02-05-09

De verloederde pers


EN NW PKG BELGIUM LAWYER 22H

De manier waarop mensen als Marcel Vervloesem, Regina Louf en haar ondervragers, Marie-Françoise Botte, Victor Hissel, Anne-Marie Lizin en tal van anderen door onze pers aan de schandpaal werden genageld, is onaanvaardbaar.
Ook de kranten van de Corelio mediagroep (de vroegere VUM mediagroep) deden hun best om personen of getuigen met 'afwijkende' meningen door middel van een echte riooljournalistiek de mond te snoeren.
Het is dan ook opmerkelijk dat de journalisten die tal van mensen jarenlang aan de schandpaal nagelden, moord en brand schreeuwden toen de nederlandse site Stopkinderporno bekend maakte dat zij namen van veroordeelde pedofielen op het internet zou publiceren.
Toen luidde het plotseling: 'Men mag niemand aan de digitale schandpaal nagelen'; 'Men moet respect hebben voor de privacy'; 'Alleen rechters hebben het recht om zich over de schuld van een verdachte uit te spreken'; 'Onderzoeken mogen enkel door de justitie gevoerd worden'...
Waren er soms te veel magistraten, politici en journalisten bij kindermisbruiken betrokken ?


De schandpaal van de media

HANS ANNOOT, directeur Steinerschool Antwerpen en bestuurder Federatie van Steinerscholen, heeft ernstige bedenkingen bij de manier waarop het verhaal over lijfstraffen in een Leuvense Steinerschool door de media werd behandeld...

-----------

De Steinerschool van Leuven gaat door een mediastorm (DS 29 en 30 april).

Van De Standaard tot de VRT-nieuwsdienst en lokale tv-stations en zelfs buitenlandse kranten. En nu ook haatmails. Wie deze 'scoop' over eventuele lijfstraffen op de school lanceerde, noemt dat ongetwijfeld een succes.

Als we dit alles ietwat nuchter overwegen, is het meest onbegrijpelijke en ongehoorde niet wat er in de Steinerschool van Leuven feitelijk is gebeurd, maar wel dat dergelijk voorval dit hele mediacircus in beweging kan zetten. En dat reveleert vooral de problematische kant van hoe media in de 21ste eeuw werken.

Eén ouder heeft een klacht ingediend bij het kinderrechtencommissariaat. Is dat nieuws? Er was nog geen onderzoek gevoerd door de bevoegde instanties (kinderrechtencommissariaat, onderwijsinspectie) om na te gaan of de ten laste gelegde feiten stroken met de werkelijkheid. Er was daardoor ook nog geen objectief verslag of uitspraak beschikbaar. En toch stortten de media zich op deze zaak. Hoewel elke ervaren journalist weet dat - zeker in het onderwijs - klachten over van alles en nog wat zienderogen toenemen. Eender wie, kan op eender welk moment over eender wat bij meerdere instanties 'zijn beklag' doen. Hoeveel van die klachten hebben echter ook voldoende grond?

Hoewel niet blijkt dat er iets strafbaars, onfatsoenlijks of ontoelaatbaars is gebeurd (Een leerling werd gevraagd de trap op en af te lopen, een leerling moest de speelplaats poetsen. Dit kun je bezwaarlijk lijfstraffen noemen. Geen enkel kind zat ooit met de knieën in het grind. Geen enkel kind liep rond met ezelsoren. Geen enkel kind moest zijn hoofd in een emmer water steken), zijn er toch bedenkingen te formuleren. Immers, als leraar blijf je de eindverantwoordelijke voor elke maatregel tegenover kinderen. Je laat dan ook best enkel die straffen toe die je zelf correct vindt, ongeacht wat leerlingen hebben gesuggereerd.

Er is een klacht ingediend, laten we de bevoegde instanties hun werk doen. We kunnen op de inhoud van de zaak terugkomen als het rapport er is. Of is dat dan niet meer interessant voor de media?

Het kwaad is echter geschied. De school van Leuven, de leerkracht en in het kielzog 'de Steinerscholen', zijn niet enkel aangeklaagd, ze zijn ook veroordeeld en gestraft. Vanuit de losse pols, wegens het sensatiegehalte (groot genoeg opgeblazen tot het een scoop wordt).

Aan de school van Leuven, de Steinerscholenbeweging en ook een leerkracht, is ernstige schade toegebracht. Iets wat tegenover kinderen terecht niet is toegelaten. Staat wat die ene leerkracht in Leuven nu moet doormaken werkelijk in verhouding tot de feiten? Of ligt de moderne inquisitie daar niet wakker van?

Is het logisch en billijk dat een pedagogische inschattingsfout van een leraar (zonder bewezen laakbare feiten, er is immers nog geen rapport) ertoe leidt dat een school, een leraar en een schoolbeweging zonder enige vorm van proces aan de schandpaal van de media worden gekluisterd? Kan het middeleeuwser? De rotte eieren en beschimpingen zijn vervangen door haatmails.

Alle scholen en leraren dienen te beseffen dat ze steeds meer in een kwetsbare situatie terecht komen. Elke leraar maakt dagelijks minstens één inschattingsfout, elke (ook een vermeende) pedagogische inschattingsfout kan aanleiding geven tot een klacht, en elke klacht kan blijkbaar leiden tot de middeleeuwse mediastrafmaatregel: de virtuele schandpaal. Wie beschermt de leraar (en de gewone burger) hiertegen? Steinerscholen zijn als buitenbeentjes bovendien extra kwetsbaar. Xenofobie loert hierbij om de hoek.

De belangrijkste les die we uit dit onverkwikkelijke avontuur overhouden, is de ervaring hoe pervers media kunnen werken. Zonder te willen veralgemenen, lijkt het toch een trend.

Les één: nieuws is niet wat maatschappelijk relevant of belangrijk is, nieuws is wat de media tot nieuws proclameren omdat hén dat uitkomt. Iets wordt belangrijk omdat de media er aandacht aan besteden, niet omgekeerd. Vandaar het aanzweleffect zoals in deze zaak.

Les twee: de media gedragen zich niet als onpartijdige waarnemers die als doel hebben burgers correct te informeren. Ze kiezen partij en eenmaal dat gebeurd is, wordt informatie geselecteerd in functie van het ingenomen standpunt. Nuanceringen zijn te lastig, het ideale (simpelste) format is dat van de spaghettiwestern: er zijn alleen good guys en bad guys.

zaterdag 2 mei 2009

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=9D29OBF3

FOTO: Victor Hissel die in een artikel van Het Laatste Nieuws van 29.4.2009 een 'zelfverklaarde witte ridder' werd genoemd. In het artikel liet men zelfs verstaan dat Victor Hissel die pas het ziekenhuis heeft verlaten en thuis herstelt van de bijna dodelijke steekpartij waarvan hij het slachtoffer werd, misschien beter in de gevangenis kan herstellen vermits zijn zoon had gezegd ("gezegd") dat zijn vader een oom zou verkracht hebben...


13:38 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: verloederde pers |  Facebook |

Commentaren

Chris Hölsken - Mijn reactie op 'Is Stefaan de Clerck levens moe?' Beste Chris,

Of dat justitieminister De Clerck bij de Werkgroep Morkhoven wil komen werken, betwijfel ik.

Wij hebben hier immers een leugendetector staan en willen de minister de volgende vragen stellen:

- Waarom laat de minister niet onderzoeken waarom de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie in de doofpot werd gestopt ?
- Waarom laat de minister niet uitzoeken waar de 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort gebleven zijn die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen liet overmaken, en die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vaststelde, op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen zijn ?
- Waarom laat de minister niet uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van ons verenigingslid Marcel Vervloesem ? Ook deze verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vastgesteld.
- Waarom laat de minister niet uitzoeken waarom er na 4 jaar nog steeds geen onderzoek gevoerd werd inzake de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V., halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, genoemd wordt ?

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Gepost door: Jan Boeykens | 04-05-09

Reageren op dit commentaar

Chris Hölsken - Mijn reactie op 'Is Stefaan de Clerck levensmoe?'
Maar als de minister niet meer weet van welk hout hij pijlen moeten maken, dan is hij natuurlijk altijd welkom bij de Werkgroep Morkhoven.

Er staat hier regelmatig een berg afwas.

De afwas doen is misschien niet plezierig maar met een (ex-)minister van justitie die met zijn handen in zijn broek zit en ons elke dag de oren van het lijf eet, zijn we ook niks.

Gepost door: Jan Boeykens | 04-05-09

Reageren op dit commentaar

Hooggeplaatste politici
ARCHIEF

Twee dagen nadat Chris Hölsken ermee dreigde om namen van 'hooggeplaatste politici uit België' op het net te zetten, blokkeerde het Federaal Parket de website Stopkinderporno vanuit België...

-------


22 april, 06:42

De beruchte pedofielenwebsite Stopkinderporno is op bevel van het federale parket geblokkeerd. De site is voortaan niet meer bereikbaar vanuit België. Het is de eerste keer dat het federale parket zo'n maatregel neemt.


Eerder werd al een vroegere versie van de website offline gehaald, maar er was ook een nieuwe site die beheerd werd vanuit Zuid-Afrika. Het federale parket vroeg daarop aan 17 Belgische internetproviders om vier websites (stopkinderporno.com, .tk, .nl, .eu) te blokkeren. Volgens Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet, is zo'n vraag "zeer, zeer uitzonderlijk".

Inbreuk

Vorige week nog kwamen de gegevens -naam, adres en foto- van 13 Belgische pedofielen op de website van initiatiefnemer Chris Hölsken. Child Focus, de privacycommissie en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) reageerden verbolgen, omdat ze het als een inbreuk op de privacywet zagen.

Personen die naar de websites surfen komen mogelijk op een waarschuwingsscherm van de Federal Computer Crime Unit terecht. "U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken, inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aangezien."

http://www.vandaag.be/binnenland/3875_federaal-parket-laat-website-stopkinderporno-blokkeren.html

Gepost door: Yves | 04-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.