23-07-09

Electronisch Toezicht: parlementaire vraag


declerck.286380

Brussel, 23.7.2009

Beste X,

Betreft: zaak Marcel Vervloesem - bevoegdheidsprobleem

We vragen ons af wat ex-europarlementslid Paul Van Buitenen nu met het antwoord van De Clerck gaat doen.

Want De Clerck zegt in zijn 'antwoord' aan Van Buitenen dat het toestaan van een electronisch toezicht 'uitsluitend tot de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank hoort' terwijl de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank (zaak Marcel Vervloesem) in zijn vonnis verklaarde dat dit 'tot de bevoegdheid van de minister behoort'.

Zulke tegenstellingen krijg je nu éénmaal al je als minister geen kritiek kan verdragen en als je ervoor zorgt dat een gedetineerde via een uitspraak van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank niet op penitentiair verlof kan gaan en geen electronisch toezicht krijgt omdat 'op de websites van de vrienden waarbij hij wil logeren, te veel kritiek op justitie wordt geleverd'.

De Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie) heeft de website van Prinses Jacqueline de Croÿ die zich voor het penitentiair verlof van deze gedetineerde had opgegeven, maar liefst 5 maal bezocht op de dag dat de rechter het vonnis (waarin het electronisch toezicht werd geweigerd) heeft uitgesproken.

Het respect voor de 'scheiding der machten' is er in België sinds de Fortis-zaak natuurlijk niet op verbeterd. Waarom zouden we de Belgische grondwet niet afschaffen ? Die heeft toch niets meer te betekenen !


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

De commentaren zijn gesloten.