06-10-08

Justitieminister Vandeurzen: 'De mens staat centraal binnen justitie'


Ouders van sexueel misbruikte kinderen kunnen niet langer zwijgen

EedafleggingKoning.610x-3

Sittard, 6 oktober 2008

Geachte Heer/Mevrouw,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort

Enkele weken geleden vernam ik dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven zich moest melden om een straf te gaan uitzitten in een gevangenis te Turnhout in België.

Het feit dat hij dat moet doen is voor mij onbegrijpelijk.

Marcel ken ik al zo'n tien jaar en ik heb hem leren kennen als een nette, begripvolle, integere en behulpzame mens die voor wie het maar aan hem vraagt klaarstaat.

Marcel is de woordvoerder en mede-onderzoeker van de werkgroep Morkhoven in België en heeft in 1998 de kinderpornozaak in Zandvoort onderzocht en heeft zijn bevindingen in de media openbaar gemaakt.

Ook heeft hij gelijk justitie ingeschakeld en in opdracht van zijn vereniging materiaal met kinderporno afgegeven in België en in Nederland.

Waarschijnlijk is hem dat niet in dank afgenomen en is men hierna in België met een lastercampagne tegen hem begonnen.

Begin juli is Marcel gehoord tijdens een hoorzitting van het College van Procureurs Generaal in Den Haag. Hij wacht al wekenlang op het rapport dat hij daar heeft opgevraagd.

Na de hoorzitting werd hij in de gevangenis opgesloten waar hij nu vier jaar zou moeten gaan zitten.

Tijdens het proces in België dat 10 jaar duurde, heeft men ontlastend bewijsmateriaal uit zijn dossier laten verdwijnen. De verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd. Maar goed, dat verhaal heeft een ieder die dit leest al vaker vernomen van de heer Jan Boeykens, voorzitter van de werkgroep Morkhoven.

Om zijn recht te krijgen is hij in de gevangenis meteen begonnen met een honger -en dorststaking. De dorststaking heeft hij een kleine week vol gehouden en de hongerstaking heeft na hij vier weken beëindigd. Dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan maar omdat eenieder die hem na staat hem dat heeft gevraagd en omdat een aantal verenigingen hem nadrukkelijk erop wezen dat ze hem nodig hebben, net zoals vele slachtoffers van sexueel misbruik.
Maar daar houdt het gevaar voor zijn gezondheid niet mee op. Marcel is diabeet en heeft ook nog hartkwalen en kanker.
Iemand die als boegbeeld voor de misbruikte minderjarigen in deze samenleving staat en lof ontving van de voorzitter van voorzitter van de europese commissie en allerlei prominente figuren, verdient toch beter, dacht ik.

Hij is na een week vanuit de gevangenis van Turnhout naar de gevangenis van Brugge vervoerd waar een ziekenafdeling is. Hij werd echter onmiddellijk in een isoleercel opgesloten en werd volledig afgesloten van de buitenwereld (geen post, geen contact met andere gevangenen).
Men zou verwachten hebben dat daar een goede controle wordt uitgevoerd, maar niets daarvan. Het lijkt er eerder op dat men hem daar langzaam wil laten wegkwijnen.
Hij ontving maar tweemaal een geneesheer (de eerste en tweede dag) en zelfs na zijn lange hongerstaking krijgt hij geen geneesheer te zien.

Nu Marcel is gestopt met zijn staking om zijn recht te halen, heeft hij dringend goede medische hulp nodig maar die krijgt hij in Brugge niet. Hij is veel afgevallen en uitgedroogd en tot nu toe heeft hij alleen wat pilletjes voor de maag gekregen.
Hij heeft serum nodig en hij behoort op de intensive care van een ziekenhuis !

Marcel heeft een procedure opgestart bij het Europese Hof maar in afwachting daarvan neemt niemand de verantwoordelijkheid op zich om het leven van Marcel te redden.

Wat als hier wel uitkomt dat hij onschuldig zit en als hij sterft ?
Denken jullie soms dat daar geen reacties op zullen volgen ?
Het zou wel eens een schandaal kunnen worden en dat niet alleen in Belgie maar ook in Nederland.

Dinsdag a.s., morgen dus, is men van plan om Marcel terug over te brengen naar de gevangenis te Turnhout en zoals ik begrepen heb niet per ambulance. Als hij 's morgens vroeg zou vetrekken, komt hij pas 's avonds laat met de gevangeniswagen in Turnhout aan.
Een mooier verjaardagsgeschenk kon justitie voor hem waarschijnlijk niet bedenken.

Eenieder die dit leest vraag ik om met de hand over zijn hart te strijken en niet alleen zoals de Belgische ministers dit deden, te antwoorden dat men het bericht gelezen en naar de justitieminister doorverzonden heeft die de zaak allleen maar in de doofpot steekt.

Zend dit bericht ook aan mensen die echt bekommerd zijn om kinderen en probeer zelf iets te ondernemen.

Het zal jullie alleen maar ten goede komen !

Laat recht geschieden en denk eens net als Marcel aan de rechten van het kind.

Ik wacht uw antwoord met spanning en goede hoop af.

Dank bij voorbaat.

S. Raeymaekers
Belangengroep Minderjarigen
NederlandSchrijf naar Marcel Vervloesem (best per aangetekende brief) en verspreid zijn adres. Laat ons ook weten dat u hebt geschreven want de post van Marcel Vervloesem werd wekenlang achtergehouden:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(Belgique - Belgium)

Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Vandeurzen

16:11 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Gevangenis Turnhout Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, liet zopas weten dat Marcel Vervloesem zou akkoord gaan met zijn overbrenging naar de gevangenis van Turnhout die morgen, op de dag van zijn verjaardag, zou plaats vinden en die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zal duren omdat de transfertwagen een hele reeks gevangenissen afrijdt om gevangenen op te halen.

De actievoerder zit al bijna 30 dagen in een isoleercel opgesloten in de gevangenis van Brugge en mag geen contact hebben met de andere gevangenen. Hij ontvangt geen medische verzorging alhoewel hij hartlijder is, een zware suikerziekte en kanker heeft. Ook met het feit dat hij tengevolge van zijn bijna 30 dagen durende honger- en dorststaking totaal verzwakt is en er in de gevangenis van Turnhout zelfs geen ziekenafdeling bestaat, wordt geen rekening gehouden.

De Werkgroep Morkhoven verwacht vandaag of morgen een Belga-berichtje waarin staat dat Marcel Vervloesem terug naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht alsof er niets gebeurd is. Over de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende stukken uit het dossier Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning via Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, zal natuurlijk worden gezwegen. Dat was namelijk de reden van de honger- en dorststaking.

De Werkgroep Morkhoven wacht terzake nog altijd op het antwoord van justitieminister Vandeurzen die deze zaken niet wil laten onderzoeken omdat hij vermoedelijk bepaalde magistraten wil beschermen.

Gepost door: Morkhoven | 06-10-08

Reageren op dit commentaar

Gevangenis Turnhout (2)
Geachte Mter Jespers,

Bent u ermee akkoord dat Marcel Vervloesem die al van het begin af aan niet in de gevangenis thuishoorde (diefstallen dossiers, gezondheidstoestand), na zijn dorst- en hongerstaking waarbij hij ernstig verzwakt is, opnieuw in een cel wordt opgesloten ?

Hoort hij vanwege zijn gezondheidstoestand en het feit dat hij door zijn dorst- en hongerstaking danig verzwakt is, niet dringend in een hospitaal thuis (al was het alleen maar om te kunnen recupereren ?

Ik leg deze zaak voor aan een aantal medici en de euro-parlementsleden die de zaak opvolgen.


Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 07-10-08

Reageren op dit commentaar

Marcel Vervloesem heeft dringend medische verzorging nodig ! Geachte Mter Jespers,

Ik weet dat u voor die zaak naar het parket hebt geschreven maar Marcel Vervloesem heeft wel bijna gedurende een maand lang in een isoleercel zonder verluchting gelegen die hij maar 3 x per dag en dat gedurende twee minuutjes kon verlaten om zijn bloed te laten prikken (suikerziekte).
Hij werd daarbij volledig van de medegevangenen afgezonderd, kreeg wekenlang geen briefwisseling, mocht enkel maar zijn dochter en nog iemand anders ontvangen, mocht zijn advocaten maar een 5-tal minuten
spreken enz.).
Alhoewel de mensenrechten daarmee op een ernstige wijze geschonden werden en iederéén daar tengevolge van onze brieven en publicaties op de hoogte was, werd er geen enkel initiatief genomen. Het is om die reden dat ik contact opnam met enkele Europese parlementsleden.

Door zijn honger- en dorststaking is hij, naast het feit dat hij
hartziek, zwaar suikerziek is en kanker heeft, enorm verzwakt.

Men kan dat niet negeren.

Hij hoort dringend in een hospitaal waar zijn medische toestand moet onderzocht en opgevolgd worden.

Na zijn hongerstaking in 2005 is Marcel Vervloesem een 10-tal dagen in het hospitaal geweest. Waarom is dat nu niet het geval ? Wil justitie hem misschien ten allen koste als 'kerngezond' voorstellen ?

Kan u als advocaat niet tussenkomen in deze zaak ?

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 07-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.