16-01-09

Minister De Clerck: bewijzen van schuld of onschuld zijn niet nodig


stefaan_declerckN_051109_europeeshof_voorde_mensenrechten_b-20051109-154947patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Binnen de juryrechtspraak in België zijn materiële bewijzen voor schuld of onschuld niet per se nodig: als de jury de 'innerlijke overtuiging' heeft dat iemand schuldig is, dan is hij dat.
Dat is ook het standpunt van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die beroep aantekende tegen een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg waarin gesteld werd dat vonnissen dienen gemotiveerd te worden.

Ook de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die wegens zijn onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort gedurende 11 jaren werd vervolgd, is veroordeeld geweest zonder dat de rechter zijn vonnis motiveerde. Daarenboven verdwenen ook de ontlastende dossierstukken uit Vervloesem's dossier. De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde deze verdwijning maar de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen hield daar geen rekening mee en veroordeelde Vervloesem op basis van een onvolledig dossier.
Vervloesem liet daarop een spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg opstarten.
Justitie maakte echter een onjuist rapport over de medische toestand van Vervloesem op en verhindert dat de zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank komt om aldus te voorkomen dat de zaak van Vervloesem, die ernstig ziek is, nog tijdig door het Europees Hof kan worden behandeld.

Mter Jespers, advocaat van Vervloesem, pleitte herhaaldelijk voor de vrijlating van zijn cliënt en nam hiervoor ondermeer contact op met justitieminister De Clerck. Hij diende ook een genadeverzoek in bij de Belgische Koning die in zekere zin bij deze zaak betrokken is doordat deze de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, destijds voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.
De Hoge Raad voor de Justitie stelde vast dat ook de kinderporno-cd-roms van de Koning, uit het gerechtelijke dossier op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen zijn...

-------

BRUSSEL - Eén van de moordenaars van de Luikse politicus André Cools is erin geslaagd de Belgische strafrechtspraak onderuit te halen.

Volksjury's zullen vanaf nu hun 'ja' of 'nee' op de schuldvraag moeten motiveren. Ook moet er een beroepsmogelijkheid komen.

Richard Taxquet, in 2004 tot twintig jaar veroordeeld, bereikte dat met een jarenlange procedure voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het arrest heeft, zoals sommigen in België heel even vreesden, geen gevolgen voor oude strafrechtzaken. Wel lijken assisenhoven geneigd komende uitspraken zekerheidshalve maar te motiveren. Dat gaat wellicht gebeuren bij het monsterproces tegen de bende van de Luikse maffiakeizer Marcel Habran, dat nu op zijn einde loopt.

De juryrechtspraak in België ligt al langer onder vuur. Materiële bewijzen voor schuld of onschuld zijn niet per se nodig: als de jury de 'innerlijke overtuiging' heeft dat iemand schuldig is, dan is hij dat. Pas als de stemmen staken, komen er beroepsrechters aan te pas.

Dat was bijvoorbeeld het geval met Michel Nihoul, het vierde bendelid van Dutroux. Het hof zelf moest er aan te pas komen om vast te stellen dat hij niets te maken had met de ontvoering van en moord op de Dutroux-slachtoffers. Belangrijke assisenprocessen eindigen vaak onbevredigend. Voor de moord op de Dutroux-slachtoffertjes Julie en Mélissa is niemand veroordeeld, de hoofdverdachte in de moord op veearts Karel van Noppen kreeg levenslang zonder enig materieel bewijs. En de achtergronden van de moord op minister van Staat André Cools, in juli 1991, zijn nog altijd onduidelijk. Eén belangrijke verdachte, collega-minister Alain Van der Biest, pleegde in 2002, tijdens het vooronderzoek, zelfmoord.

Minister De Clerck (Justitie) gaat in beroep tegen het Straatsburgse arrest, maar wil de assisenrechtspraak, die nog uit de Franse tijd stamt, wél ingrijpend hervormen.

Algemeen Dagblad, donderdag 15 januari 2009
Belgische rechtspraak op zijn kop
Door FRANS BOOGAARD
Europees Hof: Belgische strafrechtspraak - schuldvraag motiveren

08:23 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: straffen zonder bewijzen van schuld of onschuld |  Facebook |

Commentaren

Liga voor Mensenrechten
Brussel, 18.1.2009

Liga voor Mensenrechten
t.a.v. de heer Jos Vander Velpen, Voorzitter


Geachte Heer Vander Velpen,

Marcel Vervloesem werd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge gefolterd en mishandeld.

Hij is ongeneeslijk ziek (kanker, hartziekte, suikerziekte enz.) en door zijn behandeling in de gevangenis tot een levend wrak gereduceerd.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, voor zijn opsluiting, de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier op het gerechtshof te Turnhout en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal had laten overmaken.

Dokter Van Mol, de adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die in rechtsstreeks contact staat met justitieminister De Clerck, heeft een verkeerd medisch rapport over Marcel Vervloesem opgemaakt en verschafte uw collega Mter Jespers die maandenlang op het medische dossier moest wachten, onvolledige en foute gegevens.

Op 1.2.2008 start Marcel Vervloesem met een euthanasieprocedure die in feite niets meer dan een, tengevolge van zijn uitzichtloze toestand, gedwongen zelfmoord is.

Mag ik om uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak en geen onderscheid te willen maken tussen de koerdische activisten die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd, en Marcel Vervloesem die eveneens werd gefolterd (isoleercellen, geen contact met medegevangenen, naaktfouilering, vastgeketend aan de operatietafel, eindeloze pesterijen, wekenlang geen medische verzorging) ?

Laat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mee werd onderschreven, folteringen en mensonwaardige opsluitingen van terminaal zieke patiënten in gevangenissen, toe ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------


Ter informatie:


U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges and police officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce. The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system. By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established a center for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.

------------

Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, found by the Belgian Werkgroep Morkhoven

Children for fuck and babies for masturbation : the fees ...

Hello my dear friend. Here is a new list of girls we can offer you. I hope you are satisfied with offer. We have new girl age 4 to 17. Choose from list you see down.

1) Marija, age 5, you can do only blowjob, no sex, only masturbate, cum on her face, no swallow, no fuck, you can film her playing with older boys. price us-dollars 100.

2) Petra, age 14, you can do everything with her, she is doing blowjob, fuck, fuck in asshole, swollow cum, maximum 2 man at a time. you can film her, you can show her, face on film. she is fucking with her dad also, you can film this ( price us-dollars 100). price for fuck us-dollars 150, fuck with 2 man us-dollars 250.

3) Pjotr, boy age 8, is doing blowjob, you can film him with other boy play and fuck. no fuck with too long cock. he swollow cum also pissing game. for more cash (us-dollars 300) his father travel with you in austria and stay 3-4 days with you. price for fuck or piss game us-dollars 150.

4) Melija, age 7, is fucking, and doing blowjob. she swollows cum. only one man can do with her at a time. you fuck good with her, no force, because she is new girl. you can have her and sister (Petra, age 5). Petra no fuck, only blowjob, no swollow cum. you can cum on face. she is virgine. if you want fuck her special price us-dollars 400. only fuck with care. fuck with Melija cost us-dollars 150.

5) Anika, age 10, ungarian girl. she is fucking and blowjob. if you fuck her you order 2 weeks ago. has to come from ungaria with mother. You can cum on face, in pussy or swollow cum. cost us-dollars 200. mother go to your country for us-dollars 300.

6) a very special offer : baby for masturbation. you can lick baby pussy and blowjob possible. NO FUCK. you can cum on pussy and in face. swollow cum is possible. price us-dollars 300.

7) new offer : only filming a fuck. you bring camera and make film. no fuck.

http://www.fredigroup.org/site/news/archives/a-abject.htm

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.droitfondamental.eu/


--------

Write to/Ecrivez à/Schrijf naar :

Gevangenis/Prison Brugge
Medisch Centrum/Medical Centre - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gepost door: Jan Boeykens | 18-01-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.