code heeft opgesteld. Lippens is namelijk de Belgische evenknie van Morris Tabaksblat, de oud-topbestuurder die in Nederland aan de basis stond van de regels voor goed ondernemersbestuur. Lippens’ commissie besliste – net als Tabaksblat in Nederland – dat commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen maximaal drie termijnen van vier jaar mogen aanblijven. Dit om de onafhankelijkheid van de commissarissen te waarborgen en om te voorkomen dat de ene commissaris de andere gaat overheersen.

Dat Lippens zijn eigen limiet al met ruim dertien jaar overschrijdt en van plan is daar nog vijf jaar aan toe te voegen, vinden ze bij Fortis geen probleem. ‘Ja, de beslissing om de heer Lippens voor te dragen voor een nieuwe termijn gaat in tegen de regels’, zegt bestuurslid Gilbert Mittler. ‘Maar wij hebben er vertrouwen in dat het zijn onafhankelijkheid niet beïnvloedt. Bij de overname van ABN Amro stond hij in de vuurlinie. We kunnen nu moeilijk zeggen: ‘Dank u wel, het is aardig wat u gedaan hebt, maar we gaan met iemand anders verder’.’

Hoogleraar corporate governance Jaap Koelewijn van universiteit Nyenrode noemt zijn aanblijven ‘heel opmerkelijk’. ‘Hij is een van de meest invloedrijke bestuurders van België en moet het goede voorbeeld geven’, zegt Koelewijn. ‘Natuurlijk is het net na de overname van ABN Amro niet een goed moment om te vertrekken. Maar eerst de regels maken om ze vervolgens zelf te overtreden, dat kan echt niet.’

Gepost door: Boeykens | 03-09-08

Reageren op dit commentaar

Commissie Pedofilie Maurice Lippens
Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens


Uw webmaster mag blijven schrijven over Fortis-voorzitter Maurice Lippens in relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient bij een meningsverschil met Fortis de concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan ‘een of meer door beiden aan te wijzen derde(n)’. Deze Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML) zal dus bestaan uit een enkel gezaghebbend persoon dan wel uit een gremium van drie personen waarbij Kat en Fortis/Lippens er elk een benoemen waarna die twee samen een voorzitter uitkiezen, zoals ook vaak gebeurt bij arbitrages. De komende week zullen Kat en Fortis gezamelijk de CPML trachten te formeren. De CPML dient over een concept-stuk het oordeel ‘rechtmatig’ dan wel ‘onrechtmatig’ uit te spreken in de gevallen waarin Fortis niet akkoord gaat met een artikel van Kat . In tweede instantie zal het oordeel van de voorzieningenrechter leidend zijn, ongeacht of er hoger beroep wordt ingesteld. Dat is het meest in het oog springende element in de vaststellingsovereenkomst1.pdf die Micha Kat, Maurice Lippens, Fortis NV en Fortis SA op 21 augustus hebben getekend.


Micha Kat 22 augustus, 2008

Gepost door: Boeykens | 03-09-08

Reageren op dit commentaar

Fortis ontkent kindermisbruik Lippens niet!
Net Kim Cauberghs van Fortis (afdeling perscontacten) weer aan de lijn. Ze zou immers voor me navragen wat het standpunt van Fortis is over de -op internet wijd verbreide- beschuldigingen dat bestuursvoorzitter Maurice Lippens een sadistische kinderverkrachter is. Hiertoe zou ze -zo meldde ze eerder- eerst ruggespraak moeten hebben ‘met Legal’. Een email van mijn kant bleef onbeantwoord. Nu zegt Kim dat alle contacten tussen Fortis en journalisten die meer willen weten over Maurice Lippens en zijn seksuele voorkeuren ‘uitsluitend verlopen via de Fortis-raadsman Joris van Manen bij De Brauw Blackstone Westbroek’. Nogal een statement. Fortis zelf weigert dus te ontkennen dat bestuursvoorzitter Maurice Lippens een weerzinwekkende sadist is die het leven van minderjarige kinderen vernietigt door ze te seksueel misbruiken! In plaats van zich keihard op te stellen achter hun bestuursvoorzitter wordt verwezen naar een advocaat te Amsterdam! Wat kunnen we hieruit concluderen? Blijkbaar ligt de ‘pedo-zaak Lippens’ ‘net iets te ingewikkeld en te genuanceerd’ om te kunnen worden ontkend dan wel behandeld door de eigen persvoorlichters. Nee, deze kwestie van eminent belang moet worden neergelegd bij een advocaat ad 500 euro per uur! Alsof die vragen van journalisten met kennis van zaken en naar waarheid kan beantwoorden na al zijn leugens (”geen enkele feitelijke grondslag!“) in zijn pleidooi in deze zaak! Well, de declaraties van Joris van Manen zullen er in elk geval wel bij varen! Go, Joris, go! Stuur uit die pedofielen-declaraties aan Fortis en Lippens! Fill your pockets! Er kan altijd nog wat meer bij!

Noot: mocht Fortis dit artikel onrechtmatig achten, zal het worden voorgelegd aan de CPML (Commissie Pedofilie Maurice Lippens) conform art. 1.4 van de vaststellingsovereenkomst Fortis & Lippens/Kat & Klokkenluideronline.


Micha Kat - 4 september, 2008

Gepost door: Morkhoven | 06-09-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.