31-10-08

Marcel Vervloesem (voorlopig) in hospitaal opgenomen


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

OPEN BRIEF

Brussel, 31 oktober 2008

Beste vrienden,

Marcel werd eindelijk in het ziekenhuis (van Turnhout) opgenomen.
Dat wist Wendy, de dochter van Marcel, mij zopas telefonisch te zeggen.
Marcel had haar gebeld, net voor dat hij met de ziekenwagen werd weggevoerd.

De vraag is of we dat als een soort 'overwinning' moeten zien.
We kunnen misschien tevreden zijn en elkaar de hand geven omdat we er samen in geslaagd zijn dat hij niet als een varken in de gevangenis is gestorven.
Maar de infantiele en perverse spelletjes van de Belgische justitie kennende, kan hij morgen reeds terug in de gevangenis worden opgesloten terwijl zijn gezondheidstoestand zelfs nog verslechterd is.

De toestand van Marcel is kritisch.
Zijn benen en voeten barsten open van het vocht omdat men er tien dagen lang niets in de gevangenis van Turnhout aan gedaan heeft en hij, omdat het kabinet Vandeurzen in Brussel dat niet wilde, geen recht had op medische verzorging of een directe opname in het ziekenhuis.
Ook zijn suikerspiegel schommelt al 10 dagen lang tussen 70 en 350 (en ging op bepaalde momenten zelfs van 60 naar 420) en hij zou reeds bijna tweemaal een 'hypo' hebben gehad wat wil zeggen dat hij in coma had kunnen geraken zonder dat hij die misschien -zoals in het ziekenhuis van Lier- na 7 uren reanimatie had overleefd.
Iedere mens die zich in zijn toestand op de spoeddienst van een hospitaal zou aanbieden, zou onmiddellijk naar de spoedafdeling gevoerd worden maar gevangenen en mensen die op een zeer discutabele manier veroordeeld werden, hebben blijkbaar geen recht op medische hulp.
Marcel heeft ook infecties gekregen op één van zijn benen, wat voor een suikerzieke onder die omstandigheden dodelijk kan zijn (vandaar dat men hem enkele dagen geleden, na een naaktfouillering, waarschijnlijk gedurende enkele uren opzettelijk in een kamer vol schimmels opsloot).

Ik vraag mij af wat de medische sector van zoiets denkt.  Hebben geneesheren soms geen eed van Hyppocrates moeten afleggen ?  Zijn zij niet verplicht om iemand te helpen en om alles te doen om te voorkomen dat iemand kan overlijden ?  Waarom reageert de Orde van Geneesheren niet ?  Waar zijn al die medische organisaties en inspecties ? Oh ja, justitieminister Vandeurzen was in zijn vroegere leven een ziekenhuisdirecteur. Vandaar misschien.

Door zijn hartziekte maakte Marcel de voorbije dagen een ernstige kans om in de gevangenis van Turnhout te overlijden.  Het opgestapelde vocht in zijn lichaam moest maar tot zijn hart komen en het was gebeurd geweest alhoewel hij natuurlijk evengoed tengevolge van zijn suikerziekte kon sterven.  Vandaar dat de hoofdgeneesheer waarschijnlijk nog een nachtje wachtte vooraléér hem naar het ziekenhuis te laten brengen.
Zoals gezegd, had hij ook aan zijn suikerziekte kunnen sterven.
Vandaar dat men hem bij zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout gedurende 2 dagen geen insuline gaf omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.
Vandaar waarschijnlijk dat men Marcel ook eens een keer langwerkende insuline vergat te geven voor de nacht zodat hij 's nachts zonder insuline kwam te zitten.

Marcel was reeds doodziek toen hij de gevangenis inging en daar uit principe aan zijn dorst- en hongerstaking begon.  Het was een schande om hem onder die omstandigheden (hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren,) in de gevangenis op te sluiten. Men weet immers maar al te goed dat iemand die zo ziek is, een opsluiting niet kan overleven.  Zijn veroordeling en opsluiting op basis van een onvolledig dossier (de door de Hoge Raad voor Justitie vastgestelde gestolen documenten uit zijn strafdossier) betekende dan ook een regelrecht doodsvonnis dat men ten allen koste van alles wilde bespoedigen.
Misschien wilde Marcel wel doodgaan voor zijn standpunten en overtuiging maar heeft de liefde voor zijn dochter en kleinkinderen en de hulp die hij van zijn vrienden ontving, hem daarvan kunnen weerhouden.

We kunnen ons afvragen hoe dit alles mogelijk is in een zogezegd democratisch land als België dat zich het centrum van Europa waant.
Ik vraag mij ook af waarom er, buiten de parlementaire vraag van Zoé Genot, geen enkele vraag werd gesteld door onze parlementsleden.
Waarom reageerden de leden van de commissie van justitie van de Senaat niet terwijl ik hen voortdurend op de hoogte bracht ?
Moesten zij soms zwijgen ?  Hebben zij geen recht meer om parlementaire vragen aan de minister van justitie te stellen ?  Heeft het soms te maken met Tony Van Parys die in de commissie van justitie zetelt en mij enkele maanden geleden nog probeerde wijs te maken dat er een 'onderzoek' liep terwijl alle bestaande onderzoeken op dat moment waren afgesloten ?
Waarom reageerde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) niet meer nadat zij liet weten dat zij deze zaak 'zeer ernstig vond' en zij onze brief aan minister Vandeurzen overmaakte ?
Waarom liet Premier Leterme (CD&V) niets meer van zich horen terwijl hij ons mededeelde dat hij ons schrijven aan minister Vandeurzen doorstuurde en hij bij minister Vandeurzen zou informeren ?
Waarom was de pers (ook de Nederlandse pers) nauwelijks geinteresseerd in deze zaak terwijl het hier toch ook om de kinderpornozaak Zandvoort ging ?
De commissies Justitie van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer die voortdurend werden geinformeerd omdat Marcel een paar maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd gehoord omtrent de kinderpornozaak Zandvoort, namen onze brieven wel 'ter kennisgeving' aan maar wat gebeurde er verder met deze brieven ?
Besefte men niet hoe ernstig Marcel er aan toe was en begreep men niet dat Marcel in onze gevangenissen op een vakkundige wijze werd afgemaakt ?

Een land laat zijn ware gezicht zien aan de manier waarop het zijn zieken, ouderen, gevangenen (die allemaal niet zo schuldig of misdadig zijn als we allemaal wel denken) behandelt.  En het gezicht van België is onmenselijk en dit van een democratisch land onwaardig.

Ook het stilzwijgen van de politici en de pers die medeplichtig zijn aan het jarenlange in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en het aan de schandpaal nagelen van Marcel Vervloesem, laat zien hoe bitter slecht het met dit land waarvan ik ooit hield, gesteld is.

Waarom vroeg de Koning zich niet af waar de kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven kreeg en die hij door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken, gebleven waren ?  Waarom stelde hij zich geen vragen en willigde hij het genadeverzoek dat Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, enkele maanden geleden voor Marcel bij hem indiende, niet in ?  Had hij daar soms de moed niet voor terwijl zijn brieven volstaan over de strijd tegen het kindermisbruik en hij de ouders van de vermoorde kinderen met hoopgevende woorden op het Koninklijk Paleis heeft ontvangen ?
Waarom liet justitieminister Vandeurzen geen onderzoek verrichten naar de gestolen documenten en kinderporno-cd-roms en maakte hij er zich van af door te stellen dat de verdwijningen en diefstallen uit de gerechtelijke dossiers deel uitmaken van de 'gerechtelijke procedures' zodat hij als minister niet kan optreden ?
Waarom ontkende Vandeurzen de verdwijningen in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot terwijl hij de schriftelijke bevestigingen ervan door de Hoge Raad voor de Justitie, onder zijn neus had liggen ?  Waarom liet Vandeurzen Marcel op basis van een onvolledig dossier opsluiten terwijl hij door een onderzoek te laten openen, ervoor had kunnen zorgen dat Marcel in voorlopige vrijheid werd gesteld ?

Er zijn duizenden vragen in deze zaak die onbeantwoord blijven.

We kunnen ons tevens afvragen hoeveel mensen er onschuldig in de gevangenis zijn gestorven of vermoord werden doordat ze elk recht op medische hulp kregen ontzegd.
Hoevelen werden er niet tot zelfmoord gedreven omdat ze geen enkele hoop meer hadden en zich liever van kant maakten dan als een varken in de gevangenis te moeten sterven ?

We kunnen ons afvragen hoeveel onschuldige vrienden en familieleden (waaronder kinderen en kleinkinderen) van deze gevangenen, mede het slachtoffer zijn geworden van dit onmenselijk, mensonwaardig en voor een democratische rechtsstaat totaal onwaardig beleid.

In België zijn er zo'n tienduizend mensen in gevangenissen opgesloten en de justitieministers zemelen al meer dan 20 jaar over de zogenaamde overbevolking in de gevangenissen. Aan de rechten van de gevangenen en hun vrienden en familieleden werd er niet gedacht.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V - christen-democraten) die predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en die met zijn waardeloze 'waardenpartij' steeds herhaalt dat de paarse regering de schuld is van de mislukking van de hervorming van het justitiebeleid, probeerde enkele maanden geleden zelfs van zijn verbeterde contacten met de Nederlandse regering, gebruik te maken om Belgische gevangenissen in Nederland te openen.
Hoe die gevangenen dan door hun vrienden en familieleden moesten bezocht worden, was bijzaak. Gevangenen worden immers enkel als objecten gezien.
Gelukkig hield de Nederlandse regering de bal van zich af.

Ik wil hierbij iederéén die nog iets om dit land geeft en die wil voorkomen dat straks iederéén (ook vakbondsmilitanten en journalisten die zich onschendbaar wanen) willekeurig kan worden beschuldigd, aan de schandpaal kan worden genageld, in de gevangenis opgesloten en doodgemarteld kan worden, oproepen om zijn stem te laten horen. Zeg de politici van dit land dat het zo niet verder meer kan.
Niet alleen op sociaal, politiek, financieel en economisch gebied maar ook op menselijk gebied moet er dringend iets veranderen.
De recente financiële crisis heeft immers aangetoond hoe snel het soms kan gaan en hoe snel de politieke controle over dit corrupte beleid volledig verloren kan gaan.

Ik weet dat mijn oproep nogal vrij patetisch overkomt en er zal hier en daar wel om gelachen worden.  Toch heb ik het gevoel dat het nu vijf voor twaalf is en wanneer de klok 12 uur slaat, zal zij misschien niet meer zijn terug te draaien.

Voor Marcel zullen de komende dagen beslissend zijn. Men heeft zoveel bewuste fouten gemaakt en heeft zolang verhinderd dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen dat hij nu een menselijk wrak is geworden.
Het is niet gezegd hoelang hij nog zal leven.
En het ziekenhuis kan maar best een oogje in het zeil houden want er zijn te veel mensen, waaronder ook diegenen die de klachten tegen Marcel georganiseerd hebben, die zijn spoedige dood wensen.

Laat ons een dikke kaars branden voor Marcel en laat ons hopen dat het licht ervan het reptielenbrein van zijn gewetenloze folteraars een beetje verlicht.

Ik wens jullie veel sterkte.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie aan de Nederlandse pers en kamerleden


Intussen gaat justitie verder met haar infantiele praktijken. De dochter van Marcel weet niets van zijn toestand. Ze mag haar vader ook niet gaan bezoeken. Morgen belt ze naar de gevangenis om uitleg te vragen over Marcel zijn toestand. Een Nederlanse ouder merkte terecht op: 'Is dat de gang van zaken, dat zijn dochter hem niet mag bezoeken?????'


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt. Hopen zij dat klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden tengevolge van bewuste medisch fouten) voorgoed zal zwijgen ?

Doden in Belgische gevangenissen


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

Er gebeuren daar rare zaken in de Belgische gevangenissen. Eerst las ik het verhaal over die jonge gevangene die zelfmoord zou gepleegd hebben door zilverpapier in elkaar te vlechten en nu lees ik dat Marcel Vervloesem van jullie vereniging zo goed als onverzorgd met zijn suikerziekte in de gevangenis van Turnhout en Brugge zat opgesloten en dat er een infectie zichtbaar was op één van zijn benen, wat inderdaad levensgevaarlijk kan zijn voor een suikerzieke.

Ik las ook dat men hem enkele dagen geleden dan nog om één of andere vreemde reden naakt fouilleerde en hem dan gedurende een paar uren lang in een vreemde kamer met schimmels op plafond en muren gestoken heeft.

Dat kan er op wijzen dat men de ontsteking van zijn reeds zwaar toegetakelde en vol vocht zittende been bewust heeft willen veroorzaken. Het was trouwens al erg vreemd dat men Marcel Vervloesem geen insuline kon geven op het moment dat hij terug in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten was en dat men 14 dagen niets deed om de gevaarlijke schommelingen van zijn suikerspiegel tegen te gaan. Dat is wat te veel van het goede. Geen enkele geneesheer kan dit verantwoorden.

In de Verenigde Staten zijn er jaarlijks 50.000 amputaties van ledematen van diabetici. De infecties van de benen is de eerst oorzaak van amputaties. 50% van de amputaties kunnen voorkomen worden. Gangreen tengevolge van onsteking komt 40 x fequenter voor bij diabetici dan bij andere mensen.

Als één van de benen van Marcel Vervloesem zou moeten geamputeerd worden, moet er toch gedacht worden aan een serieuze schadeclaim. Ik kan eventueel een specialist vinden die van deze zaken op de hoogte is.

emi


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt. Hopen zij dat klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden tengevolge van bewuste medisch fouten) voorgoed zal zwijgen ?

16:02 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doden in belgische gevangenissen |  Facebook |

30-10-08

Brief aan Wendy, dochter van Marcel Vervloesem


Gevangenen en hun familie zijn ook mensen !

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

De Werkgroep Morkhoven heeft niets te verbergen. Als er iets met Marcel Vervloesem van haar vereniging moest gebeuren, dan vindt u al de gegevens tot in de details op het internet.

--------

Beste Wendy en Peter,

Wij gaan zaterdag op bezoek bij Marcel. We hebben hem dat ook pas meegedeeld omdat hij ons telefoneerde.
Dat kon hij nu blijkbaar zonder problemen nadat hij twee dagen lang geen toelating kreeg om jullie te bellen.

Marcel zei ons nog het volgende:

- de gewone dokter zei hem gisteren dat hij hem zogezegd niets kan geven (wat onzin is want Marcel moest 10 dagen geleden reeds, dringend opgenomen, onderzocht en behandeld worden)
- de hoofddokter (Vander Valck) is vandaag langsgekomen om naar zijn benen te zien. Hij zou morgen terug komen. (ik begrijp niet waarom dat allemaal zo traag moet gaan. Wil men misschien tijd winnen in de hoop dat het nog slechter met hem zal gaan ?)
- Marcel heeft het formulier voor de dokter die hem wil komen bezoeken, ingevuld. De directie moet nu de toelating geven.
- een andere dokter zei dat hij 'waarschijnlijk terug naar Brugge moest' (om zijn medisch dossier nog eens te 'vergeten' zeker?)
- Na 10 dagen uitstel van verzorging, is alles ontstoken bij Marcel, alles is opgezwollen. Ook zijn knieën zitten vol vocht, zijn spieren zijn ontstoken, hij kan zijn voeten dikwijls helemaal niet meer bewegen.
Zelfs mensen die geen geneeskunde gestudeerd hebben, weten dat in zo'n geval een dringende opname nodig is ! Want als het vocht tot aan zijn hart komt (Marcel heeft dan ook nog een hartziekte), kan het zo gebeurd zijn. Iemand die suikerziek is en zich met een ontsteking op de spoedhulp van een ziekenhuis aanbiedt, wordt onmiddellijk opgenomen en onderzocht !
- Marcel heeft bijna tweemaal een 'hypo' gehad (suiker op 60) en zoals je weet is hij de vorige keer tengevolge van een 'hypo' helemaal blind geweest en is hij 7 dagen lang in reanimatie geweest in het ziekenhuis van Lier. De expert-geneeskundigen van het ziekenhuis van Lier kunnen dat gemakkelijk natrekken en de dokters van Turnhout hoeven alleen maar te telefoneren en het medisch rapport op te vragen maar dat doen zij dus niet. Men blijft liever besluiteloos en volgens directeur Geudens is 'er geen enkele reden om hem naar het ziekenhuis te doen'. (Als er iets met Marcel gebeurt, zullen we deze man ongetwijfeld via onze advocaten aanspreken)
- Marcel heeft de politie even op bezoek gehad voor DNA-stalen (nu kunnen ze blijkbaar wel DNA-stalen nemen. Tijdens hun zogezegd onderzoek naar die klachten van die drie minderjarige roofovervallers in 2005, werd het bamboestokje dat de rechter het 'bewijs' van foltering noemde, zelfs niet eens op DNA-sporen onderzocht)
- ik stuur een kopie van dit briefje ondermeer naar het kabinet van justitieminister Vandeurzen omdat -volgens Ivoke Meulemans van de krant Het Nieuwsblad die we niet direct één van onze vrienden kunnen noemen- Vandeurzen op 9.9.2008 verhinderde dat Marcel in het ziekenhuis te Turnhout werd opgenomen.
- onze acties gaan door zoals gepland

Groeten,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

29-10-08

Werkgroep Morkhoven: Acties in Turnhout


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die men vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen uit gerechtelijke dossiers door justitie, het zwijgen wil opleggen, verslechtert met de dag.
Nadat zijn suiker reeds 10 dagen lang van 78, over 350 tot 420 schommelde, zakte die een paar dagen geleden verder tot 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
(Bij de laatste 'hypo' in het ziekenhuis van Lier werd Marcel Vervloesem volledig blind en bracht hij 7 dagen in reanimatie door)

Marcel Vervloesem heeft ook al 10 dagen lang vocht in de benen en voeten en het vocht dreigt nu naar boven te komen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bezocht hem afgelopen zaterdag en diende onmiddellijk een verzoek in bij Eric Geudens, directeur de gevangenis te Turnhout, om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Eric Geudens zei dat men 'ermee bezig was' maar gaf verder geen gevolg aan het verzoek zodat Marcel Vervloesem een 'hypo' kreeg waarvan hij in coma kon geraken en sterven.

Op het linkerbeen van Marcel Vervloesem is thans een wonde te zien, wat op een ontsteking wijst. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor een diabeticus omdat deze ontsteking de suikerspiegel volledig oncontroleerbaar kan maken.
Een suikerzieke die in dergelijke gevallen naar een ziekenhuis gaat, wordt onmiddellijk naar de eerste hulp overgebracht.

Alhoewel de directie van de gevangenis te Turnhout beweert dat men Marcel Vervloesem 'niet in de gevangenis wil laten sterven, doet men dus alles om het zover te laten komen.
Een tiental dagen geleden' werd Marcel Vervloesem van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout overgebracht. Dat deed men nadat hij even in coma was geraakt en terwijl men wist dat er in de gevangenis van Turnhout geen medische afdeling is en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.

De eerste dagen kon men hem geen insuline geven omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.

Marcel Vervloesem krijgt 2 à 3 x per dag een inspuiting met kortwerkende insuline en 's avonds krijgt hij voor de nacht een inspuiting met langwerkende insuline. Volgens de informatie die we ontvingen, zou men die langwerkende insuline enkele dagen geleden 'vergeten' zijn geweest zodat Marcel Vervloesem gedurende de hele nacht zonder insuline was en de suiker in zijn bloed weer gevaarlijk steeg.

Er gebeuren ook nog andere zaken in de gevangenis van Turnhout die bijna met geen pen zijn te beschrijven.
Zo werd Marcel Vervloesem gisterennamiddag met zijn celgenoot plotseling uit de cel gehaald. De hele cel werd leeggehaald en Marcel Vervloesem en zijn celgenoot moesten zich helemaal uitkleden omdat men zogezegd wilde onderzoeken of zij 'niets te verbergen hadden'.
Zij werden in een kamer, vol schimmel aan plafond en muren, gestoken. Dat is namelijk zeer gezond voor doodzieke patiënten met infecties.
Doordat het lampje kapot was, kon men niemand oproepen en niet naar het toilet gaan. Daardoor waren zij verplicht om op de muren te kloppen.
Nadat zij ongeveer twee uren lang in deze dodenkamer hadden gezeten, werd er op de deur geklopt en kwam een bewaker op een onozele manier vragen wat zij 'daar zaten te doen'.

Normaal gezien vraagt Marcel Vervloesem om 21 uur 's avonds naar zijn insuline voor de nacht. Dat vraagt hij nu om 20 uur 's avonds omdat hij om 21 uur 's avonds niet meer kan gaan.

Een suikerzieke moet gemiddeld om de drie maanden een HBAIC ondergaan om de gemiddelde suikerspiegel te bekijken.
Bij Marcel Vervloesem die een type 1 Patiënt is, staat die suikerspiegel ongetwijfeld veel te hoog. Een onderzoek naar de suikerspiegel wordt er niet gevoerd terwijl een diabeticus 5 x meer kans heeft op een hartaanval (Marcel Vervloesem heeft ook een hartziekte) dan een gezonde persoon die reeds een hartaanval heeft gehad. Ook de kansen op een hersenbloeding en een beroerte zijn bij een diabeticus veel groter.

Dokter Van Der Valck die Marcel Vervloesem ook in 2005 onder zich had (toen was er sprake van een kanker die niet werd opgevolgd zodat Marcel Vervloesem nadien geopereerd diende te worden), houdt het momenteel bij het spreekwoordelijk pilletje en zalfje dat, zoals in het geval van de langwerkende insuline, wel eens wordt overgeslagen.

Vreemd is dat men Marcel Vervloesem bij de overbrenging van de gevangenis van Turnhout had beloofd om hem naar het ziekenhuis te brengen indien zijn gezondheid het liet afweten terwijl dat niet gebeurt.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat het kabinet van justitieminister Vandeurzen de opname in het ziekenhuis blokkeert.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag in een open brief aan de leden van de commissie Justitie van de Senaat (België) en naar de Nederlandse kamerleden schreef (met kopie aan de pers), belette men op 9.9.2008 vanuit het kabinet Vandeurzen te Brussel dat Marcel Vervloesem in het ziekenhuis werd opgenomen. In de plaats daarvan werd hij bijna een maand lang zonder contact met medegevangenen, in een isoleercel van de gevangenis te Brugge gestoken.

Vanavond telefoneerde Jan Boeykens naar directeur Eric Geudens van de gevangenis van Turnhout en vroeg hem of Marcel Vervloesem inderdaad nog altijd niet in het ziekenhuis werd opgenomen. Geudens antwoordde bevestigend en zei dat er 'geen enkele medische reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.

De Werkgroep Morkhoven gaat de volgende dagen acties organiseren in Turnhout. Geudens liet immers weten dat hij 'daar geen enkel probleem mee heeft'.

Als de medische hulp aan Marcel Vervloesem geblokkeerd blijft, dan zal dat ongetwijfeld tot de dood van de kinderrechtenactivist leiden.

18:37 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morkhoven acties in turnhout |  Facebook |

Behandeling van gevangenen en hun familieleden


ULB1 009Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
guy.swennen@skynet.be, patrik@vankrunkelsven.be, crombe@senators.senate.be, s.themont@skynet.be, contact@christophe-collignon.be, alaincourtois@hotmail.com, hugo@coveliers.be, contact@christinedefraigne.be, lambert@senators.senate.be, geert.lambert@yucom.be, phm@swing.be, courrier@philippe-mahoux.be, carine.russo@ecolo.be, senaat@helgastevens.be, dirkdb.mt@skynet.be, martine.taelman@skynet.be, mr.hvandenberghe@skynet.be, hvandenberghe@senaat.cdenv.be, pvdd2206@yahoo.com, info@ankevandermeersch.be, tony.van.parys@skynet.be, vanparys@senators.senate.be, sbouarfa@parlbru.irisnet.be, yves.buysse@skynet.be, jurgen.ceder@telenet.be, info@dirkclaes.be, collas.bernard@skynet.be, jose.daras@ecolo.be, debethune@senators.senate.be, delperee@hotmail.com, destexhe@destexhe.be, josy.dubie@ecolo.be, kapompole@senators.senate.be, nahima.lanjri@stad.antwerpen.be, nahimalanjri@senaat.cdenv.be, philippe.monfils@skynet.be, pmoureaux@skynet.be, jean-paul@jpprocureur.be, f.roelantsduvivier@skynet.be, schelfhout@senators.senate.be, joris.vanhauthem@vlaamsbelang.org, elke.tindemans@telenet.be, vanlerberghe@senators.senate.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, senator@marcverwilghen.be, paulwille@pandora.be
Datum: 29 okt. 2008
Onderwerp: levensomstandigheden van de Belgische gevangenen

Brussel, 29.10.2008

Commissie Justitie Senaat

Geachte parlementsleden,

Betreft: schending der mensenrechten - behandeling van gevangenen en hun familieleden

Als parlementsleden hebt U de taak om er op toe te zien dat de Europese Rechten van de Mens in België niet worden geschonden.

Mag ik U er echter op wijzen dat de manier waarop België haar gevangenen behandelt, elke verbeelding overtreft ?

Op 5.9.2008 begon de doodzieke Marcel Vervloesem van onze vereniging (hartziekte, zware suikerziekte, kanker,) uit protest tegen ondermeer het feit dat hij op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (de Hoge Raad voor de Justitie stelde de verdwijning van de ontlastende documenten uit zijn strafdossier vast) aan een dorst- en hongerstaking in de gevangenis van Turnhout.

Hij stopte ook met iedere vorm van medicatie.

Na een vijftal dagen geraakte hij in een kritieke toestand. Er kwam een ziekenwagen langs om hem naar het ziekenhuis van Turnhout te brengen maar die verdween plotseling.
Twee uren later kwam er een andere ziekenwagen langs die Marcel Vervloesem onder politiebegeleiding naar de gevangenis in Brugge bracht.

Ivoke Meulemans, journalist van Het Nieuwsblad, schreef dat dit op bevel van justitieminister Vandeurzen gebeurde.

In de gevangenis van Brugge gekomen, werd Marcel Vervloesem als een varken in een onverluchte isoleercel voor geinfecteerde gevangenen gesmeten.
Wekenlang werd hij volledig afgezonderd van zijn medegevangenen, mocht hij slechts een zeer beperkt bezoek ontvangen, kreeg hij geen briefwisseling, mocht hij de isoleercel slechts 3 x twee minuten per dag voor een bloedprik van de verpleegster verlaten, mocht hij zijn advocaten nauwelijks spreken enz. Kortom, België op zijn best inzake de schending der mensenrechten.

Toen Marcel op 31.9.08 met zijn honger- en (intussen gedeeltelijke) dorststaking stopte, liet men hem gewoon zonder onderzoek of behandeling in de isoleercel liggen en wachtte men tot hij in coma was geraakt. Toen werd hij naar een ziekenkamer overgebracht en aan de infuus verbonden.

Toen hij zijn ogen open deed, was er al beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te brengen terwijl men zeer goed wist dat daar geen ziekenafdeling is en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.
Men wachtte een week lang met de overbrenging omdat de Werkgroep Morkhoven zich ertegen verzette en zij een grondig medisch onderzoek en serieuze behandeling van Marcel wilde.

Een week later bracht men Marcel die men beloofd had dat men hem in geval van problemen in het ziekenhuis zou opnemen, naar de gevangenis van Turnhout.
Men deed dat met een speciale transfertwagen om de indruk te geven dat men van goede wil was.

In de gevangenis van Turnhout aangekomen werd hij echter opnieuw als een varken in een onverluchte isoleercel gedumpt omdat er zogezegd plaatsgebrek was. In de isoleercel-tuchtcel stond zelfs geen kast en als toilet had men een plastieken kak-emmer op de grond gezet.

Als bij toeval kreeg Marcel gedurende de eerste twee dagen en nachten geen medicatie.Men was zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten...

Marcel zit intussen al bijna 10 dagen lang met een suikerspiegel die op een levensgevaarlijke manier tussen 420 en 78 schommelt en zijn benen en voeten barsten al bijna 10 dagen lang van het opgestapelde vocht.
En toch brengt men hem niet naar het hospitaal van Turnhout, zoals men beloofde.
Dat is levensgevaarljk, zeker voor iemand die een hartziekte heeft.

Eergisteren daalde de suikerspiegel tot amper 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
Dergelijke toestand kan tot coma lijden. (Tijdens de laatste hypo werd Marcel Vervloesem volledig blind en bleef hij gedurende maar liefst gedurende 7 uren in reanimatie)
Toch wordt Marcel Vervloesem niet voor onderzoek en behandeling naar het hospitaal van Turnhout overgebracht.

Met de tussenkomsten van Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, ten gunste van Marcel Vervloesem, wordt geen rekening gehouden.

Men probeert Marcel Vervloesem ook opnieuw te isoleren. Zo kreeg hij gisteren en eergisteren geen toelating meer om naar zijn dochter Wendy te telefoneren die zich samen met haar man en dochter dodelijk ongerust maakt en niet begrijpt waarom de minister van justitie met het leven van haar vader speelt.
Toen ik gisteren rond 16 uur naar dochter Wendy belde om te informeren, ging haar GSM plotseling en kreeg zij ... haar vader plotseling aan de lijn alsof deze mee op de lijn had zitten te luisteren.

Dochter Wendy zei me dat zij, zoals een tijdje geleden, weer voortdurend last heeft van telefoonstoringen (klikken op de lijn en een fel geruis op de lijn dat het gesprek onmogelijk maakt). Dit werd mij door de mensen met wie Wendy telefoneert, nog eens extra bevestigd.

Dochter Wendy was gisteren verplicht om een aangetekende brief met rode antwoordkaart naar haar vader te schrijven omdat haar vorige brief die per gewone post werd verzonden, geblokkeerd werd.
Ook de mails van Dokter Gagliardi die, met italiaanse mensenrechtenactivisten, eerstdaags een bezoekje wil brengen aan Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout, worden door de Belgische overheid al dagenlang geblokkeerd.

De kwestie werd in de commissies Justitie van de Eerste en Tweede Kamer ter sprake gebracht maar in België blijft het oorverdovend stil.
Bij mijn weten werd justitieminister Vandeurzen enkel door parlementslid Zoé Genot geinterpelleerd. De minister ontkende daarbij de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de voornoemde documenten en de cd-roms Zandvoort die in 1998 door Uw collega Tony Van Parys in opdracht van Z.M. de Koning voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden overgemaakt.

Ik las dat er zopas in Brugge een 29-jarige gevangene zelfmoord pleegde door middel van een zelfgevochten koord van opgespaard zilververpakkingspapier.

Mag ik dringend beroep doen op uw tussenkomst om zowel het leven van Marcel Vervloesem als het leven van de Belgische gevangenen te verbeteren ? Gevangenen (en hun familieleden) zijn ook mensen en hebben ondermeer ook recht op medische verzorging en een waardig bestaan.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

--------------------------

Gevangenis Turnhout
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit te Brussel

03:42 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: mensenrechten belgie gevangenen familie |  Facebook |

28-10-08

België ruimt getuigen uit de weg


Kinderpornozaak Zandvoort: Nederlandse kamerleden zijn op de hoogte van de Belgische doofpotpolitiek en maffiapraktijken

KoninginNed.kind.dyn008_original_240_168_jpeg_2576142_a1301bc7d0ac428a792fbf2237aa149dAan de heer J. Boeykens

28 oktober 2008

betreft antwoord op uw geschrift van 19 oktober 2008

Geachte heer Boeykens,

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden geschrift van 19 oktober 2008 inzake kinderpornozaak Zandvoort – België ruimt getuige uit de weg, ter kennis is gesteld van de vaste commissie voor Justitie.

De leden van deze commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun beschouwingen te betrekken.

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van 28 oktober 2008 voor kennisgeving is aangenomen.

De plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Drs. Hester Menninga

Foto: Koningin Beatrix en Prins Alexander

19:08 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgische band politiek en maffia |  Facebook |

christen-democratische maffiapraktijken


ULB1 009Justitieminister Vandeurzen die in zijn vorig leven ziekenhuisdirecteur was en nu 'geneesheer' speelt om de doodzieke Marcel Vervloesem in isoleercellen te laten smijten en door gebrek aan medische hulp in coma te laten geraken, heeft gisteren zijn doel bijna bereikt.

Zoals hij dit op 9.9.2008 al heeft gedaan, heeft de minister namelijk het verbod gegeven om Marcel Vervloesem in het hospitaal te laten opnemen terwijl diens voeten en benen al tien dagen lang vol met water zitten en diens suikerspiegel reeds tien dagen lang onophoudelijk van 78 tot 420 schommelt (wat, zeker voor iemand die een hartziekte heeft, levensgevaarlijk is). Gisteren daalde de suikerspiegel daardoor tot amper 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
Dergelijke toestand kan tot coma lijden.

Tijdens de laatste hypo werd Marcel Vervloesem volledig blind en bleef hij gedurende maar liefst gedurende 7 uren in reanimatie.

Omdat men er blijkbaar op rekent dat Marcel Vervloesem eerstdaags overlijdt, weigert het kabinet van justitie om hem naar het hospitaal van Turnhout over te brengen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die zich thans ook ernstige zorgen maakt, drong al verschillende keren aan om hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis over te brengen maar het is duidelijk dat de overbrenging bewust vanuit het kabinet Vandeurzen dat verveeld zit met de diefstallen van ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, geblokkeerd wordt.

Men probeert Marcel Vervloesem ook opnieuw te isoleren. Zo kreeg hij gisteren en eergisteren geen toelating meer om naar zijn dochter Wendy te telefoneren die zich samen met haar man en dochter dodelijk ongerust maakt en niet begrijpt waarom de minister van justitie met het leven van haar vader speelt.
Toen ik vandaag rond 16 uur naar dochter Wendy belde om te informeren, ging haar GSM plotseling en kreeg zij ... haar vader plotseling aan de lijn alsof deze mee op de lijn had zitten te luisteren.

Dochter Wendy zei me dat zij, zoals een tijdje geleden, weer voortdurend last heeft van telefoonstoringen (klikken op de lijn en een fel geruis op de lijn dat het gesprek onmogelijk maakt). Dit werd mij door de mensen met wie Wendy telefoneert, nog eens extra bevestigd.

Dochter Wendy schreef vandaag een aangetekende brief met rode antwoordkaart naar haar vader omdat haar vorige brief, geblokkeerd werd.

Zoals we reeds eerder schreven, worden ook de mails van Dokter Gagliardi die met italiaanse mensenrechtenactivisten, eerstdaags een bezoekje wil brengen aan Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout, door de Belgische overheid al dagenlang geblokkeerd.

Tja, als men iemand uit de weg wil laten ruimen door hem de noodzakelijke medische zorg te onthouden, kan men daar het best zo weinig mogelijk getuigen bij halen. Zo werkt de maffia nu éénmaal.

De Werkgroep Morkhoven heeft de Nederlandse kamerleden en de europese parlementsleden die de zaak mede opvolgen, van de levensbedreigende toestand waarin Marcel Vervloesem zich bevindt en van de voornoemde maffiapraktijken opnieuw op de hoogte gebracht. Ook Koningin Beatrix werd geinformeerd over het feit dat de Belgische overheid kennelijk de bedoeling heeft om één van de belangrijkste getuigen in de kinderpornozaak Zandvoort tot zwijgen te brengen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

----

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit te Brussel

17:33 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: christen democratische maffiapraktijken |  Facebook |

Publiceer en verspreid deze open brief !


marcel_action_bxl 126

NEDERLANDSE KAMERLEDEN EN KONINGIN BEATRIX MOETEN VOORKOMEN DAT GETUIGE IN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT WORDT VERMOORD

Van: Jan Boeykens, Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Aan: Professor Schoonhoven
Datum: 28 okt. 2008
Onderwerp: Kinderpornozaak Zandvoort - moordpogingen op Marcel Vervloesem

Het is inderdaad opgelooflijk wat hier gebeurt.
Als je Marcel Vervloesem zijn brieven leest, zou men haast zeggen dat er niets aan de hand is. Ze zijn goed geschreven. Ze zijn met de computer opgesteld (waarvan hij nu gebruik mag maken). Er staat een grappig tekeningetje op. Ze zijn haast vrolijk.
Maar als je tussen de regels leest: de suikerspiegel die al meer dan een week van 78 naar 420 springt zonder dat hij in het hospitaal wordt opgenomen, dan weet je dat het kwestie van leven of dood is en dan begrijp je ook dat bepaalde mensen hem nog altijd op een geraffineerde manier willen vermoorden.

Het zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die belet hebben dat hij op 9.9.2008 in het hospitaal van Turnhout werd opgenomen terwijl zijn toestand tengevolge van de dorst- en hongerstaking en het volledig stopzetten van de medicatie, even kritiek was.
Ivoke Meulemans van de krant Het Nieuwsblad die niet direct onze beste vriend is te noemen en zelfs een artikeltje publiceerde met als titel 'Marcel Vervloesem is psychiatrisch gestoord' (waarvan hij zei dat de titel 'niet door hem was gekozen'), schreef op 10.9.2008 zelfs dat men vanuit Brussel (kabinet justitieminister Vandeurzen - CD&V - Christen Democraten) het verbod had gegeven om Marcel in het hospitaal van Turnhout op te nemen.
Vandaar dat de ziekenwagen die pas 's avonds laat aankwam om Marcel naar het hospitaal van Turnhout te brengen, plotseling zonder Marcel terug is weggereden.
Twee uur later kwam er een andere ziekenwagen. Marcel werd toen onder politiebegeleiding naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge gevoerd.
Ter plaatse gekomen, werd hij als een varken in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen zonder de minste verluchting gesmeten.
Wekenlang werd hij volledig afgezonderd van zijn medegevangenen, mocht hij slechts een zeer beperkt bezoek ontvangen, kreeg hij geen briefwisseling, mocht hij de isoleercel slechts 3 x twee minuten per dag voor een bloedprik van de verpleegster verlaten, mocht hij zijn advocaten nauwelijks spreken enz. Kortom, België op zijn best inzake de schending der mensenrechten.

En om het hele verhaal nog eens te herhalen:
Toen Marcel op 31.9.08 met zijn honger- en (intussen gedeeltelijke) dorststaking stopte, liet men hem gewoon zonder onderzoek of behandeling in de isoleercel liggen en wachtte men tot hij in coma was geraakt. Toen werd hij naar een ziekenkamer overgebracht en aan de infuus verbonden.
Toen hij zijn ogen open deed, was er al beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te brengen terwijl men zeer goed wist dat daar geen ziekenafdeling is en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.
Men wachtte een week lang met de overbrenging omdat de Werkgroep Morkhoven zich ertegen verzette en zij een grondig medisch onderzoek en serieuze behandeling van Marcel wilde.
Daar kwam echter niets van en vermoedelijk kwam dit weer door een bevel van bovenaf. Dit zijn echte maffiapraktijken !
Een week later bracht men Marcel die men beloofd had dat men hem in geval van problemen in het ziekenhuis zou opnemen, naar de gevangenis van Turnhout.
Men deed dat met een speciale transfertwagen om de indruk te geven dat men van goede wil was.
In de gevangenis van Turnhout aangekomen werd hij echter opnieuw als een zwijn in een onverluchte isoleercel gedumpt omdat er zogezegd plaatsgebrek was. In de isoleercel-tuchtcel stond zelfs geen kast en als toilet had men een plastieken kak-emmer op de grond gezet.
Als bij toeval kreeg Marcel gedurende de eerste twee dagen en nachten geen medicatie.
Men was zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten...
Natuurlijk gebeurde die 'vergetelheid' weer in opdracht van dezelfde mensen die Marcel op 9.9.2008 niet naar het ziekenhuis in Turnhout wilden voeren, het onderzoek en de behandeling van Marcel hebben belet hebben zodat hij in coma geraakte, beslisten om Marcel naar de gevangenis van Turnhout over te brengen terwijl men wist dat hij nog erg zwak was en in Turnhout geen medische verzorging zou krijgen enzoverder.

Marcel zit intussen al bijna 10 dagen lang met een suikerspiegel die op een levensgevaarlijke manier schommelt en zijn benen en voeten barsten al bijna 10 dagen lang van het opgestapelde vocht.
En toch brengt men hem niet naar het hospitaal van Turnhout, zoals men beloofde.
Daaruit blijkt nogmaals dat de onverantwoorde overbrenging naar Turnhout zonder medisch dossier, vooraf gepland werd.

Ik vraag mij af waar het kabinet van justitieminister Vandeurzen dat maar al te graag zou willen dat Marcel er het loodje bij legt omdat zij de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en dekinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen niet wil laat onderzoeken, het recht vandaan haalt om zich in de plaats van een geneesheer te stellen. Vandeurzen is wel ziekenhuisdirecteur geweest maar daarmee mag hij als justitieminister nog geen geneesheer spelen die mensen zonder medicatie in isoleercellen mag laten smijten.

Ik schrijf vandaag naar allerlei nationale, europese en internationale overheden en organisaties die werkzaam zijn op medisch vlak om hen die vraag voor te leggen.

Ook de Nederlandse kamerleden en de Nederlandse Koningin die waarschijnlijk toch niet willen dat Marcel die onlangs door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag over de kinderpornozaak Zandvoort werd verhoord, wordt vermoord, worden één voor één door mij en de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd.

Met vriendelijke groet,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Ik vernam vandaag dat de brieven van de Italiaanse professor-arts Georgio Gagliardi die Marcel eerstdaags met een italiaans team wil komen bezoeken, werden tegengehouden.
Gisteren en eergisteren belette men ook al dat Marcel naar zijn dochter Wendy belde die natuurlijk hoogst bezorgd is.

---------------

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.droitfondamental.eu/

Foto: Actie voor het Koninklijk Paleis te Brussel. De Werkgroep Morkhoven bezorgde de Koning immers in 1998 een aantal cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort. De Koning liet die door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Christen-Democraten) die thans als 'justitieexpert' van de CD&V in de commissie Justitie van de Senaat zetelt, voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken. De kinderporno-cd-roms verdwenen zchter op het hof van beroep van Antwerpen zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde. De Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack noemde de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel' en veroordeelde de doodzieke Marcel Vervloesem voor zogenaamd bewezen feiten tot 4 jaar effectieve gevangenis. De diefstallen werden niet onderzocht en justitieminister Vandeurzen ontkende onlangs in antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot dat de cd-roms verdwenen waren.

13:41 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moordaanslagen op marcel vervloesem |  Facebook |

27-10-08

christen-democraten in dienst van de maffia


tonyVanParysM_bBeste B.,

Marcel is nog altijd in de gevangenis van Turnhout zonder de nodige verzorging.

Ze hadden hem voorgesteld om hem terug naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge te doen. Misschien deze keer niet om hem als een zwijn in een isoleercel te steken.

Maar ja, hij komt pas van Brugge en nu administratief alles geregeld is in Turnhout zouden ze hem terugdoen.

Je ziet waarop ze met de mensen hun leven spelen.
Ze laten hem in Brugge eerst zonder verzorging in de isoleercel liggen totdat hij in coma geraakt. Ze voeren hem dan naar de gevangenis van Turnhout terwijl daar geen ziekenafdeling is en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.
Ze duwen hem daar terug als een zwijn in een isoleercel waarin alleen een plastieken kak-emmer staat. Tussendoor vergeten ze zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge zodat hij 2 dagen en nachten lang geen insuline voor zijn suikerziekte kan krijgen. Hij geraakt daardoor volledig gedestabiliseerd zodat zijn suiker voortdurend levensgevaarlijk schommelt tussen 350 en 78 en zodat zijn benen en voeten barstenvol water komen te steken en dan willen ze hem in plaats van hem gewoon naar het hospitaal in Turnhout te doen, terug naar de gevangenis in Brugge brengen.

Ik heb altijd geweten dat die christen-democraten met hun gezever rond 'menselijke waarden' en de 'plaats van de mens binnen justitie', gangsters waren maar ik wist niet dat het stukskes crapuul zijn die mensen met de glimlach afmaken als het nodig is.

groeten,

Jan


Briefje van Wendy, de dochter van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waaruit blijkt op welke manier de christen-democraten ook de gezinnen van gevangenen vernietigen:

'Ik ben hier weer hopeloos aan het wachten op een telefoontje van mijn vader zoals ik al eerder vertelde was mijn nummer toegelaten om opgebeld te worden, nu moest hij dat weer bij de griffie aanvragen, dat zou vandaag in orde moeten zijn, maar blijkbaar dus nog niet, dus we zullen maar wachten'.

Foto: Tony Van Parys, de zogenaamde justitiespecialist van de CD&V

20:35 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: christen democraten maffia |  Facebook |

OPROEP TOT ACTIE: 27.10.08


Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

SCHRIJF EEN AANGETEKENDE BRIEF (MET EVENTUELE RODE ANTWOORDKAART) NAAR DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS VAN TURNHOUT

Toen Marcel Vervloesem zijn honger- en dorststaking in de gevangenis van Brugge stopzette, werd hij gewoon aan zijn lot overgelaten. Men liet hem in zijn isoleercel liggen en hij kreeg geen dokter te zien. Hij werd niet medisch onderzocht voor zijn hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren. Zijn medicatie werd niet terug op punt gezet. Hetzelfde wat zijn voeding betrof.
Het gevolg hiervan was dat hij in coma geraakte en aan een infuus moest gelegd worden. Toen hij zijn ogen opendeed, werd er beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te laten brengen. Dat werd uitgesteld omdat de Werkgroep Morkhoven daar tegen was. Hij was alles behalve gerecupereerd van zijn 26 dagen dorst- en hongerstaking zonder medicatie, hij was niet medische onderzocht geweest, zijn medicatie stond niet terug op punt, zijn suikerschommelingen waren nog steeds levensgevaarlijk, hij was op geen enkele manier medisch opgevolgd geweest, hij was pas in coma geweest, in Turnhout is er geen ziekenafdeling en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is er geen verpleging enz.
Uiteindelijk besliste men in Brugge, na dat men de familie en vrienden een week lang in de onzekerheid had gehouden, om Marcel Vervloesem toch naar de gevangenis van Turnhout over te brengen.
Daar aangekomen, werd hij (opnieuw op vraag van justitieminister Vandeurzen misschien?) als een varken in een isoleercel gesmeten omdat er zogezegd plaatsgebrek was terwijl men al een week lang van de overbrenging afwist.
Gedurende twee dagen en nachten gaf men hem geen insuline omdat men zijn medische dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten was. Het betrof een isoleercel zonder enige verluchting, met alleen een plastieken emmer om naar het toilet te gaan.
Opnieuw een levensgevaarlijke situatie dus, zeker voor iemand die pas uit coma is gekomen, doodziek is en alles behalve hersteld is van zijn dorst- en hongerstaking.

Het leek allemaal weer sterk op een berekende doodslag en het lijkt erop of justitie en de Belgische overheid blijven dromen van de dood van Marcel Vervloesem om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Alhoewel zijn suiker niet te stabiliseren is en zijn suikerspiegel van 350 naar 78 blijft schommelen (wat levensgevaarlijk is) en alhoewel zijn benen en voeten al een week lang barstenvol water zitten, laat men hem opnieuw aan zijn lot over. Hij wordt niet grondig onderzocht en men wacht het moment af dat hij terug in coma geraakt.
Bij zijn aankomst in Turnhout was hem nochthans beloofd geweest dat hij in het hospitaal zou verzorgd worden indien het nodig was maar ja, justitieminister Vandeurzen die zich steeds meer als justitieminister-arts opstelt was daar op 9.9.2008 reeds tegen en verkoos een wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge.

Omdat er vanuit de Belgische politieke hoek te weinig vragen worden gesteld en men op de mensenrechtenverenigingen in België niet hoeft te rekenen, doet de Werkgroep Morkhoven opnieuw een dringende oproep tot de burger om het leven van Marcel Vervloesem te redden.

Iederéén wordt opgeroepen om een klachtbrief (liefst aangetekend) naar de directeur van de gevangenis te Turnhout te schrijven want deze directeur is tenslotte verantwoordelijk voor wat er in zijn gevangenis gebeurt. Een kopie van zijn brief kan men naar de Werkgroep Morkhoven sturen.

Ook naar de personen en diensten die hierbij vermeld staan, kan men een protestbrief schrijven (best aangetekend) met kopie ervan naar de Werkgroep Morkhoven.
Roep andere mensen op om hetzelfde te doen en publiceer en verspreid de oproep van de Werkgroep Morkhoven.


AANGETEKEND

Plaats waar u woont, 26.10.2008

Gevangenis Turnhout
t.a.v. de heer Directeur
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België)

Geachte heer directeur,

Betreft: gevangenen hebben recht op een menswaardige behandeling en een medische verzorging - Marcel Vervloesem

De laatste weken heb ik me nogal wat zorgen gemaakt over meneer Vervloesem. Zijn gezondheid laat immers sterk te wensen over.
Hij lijdt niet alleen aan een hartziekte en kanker maar is ook zwaar suikerziek heb ik begrepen en de suikerwaarden zijn behoorlijk aan het schommelen.
Daarbij komt dat meneer Vervloesem een hartpatient is en als die suikers niet in balans worden gebracht, kan dat zware en zelfs dodelijke gevolgen hebben.
Ik ben zelf suikerziek (geen hartpatiënt) en ik weet dat schommelingen tussen 350 en 78 iemand kunnen doden.

Ook heb ik begrepen dat meneer Vervloesem al een week lang vocht in zijn benen en voeten heeft zitten en dat is gevaarlijk als daartegen niets wordt ondernomen.

Hij is voor zijn vertrek uit de gevangenis van Brugge reeds in coma geraakt omdat men hem niet wilde onderzoeken en behandelen. Toen hij in de gevangenis van Turnhout aankwam werd hij direct zonder medische begeleiding in een isoleercel met een plastieken emmer als toilet gestoken.
Hij heeft toen gedurende twee dagen geen insuline gekregen omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge was vergeten. Hij had toen opnieuw in coma kunnen geraken.
En nu is het weer zover. Ik heb vernomen dat hij al koorts heeft gehad en met felle pijnen te maken heeft gehad. Zijn suiker was enkele dagen tot een absoluut minimum gedaald (78). Ook nu loopt hij de kans om weer in coma te geraken. Is dat misschien de bedoeling ?
Er wordt al wekenlang met zijn leven gespeeld.

Zo kan het in ieder geval niet verder en gevangenen die ziek zijn, kunnen niet op een dergelijke manier worden behandeld. Dat gaat in tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tegen alle internationale verdragen die België mee heeft ondertekend.

Ik begrijp dat U geen arts bent maar ik neem aan dat er bij U in de gevangenis toch een medische dienst is en daar heeft U toch wel de verantwoordelijkheid over als Directeur zijnde.

Dus vraag ik U via deze weg dringend en beleefd of U aan Marcel Vervloesem wilt vragen hoe hij zich voelt en aan de medische dienst vraagt of er geen dringende maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheidstoestand van Marcel vervloesem te verbeteren.

Ik mag er van uit gaan dat U Uw verantwoordelijkheid terzake opneemt en Marcel Vervloesem als het nodig mocht zijn (en ik denk dat dit nu zeker het geval is) voor onderzoek en behandeling in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Anders zou het misschien wel eens verkeerd kunnen aflopen en dat risico wilt U toch zeker niet lopen, vermoed ik.

Hopende op een snelle beslissing Uwentwege en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Uw Naam + adres


Andere personen die men (het best) per aangetekende brief kan schrijven:

Minister Jo Vandeurzen
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
Tel.: 02 542 80 21 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 21)
Fax: 02 542 80 00 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 00)
(werd op 30 mei 2008 omtrent de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, aangetekend geschreven maar reageerde niet. Speelde de brief kwijt, volgens de informatie van zijn kabinetsmedewerker. Ontkende enkele weken geleden in antwoord op de parlementaire vraag van parlementslid Zoé Genot dat de documenten en kinderporno-cd-roms verdwenen waren.)

Federale Ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel
Tel: 02 289 27 27
Fax: 02 289 27 28
email@federaalombudsman.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 29.8.2008 weten: 'Ik begrijp uit uw brief dat uw actiegroep zich zorgen maakt over het mogelijk ondernemen van tuchtsancties tegen de heer Marcel Vervloesem door de directie van de gevangenis van Turnhout. Indien dit het geval zou zijn kan U opnieuw contact nemen met de Federale ombudsman. Mijn diensten zijn bevoegd om na te gaan of een administratieve beslissing wettelijk is en niet kennelijk onredelijk of ongegrond.' Reageerde echter niet meer toen de Werkgroep Morkhoven hem schreef over de tuchtmaatregelen in de gevangenis van Brugge en het feit dat Marcel Vervloesem tengevolge van een totaal gebrek aan medische hulp in coma geraakte.)

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85
(de heer Meurisse is verantwoordelijk voor wat er in de Belgische strafinrichtingen gebeurt)

Hoge Raad voor de Justitie
t.a.v. Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie
Louizalaan 65/1
1050 Brussel
Tel: 02 535 16 16
Fax: 02 535.16.20
info@csj.be

Herman Van Rompuy
Kamervoorzitter
Hoevestraat 41
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel.: 02/380.97.44
Fax: 02/380.89.54
herman.van.rompuy@telenet.be
herman.van.rompuy@pandora.be
(verschool zich in zijn antwoord van 16 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven achter het grondwettelijk principe van de scheiding der machten' en vindt dat de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- duizenden gefolterde en misbruikte kinderen en zelfs baby's, een gerechtelijke zaak is die slechts te maken heeft met een 'individueel dossier'. Zei dat men zich bij klachten over het functioneren van Justitie tot de Hoge Raad voor de Justitie kon richten wat de Werkgroep Morkhoven reeds verschillende malen gedaan had met als enige resultaat dat de verdwijningen van dossierstukken en cd-roms werden vastgesteld.)

Secretariaat van de Koningin
t.a.v. Caroline Vermeulen, Secretaris van de Koningin
Koninklijk Paleis
1000 Brussel
(liet in haar brief van 13 augustus aan de Werkgroep Morkhoven enkel weten: 'Hare Majesteit de Koningin heeft mij gevraagd U te danken voor de boodschap die U haar toegestuurd heeft')

Palais Royale - Palais de Bruxelles - Koninklijk Paleis
t.a.v. Chantal Cooreman
Chef du Département Requêtes
1000 Bruxelles
(liet in haar brief van 15 juli 2008 aan Prinses de Croÿ weten dat de 'scheiding der machten, een koninklijke interventie onmogelijk maakte'. Lag blijkbaar niet wakker van de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.)

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1060 Brussel
(werd op 3 juni 2008 aangeschreven omtrent de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die Zijne Majesteit in 1998 voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen had laten overmaken, maar reageerde niet. De heer J. van Ypersele, Kabinetschef van de Koning liet in zijn brief van 19.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven wel weten dat de Vorst hem opgedragen had om het schrijven van de Werkgroep betreffende de gevangenhouding van de heer Marcel Vervloesem over te maken aan justitieminister Vandeurzen die blijkbaar toelaat dat Marcel Vervloesem niet de nodige medisch hulp krijgt en in coma en levensgevaar geraakt.)

Europees Parlement
t.a.v. Rita Van Droogenbroeck (correspondentie met de burger)
L-2929 Luxembourg
Luxemburg
Tel: 00352 43 00 23 940
Fax: 00352 43 00 27 072
(liet in haar antwoord van 21.7.2008 weten dat men klacht kon neerleggen bij de federale ombudsman. Reageerde niet meer nadat men haar meldde dat men bij de federale ombudsman blijkbaar niet terecht kon)

Laurette Onkelinx
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handelsstraat 76-80
1040 Brussel
Tel: 02 233 51 11
Fax: 02 230 10 67
info@laurette-onkelinx.be
(schreef in haar brief van 14 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat zij de brief van de Werkgroep 'onmiddellijk naar justitieminister Vandeurzen had gestuurd' en het 'belang van deze brief onderstreept had'. De brief van minister Onkelinx is op het kabinet Vandeurzen waarschijnlijk verloren gegaan.)

Maria Arena
Minister van Maatschappelijke Integratie
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02 238 28 11
Fax: 02 230 38 95
patrick.huion@minsoc.fed.be
(liet de Werkgroep Morkhoven op 24 juni 2008 weten dat zij het schrijven betreffende Marcel Vervloesem aan justitieminister Vandeurzen overmaakte met het verzoek om de Werkgroep Morkhoven een antwoord te bezorgen. De Werkgroep Morkhoven kreeg echter geen antwoord.)

Minister Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02 550 28 11
Fax: 02 550 29 19
cabinet@mod.mil.be
(liet de brief van de Werkgroep Morkhoven met betrekking tot de situatie van Marcel Vervloesem op 20.6.2008 aan justitieminister Vandeurzen overmaken die deze brief waarschijnlijk ook kwijtspeelde)

Yves Leterme
Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
pim.vanwalleghem@premier.fed.be
(zei ondermeer in zijn antwoord van 11 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven, dat hij 'inlichtingen bij de Minister van Justitie zou inwinnen' en was ervan overtuigd dat Minister Vandeurzen 'daarover een antwoord zou bezorgen'. De Werkgroep Morkhoven heeft echter niets meer vernomen.)

Jean-Marc Delizée
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Ernest Blériotstraat, 1
1070 Brussel
Tel.: 02 238 28 11
Email: sec.delizee@minsoc.fed.be
(schreef in zijn antwoord van 10.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat het hem 'niet toekwam zich in te laten met dossiers die door onafhankelijke, bevoegde diensten behandeld werden of worden'. En daarmee was deze zaak voor deze Staatssecretaris afgesloten.)

Melchior Wathelet
Staatssecretaris Gezinsbeleid
Wetstraat 51
1040 Brussel
Tel.: 02 790 57 11
Fax: 02 790 57 99
info@wathelet.fed.be
(schreef in zijn brief van 25 juli 2008 de brief van de Nederlandse vereniging 'Belangengroep Minderjarigen' aan justitieminister Vandeurzen in verband met de doofpotpolitiek in de kinderpornozaak Zandvoort in België, 'goed te hebben ontvangen' en zei dat deze brief 'zijnde bijzondere aandacht had weerhouden'. Deelde mee dat er een samenwerkingsprotocol bestond tussen justtieminister Vandeurzen en hemzelf en dat er 'intensief' werd samengewerkt. Verwees naar de samenwerking met 'Child Focus'. Liet nadien echter niets meer weten en alles wijst erop dat de aandacht van Melchior Wathelet voor de 88.539 kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort beperkt zal blijven tot dit beleegde antwoord.)

Kardinaal Danneels
t.a.v. Luc Van Hilst, secretaris
Wollemarkt 15
B-2800 Mechelen
Tel.: 015 21 65 01
Fax: 015 20 94 85
secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 22 juli 2008 weten dat, wat betreft kindermishandeling en seksueel misbruik, het standpunt van de Katholieke Kerk 'duidelijk' was. Dat dit 'niet mag en kan en dat wie zich hieraan begeeft de gepaste straf dient te krijgen, ongeacht over wie het gaat'. Verwees naar recente uitspraken van Paus Benedictus in Amerika en Australië. Zei dat de Kerk in België 'dit standpunt deelde en het Gerecht steeds haar werk heeft laten doen'. Zei over de werking van het Gerecht geen uitspraken te mogen doen maar 'al het mogelijke te doen opdat Justitie haar werk zou kunnen doen'. Sprak met geen woord over de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen op de cd-roms Zandvoort waarvan 75% duidelijk misbruikt. Sprak met geen woord over het feit dat de kinderpornoproducenten + folteraars en verkrachters in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden.)

College van Procureurs-Generaal
t.a.v. Sophie Morel, Adjunct-Adviseur
Ernest Allardstraat, 42
1000 Brussel
Tel: 02 500 86 01
Fax: 02 500 86 13
(Het College van Procureurs-Generaal zou de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen moeten onderzoeken. Liet in haar antwoord van 16.7.2008 enkel weten dat het College van Procureurs-Generaal 'niet bevoegd was om eventuele klachten te behandelen' en dat de brieven van de Werkgroep 'enkel doorgestuurd werden naar de Procureur-Generaal van het ressort Antwerpen.)

CD&V
t.a.v. Marianne Thyssen
Algemeen Voorzitter CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel: 02 238 38 10
Fax: 02 238 38 39
voorzitter@cdenv.be
(liet in haar brief van 24 juni 2008 aan de Werkgroep Morkhoven weten dat zij het standpunt van de Werkgroep met 'aandacht had gelezen' en 'goed had genoteerd'. Weet bljkbaar niet dat de brieven op het kabinet van haar partijgenoot justitieminister Vandeurzen verloren gaan en de minister verdwijningen ontkent die door de Hoge Raad voor de Justitie worden vastgesteld)

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de D.S. Nava
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 318 22 11 (telefoon)
cie.just@tweedekamer.nl
(deelde in het antwoord van 8.10.2008 mede dat de brieven van de Werkgroep Morkhoven door de vaste commissie voor Justitie in een procedurevergadering was behandeld en dat de commissie besloten om deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Hester Menninga
plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 - 3129200 (telefoon)
070 - 3129390 (fax)
postbus@eerstekamer.nl (e-mail)
(deelde in zijn schrijven van 23.10.2008 mede dat het schrijven van de Werkgroep Morkhoven dd. 12 oktober 2008 inzake de kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis werd gesteld van de vaste commissie voor Justitie zodat de leden van deze commissie hierdoor in de gelegenheid gesteld werden om dit geschrift in hun beschouwingen te betrekken. Deelde mede dat het geschrift ook in de openbare vergadering der Kamer van 21 oktober 2008 voor kennisgeving werd aangenomen.)


Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Voor Nederland: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10 - Faiderstraat 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgium - Belgio
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - issakaba@skynet.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt.

12:30 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morkhoven oproep tot actie |  Facebook |

25-10-08

OPROEP TOT ACTIE !


Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

SCHRIJF EEN AANGETEKENDE BRIEF (METE EVENTUELE RODE ANTWOORDKAART) NAAR DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS VAN TURNHOUT

Toen Marcel Vervloesem zijn honger- en dorststaking in de gevangenis van Brugge stopzette, werd hij gewoon aan zijn lot overgelaten. Men liet hem gewoon in zijn isoleercel liggen. Hij kreeg geen dokter te zien. Hij werd niet medisch onderzocht voor zijn hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren. Zijn medicatie werd niet terug, onder begeleiding, op punt gezet. Hetzelfde wat zijn voeding betrof.
Het gevolg hiervan was dat hij in coma geraakte en aan een infuus moest gelegd worden. Toen hij zijn ogen opendeed, werd er beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te laten brengen. Dat werd uitgesteld omdat de Werkgroep Morkhoven daar tegen was. Hij was alles behalve gerecupereerd van zijn 26 dagen dorst- en hongerstaking, hij was niet medische onderzocht geweest, zijn medicatie stond niet terug op punt, zijn suikerschommelingen waren nog steeds levensgevaarlijk, hij was op geen enkele manier medisch opgevolgd geweest, hij was pas in coma geweest, in Turnhout was er geen ziekenafdeling en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is er geen verpleging enz.
Uiteindelijk besliste men in Brugge, na dat men de familie en vrienden een week lang in de onzekerheid had gehouden, om Marcel Vervloesem toch naar de gevangenis van Turnhout over te brengen.
Daar aangekomen, werd hij (opnieuw op vraag van justitieminister Vandeurzen misschien?) als een varken in een isoleercel gesmeten omdat men zogezegd plaatsgebrek terwijl men al een week lang van de overbrenging afwist.
Gedurende twee dagen en nachten gaf men hem geen insuline omdat men zijn medische dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten was. Het betrof een isoleercel zonder enige verluchting, met alleen een plastieken emmer om naar toilet te gaan.
Opnieuw een levensgevaarlijke situatie dus omdat hij pas uit coma was gekomen, alles behalve hersteld is en er geen medische afdeling in Turnhout is terwijl er soms ook helemaal geen verpleging is. Men zou haast zeggen dat het de zoveelste berekende doodslag op Marcel Vervloesem betrof.

Justitie en de Belgische overheid blijven er nog steeds van dromen Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen en het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Alhoewel zijn suiker niet te stabiliseren is en zijn suikerspiegel van 350 naar 78 blijft schommelen (wat levensgevaarlijk is); alhoewel zijn benen en voeten al een week lang barstenvol water zitten, laat men hem opnieuw aan zijn lot over. Hij krijgt geen enkele medische verzorging en men wacht het moment af dat hij terug in coma geraakt.
Bij zijn aankomst in Turnhout was hem nochthans beloofd geweest dat hij in het hospitaal zou verzorgd worden indien het nodig was.

Omdat de aangeschreven politici niets met een mensenleven inzitten, doet de Werkgroep Morkhoven opnieuw een dringende oproep op de burger om het leven van Marcel Vervloesem te redden.

Iederéén wordt opgeroepen om een aangetekende klachtbrief naar de directeur van de gevangenis te Turnhout te schrijven want deze directeur is tenslotte verantwoordelijk voor wat er in zijn gevangenis gebeurt.
Wie problemen heeft met een brief op te stellen, kan op de Werkgroep Morkhoven rekenen die voor iederéén die er om vraagt een brief zal opstellen. Er wordt ook gedacht aan een modelbrief zoals Amnesty International (waarop niet valt te rekenen) die opstelt. Er zullen ook klachtbrieven in het Frans, Engels, Italiaans, Duits enz. opgesteld worden.
Iedere hulp is welkom.

Gevangenis Turnhout - Prison de Turnhout - Turnhout Prison
t.a.v. De heer Directeur - Monsieur le Directeur - The Director
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50


Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Voor Nederland: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10 - Faiderstraat 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgium - Belgio
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - issakaba@skynet.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- Vidéo Interdiction-de-distribuer-des-pamphlets
- Vidéo Action Pamphletverbot

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt omdat hij klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden) voorgoed de mond wil snoeren.

19:40 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie marcel vervloesem 26 10 08 |  Facebook |

24-10-08

Marcel Vervloesem: officiële klacht tegen directeur Gevangenis Turnhout


ULB1 009AANGETEKEND - per post - per fax - per mail

Brussel, 24.10.2008

De heer Procureur, Gerechtshof Turnhout
Kasteelplein, 2300 Turnhout

De heer Procureur, Gerechtshof Brussel,
Poelaertplein, 1000 Brussel

Geachte Heren Procureurs,

Betreft: Marcel Vervloesem - klacht wegens doodslag, aansprakelijkheidsstelling

Ik kreeg zopas een brief van Marcel Vervloesem waarin stond:

‘Verder is de situatie met mijn beide benen nog verergerd en lijd ik er nu 24 uur op 24 uur felle pijn aan. Het lijkt wel of mijn beide voeten en benen gaan openbarsten.
Gisterenavond was mijn suiker drastisch gedaald tot bijna 72. Ik probeer het uit te houden, maar ik voel me nu koortsig worden. Ik weet nu niet meer wat gedaan.
Morgenvroeg zie ik een arts. Ik ben benieuwd wat daar weer worden gaat maar zo kan dit niet verder.’

Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem sinds dat hij zijn honger- en zijn gedeeltelijke dorststaking op 31.9.2008 in de gevangenis van Brugge stopzette, volledig aan zijn lot overgelaten. Men liet hem gewoon in zijn onverluchte isoleercel liggen en hij kreeg geen enkele medische begeleiding. Zijn medicatie werd niet op punt gesteld. Er gebeurde gewoon niets.

Het gevolg hiervan was dat hij in coma geraakte (wat waarschijnlijk ook de bedoeling is geweest). Onmiddellijk nadat hij in coma was geweest, besloot men hem terug naar de gevangenis van Turnhout over te brengen. De vzw Werkgroep Morkhoven verzette zich hiertegen omdat Marcel Vervloesem alles behalve hersteld was, hij pas in coma was geweest, er geen enkel onderzoek was geweest, zijn medicatie niet op punt werd gezet, er in de gevangenis van Turnhout geen enkele medische voorziening bestaat om hem op te vangen.

Alhoewel men dit reeds twee weken op voorhand wist, diende hij, ter plaatse gekomen, wegens zogezegd plaatsgebrek in een onverluchte isoleercel-tuchtcel gestompt te worden waarin alleen een plastieken emmer voor zijn behoeften stond.
Insuline voor zijn suikerziekte kon men hem niet geven omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge vergeten was. Dat gaf dat hij gedurende twee dagen en nachten zonder insuline zat en dat vlak na in coma te zijn geweest en nog niet volledig hersteld te zijn van zijn dorst- en hongerstaking !
Opnieuw een levensgevaarlijke situatie dus.
Vandaar dat men er waarschijnlijk ook niet in slaagt om zijn suiker te stabiliseren zodat zijn suikergehalte tussen 100 en 350 blijft schommelen en zelfs tot onder de 100 daalt.
En wetende dat er in de gevangenis van Turnhout geen ziekenafdeling is en er geen verpleging is tussen 21 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens !

Aan zijn dochter Wendy had men nochthans beloofd om hem in het ziekenhuis te laten opnemen als dat nodig moest zijn.

Het doet mij denken aan 9.9.2008 toen Marcel Vervloesem zich tengevolge van zijn honger- en dorststaking in kritieke toestand bevond.
Pas ’s avonds kwam men in de gevangenis van Turnhout op het idee om hem naar het ziekenhuis van Turnhout te voeren.
De ziekenwagen kwam langs maar… reed terug weg nadat men een telefoontje van justitieminister-geneesheer Vandeurzen had gekregen.
Meer dan twee uur later kwam er een nieuwe ziekenwagen langs om Marcel Vervloesem onder politiebeleleiding naar de ziekenafdeling van de gevangenis in Brugge over te brengen.
U weet intussen wat Vandeurzen onder die ziekenafdeling verstond: Marcel Vervloesem werd onmiddellijk in een onverluchte isoleercel voor geinfecteerde gevangenen gegooid waarin hij een maand zou verblijven en dat zonder contact met medegevangenen, wekenlang zonder de minste briefwisseling, een uiterst beperkt bezoek, 3 x 2 minuten per dag naar buiten voor de bloedprik van de verpleegster, geen mogelijkheid om zijn advocaat werkelijk te spreken, geen radio of televisie enz.
Het deed mij enigszins denken aan die Koerdische politieke gevangenen waarvoor u destijds hebt opgetreden en u naar de kortgedingrechter stapte.

Het doet mij ook denken aan mei 2005 toen Marcel Vervloesem in voorhechtenis zat in de gevangenis van Turnhout. Toen werd er kanker bij hem vastgesteld zonder dat dit werd opgevolgd. In 2006 diende Marcel Vervloesem dan voor een kankergezwel geopereerd te worden…

Het is echter duidelijk dat men Marcel Vervloesem voor de doofpotaffaire inzake de kinderpornozaak Zandvoort, en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn dossier en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen, simpelweg gezegd, uit de weg wil ruimen.

Gezien ik vandaag opnieuw een brief van Marcel Vervloesem kreeg waarin stond dat zijn toestand niet verbeterd was en er medisch gezien niets ondernomen werd, dien ik hierbij officieel een klacht in wegens doodslag en opzettelijke verwaarlozing tegen X, en expliciet tegen de volgende personen:

t.a.v. de heer Directeur van de Gevangenis te Turnhout
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

t.a.v. Hans MEURISSE, Directeur General Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles

t.a.v. Minister Jo Vandeurzen
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Hopende U hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie:

Mter Jespers (Advocaat van Marcel Vervloesem), Wendy en Peter Helsen-Vervloesem, bestuur vzw Werkgroep Morkhoven,

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit te Brussel

23:04 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem klacht doodslag |  Facebook |

Marcel Vervloesem: pogingen tot doodslag


Belgische justitie wil Marcel Vervloesem nog altijd uit de weg ruimen

ZandvoortFoto'sForum Stan de Jong:

110
Gepost door Morkhoven op 24 oktober , 2008 om 7:20 am

De Nederlandse tussenkomst in de Commissie Justitie van de Eerste Kamer zal niet kunnen verhinderen dat de belangrijkste getuige in de kinderpornozaak Zandvoort die door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag onlangs werd uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort, door de Belgische Staat zal worden opgeruimd…

—–

Marcel Vervloesem evolueert opnieuw naar een kritieke toestand

Brussel, 21 oktober 2008

Justitie heeft haar hoop om Marcel Vervloesem uit de weg te kunnen ruimen en aldus de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van documenten en kinderporno-cd-roms in de doofpot te stoppen, nog niet opgegeven.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat Marcel Vervloesem die nadat hij in de gevangenis van Brugge in coma was geraakt, snel naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht waar dat er geen medische dienst bestaat, er zeer slecht aan toe is.
Zijn benen en voeten die bij zijn aankomst al flink opgezwollen waren, staan nu op barsten en hij heeft nu een onophoudelijke pijn die hem belet om normaal te slapen.
Zijn suikerspiegel is nog altijd niet gestabiliseerd en schommelt van 100 tot 350 (wat levensgevaarlijk is).
Gisteren was zijn suikerspiegel zelfs gedaald tot bijna 72.
Alhoewel de toestand onhoudbaar is geworden, laat men hem opnieuw aan zijn lot over met het gevolg dat hij ook last heeft gekregen van koorts wat er op wijst dat het de slechte richting uitgaat.

---------------------

111
Gepost door Jacqueline op 24 oktober , 2008 om 9:48 am

@morkhoven

Heel bizar wat daar gebeurt.
Heel bizar wat ik nu voorstel.

Ik ken de wet niet van belgie maar ik zou officieel aangifte doen van mishandeling, poging tot doodslag e.d. door zijn advocaat.

Als de man overlijdt dan hebben jullie dat in ieder geval op papier voor het Europese Hof of Internationale Hof in Den Haag.

---------------------

112
Gepost door Jan Boeykens op 24 oktober , 2008 om 10:05 am

@ Jacqueline

Dit zijn inderdaad pogingen tot doodslag, niet meer en niet minder.

Ik was van plan om vandaag nog eens contact op te nemen met zijn avocaat die soms lijkt te slapen. Ik zal hem uw voorstel voorleggen.

http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.

Foto: Marcel Vervloesem in het ziekenhuis van Lier, na zijn kankeroperatie.

10:14 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-10-08

Moord op een activist - Marcel Vervloesem evolueert opnieuw naar een kritieke toestand


Gezagsdragers en kindermisbruiken

ULB1 009Brussel, 21 oktober 2008

Justitie heeft haar hoop om Marcel Vervloesem uit de weg te kunnen ruimen en aldus de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van documenten en kinderporno-cd-roms in de doofpot te stoppen, nog niet opgegeven.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat Marcel Vervloesem die nadat hij in de gevangenis van Brugge in coma was geraakt, snel naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht waar dat er geen medische dienst bestaat, er zeer slecht aan toe is.
Zijn benen en voeten die bij zijn aankomst al flink opgezwollen waren, staan nu op barsten en hij heeft nu een onophoudelijke pijn die hem belet om normaal te slapen.
Zijn suikerspiegel is nog altijd niet gestabiliseerd en schommelt van 100 tot 350 (wat levensgevaarlijk is).
Gisteren was zijn suikerspiegel zelfs gedaald tot bijna 72.
Alhoewel de toestand onhoudbaar is geworden, laat men hem opnieuw aan zijn lot over met het gevolg dat hij ook last heeft gekregen van koorts wat er op wijst dat het de slechte richting uitgaat.

Foto's:
- Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit te Brussel
- Bewijs van aangetekende zending aan de Koning. Ook het schrijven aan de Koning blijkt niets uit te halen.

Bewijs21.10.08.mail

21:35 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: moord op een activist |  Facebook |

Kinderpornozaak Zandvoort


Commissie Justitie Eerste Kamer bespreekt de zaak - Doodzieke Marcel Vervloesem kwijnt weg in de gevangenis

Pamflet.Zandvoort.Stan.10733373De Commissie Justitie van de Nederlandse Eerste Kamer bracht de kinderpornozaak Zandvoort op haar agenda.

In België stelde Ecolo-parlementslid Zoé Genot wel een parlementaire vraag aan justitieminister Vandeurzen maar de commissie justitie van de kamer en/of de senaat bracht de zaak nog altijd niet ter bespreking.
Commissielid Tony Van Parys (CD&V, Christen-Democraten) was nochthans de man die als justitieminister de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde, voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte.
De commissies justitie van kamer en senaat zijn ook maar al te goed op de hoogte van het feit dat de cd-roms verdwenen zijn en dat de Hoge Raad voor de Justitie deze verdwijning schriftelijk bevestigde alhoewel justitieminister Vandeurzen dit blijft ontkennen.

Dit bewijst nog eens dat België een echte doofpotpolitiek rond deze kinderpornozaak en rond kinderpornozaken in het algemeen voert en er de voorkeur aan geeft dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort naar buiten bracht, in de gevangenis wegkwijnt.

---------- Forwarded message ----------
From: Augusteijns L.
Date: 23 okt. 2008
Subject: boeykens 21 oktober.doc
To: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Aan de heer J. Boeykens

Email: werkgroepmorkhoven@gmail.com

datum 23 oktober 2008

betreft antwoord op uw geschrift van 12 oktober 2008

Geachte heer Boeykens,

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden geschrift van 12 oktober 2008 inzake de kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis is gesteld van de vaste commissie voor Justitie.

De leden van deze commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun beschouwingen te betrekken.

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van 21 oktober 2008 voor kennisgeving is aangenomen.

De plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Drs. Hester Menninga


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- Vidéo Interdiction-de-distribuer-des-pamphlets
- Vidéo Action Pamphletverbot

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.

17:26 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zandvoort commissie justitie eerste kamer |  Facebook |

21-10-08

Kinderpornozaak Zandvoort - Brief aan de Koning


Gezagsdragers en kindermisbruiken - Open Brief aan Zijne Majesteit de Koning

ULB1 009Brussel, 21 oktober 2008

AANGETEKEND

Ter attentie van Zijne Koninklijke Hoogheid, Albert II, Koning der Belgen
Koninklijk Paleis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kindermisbruiken - mijn brief van 3 juni 2008

Gezien U het niet de moeite vond om mijn brief van 3 juni 2008 te beäntwoorden en ik alleen de rode antwoordkaart die door één van uw kabinetsmedewerkers was ondertekend, als bewijs van ontvangst in de brievenbus vond, zie ik mij genoodzaakt om U thans opnieuw te schrijven.

Een andere oplossing is er spijtig genoeg niet.

In mijn brief van 3 juni 2008 schreef ik U dat U, tien jaar geleden beloofde 'tot op het bot te zullen gaan inzake kindermisbruiken' maar dat er van die belofte blijkbaar weinig in huis is gekomen.

In de brief van 12 september 1996 van Uw Adjunkt-Kabinetschef R. Huenens, stond ondermeer het volgende:
'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.'

In weerwil van Uw woorden stellen wij echter het volgende vast:
De Werkgroep Morkhoven bezorgde U in 1998 -ter informatie- 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort.
U deelde ons mede dat U deze cd-roms, via (de toenmalige) justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Een klein jaartje geleden stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging echter vast dat de cd-roms met kinderporno zich niet meer in het gerechtelijk dossier bevonden en dat men het onderzoek in deze zaak blijkbaar had willen voorkomen.
Vandaar dat Marcel Vervloesem door advocaat-generaal Mark Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen in een langdurig betoog waarschijnlijk met alle zonden van Israël werd beladen en de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (en baby's) waarvan 75% duidelijk misbruikt, 'enkel een luchtbel' werd genoemd.
De Werkgroep Morkhoven gaf Marcel Vervloesem daarom de opdracht om zich met een klacht tot de Hoge Raad voor de Justitie te richten, die ook reeds had vastgesteld dat al de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren.
De Hoge Raad voor de Justitie onderzocht deze zaak en bevestigde ook deze verdwijning.
Advocaat-generaal Tack was vervolgens verplicht om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms tijdens de openbare zitting, tegenover rechtbankvoorzitter Willy Van Craen die ook reeds rechter was in de zaak Good Engels waarrond de Werkgroep aktie voerde, toe te geven. Maar verder gebeurde er niets.
Alleen misschien dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem, zonder dat men enige rekening hield met deze verdwijningen, in derde versnelling en op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld.
Justitieminister Vandeurzen liet de heer Hugo Mertens van onze vereniging op 7.4.2008 enkel weten dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren' maar dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte'.
Omdat de Werkgroep niets meer van deze zaak vernam, schreef ik minister Vandeurzen op 30.5.2008 per aangetekende brief met rode antwoordkaart.
Ik kreeg, zoals dat met Uw brief het geval was, enkel de rode antwoordkaart door het kabinet van minister ondertekend terug.
Op mijn vraag waar de verdwenen stukken gebleven waren, ontving ik geen antwoord en dat kon men ook niet indien men Marcel Vervloesem zonder mogelijkheid tot verdediging wilde kunnen veroordelen.
Enkele maanden geleden antwoordde kabinetsmedewerker Koen De Busser van het kabinet Vandeurzen mij tijdens een telefonisch onderhoud zelfs dat mijn brief 'nergens weer te vinden was en waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'. Mijn brief was, zoals de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms Zandvoort, dus ook al verdwenen. En ook deze verdwijning werd waarschijnlijk niet onderzocht omdat zij, zoals alle verdwijningen bij justitie, 'deel uitmaakt van de gerechterlijke procedures' die louter dienen om onschuldigen te veroordelen en op te sluiten.

In verband met de verdwijningen van de cd-roms, richtte ik mij ondermeer tot Tony Van Parys die thans als justitiespecialist van de Christen-Democraten in de Commissie Justitie van de Senaat zetelt. Van Parys had de cd-roms immers in Uw opdracht aan de procureur-generaal te Antwerpen overgemaakt.
Tot mijn verwondering antwoordde Van Parys mij echter dat er een 'onderzoek liep'.
Gezien alle door mij gekende onderzoeken (cd-roms Zandvoort, klachten tegenover Vervloesem,) inmiddels, met of zonder onderzoek, waren afgesloten, vroeg ik Van Parys welk onderzoek hij precies bedoelde. Ik ontving, zoals te verwachten was, geen antwoord van de senator die U door zijn jarenlange politieke dienst als lid van de regerende CD&V wellicht niet onbekend is.

Zoals gezegd, ontving ik ook van U geen antwoord.
In weerwil van Uw gedane beloftes en de bezorgdheid die U tot uiting bracht in Uw brief van 12 september 1996; in weerwil ook van het feit dat U destijds persoonlijk de opdracht gaf aan Tony Van Parys om de kinderporno-cd-roms voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal over te maken, ligt U niet wakker van de verdwijning van deze cd-roms.
Vandaar dat U bij justitieminister Vandeurzen ook niet informeerde om te weten waar deze cd-roms gebleven zijn en Vandeurzen er zich op een stilzwijgende manier van heeft kunnen afmaken. Op de recente vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot kon de justitieminister het zich daardoor zelfs permiteren om te zeggen dat hij 'niets van die verdwijning afwist' terwijl mevrouw Genot de schriftelijke verklaring van de Hoge Raad van de Justitie waarin de verdwijningen werden bevestigd, in haar hand hield.
Tja, niet alle gezagsdragers in dit land zijn natuurlijk fervente voorstanders van de parlementaire democratie en ook Uw kabinetschef J. van Ypersele vond deze zaak te onbelangrijk om er zich druk over te maken.

Door Uw gebrek aan belangstelling en die van de minister(s) van justitie, werden de 88.539 kinderen (en baby's) nog altijd niet geidentificeerd, zogenaamd omdat zij niet van Belgische afkomst waren of omdat de afbeeldingen 'te oud' en 'te talrijk' waren (Voor de klachten tegen Marcel Vervloesem die zogezegd op feiten van 20 jaar terug dateerden, had men wel de nodige tijd en energie).
Dank zij Uw stilzwijgen, werden ook de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort nooit opgespoord en vervolgd. De kindermisbruiken begaan door de aanklagers van Marcel Vervloesem werden dus ongemoeid gelaten.
Als bezorgde burger mocht ik deze zaken jarenlang aanklagen maar U zweeg...

In de hoop dat U geen enkele dubbelzinnigheid meer inzake de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel laat bestaan, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit te Brussel

Bewijs21.10.08.mail

Belgique: centre du trafic d'enfants


Trafic d'enfants: lettre aux membres du Parlement européen

ZandvoortPamflet.pastedGraphic1Bruxelles, 20 octobre 2008

gabriela.langada@europarl.europa.eu

Chère Madame Langada,

Nous avons visité Marcel Vervloesem aujourd'hui. Il est clair que l'intention est de le laisser mourir à la prison.

Il a beaucoup de l'eau dans le corps à ce moment et la prison de Turnhout n'a pas de service médicale qui peut le sauver si nécessaire.  Si l'eau vient à son coeur, c'est fini avec lui. De 21 heures jusqu'à 6 heures, il n'y a pas des infirmières à la prison de Turnhout. C'est pour cette raison qu'on a transmit Marcel du prison de Bruges (où il y a un service médicale) au prison de Turnhout.

Son sucre (Marcel est aussi diabétique) ne se stabilise pas. Tous les jours, le tau de sucre monte à 330 alors que le niveau normal est de 100. Il semble que le ministère du ministre de la justice Vandeurzen et le parquet-général d'Anvers refusent chaque examen médical, sur le plan cardiaque, diabète et cancer. Dr. Wauters de Bruges a refusé les examens à Marcel.

Il y a aussi un autre plan pour meurtrier à l'encontre de Marcel.
Vous savez peut-être que le journaliste Ivoke Meulemans de 'Het Nieuwsblad' (le journal qui a lancé les fausses accusations du demi-frère de Marcel en 1998 et qui avec les journaux du VUM-Corelia-médiagroupe a criminalisé pendant 11 ans Marcel et le Werkgroep Morkhoven) a demandé à Marcel, avant qu'il entre à la prison de Turnhout, s'il 'n'avait pas peur des autres prisonniers'.  Marcel lui a répondu: 'pourquoi, je n'ai rien fait?'
Je comprends pourquoi Ivoke Meulemans a posé cette question. Hier, j'ai appris que Marcel qu'il a été agressé par un prisonnier.

La plupart des prisonniers savent qu'est ce c'est passé dans cette affaire et savent que la justice a volé les documents à décharge de son dossier criminel. Ils savent aussi que la justice a volé les cédéroms de Zandvoort à la cour d'appel d'Anvers et que le ministre de la justice Vandeurzen ne veut pas d'enquête dans cette affaire. Ils savent que les abuseurs d'enfants dans l'affaire Zandvoort et Victor V., le demi-frère de Marcel qui nommé président de la Commission de la Sécurité et de la Police de la ville d'Herentals, sont protégés pour leurs abus d'enfants. Hélas, le prisonnier qui a frappé Marcel au visage, ne semble pas au courant de toutes ces fraudes ou il est bien payé pour faire taire Marcel.

Je suis sûr, que si Marcel ne meurt pas à cause de ses maladies et le défaut de soin, il sera assassiné par un prisonnier qui sera spécialement payé pour ça.

Pour les autorités belges, tous les moyens sont bons.  Nous avons vu ça avec le meurtre sur notre membre Gina Bernard-Pardaens, qui quelques mois qu'après le parquet-général l'ait interrogé d'une manière très intimidante sur la disparition du garçon allemand Manuel Schadwald et après plusieurs menaces de mort, avait un petit 'accident de voiture' pendant la nuit. On a vu ça avec les meurtres des témoins dans l'affaire Dutroux. On a vu ça à la manière dont les plaintes et le procès contre Marcel a été organisé en 1998 et en 2005.

Toutes les vols et les fraudes dans le dossier de Marcel, les enquêtes psychiatriques de Marcel, le fait que la justice de Turnhout décidait que Marcel ne pouvait plus parler avec la presse etc., prouvent que la Belgique ne connaît pas de limites pour étouffer des actes criminels dans lesquelles les autorités mêmes sont impliquées.

L'étouffement de l'affaire de l'intercommunale CIPAL (dont Victor V. est nommé représentant pour la ville d'Herentals) avec les filles moldaves qui étaient abusés, preuve aussi que la Belgique est en effet un centre européenne du trafic d'enfants en des jeunes.

C'est dommage que l'Union européen et les membres du Parlement européen, acceptent que le centre de l'Europe devienne le centre de la criminalité internationale.   On pourrait même dire que la criminalité organisée a choisi Bruxelles comme son centre européen.  A Bruxelles on à toutes les contacts, toutes les services qui sont nécessaires.

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

--------

- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY- http://www.droitfondamental.eu/

Interviews Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Soutenez: postchequenummer 679-2005528-53
Pour payements de l'étranger, ajoutez IBAN NR BE 679-2005528-53.
Pour un payement, marquez le nom 'Marcel Vervloesem'.
Deposits can be made on number 679-2005528-53 or you can deposit by post-warrant which is the fastest way. Clearly state the name 'Marcel Vervloesem'.

09:20 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgique centre trafics d enfants |  Facebook |

19-10-08

Belgische Staat wil Marcel Vervloesem opruimen


De gezondheid van de zwaar zieke Marcel Vervloesem is er door de mensenrechtenschendingen en het gebrek aan medische behandeling niet op verbeterd

Jan.Marcel-hospital 005Zoals men weet, werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker,) op initiatief van justitieminister Vandeurzen die hem niet in een gewoon hospitaal wilde, gedurende een maand lang als een politieke gevangene in een isoleercel in de gevangenis van Brugge gestoken die eigenlijk bedoeld is voor geinfecteerde gevangenen. In de cel was geen verluchting voorzien. Briefwisseling werd hem wekenlang ontzegd. Bezoek van ondermeer de leden van de Werkgroep Morkhoven werd hem wekenlang geweigerd. Hij mocht geen enkel contact met zijn mede-gevangenen onderhouden en kon zijn isoleercel slechts 3 x gedurende twee minuten per dag voor enkele bloedprikken (suikerziekte) van de verpleegster verlaten. Zijn advocaten mocht hij maar een vijftal minuten spreken. Op het moment dat hij zijn honger- (en dorst-)staking stopzette, kreeg hij niet de minste medische begeleiding terwijl hij een maand lang zonder medicamenten leefde en totaal verzwakt was. Daardoor geraakte hij in coma. De directie van de gevangenis van Brugge besloot toen om hem weer terug naar de gevangenis van Turnhout over te brengen waar dat er helemaal geen medische afdeling is en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging aanwezig is.
Bij 'gebrek aan plaats' belandde Marcel Vervloesem er op de eerste dag en nacht in een isoleercel zonder verluchting. Kast, fotobord, spiegel, radio, televisie ontbraken. Een plastiek emmer diende als toilet. Hij kreeg er de eerste dag en nacht geen insuline terwijl zijn suiker zeer hoog stond. Dat kwam omdat zijn medisch dossier zogezegd nog van de gevangenis van Brugge moest komen.
Informatie leert ons dat dit in zijn geval dodelijk had kunnen zijn. Het betreft hier dus in feite een moordpoging. Van de overplaatsing was al een week sprake en men wist dat hij pas in coma was geweest.

Marcel Vervloesem bevindt zich vandaag in een normale cel, dat wil zeggen in een cel waarin België ook rekening houdt met de mensenrechten. Hij zegt door de personeelsleden op een fatsoenlijke manier te worden behandeld maar door zijn dorst- en hongerstaking en door een volstrekt gebrek aan medische begeleiding na de stopzetting ervan op 31.9.08, heeft hij nu water in de benen gekregen. Dat kan op problemen wijzen met hart, lever en nieren. Marcel Vervloesem heeft immers een hartziekte, heeft ondermeer problemen met zijn nieren en zijn lever (kanker).
Informatie bij geneeskundige specialisten leert ons dat hij eigenlijk in een hospitaal dient opgenomen te worden. Toch laat men hem aan zijn lot over. In de Turnhoutse gevangenis bevindt zich, zoals gezegd, geen ziekenafdeling en justitieminister Vandeurzen laat Marcel Vervloesem nog liever dood in een isoleercel van de gevangenis in Brugge opsluiten dan hem voor dringende geneeskundige verzorging naar een gewone kliniek te laten overbrengen.
De Werkgroep Morkhoven die weet dat justitieminister Vandeurzen die in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur is geweest, dit dossier mee opvolgt, blijft zich daarom afvragen of de behandeling van Marcel Vervloesem inderdaad niet bedoeld is om hem definitief het zwijgen op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen op de gerechtshoven die door Vandeurzen blijkbaar normaal worden bevonden en zelfs worden ontkend terwijl ze door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werden bevestigd.

De Werkgroep Morkhoven neemt regelmatig contact op met de Nederlandse kamerleden die zich ook steeds meer en meer beginnen af te vragen waarom de door het Nederlandse College van procureurs-generaal onlangs opgeroepen getuige in de kinderpornozaak Zandvoort, op dergelijke onmenswaardige manier wordt behandeld.


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- Vidéo Interdiction-de-distribuer-des-pamphlets
- Vidéo Action Pamphletverbot

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.

Foto: Marcel Vervloesem in het ziekenhuis van Lier, na zijn kankeroperatie.

13:26 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vandeurzen justitie |  Facebook |

18-10-08

Kinderpornozaak Zandvoort: België - Nederland


België deed al het mogelijke om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen - Nederland laat een ander geluid horen

marcel_action_bxl 126

België

1) De Belgische justitie eist de cd-roms Zandvoort van de vzw Werkgroep Morkhoven op
2) Marcel Vervloesem geeft ze in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische justitie
3) Alhoewel de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, Christen-Democraten) in een interview met een Nederlandse krant had gezegd, dat men de Werkgroep Morkhoven krediet moest geven 'zolang zij haar materiaal aan justitie overmaakte', wordt Marcel Vervloesem vervolgd voor het 'bezit van kinderporno'.
4) Marcel Vervloesem wordt door Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste) uitgenodigd om er in de senaat over kinderpornonetwerken te komen spreken. Enkele dagen voor de uitnodiging maakt justitie bekend dat er 'nog een proces loopt tegen Marcel Vervloesem'. Een aantal VLD-ers (liberalen) en CD&V-parlementsleden gebruiken dit in een zogenaamd interview met Het Laatste Nieuws om te eisen dat de toegang van Marcel Vervloesem tot de senaat geweigerd wordt. VLD-senator J. Leduc verklaart achteraf dat zij 'door een journalist was opgebeld'. Waarschijnlijk betrof het een journalist die voor justitie werkte.
In het rapport van de hoorzitting in de senaat staat dat politie, justitie en Child Focus tegenstander zijn van burgerinitiatieven zoals de Werkgroep Morkhoven.
5) De federale politie telt 88.539 kinderen op de cd-roms Zandvoort waarvan 75% 'duidelijk misbruikt' maar doet niets om de kinderen te identificeren. De kindermisbruikers en folteraars worden niet opgespoord en vervolgd. Ook de kinderpornoproducenten worden niet opgespoord en vervolgd.
6) In de plaats ervan wordt er een mediacampagne tegen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven georganiseerd en worden er verhalen in omloop gebracht met het doel om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven te criminaliseren.
7) Justitie schakelt inspecteur Georges Zicot (uit de zaak Dutroux) in om te verhullen dat er een bekende jeugdmagistraat tussen de kindermisbruikers staat. Die stelt een verklaring op waarin staat dat de misbruikende man een 'man uit Charleroi' is. De informatie blijkt fout te zijn en bedoeld te zijn geweest om de zaak toe te dekken.
8) Een Turnhoutse procureur belooft in een interview met de krant Het Laatste Nieuws dat er een onderzoek zal komen naar die jeugdmagistraat 'alhoewel hij ervan overtuigd is dat het geen rechter is'. Van dit onderzoek is echter na meer dan drie jaar nog altijd niets in huis gekomen.
9) Op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot hoever het staat met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordt Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) dat het een 'individueel dossier' betreft 'waarin zij zich als minister niet kan mengen'.
10) Tijdens het meer dan 10 jaar durende proces tegen Marcel Vervloesem worden de ontlastende documenten opzichtens Marcel uit diens strafdossier gestolen.
11) Ook de 7 cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde en die de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, verdwijnen. De beide verdwijningen worden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd.
12) De verdwijningen worden door justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot echter ontkend.
13) De Belgische pers brengt, voor het eerst na 10 jaar, links en rechts ter sprake dat er documenten en cd-roms 'zouden verdwenen zijn' maar zwijgt over de parlementaire vraag van Zoé Genot en het antwoord van minister Vandeurzen.
14) De pesterijen tegenover de mensen die Marcel Vervloesem willen bezoeken gaan onverminderd door. Vandaag stond de moeder wiens kinderen het slachtoffer werden van sexueel misbruik en die steeds op de steun van Marcel Vervloesem kon rekenen, voor de gesloten gevangenisdeur van de gevangenis te Turnhout. Een drietal weken diende zij een aanvraag in om Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge te gaan bezoeken. De procedure moet volgens de gevangenisdirectie van Turnhout nu helemaal van voren af aan herbegonnen worden.
Zit justitieminister Vandeurzen die ervoor zorgde dat Marcel Vervloesem gedurende een volle maand in een isoleercel werd opgesloten en die niet vies is om parlementleden te bedriegen inzake de verdwijningen van de voornoemde ontlastende documenten en kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven, hier misschien weer mee achter ? Volgens Vandeurzen staat de 'mens centraal binnen justitie'.
15) Tijdens het bezoek in de gevangenis te Turnhout, blijkt er geen drank voor diabetici voor handen te zijn terwijl tal van mensen aan suikerziekte lijden.


Nederland

1) Marcel Vervloesem wordt door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
2) De commissie justitie van de Nederlandse Tweede Kamer bespreekt de zaak (Waarom kan de Commissie Justitie van de Belgische Senaat deze zaak niet bespreken ? Komt dat omdat senator Tony Van Parys soms iets te maken heeft met de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij in opdracht van de Koning destijds voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen overmaakte ? Van Parys schreef inzake de verdwijningen dat er 'een onderzoek lopende was' maar wenste niet te antwoorden op de vraag over welk 'onderzoek' het ging.)
3) De VPRO besteedt aandacht aan de kinderpornozaak Zandvoort.


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- Vidéo Interdiction-de-distribuer-des-pamphlets
- Vidéo Action Pamphletverbot

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.

Foto: Aktie voor het Koninklijk Paleis te Brussel. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vraagt zich af waarom de Koning die hem op 12.9.1996 liet mededelen dat hij er bij de Minister van Justitie op toe zou zien 'dat geen spoor zou verwaarloosd worden zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen', zo weinig geeft om de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen en bij de Minister van Justitie niet informeert. Jan Boeykens wacht nog altijd het antwoord van zijn aangetekende brief aan de Koning dd. 3 juni 2008 af in verband met deze verdwijning.

17-10-08

Marcel Vervloesem lettera a Giovanni Ristuccia e Giorgio Gagliardi


Giorgio.Marcel-hospital 003Libera traduzione

Marcel Vervloesem lettera a Giovanni Ristuccia e Giorgio Gagliardi, del 7 ottobre 2008 - 14; 00 dal carcere di Bruges.

Scusa il mio scadente francese. Ho ricevuto la vostra lettera del 25 settembre a Bruges. Grazie mille. Per la questione delle visite vi ho inserito nella lista delle visite, Io lo faccio nel più breve tempo possibile. Ma dipende dalla direzione, che devono accettare. Speriamo che questo sarà possibile.

Questo mi ha fatto anche notare che al di là delle frontiere, si pensa su questo mio caso e si vuole fare qualcosa per me. Che cosa sta accadendo nel mio paese e come ciò è una cosa possibile. Quello che voi scrivete e lo fate conoscere dalla vostra associazione è un vero e proprio scandalo, una violazione dei diritti fondamentali alla libertà individuale e dei diritti umani.

Io penso che si debba mantenere la nostra idea che, nonostante le difficili circostanze prigioniero, è un onore e un obbligo di continuare a lottare per le migliaia di bambini vittime che appaiono sul CD caso di Zandvoort. E 'il mio dovere come membro attivo, a lottare per questi valori ed essere di sostegno. Almeno di parlare a nome di migliaia di bambini la cui voce non è mai stata ascoltata.

Io o sempre saputo negli anni durante i quali ho combattuto, che lanciare l'appello per aiutare migliaia di bambini non sempre è stato sicuro e lo è tuttora senza pericolo specie nel mio paese. Ma, come attivisti, dobbiamo continuare a lavorare e, se necessario, mettere da parte i nostri interessi, la nostra libertà e la felicità, se necessario. Se non lo facciamo noi e lasciamo abbandonare il tutto alla soppressione e la pressione dei tribunali belgi come in questo caso, saremmo complici in quello che è considerato come crimini contro l'umanità. Il nostro destino è fatto di grande dolore. Le numerose vittime, che non sono state nè sentite e tantomeno difese, hanno bisogno di tutta la nostra energia e tutto il nostro impegno.

Le autorità giudiziarie belghe sono un esempio di irresponsabilità, e violazione dei più elementari valori umani. Queste devono perseguitare degli uomini come noi, sulla base di segnalazioni errate, e attraverso i ritardi e le crudeli raffinatezze, mostrare loro la reale debolezza. E io sono ancora convinto che a un certo punto, un certo scandalo su questo caso dovrà riemergere . Perchè un tale imbroglio e di tale importanza non può passare inosservato e non conosciuto. Questo compare già ora con le tante reazioni internazionali ed il fatto che dopo 11 anni, non sono ancora riusciti a soffocare il caso. Al contrario sta diventando un caso da trattare con maggiore attenzione, e con una ragione indiscutibile.

Non possiamo accettare il ricatto dei tribunali belgi. Dobbiamo rafforzare le nostre opinioni, anche se sono nella condizione di un prigioniero. Che cosa potrà succedere in questo mondo, se tutti gli scandali che erano stati messi in pentola per coloro che non vogliono sentire; uccidendo tutte le persone che danno il loro punto di vista e si fanno portaparola delle migliaia di vittime da imprigionare pergli errori sistematici della legge, e di imporre loro il silenzio?

Ci sono due leggi, ritengo che siano la legge della giustizia e la legge del cuore. Non mi sono mai pentito di tutti gli anni di lotta, anche se la lotta è stata talvolta molto pesante, anche se mi costa la mia salute e la mia libertà. Io l'ho fatto per coscienza, per le convinzioni personali, per il mio sentimento e del cuore. Questa lotta è troppo importante e l'obiettivo è troppo sacro per lasciarlo cadere. Ecco perché io lo faccio, anche se mi sembra molto pesante. Le conseguenze sono dolorose. La vita del carcere è triste e dura.
Migliaia di vittime valgono molto di più. Io non sono che solo un modo per aiutarle.

Per ora, sono stato quasi 5 settimane in una cella di isolamento, quasi senza contatto umano. La porta si apre tre volte al giorno, per 2-3 minuti, a prendere il mio sangue per controllare la glicemia e per depositarmi gli alimenti ed i farmaci. Durante le 5 settimane non ho potuto lasciare la cella di isolamento per 3 volte a settimana e per un'ora per vedere la mia famiglia e gli amici. Per il resto del tempo, io sono il più isolato dei prigionieri del caro mio paese. Non posso aprire la finestra della cella, perché non vi è alcuna finestra che si apre. L'aria che io respiro giorno e notte è data da due tubi in cella, uno che soffia aria, l'altra che la porta fuori. Entrambe i ventilatori fanno rumore giorno e notte, e ciò mi impedisce di dormire più del tempo che mi danno per la possibilità di riposare.

Vivo e lavoro contemporaneamente in queste circostanze, come un prigioniero. Nessuno può essere consapevole di quello che è l'isolamento e la totale mancanza di contatto umano e quale può essere l'effetto su di me. La madre giustizia non pensa a questo assolutamente. Ma io devo sopravvivere perché so che molte persone lavorano per il mio futuro ed il mio destino.

Dalla finestra, vedo i gabbiani, che sono liberi e sereni. La parola libertà non è ascoltata in questo ambiente, ma nel mio cuore, mi sento libero e accetto il mio destino. Se questo non è così confortevole, in tali circostanze, e non devo sperare molto , ma c'è anche un altro stile di vita, anche se in un'altra forma e di un'altra qualità. L'azione della sciopero della fame e della sete, e la strada del dolore che hanno seguito 11 anni lotta per rendere noti al mondo quei CD mi hanno indebolito parecchio. Mi sento indebolito in questa cella. Sto cercando un qualcosa di diverso in questo terribile isolamento, per vedere cosa posso fare per questo caso. Vedo il nemico davanti ai miei occhi e mi sento molto contento di quello che faccio.

Non ho coscienza di aver fatto qualcosa di cui rimproverarmi qualunque cosa sia stata. Io, come uomo, ha fatto quello che sembrava corretto. Ho preso la strada da seguire, il percorso che è stato necessario, per rappresentare alla Corte d'Appello di migliaia di vittime. Che cosa possiamo fare di più, come un uomo?

Ora, aspetto quello che i giorni che verranno mi porteranno. E 'possibile che io non sono ascoltato e portato in un'altra prigione e che i contatti diventino più complicati. Non lo so. Ma una cosa è certa: la mia voce sia ascoltata e finché posso, l'eco della voce arriverà molto lontano.

Con tutto il mio cuore ed i miei migliori saluti,

Marcel Vervloesem


Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)

14:26 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bambini caso zandvoort vervloesem |  Facebook |

16-10-08

Marcel Vervloesem - terug in gevangenis te Turnhout


Marcel Vervloesem de kinderrechtenactivist en medewerker van de vzw Werkgroep Morkhoven die door de Belgische justitie het zwijgen kreeg opgelegd omtrent de kinderpornozaak Zandvoort, bevindt zich sinds gisteren opnieuw in de gevangenis te Turnhout.

Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout


16:23 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-08

Pedo-lobby: Seks met minderjarigen


NBN_A3STRAAT.MMNiemand zal zich morgen nog zorgen moeten maken over seks met minderjarigen. Voor figuren zoals Victor V. die de valse klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven organiseerde maar die als voorzitter van de Commissie Veligheid en Politie van de Stad Herentals zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, worden het feestelijke dagen. De overwinning is in zicht...

------------

Prejudiciële vragen rond toestemming voor seks door minderjarigen

Het Gentse hof van beroep heeft maandag op vraag van de verdediging in een zedenzaak beslist om prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof in verband met de toestemming die een minderjarige kan geven voor seksuele handelingen.
Volgens advocaat Kristiaan Vandenbussche is de huidige wetgeving onlogisch en achterhaald. "Een minderjarige wordt vanaf 14 jaar in staat geacht om toestemming te kunnen geven voor geslachtsgemeenschap, maar wordt pas vanaf 16 jaar in staat geacht om te kunnen instemmen met minder verregaande handelingen als betastingen en het voorspel."

De advocaat hekelt het verschil in de strafwet wat betreft verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. "Als een meerderjarige man een meisje van 15, na haar uitdrukkelijke toestemming, eerst aanraakt en daarna met haar onder de lakens duikt, is hij volgens de huidige stand van de wetgeving niet strafbaar voor de effectieve geslachtsgemeenschap, maar wel voor de voorafgaandelijke aanrakingen.

De strafwet voorziet dat er bij geslachtsgemeenschap geen sprake kan zijn van verkrachting, omdat de minderjarige vanaf 14 jaar geacht wordt toestemming te kunnen geven met een daad van seksuele penetratie. De man is echter wel strafbaar aan aanranding van de eerbaarheid, omdat de minderjarige vanaf 14 jaar niet wordt geacht toestemming te kunnen geven tot minder verregaande handelingen", aldus Vandenbussche.

Volgens de Gentse strafpleiter dringt zich een wetswijziging op. "De wetgeving in zijn huidige vorm dateert nog van de oude Jeugdbeschermingswet uit 1912, maar bleef sindsdien onaangepast. Men kan ook nog de vraag stellen of de wetgeving wel beantwoordt aan de huidige maatschappelijke noden. De seksualiteitsbeleving en het zedelijkheidsbesef bij jongeren is drastisch veranderd in vergelijking met honderd jaar geleden. Vele jongeren bezitten vandaag reeds vroeg maturiteit doordat ze goed voorgelicht zijn en in staat zijn om zich zelfstandig te gedragen. Zij kunnen heus wel zelf oordelen of zij iemand willen kussen of aanraken, of die andere persoon nu meerderjarig is of niet."

Vandenbussche hoopt dat het Grondwettelijk Hof de bepalingen vernietigd. De zaak voor het Gentse hof van beroep wordt op 23 februari 2009 opnieuw behandeld.
bvb

De Standaard 13 oktober 2008 | Bron: belga

09:14 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks met minderjarigen |  Facebook |

13-10-08

Marcel Vervloesem naar gevangenis van Turnhout: brief aan Wendy Vervloesem


Giorgio.Marcel-hospital 003Van: Jan Boeykens
Aan: Wendy Vervloesem Peter
Datum: 13 okt. 2008 01:37
Onderwerp: Overplaatsing Marcel

Beste Wendy en Peter,

Jacqueline, ikzelf en enkele andere mensen van de Werkgroep, maken zich zorgen over de overplaatsing van Marcel naar de gevangenis van Turnhout.

Zoals jullie weten, waren we daar tegen alhoewel het (ook voor ons) misschien gemakkelijker lijkt en iets goedkoper uitkomt.

We vonden dat Marcel op de eerste plaats moest herstellen omdat hij erg verzwakt is.

In Turnhout hebben ze, zoals Marcel ons zelf schreef in zijn brief van 2.10.08 die we vrijdag 10.10.08 aankregen, ook geen ziekenafdeling en er is geen verpleging meer van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's anderendaags.
Wat als er daar iets met hem gebeurt ? Komt er dan opnieuw een ziekenwagen aan die terug wegrijdt en pas na 2 uur terugkomt om hem weg te brengen, zoals op 9.9.08 reeds het geval was ?
We hebben er niet echt vertrouwen in.

Uit zijn brief kunnen we opmaken dat hij het daar ook erg moeilijk mee heeft en dat hij eerst zou willen dat zijn medicaties terug op punt gesteld worden, wat zeker niet het geval is, getuige het feit dat hij enkele dagen geleden in coma geraakte en vanuit zijn isoleercel in de gevangenis van Brugge alwaar hij nog steeds geen geneesheer had gezien, naar het Sint-Jansziekenhuis te Brugge moest gevoerd worden.

Van zijn advocaat hebben we dan weer, voor hij in coma geraakte, vernomen dat hij 'zelf terug naar Turnhout wilde'.

Hoe zit het nu ? Hebben ze hem in Brugge zover gekregen dat hij akkoord is om zich terug naar de gevangenis van Turnhout te laten brengen terwijl hij eigenlijk in een hospitaal hoort en dringend medische begeleiding nodig heeft ?
Wie beslist daar over ?

Volgens Ivoke Meulemans van Het Nieuwsblad bestonden er op 9.9.08 plannen om Marcel naar het ziekenhuis van Turnhout over te brengen omdat hij zich door zijn honger- en dorststaking en de plotselinge stopzetting van zijn medicatie, even in een kritieke toestand bevond.
Justitieminister Vandeurzen zelf die in een vorig leven ziekenhuisdirecteur was maar nooit afstudeerde als geneesheer, zou daar toen een stokje hebben voorgestoken en zou beslist hebben dat Marcel naar de ziekenafdeling van Brugge moest alwaar hij gedurende een maand bijna volledig afgezonderd in een onverluchte isoleercel voor geinfecteerde gevangenen werd gestoken. Maar ja, dat komt omdat Vandeurzen waarschijnlijk verveeld zit met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit Marcel's strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.

Wij vernamen dat Marcel nu sinds een paar dagen op een gewone cel ligt en hij vrij tevreden is over de zopas toegekende verpleging. Waarom zou hij er dan mee akkoord gaan om terug naar Turnhout overgebracht te worden terwijl daar geen enkele opvang voorzien is ?

We vragen ons af of Marcel, die ernstig verzwakt is en op een schandelijke manier in de gevangenis van Brugge werd behandeld, soms niet gemanipuleerd wordt.

We willen klaarheid in deze zaak en we willen niet dat men onnodige risico's neemt op medisch vlak.
Het welzijn en de gezondheid van Marcel moeten op de eerste plaats komen.

Zoals ik justitieminister Vandeurzen, de directie van de gevangenis van Brugge en de advocaat van Marcel schreef, hoort Marcel met zijn hartziekte, zware suikerziekte en kanker trouwens helemaal niet in een gevangenis thuis en is dit de zoveelste schending van de mensenrechten.
Ik ga het daar morgen met de leden van de europese mensenrechtenorganisaties over hebben en ik zal natuurlijk ook vermelden dat Marcel in coma geraakte doordat men hem zonder geneesheer en geneeskundige hulp aan zijn lot heeft overgelaten.
Misschien is het wel de bedoeling geweest om het zover te laten komen want men wist goed genoeg in welke situatie Marcel zich bevond en men wist dat hij sinds 31.9.08 zijn honger- en dorststaking had stopgezet.
Het kabinet Vandeurzen zou zich zelfs speciaal laten gebriefd hebben.
Maar ja, een 'accidentje', zoals in het geval van Gina Bernard of de getuigen in de zaak Dutroux, is snel gebeurd hé !

De valse en betaalde aanklachten, de jarenlange criminalisering door gerecht en pers, de diefstallen van de ontlastende stukken uit het gerechtelijke dossier, de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms, de jarenlange inbeslagname van computer en onderzoeksgegevens, het doelbewust uitstellen van rechtszaken, het vonnis waarin men Marcel een 'spreekverbod met de pers' oplegde, de veroordeling, de opsluiting en het gebrek aan medische verzorging in de gevangenis enz., hadden volgens ons maar één doel: Marcel het zwijgen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en omtrent de kindermisbruiken van aanklager Victor V. en zijn bende.

Kunnen jullie ons morgenvoormiddag nog iets laten weten ?

Jan & Jacqueline


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.droitfondamental.eu/

Foto: Marcel Vervloesem na zijn kankeroperatie in de kliniek van Lier. Naast hem de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi die, na een maand schriftelijk en telefonisch aandringen bij de gevangenisdirecties van Turnhout en Brugge, het kabinet van justitieminister Vandeurzen, de directeur van het Bestuur der Strafinrichtingen enz., vorige week eindelijk de toelating kreeg om Marcel Vervloesem (die gelukkig nog in leven is) in de gevangenis van Brugge te gaan bezoeken. Alleen dit feit al bewijst wat er in België aan de hand is. De nauwe band tussen politiek en maffia in België leidt dus niet alleen tot het toedekken van kindermisbruiken, het politiek benoemen van kindermisbruikers, het uit de weg ruimen van getuigen, het laten verdwijnen van dossierstukken en kinderporno-cd-roms uit gerechtelijke dossiers of tot eindeloze ruzies die enkel het politiek eigenbelang moeten dienen.

12:20 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: belgie band tussen politiek en maffia |  Facebook |

12-10-08

Marcel Vervloesem is terug uit coma


marcel_action_bxl 126

From: Jan Boeykens
Date: 12 okt. 2008
Subject: Marcel Vervloesem was in coma
To: Raf Jespers

Brussel, 12.10.2008

Geachte Mter Jespers,

Zoals ik u in mijn mailtje van 8.10.2008 mededeelde, kon men Marcel Vervloesem op dinsdag 7.10.2008 zogenaamd niet naar de gevangenis van Turnhout overbrengen omdat men de transfertwagen zogezegd niet had kunnen vinden.

Vandaag heb ik echter uit goede bron vernomen dat Marcel Vervloesem in coma geweest is.

Hij werd met spoed naar het Sint-Jansziekenhuis te Brugge overgebracht waar hij gedurende twee dagen aan een fusie met serum heeft gelegen.

Hij zou zich thans terug op de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge bevinden.  Zijn toestand zou bevredigend zijn.

Marcel Vervloesem werd niet meer terug in de onverluchte isoleercel gestoken waarin hij gedurende bijna een maand lang was opgesloten en bijna volledig afgezonderd werd.

Zoals ik u herhaaldelijk heb geschreven, hoort Marcel Vervloesem vanwege zijn hart- suikerziekte en kanker (en zonder over de diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te spreken), niet in een gevangenis maar in een ziekenhuis thuis en heeft hij, temeer door het feit dat hij nu volledig verzwakt is, dringend medische verzorging nodig.
Hij dient door een gespecialiseerde arts te worden opgevolgd.

Gezien er in België geen enkele dienst bestaat die zich van de eerbiediging van de mensenrechten iets schijnt aan te trekken, neem ik morgen opnieuw contact op met een aantal europese verenigingen en organisaties die rond de mensenrechten actief zijn.

In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Foto: Actie voor het Koninklijk Paleis te Brussel

01:56 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (26) | Tags: kinderpornozaak zandvoort vervloesem in coma |  Facebook |

10-10-08

Kinderpornozaak Zandvoort


Minister Vandeurzen loog over de diefstallen die moesten dienen om Marcel Vervloesem te veroordelen en de kinderpornozaak Zandvoort toe te dekken

ZoeGenot.imagesEedafleggingKoning.610x-3

Het is duidelijk dat justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) in zijn antwoord van 8.10.2008 aan Ecolo-parlementslid Zoé Genot, loog over de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die in 1998 in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan de Koning werden gegeven.
De Koning liet deze 7 cd-roms destijds door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep overmaken maar tot een onderzoek kwam het dus nooit.
Door te liegen over de verdwijning, beschermt de minister willens wetens diegenen die zowel de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen als de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op de correctionele rechtbank te Turnhout lieten verdwijnen.

Het verklaart metéén waarom de minister de aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 30.5.2008 omtrent de verdwijningen, nooit heeft willen beäntwoorden en waarom kabinetsmedewerker Koen De Busser die het dossier op het kabinet Vandeurzen opvolgt, vier weken geleden tijdens een telefonisch gesprek verklaarde dat de brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

De Werkgroep Morkhoven die het onschuldig opsluiten van haar zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem en het zonder onderzoek afsluiten van de kinderpornozaak Zandvoort ook op europees gebied heeft aangekaart, wil nu laten uitzoeken welke juridische mogelijkheden haar ter beschikking staan.

--------------

Brussel, 21.2.2008

Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven

O. ref: N/07/0185/BDM/KDB

Betreft: uw brief van 17 oktober 2007

Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.

In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.

Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.

Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp van het diensthoofd van de griffie.

Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.

Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen vppr verder onderzoek.

Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.

De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.

Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.

Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.

Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.

Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.

Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.

Met de meeste hoogachting,

Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie

21.2.08.Vervaeke.07-HR-CS-zandvoort121.2.08.Vervaeke.07-HR-CS-zandvoort2


- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto's: Ecolo-parlementslid Zoé Genot - justitieminister Jo Vandeurzen tijdens de eedaflegging voor de Koning

21:44 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vandeurzen mens staat centraal |  Facebook |

Problemen met skynetblogs lijken opgelost


Blijft de kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt ?

ZoeGenot.imagesBrussel, 8.10.2008

Onze skynetblog http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ werd onmiddellijk na de publicatie van de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot aan justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) (met antwoord van Vandeurzen) in verband met ondermeer de verdwijningen van de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, geblokkeerd.

Minister Vandeurzen ontkende in zijn antwoord de verdwijning van de 7 cd-roms die in 1998 nochtans in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan de Koning waren gegeven die ze op zijn beurt via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.

Zowel de verdwijning van de cd-roms Zandvoort als de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, werden schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

Zoé Genot ontving van de Werkgroep Morkhoven trouwens een kopie van de schriftelijke verklaring van de Hoge Raad voor de Justitie.

De zaak roept meer en meer vragen op omdat Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld. Zowel de rechters van het hof van beroep te Antwerpen als de rechters van het hof van cassatie te Brussel waren op de hoogte van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen maar weigerden beiden om daar rekening mee te houden. Dat maakt dat Marcel Vervloesem al een maand lang in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge ligt opgesloten alwaar hij, nadat hij er eerst was afgezonderd van zijn medegevangenen, geen brieven mocht ontvangen, een uiterst beperkt bezoekrecht kreeg en geen advocaten mocht spreken, nog steeds geen medische verzorging krijgt terwijl hij een zware hart- en suikerziekte heeft en aan kanker lijdt waarvoor hij begin van dit jaar geopereerd moest worden.
Marcel Vervloesem is ook totaal verzwakt van de dorst- en hongerstaking die hij op 5.9.2008 bij het binnentreden van de gevangenis in Turnhout begon en die hij op 31.9.08 stopzette.
Hij heeft dringend nood aan medische hulp en een medische opvolging omdat hij ook een maand lang zijn medicatie niet nam.

In zijn brief dd. 2.10.2008 die gisteren aankwam, schreef Marcel Vervloesem ons nog het volgende: '... 's middags kreeg ik spruiten met aardappelen en vlees. Je kan je dus voorstellen wat dit voor braakpartijen veroorzaakte. De suiker staat nog boven de 400 wat véél te hoog, en gevaarlijk is. Een arts heb ik nog steeds niet gezien. Er zou een stil plan bestaan om mij dinsdag al terug naar de gevangenis van Turnhout over te brengen en dit zelfs zonder dat er enig medisch onderzoek is gebeurd, terwijl de suiker nog op 400 staat en men niet eens begonnen is met de heropstarting van zijn levensnoodzakelijke medicatie. Die medicatieopstarting is heel belangrijk voor hart, nieren, suikerziekte en moet plaats grijpen onder een medische controle en opvolging wat in Turnhout hoegenaamd niet kan want ze beschikken daar na 21 uur tot 's anderdaags 6 uur niet over verpleging. Dit kan dodelijk zijn, temeer omdat de opstarting van de medicatie niet zonder implicaties kan zijn. De directie en de medische staf hier, hebben het plan volledig geheim gehouden, en de bedoeling was om me in het grootste geheim aanstaande dinsdag plots uit deze geïsoleerde cel te halen en naar Turnhout over te brengen. Gelukkig heeft de advocaat me ingelicht zodat ik jullie deze brief nog snel schrijven kon.'

Wat nu de verdwijning van de cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen aangaat, zelfs advocaat-generaal Marc Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met de (volgens het rapport van de federale politie) 88.539 misbruikte kinderen 'enkel een zeepbel' noemde tijdens zijn langdradig betoog tegen Marcel Vervloesem, moest ze, na de schriftelijke bevestiging van de Hoge Raad voor de Justitie, ter openbare zitting toegeven.
De minister van justitie is dus de enige die de verdwijning van de cd-roms ontkent en het is zelfs mogelijk dat hij het niet over dezelfde cd-roms heeft.

Het is nu afwachten hoe het College van procureurs-generaal in Den Haag dat Marcel Vervloesem enkele weken geleden voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde (waarna hij opgesloten werd) op deze nieuwe gegevens zal reageren. Zij kan deze gegevens misschien het best opnemen in haar rapport over de hoorzitting waarvan Marcel Vervloesem, als hij min of meer gerecupereerd en nog goed en wel gezond is, over enkele weken een afschrift zou krijgen.

Zelfs het kleinste kind kan merken dat deze zaak van het begin tot het einde scheef loopt en de Werkgroep Morkhoven wacht nog altijd op het onderzoek naar de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem genoemd wordt.
De lijst van deze pv's werd op 23 oktober 2006 (dat is nu dus al twee jaar geleden) voor onderzoek op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers afgegeven. Zijn de pv's daar misschien ook 'verloren' gegaan ?
Het kan in ieder geval niet dat deze man die in het bestuur van Herentalse SP.A zetelt, zonder onderzoek, voorzitter blijft van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.

Vroeg of laat zullen de Belgische overheid en justitie deze zaak moeten rechtzetten. Men kan geen redenen verzinnen terwijl er verpletterende bewijzen bestaan en het met de dag duidelijker wordt dat men zogoed als niets rond de kindermisbruiken en verdwijningen heeft gedaan. Dat komt het imago van de Belgische politiek immers niet ten goede.

Ook het sluiten van blogs en nieuwsgroepen op het internet, het blokkeren van mails en server, het boycotten van het bezoek aan Marcel Vervloesem, het anoniem bedreigen van de ouders van de slachtoffers die door Marcel Vervloesem geholpen werden, het storen en afluisteren van telefoongesprekken, het achterhouden en vertragen van briefwisseling enz. biedt geen oplossing en versterkt alleen de negatieve indruk over de Belgische overheid en justitie. Dat kan men wel best missen in tijden dat het land zich in een politieke en financiële crisis bevindt.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep MorkhovenWerkgroep

Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Vandaag schreef ik naar de directie van skynet om te weten waarom ik geen toegang meer krijg tot mijn blogs.

Bevestiging. Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).
http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send


- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto: Ecolo-parlementslid Zoé Genot

11:34 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kindermisbruik parlementaire vraag 8 10 2008 |  Facebook |

09-10-08

CD-roms Zandvoort: Question parlementaire dd. 8.10.2008


CD Roms pédopornographiques de Zandvoort… 88.539 victimes... traitement peu clair...

ZoeGenot.imagesEn 2001, une vingtaine de CD pédopornographiques étaient donnés à la police. En 2003, un rapport de l’ONU indique qu’Interpol n’a pas reçu de demandes officielles pour les analyser, les comparer à leur base de données. Interrogée en 2003 et 2005, la précédente Ministre de la justice s’emmêle dans ses réponses. Le Ministre de la Justice Vandeurzen précise, lui, que les CD ont été transmis à Interpol et traités. Et que contrairement à ce qu’avance le Conseil Supérieur de Justice, aucun document n’ a disparu…

07 Question de Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la disparition de cd-roms pédopornographiques" (n° 7191)

07.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Madame la présidente, monsieur le ministre, en 2001, à l’occasion des grandes enquêtes sur les affaires de pédopornographie, une bonne vingtaine de cd-roms avaient été remis à la Justice. Ils étaient particulièrement abominables puisque l’on pouvait y retrouver, d’après la police fédérale, 88.539 enfants soumis à des crimes sadiques et pédopornographiques. Il s’agissait de bébés, d’enfants torturés, d’adolescents violés. Ce matériel sulfureux et dangereux fut donc transmis à la Justice. La personne qui a transmis ces cd, Marcel Vervloesem, a été condamnée à quatre ans de prison dans l’affaire Zandvoort.

J’aimerais savoir où se trouvent ces fameux cd-roms. Qu’en a-t-il été fait ? Ces images ont-elles été traitées et communiquées aux organismes internationaux se chargeant de les rassembler ? J’ai déjà posé plusieurs questions à ce sujet, étant donné qu’une banque de données Interpol recueille l’ensemble des données pédopornographiques trouvées dans le monde, en vue de les comparer et d’établir un relevé des enfants concernés, voire de les identifier. Il est donc très important d’alimenter cette banque de données.

Déjà en 2001, M. Verwilghen alors ministre de la Justice avait signalé que les milieux policiers du monde entier estimaient indispensable la création d’une banque de données du plus haut niveau permettant le plus d’échanges internationaux possible au sujet des faits liés à cette criminalité.

Dans son rapport, Interpol a indiqué à l’ONU qu’il voudrait bien enquêter sur ce dossier, mais que ces cd-roms ne lui avaient malheureusement pas été transmis officiellement. L’un d’eux fut envoyé par la France. Le rapporteur spécial de l’ONU est informé que le cd-rom n’avait pas été officiellement adressé à Interpol pour être examiné par ses experts et afin de le comparer avec des images de sa banque de données, de sorte qu’aurait pu être établi l’âge des photos.

Interpol a indiqué n’en avoir reçu qu’une copie provenant d’une ONG suisse. En outre, il a précisé qu’il appuierait toute enquête internationale et que s’il recevait le cd-rom assorti d’une demande officielle émanant d’un organe national chargé de l’application des lois, il l’examinerait en se référant à sa base de données.

Une demande officielle a-t-elle été envoyée à Interpol afin de définir au moins le nombre, non pas de photos, mais d’enfants figurant dans le fichier ? Combien parmi eux ont-il déjà été identifiés de par le monde ? Par la suite, il semblerait que non seulement des documents et témoignages relatifs à ce dossier, mais également sept cd-roms comportant des photos de Zandvoort ont disparu. Le Conseil supérieur de la Justice a d’ailleurs confirmé le vol de ces pièces.

Confirmez-vous que des pièces du dossier Vervloesem ont disparu et que sept cd-roms contenant des photos de Zandvoort ont également disparu ? Avez-vous ordonné une enquête à ce propos ?

--------

07.02 Jo Vandeurzen, ministre : Chère collègue, ces 20 cd-roms se trouvent toujours au service des pièces à conviction du tribunal de Turnhout où ils ont été déposés en décembre 2001. Tous les cd-roms ont été examinés et analysés en détail par les services de police, transmis à Europol pour analyse technique et à Interpol–Lyon pour comparaison avec sa banque de données internationale. Il ressort de leur analyse que ces 20 cd-roms contiennent 88.539 images uniques dont 70% à caractère pédopornographique. Cinquante pour cent des images sont connues de la banque de données d’Interpol mais aucune image n’a de lien avec des dossiers belges. On y a retrouvé près de 400 photos ayant un rapport avec une arrestation effectuée à Stockholm en avril 2003 ; 37 des 42 victimes ont été identifiées.

M. Marcel Vervloesem a été condamné par un arrêt contradictoire de la cour d’appel d’Anvers à un emprisonnement de quatre ans pour faits de moeurs et de drogue graves à l’égard de mineurs, escroquerie et diffusion d’images à caractère pédopornographique. Cet arrêt disposait expressément que le dossier était complet et que les conditions pour un procès équitable étaient réunies. Le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2008.

Dans le cadre de l’information portant un numéro de notice distinct, un cd-rom a été envoyé au procureur du Roi et sept cd-roms ont été remis personnellement par Marcel Vervloesem. Le cd-rom adressé au procureur du Roi contenait les mêmes informations que l’un des cd-roms remis par M. Vervloesem. Marcel Vervloesem n’a jamais voulu faire de déclaration au sujet de ces cd-roms. Cette information a été classée sans suite mais elle a été jointe en copie au dossier principal dans lequel un arrêt définitif a été rendu comme indiqué plus haut.

Les cd-roms n’ont nullement disparu et se trouvent toujours au greffe correctionnel.

--------

07.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Je suis contente qu’après mes interpellations de 2003 et de 2005, il y ait eu un suivi de ces cd-roms. À l’époque, on ne pouvait pas me dire s’ils avaient été envoyés à Interpol ou autre. Je constate que la Belgique s’inscrit cette fois dans cette dynamique internationale, ce qui me paraît important. Je suis un peu étonnée quant aux informations que vous donnez et selon lesquelles aucun objet n’a disparu du dossier car le Conseil supérieur de la Justice a rendu un avis dans lequel il regrettait ces disparitions. Cela me paraît assez contradictoire.

[Chambre des représentants – Commission de la Justice - Réunion du 8 octobre 2008 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0327)]

Zoé Genot, tête de liste ECOLO à la Chambre pour Bruxelles - Hal - Vilvorde.

http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html


- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

13:58 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: reseau zandvoort parlement 8 10 2008 |  Facebook |

Pedofili Belgio


SP.A protegge i pedofili

ff01062006g

Renaat Landuyt, membro del parlamento del SP.A (Partito Socialista), propone che i pedofili abbiano l'interdizione di abitare in un certo luogo.

Landuyt era, come molti altri membri del suo partito, regolarmente informato dal Werkgroep del fatto che esistono una trentina di processi-verbali concernenti la violazione della moralità dei bambini e dei giovani di un certo Victor V. du SP.A Herentals.
Landuyt non reagì.

Victor V. abitava sempre nel quartiere delle sue vittime a Morkhoven ed era, dopo essere stato durante un pò di tempo membro della direzione del Centro Sociale di Herentals, grazie alla direzione del SP.A, nominato come presidente della Commissione della Sicurezza e della Polizia a Herentals.

Victor V. organizzava nel 1998 le false accuse per sestesso, violenze sessuali e torturecontro l'attivista del Werkgroep Morkhoven, Marcel Vervloesem che era richiuso pertanto da più di un mese e gravemente ammalato in una cella per prigionieri affetti da malattie infettive nella prigione di Bruges.

Grazie al sostegno politico, Victor V. che non sapeva veramente scrivere, diventava il rappresentante della sua città per le associazioni intercomunali CIPAL et PIDPA.
E' su questo appoggio politico che la SP.A soffocava brutalmente la rete pedocriminale diZandvoort con le sue 88.539 vittimes (secondo il rapporto della polizia federale).

La SP.A non sa sempre fare distinzione giusta tra omosessuali e pedofili che fanno parte del medesimo partito.

--------------------------------------

Landuyt vuole il divieto di abitare ai pedofili

BRUXELLES - IL membro del parlamento Renaat Landuyt (SP.A) presentò alla Chambre una proposta di legge che interdice ai pedofili liberi di abitare nuovamente nel circondario delle loro vittime.
Noi facciamo dei divieti illimitati per gli uomini di affari liberi che hanno truffato. Perchè non si può proporre un divieto di domicilio illimitato per i pedofili ?

Landuyt si lascia ispirare nella sua proposta dal ritorno di un pedofilo nel villaggio limbourgois Hechtel dove questiaveva abusato di una dozzina di giovani circa 20 anni fa.
'Io comprendo la tensione della gente di quartiere', dice Landuyt.
'Il danno che l'abusante ha provocato alle sue vittime e loro genitori,è senza alcun limite ed incommensurabile'.

Landuyt vuole una proposta di legge che dia ai tribunali la facoltà di condannare dei pedofili con un divieto a vita di abitare di nuovo nel quartiere dove hanno compiuto abusi sessuali e quindi ci sono vittime.
'A questo momento si stabilisce già prima questo divieto.
In questo caso, ad esempio, l'uomo non puòpiù andare là durante 5 anni ad Hechtel.
Ma il giudice può già mettere questo divieto da questo istante per un periodo limitato.
Non si può dubitare che dopo 5 anni il quartiere abbia del tutto dimenticato tali fatti.'

Lui dice anche che i tribunali penali possono fermare questo divieto di abitare durante tutta la sua vita, per eeempio se è chiaro che il delinquente sessuale non è più non è più un pericolo per la società e se il quartiere non oppone più resistenza ad un suo rientro.

Landuyt aveva sperato che il ministro della giustizia, Jo Vandeurzen (CD&V), avesse già preso questa iniziativa. 'Ma lui ha chiaramente troppo lavoro col suo lavoro municipale.'
In Olanda, un divieto di abitazione per i pedofili è quasi comunemente accettato. Poliziotti olandesi iniziano ad agire in quel senso quando un pedofilo d'Utrechtritorna in un appartamento dove abita anche la sua vittima. (wer)

De Standaard, 9 oktober 2008


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


12:21 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: renaat landuyt pedofili, pedofili belgio |  Facebook |

Belgische Staat erkent slachtoffers van Marc Dutroux niet


Witte MarsDe Belgische Staat beschermt niet alleen de kindermisbruikers door kinderpornodossiers op gerechtshoven te laten verdwijnen. Zij laat ook de slachtoffers van kindermisbruikers in de steek.

-----

Moeder Laetitia naar Raad van State voor schadevergoeding

De Belgische staat heeft Patricia Martin, de moeder van Laetitia Delhez die in 1996 ontvoerd werd door Marc Dutroux, nog altijd niet officieel erkend als een rechtstreeks slachtoffer. Daardoor zal ze waarschijnlijk nooit een schadevergoeding incasseren. Daarom stapt Martin naar de Raad van State.

Schadevergoeding afgewezen
Martin kreeg na het proces Dutroux een schadevergoeding van 50.000 euro toegewezen. Maar omdat het speciaal fonds voor slachtoffers haar beschouwd als een "indirect" slachtoffer, weigert het uit te betalen. Op geld van Dutroux, Lelièvre en Michèle Martin moet de moeder niet rekenen, want zij zijn insolvabel.

Raad van State
De advocaat van Martin vraagt de Raad van State nu om die beslissing om te draaien. Het argument luidt dat een beslissing van het hof van assisen zou moeten volstaan voor de inwerkingtreding van het fonds, als de veroordeelden niet solvabel blijken te zijn. (belga/dea)

De Morgen, 9/10/08 09u24

11:02 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: slachtoffers sexueel misbruik belgie |  Facebook |

SP.A beschermt kindermisbruikers


ff01062006g

Zowat heel de Vlaamse pers repte over het wetsvoorstel van SP.A-volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt om pedofielen niet meer in de buurt van hun slachtoffers te laten wonen.

De SP.A-volksvertegenwoordigers worden door de Werkgroep Morkhoven echter al een paar jaar tevergeefs aangeschreven in verband met het Herentalse SP.A-gemeenteraadslid Victor V.

Ook Landuyt werd door de Werkgroep Morkhoven herhaalde malen geinformeerd over het feit dat er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen over het Herentalse SP.A-gemeenteraadslid Victor V. bestaan. Landuyt reageerde echter niet.

Victor V. woont nog altijd in de wijk van zijn slachtoffers te Morkhoven en werd, na een tijdje OCMW-bestuurslid te zijn geweest, dank zij de SP.A tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals verkozen.

Victor V. organiseeerde destijds de valse aangiften wegens 'verkrachtingen en folteringen' tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die nu reeds een maand lang zwaar ziek in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen van de Brugse gevangenis ligt opgesloten.

Het is misschien interessant om even terug te komen op die valse aangiften omdat dit het ware gezicht van de SP.A-top laat zien.

In 2005, dus 8 jaar na de start van het proces tegen Marcel Vervloesem, kwam de Turnhoutse rechter Caers eindelijk op het idee om zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen (waarvoor slechts één aanklager werd opgeroepen omdat de openbare aanklager Peter Vander Flaesch de leugendetectortest niet nodig vond).
Van de geloofwaardigheid van de bijna 30-jaar oude verhalen over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' van Victor V. en zijn trawanten bleef daardoor niet al te veel meer over.
Men vond er toen niets beters op dan drie minderjarigen uit de buurt van Victor V. te laten verklaren dat 'ook zij door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht werden'.
De verhalen van de jongeren die ondermeer wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten jeugdinstelling zaten, werden door justitie en de door justitie geinfecteerde pers natuurlijk bloedernstig genomen zodat Marcel Vervloesem, met veel machtsvertoon van de lokale politie en in de aanwezigheid van zijn kleinkinderen, thuis werd opgepakt en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij onmiddellijk met een 31 dagen durende hongerstaking begon (Het is daar trouwens dat men vaststelde dat hij kankercellen in zijn bloed had zonder dat men de zaak medisch opvolgde).
Op de 10de dag van Vervloesem's hongerstaking organiseerden Victor V. en zijn trawanten die wisten dat hun klachten zouden geklasseerd worden, dan een petitieactie in de wijk waarin gevraagd werd om de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit de wijk en de woonst van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten (Victor V. zetelt namelijk in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij).
Via het Herentalse CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels (wonende te Morkhoven), werd de petitie die alleen door Victor V. en zijn trawanten werd ondertekend, in de gemeenteraad van Herentals ter sprake gebracht. Daarbij werd ook gevraagd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.
SP.A-burgemeester Jan Peeters die in zijn vorig leven nog eventjes SP.A-minister van Sociale Zaken was, zei dat hij 'daar oren naar had omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof' en op de lokale radio liet Peeters weten dat de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het Internet 'met wettelijke middelen moest gebeuren'.

Het is dus door de politieke steun aan Victor V. die nauwelijks kan schrijven maar die de Stad Herentals thans in de intercommunales CIPAL en PIDPA vertegenwoordigt, dat de SP.A ook de kinderpornozaak Zandvoort met de 89.539 slachtoffertjes mee hielp dicht te dekken.

De verklaring is simpel. De SP.A kan in bepaalde gemeenten enkel door corruptie aan de macht blijven en weet geen onderscheid te maken tussen homosexuelen en pedofielen binnen haar partij...


De Redactie, do 09/10/08 22:17 (UPDATE video) - SP.A-volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor pedofielen niet meer in de buurt van hun slachtoffers zouden kunnen wonen.

Aanleiding is de onrust in de wijk Boseind in Hechtel. Een man die berecht is voor zedenfeiten en er vroeger woonde, heeft zijn straf uitgezeten en wil er nu terugkeren.

"Nu zitten slachtoffers voortdurend angstig te kijken naar het einde van de strafperiode. Ze hebben schrik dat alles zou terugkomen", aldus Landuyt. Hij ziet het voorstel als "een beveiliging voor de dader maar ook voor het slachtoffer".

Burgemeester reageert afwachtend

Burgemeester Raf Truyens (CD&V) van Hechtel-Eksel reageert afwachtend en wil het voorstel eerst goed bekijken. "Ik weet nog niet of het voorstel een concreet antwoord biedt op onze situatie, of op toekomstige gevallen", klinkt het.

Hij wijst er ook op dat andere parlementsleden in het verleden een voorstel hebben ingediend dat uiteindelijk niet tot resultaat heeft geleid.

--------

Landuyt wil 'woonverbod' voor pedofielen

BRUSSEL - Het parlementslid Renaat Landuyt (SP.A) dient in de Kamer een wetsvoorstel in dat vrijgelaten pedofielen verbiedt zich opnieuw in de buurt van hun slachtoffers te vestigen.
'We spreken levenslange beroepsverboden uit voor frauderende zelfstandigen, dan moet een levenslang woonverbod voor pedofielen ook kunnen.'

Landuyt laat zich voor zijn wetsvoorstel inspireren door de terugkeer van een pedofiel in het Limburgse Hechtel waar hij twintig jaar geleden tientallen jongeren uit de buurt heeft misbruikt. 'Ik begrijp de onrust bij de buurtbewoners', zegt Landuyt. 'De schade die de betrokkenne bij zijn slachtoffers en hun ouders aanrichtte, is oneindig en onmeetbaar.'

Landuyt wil een wetsvoorstel indienen dat strafuitvoeringsrechtbanken de mogelijkheid geeft om pedofielen een levenslang woonverbod op te leggen in de wijk waar ze hun slachtoffers maakten. 'Nu legt men zulke woonverboden ook al op. In deze zaak bijvoorbeeld mocht de man vijf jaar lang niet meer in Hechtel komen. Maar de rechter kan dat verbod op dit moment maar voor een beperkte periode opleggen. En het hoeft niet gezegd dat de buurt zulke feiten na vijf jaar nog lang niet is vergeten.'

Hij wijst er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbanken dat levenslang woonverbod indien nodig nog kunnen opheffen, bijvoorbeeld wanneer het duidelijk is dat de betrokken zedendelinquent totaal geen gevaar meer voor de samenleving vormt en ook de buurt zich niet langer tegen zijn komst verzet.

Landuyt had gehoopt dat de minister van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V), zelf dit initiatief had genomen. 'Maar hij heeft het duidelijk te druk met zijn communautaire werk.'In Nederland is een woonverbod voor pedofielen al zo goed als aangenomen. Nederlandse politici schoten in actie toen een pedofiel in Utrecht opnieuw in het flatgebouw introk waar zijn slachtoffer woonde. (wer)

De Standaard, 9 oktober 2008


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Foto: Renaat Landuyt

08:13 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sp a beschermt kindermisbruikers, sp a pedofielen |  Facebook |