05-08-08

Moord met voorbedachte rade (1)


Belgische justitie ruimt aktievoerder Marcel Vervloesem onder de stilzwijgende blik van de Belgische Koning uit de weg

Koning2412kerstboodschapNickie.07-marcel-hopital2-Brussel, 5.8.2008 - Het Antwerpse parket-generaal dat zich benauwd voelt door de aangroeiende kritiek in binnen- en buitenland omtrent de ontelbare onregelmatigheden in het strafdossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, heeft laten weten dat zij Marcel Vervloesem zo snel mogelijk wil opsluiten. Het parket-generaal van Antwerpen denkt met de opsluiting van Marcel Vervloesem waarschijnlijk te voorkomen dat de zaak voor het Europees Hof komt.

De mededeling van het Antwerpse parket-generaal komt niet geheel onverwacht.
Op 1.8.2008 werden de blogs 'lepeededamocles' en 'jannettseemann' waarop men enkele foto's kon zien van gefolterde en misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort, gesloten. Ook de Open Brieven aan Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse Bondskanselier Dr. Angela Merkel verdwenen daarmee van het Internet (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Angela%20Merkel).

Zoals men weet, verdwenen er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem. Ook de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, zijn spoorloos verdwenen. De verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

Het is algemeen bekend dat de Belgische overheid die alles deed om Carine en Gino Russo, Marie Françoise-Botte, Regina Louf en Tiny Mast het zwijgen op te leggen, Marcel Vervloesem vanwege de kinderpornozaak Zandvoort uit de weg wil ruimen. Vandaar dat het hof van beroep te Antwerpen ook geen rekening hield met het medisch verslag in Vervloesem's dossier. Dat medisch verslag vermeldt namelijk dat Marcel Vervloesem de hem in 2005 ten laste gelegde feiten (verkrachting) onmogelijk kon gepleegd hebben (voor de klachten inzake zogenaamde 'verkrachtingen en folteringen' waaraan hij zich zogezegd 30 jaar geleden schuldig maakte en waarvoor hij 10 jaar lang door de pers als een 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd, werd Vervloesem vrijgesproken). Zij wilde zelfs geen medische expert aanstellen om dit te onderzoeken.

De -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder ook baby's) op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd en het gemediatiseerde proces tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem werd enkel gebruikt om deze kindermisbruiken in de doofpot te stoppen.

Vervloesem die zwaar ziek is (hart, suikerziekte, kanker) heeft al aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag van zijn opsluiting in honger- en dorstaktie zal gaan, wat ongetwijfeld tot zijn dood zal lijden. Eén dezer dagen zal de Vlaamse pers dus waarschijnlijk uitpakken met een onschuldig vakantieberichtje waarin staat dat Marcel Vervloesem die zij 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' omschreef terwijl zij met justitie over de kindermisbruiken zweeg, 'omwille van zijn zelfgewilde hongeraktie in de gevangenis van Turnhout overleden is'.

De liquidatie van Marcel Vervloesem is de zoveelste op een rij. Ook Morkhovenmedewerkster Gina Bernard Pardaens en talrijke getuigen uit de zaak Dutroux werden vermoord of kwamen op één of andere geheimzinnige manier om het leven.


van_den_bremt_tino

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto's:
- Marcel Vervloesem na zijn kankeroperatie in janauri 2008.
- De Belgische Koning die -zoals justitieminister Vandeurzen (CD&V)- door de Werkgroep Morkhoven op 3 juni 2008 per aangetekende brief met rode antwoordkaart op de hoogte werd gebracht van de verdwijning van het te onderzoeken kinderpornomateriaal op het hof van beroep te Antwerpen maar -zoals justitieminister Vandeurzen- deze brief niet wenst te beantwoorden.
- Tino Van den Bremt, de kabinetsmedewerker van justitieminister Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het contact met het Koninklijk Paleis

In zijn brief van 17 april 1997 liet de Koning het volgende mededelen aan Marcel Vervloesem: 'De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met aandacht kennis genomen hebben.
De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in audiëntie ontvangen. Zij volgen alle betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, Minister van Justitie.
Hunne Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar onder meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan hebben contact te blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te voorkomen dat andere kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.'

-------

Steun de Werkgroep Morkhoven in haar strijd tegen kindermisbruiken !

- Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Vertalingen zijn welkom.
- Neem deel aan de akties. Organiseer zelf akties.
- Schrijf naar politici en eis klaarheid in deze zaak. Protesteer bij mensenrechtenorganisaties en Europese instanties.
- Vraag de zwijgende Belgische justitieminister en Koning waarom zij niets geven om misbruikte kinderen:
Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel
- Contacteer de Werkgroep Morkhoven: Werkgroep Morkhoven vzw-asbl, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Indien post en e-mail geblokkeerd zouden worden: 02.537.49.97

13:40 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (11) | Tags: koning, kinderen, justitie, vandeurzen, moord, misbruik, vervloesem |  Facebook |

Commentaren

CDA Ontvangstbevestiging
Geachte heer Boeykens,

We hebben uw mail van 8/5/08 met het onderwerp Marcel Vervloesem in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 110449.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren. Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voor meegezonden artikelen, foto's, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl

Gepost door: Jan Boeykens | 05-08-08

Reageren op dit commentaar

Hof van beroep te Antwerpen hield geen rekening met medisch verslag
Het hof van beroep te Antwerpen dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven op basis van een onvolledig dossier veroordeelde en dat geen rekening wenste te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie waarin stond dat er nog steeds documenten uit het strafdossier verdwenen waren, hield ook geen rekening met het medisch verslag in Vervloesem's dossier.

Dat medisch verslag vermeldt namelijk dat Marcel Vervloesem de hem ten laste gelegde feiten (verkrachting) onmogelijk kon gepleegd hebben.

Het hof van beroep stelde geen medische expert aan om dit te onderzoeken.

Men kan zich afvragen waar het hof van beroep dan eigenlijk wel rekening mee hield. Zo werd er ook geen rekening gehouden met de conslusies die de advocaten van Marcel Vervloesem neerlegden.
Als men dan weet dat de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal liet overmaken, op het hof van beroep te Antwerpen gestolen werden en de openbare aanklager de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie 88.539 slachtoffertjes- een 'zeepbel' noemde, begrijpt men metéén waarom men Marcel Vervloesem door middel van een opsluiting de dood wil injagen.

Gepost door: Yves | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Gerechtelijke liquidatie Dit is ongelooflijk.

Moest het nu nog een gerechtelijke dwaling geweest zijn, dan zou het misschien nog te begrijpen zijn maar dit is werkelijk een pure liquidatie. Daar hoeft niet altijd een revolver voor gebruikt te worden.

De Belgische Koning en zijn minister van justitie hebben daarvoor goedkopere oplossingen bedacht.

Gepost door: John | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Belgische maffia
Ik zal de brief die Jannett Seemann op haar zopas gesloten website publiceerde hier maar snel publiceren.
Die Belgische maffia is tot alles in staat !!


Dr. Angela Merkel - O f f e n e r B r i e f

O f f e n e r B r i e f

Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Bad Münder, 20.06.2008

Denunziation eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit,
Bitte um Intervention

Verehrte Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

erlauben Sie mir, mich Ihnen kurz vorzustellen. Mein Name ist Janett Seemann, ich bin 29 Jahre, Sport-Coach und stamme ursprünglich aus Ostdeutschland.

Der Schutz unserer Kinder, insbesondere gegenüber sexuellen Gewalttaten und der pädophilen Kriminalität berührt mich im Besonderen aufgrund einer dramatischen persönlichen Erfahrung, bei welcher ich in Frankreich Zeuge geworden bin.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Reportage über die Verbrechen an Kindern in Europa realisiert. Diese Reportage ist momentan in Bearbeitung und dafür bestimmt, über das Internet sowie auf allen anderen möglichen Kommunikationswegen verbreitet zu werden.
Was ich durch diese Reportage erfahren habe, gibt mir Anlass, mich gemessen an Gesetz und Moral, Sie direkt, öffentlich und ohne auf die Beendigung der Filmbearbeitung zu warten, von dem Ernst der Situation in Kenntnis zu setzen.

Wussten Sie, dass bereits vor zehn Jahren mehr als 2.100 Kinder pro Jahr in Deutschland verschwanden, die bis heute nicht wieder aufgefunden worden sind?
Wussten Sie, dass unsere Institutionen von Polizei und Justiz die verschwundenen Kinder nicht ernsthaft suchen?
Wussten Sie, wohin diese Kinder verschwinden?
Wussten Sie, dass Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese missbrauchen, foltern und töten?

Ich glaube nicht, dass Ihnen dieser Horror bekannt ist. Ich persönlich habe die erschreckende Realität erst durch meine Reportage entdeckt. Ein Horror, der alle Menschen in Deutschland und in Europa betrifft.
Doch warum ist uns, dem Volk, das nicht bekannt?

Zu viele unsere Autoritäten bilden aus obskuren Gründen in ganz Europa eine Mauer, um den Zugang zu diesen Informationen zu sperren und uns alle, das Volk, über die Realität in Europa hinwegzutäuschen.
Zu viele unserer Autoritäten benutzen ihre Funktion dafür, die Medien zu blockieren, diese Informationen zu verbreiten.
Zu viele unserer Autoritäten nutzen ihre Kommunikationsmacht und die Medien, um unsere Aufmerksamkeit in die Richtung von Internetnetzwerken abzulenken.
Einige unserer Autoritäten sind ohne ihr Wissen in diese Richtung manipuliert worden.

Doch es ist nicht das Internet, welches Kinder entführt, verkauft, misshandelt, foltert und tötet. Es ist nicht das Internet, welches aus all diesen schrecklichen Handlungen Fotos und Filme erstellt. Diese Filme, die so genannten snuff-movies werden unter der Hand zu astronomischen Preisen verkauft. Sie sind für private Projektionen in privaten Zirkeln bestimmt und betrifft Personen, die die Möglichkeit haben, diese Preise zu bezahlen.

Für welche Personenkreise, für welche soziale Kategorie sind diese schrecklichen Leistungen bestimmt? Könnte es sich um mächtige, respektierte und einflussreiche Persönlichkeiten unserer Gesellschaft handeln?

Jedes auf diese Weise missbrauchte, gefolterte und getötete Kind lässt den Netzwerken ein Vermögen zukommen.
Sollten wir, das Volk, eine Verbindung aufbauen zwischen diesem Vermögen und dem Verhalten unserer Repräsentanten?

Die Netzwerke besitzen außerdem die Macht und die Kontrolle darüber, damit wir diese Fragen nicht stellen und die Wahrheit demzufolge nicht kennen.
Warum existiert lediglich ein einziger mächtiger Gedankenstrom, der alle mitreißt und darin besteht, uns allen diese entsetzliche Realität zu maskieren? Ein Gedankenstrom, der uns verbietet zu „sehen“, indem immer und immer wieder nur von Internetnetzwerken und Pädophilie gesprochen und geschrieben wird?
Handelt sich doch um grausamsten Missbrauch, schrecklichste Folterungen und Mord! Das Internet ist virtuell und steht lediglich am Ende der realen Leidenskette dieser Kinder.

Wir haben einerseits im Herzen unserer juristischen und politischen Institutionen Personen, die ein Interesse daran haben diese Falschinformationen, diese Propaganda, zu verbreiten, welche demzufolge Mitglieder, Komplizen und/oder Kunden dieser Netzwerke sind.

Andererseits haben wir Personen in unseren juristischen und politischen Institutionen, deren guter Glaube ausgenutzt wurde, ebenso wie der meine, der Ihre und der des gesamten deutschen Volkes.

Das ist so einfach, denn wie können wir, das deutsche Volk, einen solchen Horror glauben?Wie können wir, das deutsche Volk, einen solchen Holocaust glauben?
Ist es nicht einfach uns zu täuschen und zu missbrauchen, uns, das deutsche Volk?

Wir sind wiederholt Opfer einer schrecklichen Propaganda! Diese Propaganda stammt von unseren Autoritäten. Diese Propaganda macht Deutschland zu Komplizen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit.

Der Terror betrifft die Kinder. Er handelt im Verborgenen, ist organisiert und scheint das Wohlwollen des Staates zu besitzen, der die Fortführung und Verschlimmerung dieser Verbrechen erlaubt.
Entführungen, Missbrauch, Folter und Mord in massive Weise – es handelt sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist das Werk des organisierten Verbrechens.

Marcel Vervloesem, der belgische Aktivist für die Menschenrechte hat viele Jahre Nachforschungen geführt, um u. a. das entführte deutsche Kind Manuel Schadwald wieder zu finden. Seine Recherchen haben schließlich das Unglaubliche aufgedeckt. 1998 lieferte dieser Mann der ganzen Welt den Beweis für die Existenz eines internationalen Netzwerkes.
Ein Netzwerk welches Kinder entführt, prostituiert, misshandelt, foltert und tötet.

Marcel Vervloesem hat durch 21 CD ROM die formellen Beweise des Unvorstellbaren gebracht, die er während seiner Untersuchung in Zandvoort (Holland) beschlagnahmt hat.
Diese CD ROM zentralisieren circa 100.000 Dokumente. Hauptsächlich Fotos, aber ebenfalls Filme, die Kinder und selbst Babys in Szene setzen. Es handelt sich um die Inszenierung suggestiver Posen für Pädophile bis hin zu Mord, über Misshandlungen, Vergewaltigung, gemeinschaftlichem Missbrauch, Folter und unzähligen weiteren barbarischen Handlungen.

Das deutsche Kind Manuel Schadwald befindet sich ebenfalls auf den CD ROM, inmitten von mehr als 83.000 verschiedenen anderen Kindern.
Diese Kinder sind größtenteils identifizierbar, ebenso wie die Kriminellen.
Die deutschen Autoritäten wurden 1998 auf den höchsten Instanzen informiert. Die Beweise in Form der CD ROM wurden übergeben.
Deutschland gab fälschlicherweise vor, nicht davon betroffen zu sein, was in den Niederlanden geschieht. Deutschland hat nichts unternommen, um diese Kinder zu identifizieren.
Deutschland hat nichts unternommen, um die Kriminellen zu identifizieren.
Deutschland hat nichts getan, um das Netzwerk zu neutralisieren.
Deutschland hat nichts getan, um dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen oder zu verurteilen.

Alle weiteren europäischen Staaten, die ebenfalls in dieser Angelegenheit in Anspruch genommen worden sind und mit den Beweisen konfrontiert wurden, haben ebenfalls nicht reagiert.
Belgien ging selbst so weit, Marcel Vervloesem juristisch zu verfolgen. Eine Verfolgung aufgrund der Tatsache, diese Beweise vor die Justiz gebracht zu haben! Angeklagt ebenso dafür, ein Plakat mit einigen Fotos der CD-ROM, erstellt und in der Öffentlichkeit verbreitet zu haben, um die Bürger zu alarmieren. Das belgische Kassationsgericht wird am 24.06.2008 entscheiden, ob er eine vierjährige Gefängnisstrafe ohne Bewährung antreten muss oder nicht.

Der Rat der Europäischen Union sowie das Europäische Parlament sind ebenfalls in dieser Angelegenheit in Anspruch genommen worden. Es wurde entschieden, Zusammenkünfte auf europäischer Ebene zu organisieren, um über das Thema zu sprechen.
Merkwürdigerweise wurde nicht über das wirkliche Thema gesprochen, sondern lediglich über Pädophilie und die Bekämpfung von Internetnetzwerken. Kein Wort, kein Dokument oder Gesetzestext macht auch nur Andeutungen von Folter und Kindesmord. Und das seit zehn Jahren!

Zehn Jahre in denen man uns für dumm verkauft!
Zehn Jahre in denen dieses verantwortungslose Verhalten den Fortbestand und die Verschlimmerung dieser entsetzlichen Verbrechen gegenüber unseren Kindern erlaubt.
Zehn Jahre in denen Deutschland sich mitschuldig macht an einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Deutschland darf nicht in die Schande einer möglichen Diskussion eintreten, ob es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt oder nicht, denn es vereinen sich hier die tragenden Elemente:

1) die Kategorie des Verbrechens: Missbrauch, Vergewaltigung, Folter, Mord gegenüber Kindern, gegenüber Babys
2) das Ausmaß: ein Massenverbrechen
3) der organisierte Charakter
4) die Komplizität des Staates

In der Sache der CD-ROM von Zandvoort, wurden an einem einzigen Ort 21 CD-ROM mit ca. 100.000 Dokumenten sichergestellt, inmitten einer Masse anderer CD-ROM, die aufgrund eines Fehlers der holländischen Polizei verschwunden sind.

Mehr als 2.100 Kinder verschwanden pro Jahr scheinbar spurlos in Deutschland zu dieser Zeit. Wenn in Deutschland 2.100 Kinder pro Jahr verschwinden, wie viele sind es dann in Europa pro Jahr? Welche Zahl vermisster Kinder könnten wir schätzen, wenn wir die Rechnung machten seit 1998, dem Jahr in welchem wir offiziell in Anspruch genommen worden sind, ohne darauf zu reagieren?

Es handelt sich um ein Massenverbrechen, selbst wenn wir uns allein auf die Zahlen der CD-ROM von Zandvoort berufen, in denen mehr als 83.000 verschiedene Kinder auftauchen. Das ist zumindest der sichtbare Teil des Eisberges. Ein Eisberg inmitten eines Ozeans von Eisbergen, der sich seit zehn Jahren abzeichnet.

Die Zeichen des organisierten Verbrechens hinter diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind ebenso klar und unbestreitbar.
Ich denke niemand kann das Risiko eingehen, diese Realität abzuweisen.

Gegenüber diesen klaren Tatsachen hat die belgische Justiz dennoch erklärt, es handele sich bei den CD ROM von Zandvoort um unbedeutende Dokumente.
Aus diesem Hintergrund heraus, sah sich Marcel Vervloesem genötigt, ein Plakat zu erstellen, welches ich Ihnen in der Anlage beigefügt habe. Es zeigt einige der auf den CD ROM erscheinenden Fotos. Das Volk muss wissen, wie skandalös die belgische Justiz handelt, die keinerlei Respekt all den missbrauchten, gefolterten und ermordeten Kindern entgegenbringt und all diese Kinder damit ein weiteres Mal verrät.

Erlauben Sie mir bitte, Ihnen zu beschreiben, was diese Fotos zeigen:

1) Ein entblößtes mit Eisenketten festgekettetes Kind, das mit einem Bügeleisen gefoltert wird.
2) Eine Frau, die ein kleines Kind über ihr Knie legt und ihm mit einem Objekt auf den bloßen Hintern schlägt.
3) Ein Kind im Stroh, dem die Kehle durchgeschnitten worden ist.
4) Ein entblößtes Kind, dem die Waden mit den Oberschenkeln zusammengebunden wurde, die Augen verbunden und dass an den Handgelenken aufgehängt wurde.
5) Ein entblößtes geknebeltes Kind, dem Hand- und Fußgelenke mit Stricken festgebunden wurde sowie der Mund verbunden wurde.
6) Ein Mann, der den Kopf eines Kindes hält, dem er ins Gesicht gebissen hat.
7) Ein geknebeltes Kind, dem ein Sadomaso-Accessoir im Mund befestigt wurde.

Bitte verzeihen Sie mir, Ihnen diesen Horror zu zeigen, aber ich sehe leider keine andere Möglichkeit, um gegen eine solch mächtige Propaganda vorzugehen, die uns allen die entsetzliche Wahrheit verschweigt und diesen Netzwerken erlaubt, ungestraft die schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auszuüben.

Vorzugeben das Privatleben der Kinder schützen zu wollen, um jede Kommunikation über diese schreckliche Wahrheit zu verbieten, stellt ein Manöver des organisierten Verbrechens dar. Denn diese Argumentation schützt die Kriminellen und verbietet Fragen nach der Ursache dieser entsetzlichen Ungerechtigkeiten, denen diese Kinder bis heute unterliegen.

Die erschreckende Realität ist, dass das organisierte Verbrechen in jeder beliebigen deutschen Familie, zu jeder beliebigen Zeit zuschlagen kann. Niemand kann sich in Sicherheit wähnen. Doch anstatt die entsetzliche Wahrheit zu verbreiten und die BürgerInnen zu informieren, stecken wir in leeren Polemiken fest und Diskussionen zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen.
Doch die Tatsachen sprechen für sich.
Die Beweise liegen vor!
Die Tatsache, die Öffentlichkeit nicht über die Realität zu informieren und die Wahrheit zu verschweigen, stellt bestenfalls eine kriminelle Verantwortungslosigkeit dar.
Die Tatsache, die Verbreitung der Realität dieser Wahrheit in Deutschland und in Europa zu behindern, stellt die Komplizität des Verbrechens gegen die Menschlichkeit dar.

Falls in Deutschland ebenso wie in Belgien die 1998 zugeschickten CD ROM verloren gegangen sein sollten, informieren Sie mich bitte, damit ich sie Ihnen erneut zukommen lassen kann.

Zusammenfassend bitte ich Sie, im Namen des deutschen Volkes,

1) Ihre Autorität zu nutzen, damit die deutsche Justiz nun endlich diese Angelegenheit untersucht, für welche sie 1998 in Anspruch genommen worden ist, was bedeutet
- dass die Kinder identifiziert sowie ernsthaft aktiv gesucht werden,
- dass die Kriminellen identifiziert und zur Verantwortung gezogen werden,
- dass das Netzwerk in seiner Globalität neutralisiert wird und dessen Taten beendet werden.

2) Ihre Funktion und Ihre Kommunikationsmacht dafür zu nutzen, um das deutsche Volk über die entsetzliche Realität zu informieren, damit alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wissen, dass sie ihre Kinder beschützen müssen und Präventionsmaßnahmen getroffen werden können.
Nichts kann rechtfertigen eine solche Information dem deutschen Volk vorzuenthalten, denn es handelt sich keinesfalls um disproportionierte Panikmache.
Es geht um die Tatsache einer sehr ernstzunehmenden Realität, die zu jeder Zeit jede beliebige deutsche Familie treffen kann. In einer solchen Art von Situation, die eine ernste akute Bedrohung darstellt, besteht zudem eine Informationspflicht gegenüber dem Volk.
Der deutsche Staat darf nicht entscheiden, was wir wissen sollen oder nicht.
Diese Informationspflicht des Staates sollte respektiert werden und die Medien in Anspruch genommen werden, um die wahren Informationen, statt einer Lügenpropaganda zu verbreiten.
3) Ich bitte Sie, dieses Verbrechen auf Ihrem Niveau zu denunzieren und nicht zu erlauben, dass Deutschland weiterhin als Komplize eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit fungiert.

Mit ist die Schwere meiner Feststellungen bewusst.
Ein Vergehen am Nachrichtenübermittler, der diese Nachricht bringt, ändert jedoch nichts an der Realität, die diese trägt.
Niemand kann mehr über diese kriminelle Technik betrogen werden.

Wie sagte schon Albert Einstein: „ Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die das Böse tun, sondern von denen, die zuschauen und nichts tun.“

In Erwartung Ihrer Antwort, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Janett Seemann

P.S.: Ich gehe davon aus, dass die Veröffentlichung der Fotos, auf welchen vorsorglich die Gesichter und die Genitalien der Opfer unkenntlich gemacht wurden, keinerlei Verstoß darstellt. Sollten Sie anderer Meinung sein, informieren Sie mich bitte unter Angabe der Gründe.

http://www.janettseemann.info/

Gepost door: John | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Yves Leterme
Schreef Premier Yves Leterme niet dat hij bij justitieminister Vandeurzen zou gaan informeren ?

En hoe zit het al die andere ministers en parlementsleden die aan de Werkgroep Morkhoven lieten weten dat zij het ontvangen schrijven aan minister Vandeurzen doorspeelden ?

Gepost door: John | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Internationale aktie
Op 9.7.2008 stelde de Werkgroep Morkhoven de volgende omzendbrief op:


AKTIE/ACTION 'RED MARCEL VERVLOESEM' - 'SAUVEZ MARCEL VERVLOESEM' - 'SAVE MARCEL VERVLOESEM'

Zoals te verwachten was, liet het hof van cassatie in haar nauwelijks gemotiveerd vonnis van 24.6.2008 weten dat zij geen enkele procedurefout vond in de zaak Vervloesem.
Dank zij de beslissing van het hof van cassatie kan iedere Belgische aktievoerder dus louter op basis van enkele roddels uit criminele milieus voor 'folteringen en verkrachtingen' worden vervolgd, kan iedere Belg door buren of familieleden op basis van zaken die zogezegd 20 jaar geleden gebeurd zijn en waarvan geen enkel bewijs bestaat (of men zou niet op DNA-onderzochte bamboostokjes een 'bewijs' moeten noemen) worden aangeklaagd, hoeven rechters geen onpartijdig onderzoek te voeren naar dergelijke roddels, kunnen zij dergelijk proces gebruiken om de door de aktievoerder aangekaarte zaken in de doofpot te stoppen, kunnen rechters met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van de aktievoerder doen verdwijnen, kunnen zij deze met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie wegsteken in een zogenoemd administratief dossier waarin de advocaten van de aktievoerder geen inzage krijgen, kan iedere aktievoerder en burger die kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie overmaakt voor het 'bezit van kinderporno' worden vervolgd, kan kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan justitie wordt overgedragen zomaar spoorloos verdwijnen zonder dat de Koning reageert en de minister van justitie zijn verantwoordelijkheid opneemt, maken de Belgische Premier, Koning en justitieminister die steeds schriftelijk herhaalden dat zij de georganiseeerde kindermisbruiken een 'halt zouden toeroepen' zich definitief ongeloofwaardig en brengen zij ook de Europese politiek op dit vlak in discrediet, heeft een verdachte geen enkele rechten in België, kan een aktievoerder 10 jaar lang via de pers aan de schandpaal worden genageld, kan dergelijke gerechtelijke perscampagne worden aangewend om de aktievoerder een spreekverbod in de senaat op te leggen, kunnen aktievoerders zonder meer in de Belgische gevangenissen opgesloten en mishandeld worden, distancieert de Belgische Staat zich voor goed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat zij mede heeft ondertekend, kan men een aktievoerder via een vonnis een spreekverbod met de pers opleggen, kunnen er politieke processen tegen aktievoerders worden gevoerd waarbij men hen door middel van psychiaters die tegenstanders waren tijdens vroegere acties 'gek' laat verklaren, kan men rechters aanstellen die ook al vroeger uitspraken hebben gedaan in zaken waarrond akties werden gevoerd wat een onafhankelijke rechtsspraak uitsluit, hoeven deze rechters geen rekening te houden met de conclusies van de advocaten van de aktievoerder, kunnen deze rechters de medische attesten die aantonen dat de aktievoerder de hem ten laste gelegde feiten niet kan hebben gepleegd naast zich neerleggen, kunnen Belgische aktievoerders waarvan justitie weet dat zij zwaar ziek zijn geworden door hun jarenlange pesterijen door middel van rechteloze processen geliquideerd worden, is een bamboostokje in iemands huis dat zelfs niet eens op DNA-sporen wordt onderzocht een voldoende bewijs voor 'foltering en verkrachting', kunnen aktievoerders voortaan tegen betaling aangeklaagd worden, kan een openbare aanklager in een rechtszaak bevelen dat alleen de verdachte voor een leugendetectortest opgeroepen wordt en de weinig geloofwaardige aanklagers uit een crimineel milieu ongemoeid gelaten worden, kunnen de wegens inbraken en gewapende roofovervallen in jeugdinstellingen opgesloten jongeren door politieofficieren onder druk worden gezet om belastende verklaringen af te leggen, kunnen kindermisbruikende jeugdmagistraten voortaan door gerechtelijke inspecteurs beschermd worden, maakt iemand die de klachten tegen een aktievoerder organiseert en die zelf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde een serieuze kans om politiek benoemd te worden en zich met jeugdzaken en justitie binnen het OCMW-bestuur te mogen bezig houden, maken dergelijke figuren een ernstige kans om zelfs in de stedelijke politieraad te worden opgenomen, enzoverder, enzoverder...

De vzw Werkgroep Morkhoven legt zich echter niet bij een dergelijke beslissing van het hof van cassatie neer en startte een europese en internationale aktie om de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aan te klagen. Het feit dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, met een schriftelijke verklaring de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort moest beschermen en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning werden overmaakt, op het hof van beroep te Antwerpen werden gestolen, zegt immers meer dan genoeg.
Het is geen toeval dat ook RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, een maand nadat zij door de hoogste Belgische magistratuur gedurenden drie uur lang op een intimiderende wijze over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald verhoord werd, door middel van een autoaccident uit de weg werd geruimd. Kort voor haar dood ontving zij nog verschillende doodsbedreigingen waarin zij aangemaand werd om met haar onderzoek te stoppen en kreeg zij het aan de stok met een... magistraat.

Alleen door middel van europese en internationale akties kunnen de doofpotpolitiek in België (waar er dus cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal verdwenen en justitieminister Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' noemde terwijl de Antwerpse advocaat-generaal Marc Tack over een 'zeepbel' sprak) en Frankrijk (waar de kinderpornozaak Zandvoort als een 'non lieu' in het dossier van één der 88.000 slachtoffers wordt afgedaan) doorbroken worden.

De Belgische justitie die Marcel Vervloesem alleen maar ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen zonder uit te zoeken of de klachten tegen hem wel geloofwaardig en gegrond waren, wil hem vermoedelijk zo snel mogelijk aanhouden en opsluiten, en rekent erop dat hij nog voor er europese en internationale vragen aan de Belgische regering worden gesteld en de zaak voor het Hof van Straatsburg komt, tengevolge van zijn hongerstaking en slechte gezondheid in de Belgische gevangenis overleden is. Doordat het niet alleen een doofpotoperatie betreft maar ook het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens door de liquidatie van de aktievoerder op elk gebied wordt geschonden, zou men dit gerust een moord kunnen noemen.
Elke steun aan de europese en internationaal aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven, is dan ook van harte welkom.

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Gepost door: Morkhoven | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

'Contrôle de la démocratie coûte 84 millions'
La Libre Belgique, Mis en ligne le 06/08/2008

Les institutions qui dépendent du parlement et qui surveillent le bon fonctionnement de la démocratie, coûtent par an 84,6 millions d'euros, selon les chiffres d'une étude du professeur Herman Matthijs (VUB) sur le budget 2008 reprise mercredi dans la presse flamande. Plus de la moitié de la somme, 47 millions d'euros, va à la Cour des comptes qui effectue le contrôle financier externe des dépenses du gouvernement. L'institution effectue également des missions pour les communautés, les régions, et les provinces, mais ne reçoit pas d'argent dans ce cadre. Les autres institutions qui reçoivent de l'argent sont notamment la Cour constitutionnelle, le Comité P, la commission de la protection de la vie privée et les médiateurs fédéraux. (GFR)

BRUXELLES 06/08 (BELGA)

Gepost door: Jef Aerts | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Brigades rouges: remise en liberté de Marina Petrella pour raisons de santé

La Libre Belgique, Mis en ligne le 05/08/2008 à 17:25


La cour d'appel de Versailles a autorisé mardi la remise en liberté sous contrôle judiciaire de, ce qui permettra à l'ex-membre des Brigades rouges, toujours en instance d'extradition vers l'Italie, de recevoir des soins sans être détenue.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel a assorti la remise en liberté de Mme Petrella, 54 ans, actuellement hospitalisée à Paris, de plusieurs obligations comme celles d'informer le parquet général sur ses lieux d'hospitalisation et de résider chez elle à Argenteuil (Val d'Oise) lorsqu'elle sortira de l'hôpital.
La décision, conforme aux réquisitions du parquet général, ne remet pas en cause la procédure d'extradition de l'ex-brigadiste vers l'Italie, où elle a été condamnée en 1992 à la perpétuité, notamment pour complicité dans le meurtre d'un commissaire de police, en 1981.
Ancienne dirigeante de la "colonne romaine" des Brigades rouges, Marina Petrella reste visée par un décret d'extradition signé le 3 juin par le gouvernement français. L'extradition ne devrait toutefois pas intervenir avant l'examen, pas avant la rentrée, d'un recours déposé devant le Conseil d'Etat.
Actuellement hospitalisée à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, Mme Petrella est en "abandon de vie", atteinte de "troubles dépressifs et suicidaires" et souffre de "dénutrition", selon ses médecins. Elle est alimentée par une perfusion, a indiqué mardi son avocate Irène Terrel.
"L'évolution de l'état de santé de Mme Petrella, si l'on reprend le dernier rapport en date du 1er août, indique qu'il n'est pas compatible avec une situation de détenu", avait expliqué mardi matin l'avocat général Michel Doumenq.
Me Terrel et le professeur Frédéric Rouillon, chef du service où est soignée Mme Petrella à Sainte-Anne, ont salué dans un communiqué la décision de la cour d'appel de Versailles, "intervenue, fait exceptionnel, à la demande expresse du parquet".
"Cette libération va permettre à Marina Petrella de se soigner dans les conditions requises par son état tant physique que psychique et conformes au cadre légal de son hospitalisation", ont-ils ajouté.
"En optant pour ce geste humanitaire, les plus hautes autorités de l'Etat ont manifesté une volonté d'apaisement certaine qui ouvre aujourd'hui à Mme Petrella la voie de l'espoir", ont conclu Me Terrel et le Pr Rouillon.
L'un des dirigeants du comité de soutien de Mme Petrella, l'ancien activiste italien Oreste Scalzone, a fait état de son sentiment "de liesse", estimant qu'on avait "franchi un palier décisif, celui entre la vie et la mort".
M. Scalzone a dit attendre désormais l'application de la clause humanitaire, prévue par la convention européenne d'extradition de 1957, en faveur de Marina Petrella pour surseoir à l'extradition.
Tout en s'engageant à livrer Marina Petrella aux autorités italiennes, le président Nicolas Sarkozy avait souhaité en juillet qu'elle puisse être graciée "dès que possible" par Rome.
© 2008 AFP

Gepost door: Jef Aerts | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Controle op democratie kost 84 miljoen
De Standaard, woensdag 06 augustus 2008 | Bron: belga

BRUSSEL - De instellingen die afhangen van het parlement en toezien op de goede werking van de democratie, zoals het Rekenhof, kosten dit jaar 84,6 miljoen euro. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2008 en werden verzameld in een nog niet gepubliceerde studie van professor Herman Matthijs (VUB) die De Morgen kon inkijken.
Meer dan de helft van het geld, 47 miljoen, gaat naar het Rekenhof dat de externe financiële controle doet op de uitgaven van de overheid. De instelling voert ook opdrachten uit voor gemeenschappen, gewesten en provincies, maar krijgt daar geen geld voor.

Andere instellingen die geld krijgen zijn onder meer het Grondwettelijk Hof, het Comité P, de Privacycommissie en de federale ombudsmannen.
ivb

Gepost door: Jef Aerts | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

'Onze kinderen en onze veiligheid kan hen niets schelen' Proces Dutroux-Nihoul - De week van Tinny Mast


Het wordt iedere week zwaarder. Alles komt terug boven. Ik hoor daar nog eens wat we al lang wisten: voor politie en gerecht was het zoeken naar de kinderen geen prioriteit. Dat is wat rijkswachter Martin van Seraing is komen vertellen: we moesten stoppen met zoeken want er waren andere prioriteiten. Daarom vonden ze onze kinderen niet en niemand is daarvoor gestraft. Dat valt me zeer zwaar. Rijkswachter Michaux wordt dan in Aarlen opgevoerd als een gebroken man. Wat zijn wij dan? Hij is er wel mee verantwoordelijk voor dat de kinderen niet werden gevonden.
Je denkt dat je ertegen bestand bent, na al die jaren. Maar dat is niet zo. De pijn komt altijd terug. Je beleeft alles opnieuw. Vooral als ik hoor dat ze opnieuw gaan zoeken naar de kleine Liam Vanden Branden. Het jongetje van twee en half, waarvan ze dachten dat het verdronken was. Nu gaan ze graven in de tuin van een overleden pedofiel. De politie zou nu plots een gouden tip hebben gekregen. Ik hoop dat er nu eindelijk een antwoord komt voor zijn ouders. Maar bij iedere nieuwe opgraving krijg ik het zelf hard te verduren.

Met die show rond de regeringstop over veiligheid en justitie, hebben ze mij weer erg kwaad gekregen. Ze willen tonen dat het nu allemaal beter gaat. Maar ik heb hen wel door. Hun boodschap is: OK, we hebben geblunderd tijdens het onderzoek naar de kinderen, maar nu pakken we de misdaad echt aan. Zie maar naar onze statistieken: zoveel minder criminaliteit. Ze gaan meer blauw op straat zetten, maar waar gaan die zich mee bezighouden ? Met foutparkeerders? Of is het om ons, de ouders, verder als criminelen te behandelen? Waarom waren er zoveel politiemannen met honden, toen Carine Russo moest komen getuigen? Schrik van de mensen die haar zouden komen steunen? En waarom luisteren ze opnieuw mijn telefoon af tijdens het proces? Als ik na een gesprek de hoorn neerleg, word ik regelmatig door mijn eigen nummer opgebeld. Ik kan het zien op het scherm van mijn apparaat. En dan komt de CD&V-er Van Parys op tv zeggen dat er nog veel moet veranderen: onze geheime diensten mogen nog altijd geen telefoons afluisteren. Die van mij in ieder geval wel.

Ik heb het nu al tien jaar meegemaakt: altijd opnieuw hebben ze het leed van de ouders en de kinderen gebruikt als voorwendsel. Terwijl ze ons als staatsgevaarlijke elementen behandelen. Onze kinderen en onze veiligheid kan hen niets schelen.

7-04-2004

Bron:

Gepost door: Yves Goossen | 09-08-08

Reageren op dit commentaar

Moord: Niet alleen in Italië laten de Christen-Democraten die nauw verbonden zijn met de maffia, mensen uit de weg ruimen... Het gaat hier inderdaad om een geraffineerde en vooraf beraamde moord en het is niet meer dan logisch dat minister van justitie Jo Vandeurzen die van het moordplan op de hoogte is, door de Werkgroep Morkhoven wordt vervolgd als er iets misloopt met Marcel Vervloesem.

Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het justitiebeleid, kent het dossier Vervloesem. Hij werd daarover maar al te goed geinformeerd, ook door collega-ministers.

Vandeurzen weet dat:
- de klachten op Vervloesem op niets gebaseerd waren.
- de klachten uit 1998 (waarvoor Vervloesem 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd en tenslotte werd vrijgesproken) enkel op niet te controleren verhalen van criminelen uit de wijk van Vervloesem gebaseerd waren.
- deze criminelen -in tegenstelling tot Vervloesem- nooit voor de leugendetectortest werden opgeroepen omdat de openbare aanklager er vanuit ging dat zij de 'waarheid' hadden gesproken.
- het parket van Turnhout de resultaten van de leugendetectortest (die positief waren voor Vervloesem) met opzet niet in haar vonnis vermeldde.
- de klachten van de criminelen uit de wijk van Vervloesem geen steek hielden en dat men in 2005 daarom drie minderjarigen uit de wijk van Vervloesem, uit een gesloten jeugdinstelling pikte om opnieuw klacht tegen Vervloesem in te dienen.
- ook deze klachten geen steek hielden omdat zij enkel gebaseerd waren twijfelachtige beweringen en op bamboostokjes die nooit op DNA-sporen werden onderzocht.
- men die laatste klachten gebruikte om de reeds zwaar zieke Vervloesem in de gevangenis van Turnhout op te sluiten alwaar hij met een 32-dagen durende hongerstaking begon.
- de criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die Vervloesem in 1998 hadden aangeklaagd, toen een petitiecampagne begonnen om de 'pedofiel' Vervloesem uit zijn woning te zetten.
- politici uit Sp.a en CD&V-kringen extra aandacht gaven aan deze petitiecampagne die slechts een 12-tal handtekeningen (van de aanklagers en criminelen zelf) opleverde.
- deze zaak door CD&V-er Marleen Diels uit Morkhoven, zelfs ter sprake werd gebracht in de Herentalse gemeenteraad alwaar zij eiste dat Vervloesem uit zijn huis werd gezet en de Werkgroep Morkhoven van het Internet verdween.
- deze zaak door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) extra-media-aandacht kreeg.
- justitie heel deze mediaheisa opnieuw gebruikte om Vervloesem als schuldige af te schilderen.
- de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er op het gerechtshof van Turnhout gefraudeerd werd en dat de ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Vervloesem verdwenen.
- het Turnhoutse parket deze documenten liet verdwijnen om Vervloesem zonder enige tegenspraak te kunnen veroordelen en hem het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort waarin zij geen onderzoek voerde.
- de (volgens het rapport van de federale politie) meer dan 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden geidentificeerd
- de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden opgespoord en vervolgd.
- ook de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werd vervolgd en men deze zaak door een verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) dichtdekte.
- men Vervloesem ook nog geestesziek trachtte te verklaren om hem het zwijgen op te leggen.
- het psychiatrisch onderzoek gebeurde door Dr. Cosyns die destijds ook het 'onderzoek' voerde naar de kinderen in de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven aktie voerde.
- de rechters te Turnhout Vervloesem ook nog eens het zwijgen oplegden door hem in het vonnis een spreekverbod met de pers op te leggen.
- er ook op het hof van beroep te Antwerpen met dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem geknoeid werd en er zelfs een dossiertje werd opgemaakt waarin noch Vervloesem, noch zijn advocaten inzage hadden.
- het hof van beroep van Antwerpen het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort heeft geblokkeerd door het onderzoeksmateriaal (de cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde) spoorloos te doen verdwijnen.
- deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld.
- het hof van beroep te Antwerpen daar geen rekening mee hield in haar vonnis.
- het hof van beroep van Antwerpen ook geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Vervloesem en met de medische verslagen waaruit blijkt dat Vervloesem de drie minderjarige criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, onmogelijk kan verkracht hebben.
- ook het hof van cassatie geen rekening hield met al deze elementen en Vervloesem bij de inzage van het strafdossier te Brussel vaststelde dat de rechters van het hof van cassatie zijn dossier niet eens hadden ingekeken.
- er over Victor V. uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die aan de basis ligt van de gefantaseerde verhalen in 1998 en die, volgens een door de Antwerpse rechter Van Craen geloofwaardige getuige, betaalde voor de klachten tegen Vervloesem, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die door de politie van Herentals en door het parket van Turnhout nooit ernstig werden genomen.
- een kopie van deze 30 processen-verbaals op 24.10.2008 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden overgemaakt.
- er van deze zaak (zoals van de op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen cd-roms van de Koning) niets meer werd vernomen.


De minister van justitie weet bovendien dat:

- hij van het dossier Vervloesem op de hoogte is en van al deze feiten op de hoogte werd gesteld maar niets heeft ondernomen terwijl hij als minister van justitie verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
- hij deze zaken doodzwijgt en er blijkbaar voor gekozen heeft om deze zaken mee dicht te dekken.
- hij daarmee de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt zonder iets om de slachtoffers te geven.
- hij daarmee ook de misdadigers uit de kinderpornozaak Zandvoort beschermt.
- Vervloesem zwaar ziek is (hartpatiënt, suikerziek, kanker die in de gevangenis te Turnhout destijds niet werd opgevolgd).
- er voldoende medische verslagen bestaan die dit aantonen.
- er ook voldoende medische verslagen bestaan die aantonen dat Vervloesem in 2005 niet in staat was om iemand te verkrachten.
- Vervloesem zich niet zomaar bij een opsluiting zal neerleggen en dat Vervloesem die zijn onschuld blijft volhouden, dat door zijn 32 dagen durende hongerstaking waarbij hij even in coma geraakte, heeft aangetoond.
- Vervloesem een honger- en dorststaking niet zal overleven.
- Vervloesem elke behandeling zal weigeren zodat het met op 7 dagen met hem afgelopen kan zijn.
- hij Vervloesem eigenlijk met voorbedachte rade uit de weg laat ruimen om hem aldus het zwijgen op te leggen.

Gepost door: Yves Goossen | 10-08-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.