14-08-09

Gevangenissen: Minister van Justitie laat dossiers blokkeren (7)


declerck.286380

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Ik zend u, ter informatie van de heer Van Hecke, hierbij nog een kopie van mijn schrijven aan VLD-kamerlid Battheu.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Marcel Vervloesem van onze vereniging die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vorig jaar moest erkennen, na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de gevangenis werd opgesloten, werd gisteren door de psycholoog Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout eindelijk opgeroepen.

De PSD van de gevangenis van Brugge heeft na zes weken eindelijk het rapport van de heer Vervloesem per email aan de PSD van Turnhout overgemaakt.

Het rapport telt 24 bladzijden (waarvan talrijke kopies van bestaande verslagen); de PSD van Brugge had daar bijna een jaar en 22 gesprekken met de heer Vervloesem voor nodig; gedurende bijna een jaar lang wist de PSD van Brugge het dossier van de heer Vervloesem te blokkeren zodat hij niet in aanmerking kwam voor verlofdagen, geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, psycho-sociale begeleiding door het team van professor Cosyns op de Universitaire Instelling te Antwerpen, transfert naar een andere gevangenis, reintegratie, reclassering, voldoende medische hulp, een behandeling van zijn zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank enzoverder enzoverder.

Maar wie gedacht had dat het probleem daarmee is opgelost, vergist zich.

Zoals reeds het geval was bij het dossier dat de PSD van Brugge voor de strafuitvoeringsrechtbank opmaakte, waardoor deze negatief adviseerde, ontbreken in het rapport alle documenten die noodzakelijk zijn voor een gunstig advies.

De PSD van Brugge, de directie van de gevangenis te Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van het Ministerie van Justitie (dat onder de rechtstreekse bevoegdheid staat van Minister De Clerck) gaven destijds een negatief advies op het verzoek van de heer Vervloesem om verlofdagen bij zijn dochter Wendy op te nemen. 
Prinses J. de Croÿ stelde daarop voor om de heer Vervloesem bij haar te laten verblijven, zowel inzake de verlofdagen als het electronisch toezicht.  Een drietal maanden geleden, kreeg zij het bezoek van een justitieassistente die deze mogelijkheid moest onderzoeken.  J. de Croÿ stelde een aantal attesten op die zij door het gemeentebestuur van Sint-Gillis liet wettigen waarin stond dat zij akkoord was met een regeling ten hare huize.  Die attesten werden aan de PSD van Brugge bezorgd.
De PSD 'vergat' deze attesten (zoals dit ook met de medische dossierstukken van de heer Vervloesem het geval was) aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te geven.  In haar schrijven aan de rechter sprak zij wel over de 'zogezegde Prinses', de kritiek die 'de Prinses' en ik via onze websites op justitie gaven, de 'fanclub van Marcel Vervloesem' en zij beweerde tenslotte dat 'de Prinses' en ik samenwoonden terwijl ik mijn adres nog steeds in Antwerpen heb.
Naast het weglaten van de nodige documenten en deze sfeerschepperij die niets met het verzoek van de heer Vervloesem hebben te maken, liet de PSD van Brugge ook tot driemaal toe een positieve verklaring weg van de justitieassistente over de mogelijkheid om de verlofdagen bij Wendy Vervloesem door te brengen.

In het rapport dat de PSD van Brugge gisteren naar de PSD van Turnhout mailde, is er geen enkel van de voornoemde attesten weer te vinden; het schrijven van de acteur Jo Reymen waarin deze voorstelde om een kamer ter beschikking van de heer Vervloesem ter beschikking te stellen, ontbreekt; de brieven van dochter Wendy Vervloesem inzake de verlofregeling ten hare huize, ontbreken; de rapporten die de justitieassistenten reeds maanden geleden over hun bezoek aan Wendy Vervloesem en J. de Croÿ opstelden, ontbreken; het rapport dat de Universitaire Instelling te Antwerpen rond 15 mei 2009 aan de PSD van Brugge zond, ontbreekt; de medische dossierstukken van de heer Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 sinds zijn opsluiting in de gevangenis) ontbreken - de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel die onder leiding staat van dokter Van Mol en onder de rechtstreekse bevoegdheid valt van Minister De Clerck, zou niets hebben doorgegeven; het forensisch verslag van Professor-psychiater Cosyns in opdracht van rechter Caers te Turnhout waarin staat dat de heer Vervloesem in aanmerking komt voor een 'therapeutische begeleiding' maar -gezien hij geen gevaar betekent- niet hoeft opgesloten te worden, ontbreekt.

De heer Vervloesem moet op 4.9.2009 (precies 1 jaar na zijn opsluiting, zonder de 2 maanden voorhechtenis erbij te rekenen) opnieuw zijn aanvragen voor zijn verlofregeling enzoverder  doen maar gezien het rapport van de PSD te Brugge weer onvolledig is, zullen zijn aanvragen voor de zoveelste maal negatief geadviseerd worden, wat ongetwijfeld de bedoeling van de PSD te Brugge is geweest.

Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die niets scheen af te weten van het verslag van de Universitaire Instelling te Antwerpen (UIA), zou vandaag telefonisch contact opnemen met de UIA en de PSD van Brugge om te vragen waar het verslag gebleven is.
Hij zou bij Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, ook een kopie opvragen van het verdwenen verslag.

Erwin Boosten stelde voor om het PSD-onderzoek volledig te hervatten maar zoiets kan natuurlijk niet want dan zou elk gerechtelijk onderzoek ook twee of drie maal moeten worden hernomen terwijl het probleem van de gerechtelijke achterstand blijft aanslepen.
De heer Vervloesem die zopas door de Geelse Bouwmaatschappij uit zijn sociale woning werd gezet, zou dan pas over een jaar misschien in aanmerking komen voor een penitentiair verlof en electronisch toezicht (als hij dan nog niet in de overbevolkte gevangenissen van Minister De Clerck overleden is).

Positief is wel dat de PSD van Turnhout voorstelt om de medische toestand van de heer Vervloesem volledig te onderzoeken alhoewel dit geen oplossing betekent. 
De PSD van Turnhout scoort in ieder geval beter dan Minister De Clerck die in zijn brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem mede dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de 'detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken' (waarvan niets in huis kwam).

Over enkele weken komt de zaak van de heer Vervloesem opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank die zich ongetwijfeld zal baseren op het onvolledig rapport en de uitsluitend negatieve uitspraken van de PSD te Brugge.
De heer Vervloesem heeft bovendien de pech dat de sociaal assistente van de PSD te Turnhout op verlof is.

Ik moet u waarschijnlijk niet vertellen dat heel de geschiedenis met de PSD van Brugge de reeds wankele gezondheid van de heer Vervloesem, enorm heeft geschaad.
Men zou bijna van een psychische foltering kunnen spreken terwijl de Psycho Sociale Diensten volgens de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen werd opgesteld om gevangenen te helpen en te begeleiden.
Ook met de PSD van de gevangenis van Hasselt zijn er problemen, heb ik uit goede bron vernomen.
Op Tine Vander Taelen, die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en die nu aan het hoofd staat van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van Minister De Clerck die alle eindbeslissingen neemt, moet men niet rekenen.

Het klinkt misschien als een zware beschuldiging maar ik heb de indruk dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers (die ook onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen werkten) deze foute en ronduit misdadige werking van de PSD van Brugge goedkeuren.
Hoe kan men anders verklaren dat de PSD van Brugge gewoon verder kan gaan met haar praktijken terwijl ik Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers al maandenlang aangetekende brieven en mails stuur waarin ik de problemen met de PSD van Brugge op een nuchtere manier beschrijf ?
Heeft het misschien te maken met het interne rapport van Justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'onder geen enkele voorwaarde mag vrijkomen omdat hij anders zijn kinderporno-onderzoek en zijn contacten met de media dan zou hernemen' ?


DIT BERICHT DIENT MINSTENS TWEE JAAR LANG IN DE ARCHIEVEN VAN DE BELGISCHE JUSTITIE EN STAATSVEILIGHEID TE WORDEN OPGESLAGEN (EN EEN KOPIE ERVAN MOET DOORVERZONDEN WORDEN NAAR MIJN KABINET)

de wet op het privé-leven
 
Stefaan De Clerck
Minister van Justitie

15:19 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: problemen belgische gevangenissen open brief |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.