06-12-10

Marcel Vervloesem vrij

Marcel_nieuwsblad_001.jpg Forumgesprekken

www.standaard.be
BRUSSEL (AP, BELGA) - Almaar meer servers sluiten de toegang tot de website af. Ook de online betaaldienst PayPal werkt niet meer mee. WikiLeaks roept nu de hulp in van internauten.
Bij ons gebeurt er juist hetzelfde:

'Vanaf het moment dat ik over Marcel Vervloesem begon te schrijven, lag BOUblog onder vuur. De site laadde soms heel traag, reacties plaatsen ging dan moeizaam, het plaatsen van een artikel ging soms helemaal niet meer. Dan zat ik te schrijven en als ik de tekst wilde opslaan, verdween deze voorgoed in het niets. Mijn provider werd bestookt met DDos aanvallen, hun server lag plat. Men probeerde in te breken in BOUblog, waarop ik het wachtwoord wijzigde. Er volgde een spamaanval van honderden Russische reacties, die gelukkig goed werd opgevangen door mijn spambox.'
http://www.boublog.nl/2010 /01/21/de-beste-wensen-van-marcel-vervloesem/

Marcel Vervloesem is nu vrij onder voorwaarden. Dat betekent dat hij een spreekverbod met de pers heeft, geen contact mag opnemen met verenigingen die tegen kindermisbruiken strijden, geen contact mag opnemen met de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl we hem 2 jaar lang in de gevangenissen zijn gaan opzoeken en geen contact mag hebben met de acteur Jo Reymen die hem blijven steunen is. Dat is wel niet grondwettelijk maar daar trekken ze zich in België niets van aan. En, zoals ik reeds zei, het draaide niet rond Vervloesem zoals men 10 jaar lang liet doorschijnen maar rond het dichtdekken van de door hem onthulde kinderpornozaak Zandvoort met bijna de 100.000 slachtoffers die moest dichtgedekt worden en waarvan men 10 jaar lang niets in de kranten zag staan.

Laat ons hopen dat de mensen nu eindelijk begrepen hebben hoe de vork aan de steel zit. Toch wil ik mijn pijlen niet uitsluitend op Justitie richten. De parlementsleden en de pers die zich nu zo schijnheilig opblazen rond het kindermisbruik van geestelijken (alhoewel we dat zeker niet mogen wegcijferen), hebben de kinderpornozaak Zandvoort ook gedurende 12 jaar lang mee dichtgedekt terwijl ze de mond vol hebben over bescherming tegen sexueel misbruik. De kinderpornoproducenten zijn gewoon hun gang blijven gaan dank zij hun stilzwijgen en het media-proces tegen Vervloesem. En dat was waarschijnlijk ook de bedoeling.

- Enkele dagen geleden heeft een zekere Yvo Meulemans van Het Nieuwsblad die in bepaalde kringen geen onbekende is, het offensief tegen Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven proberen te heropenen. Hij schuimde heel Morkhoven af in een poging om het adres van Marcel die al enkele maanden vrij is, te weten te komen. Uiteindelijk belde hij Marcel op en vroeg hem of hij enkele vragen mocht stellen. Marcel antwoordde hem dat hij een spreekverbod met de pers had (misschien maar goed ook met een vlaamse pers die de feiten stelselmatig verdraait en ernstige kinderpornozaken doodzwijgt). Maar 'Yvoke' zoals we hem noemen, bleef verder aandringen en vroeg of hij niet als 'vriend' mocht langskomen. Marcel antwoordde nogmaals negatief. Yvoke vroeg hem vervolgens of hij de door Justitie opgelegde voorwaarden wel zou naleven terwijl hij de eerste was om die zelf te verbreken en Marcel in een lastig parket te brengen. En dat kereltje gelooft dan nog dat hij een echte journalist is...

- Voor mij is die hysterie rond de kindermisbruiken van geestelijken, voor een groot deel gespeeld en totaal schijnheilig. Want waarom zweeg men 12 jaar over de kinderpornozaak Zandvoort als men werkelijk iets om de slachtoffers van sexueel misbruik zou geven ?   Waarom sloot men zich stilzwijgend aan bij het waanzinnig opgeklopte media-proces tegen Vervloesem waarbij men de vuilste truken gebruikte ?    Ik heb mij laten vertellen dat iemand die misdaden stilzwijgend goedkeurt, eigenlijk een mede-dader is. Want door zijn zwijgen krijgen de misdadigers een vrijgeleide om hun handel verder te zetten en verder slachtoffers te maken.

Justitie gaat natuurlijk niet geheel vrij uit. Want zij moet een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek instellen (wat zij niet gedaan heeft omdat er zelfs ontlastende documenten uit Vervloesem's strafdossier zijn verdwenen zoals de Hoge Raad voor de Justitie, vlak voor de opsluiting van Vervloesem, schriftelijk heeft erkend). Justitie mag geen beschuldigingen tegenover iemand misbruiken om zware misdaden zoals kindermisbruiken dicht te dekken.

- De journalistieke 'massahysterie' tegen Vervloesem werd gebruikt om de aandacht af te leiden van de kinderpornozaak Zandvoort. We leefden toen nog volop in het Dutroux-tijdperk en de Belgische regering die het bestaan van kinderpornonetwerken nog steeds ontkent, kon de aandacht van de internationale pers (Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, ...) voor een internationaal kinderpornonetwerk dat onthuld werd door een volksjongen uit Morkhoven, wel best missen.

- Nog even terugkomen op het artikeltje van 'Yvoke' in Het Nieuwsblad van 3.12.2010. Hij had het opnieuw over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' Marcel Vervloesem; vertelde dat deze ondermeer voor 'afpersing' veroordeeld was (wat niet waar is) en besloot met de woorden dat Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had (wat ook niet waar is omdat Vervloesem -naast een spreekverbod met de pers en verenigingen die rond kindermisbruik werken- een contactverbod met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven en de acteur Jo Reymen kreeg opgelegd). Hij herhaalde tevens dat Vervloesem veroordeeld werd voor de 'verspreiding van kinderpornografie'. Vervloesem werd inderdaad veroordeeld voor dit laatste maar dat gebeurde ten onrechte omdat het hier een pamfletten-aktie rond het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort betrof en de vzw Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever werd vermeld. Over de kinderpornozaak Zandvoort en de procedure van Vervloesem voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, zweeg hij natuurlijk. Er nog even bij vermelden dat Het Nieuwsblad destijds de krant was die Vervloesem verdacht maakte. Dat gebeurde twee weken na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort. Er werd een zogezegd interview met Vervloesem's halfbroer afgenomen waarin deze verklaarde dat hij 'in zijn jeugd sexueel misbruikt werd door Marcel'. Na de zogezegde reportage van het programma Telefacts van VTM dat erop volgde, was de aandacht van de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort verdwenen. Het heeft veel weg van de zaak WikiLeaks waarin Assange, na zijn onthullingen, te maken kreeg met een internationaal aanhoudingsbevel voor 'verkrachting'.

20:06 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Vervloesem, Werkgroep Morkhoven | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vervloesem, vrij |  Facebook |

Commentaren

Gedurende 2 dagen was het mogelijk om opnieuw op onze skynetblogs te publiceren.
Maar 2 dagen blijkt werkelijk het maximum te zijn ;)

Maar ja, het feit dat Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg, dat zegt genoeg.
Dat spreekverbod gold niet voor Dutroux en Nihoul en de hele bende.

Error 500: Request processing failed; nested exception is org.springframework.webflow.definition.registry.NoSuchFlowDefinitionException: No flow definition 'undefined' found
--------
'Vanaf het moment dat ik over Marcel Vervloesem begon te schrijven, lag BOUblog onder vuur. De site laadde soms heel traag, reacties plaatsen ging dan moeizaam, het plaatsen van een artikel ging soms helemaal niet meer. Dan zat ik te schrijven en als ik de tekst wilde opslaan, verdween deze voorgoed in het niets. Mijn provider werd bestookt met DDos aanvallen, hun server lag plat. Men probeerde in te breken in BOUblog, waarop ik het wachtwoord wijzigde. Er volgde een spamaanval van honderden Russische reacties, die gelukkig goed werd opgevangen door mijn spambox.'
http://www.boublog.nl/2010 /01/21/de-beste-wensen-van -marcel-vervloesem/

Gepost door: Yves | 07-12-10

Reageren op dit commentaar

MARCEL VERVLOESEM IS VRIJ, LEVEND EN WEL

Jacqueline de Croÿ , 7 december 2010

http://droitfondamental.eu/001_Marcel_Vervloesem_libre_et_vivant____fr.htm

''U hebt ondervonden wie uw vijanden zijn, maar u kunt nog niet beseffen hoeveel mensen uit de hele wereld zich voor u hebben ingezet''. Dat zei rechter Rob Perriëns tegen Marcel Vervloesem tijdens een gesprek waarin hij de 'smerige rol' die de pers in deze zaak had gespeeld aan de kaak stelde. De vrijlating op 4 augustus van de oprichter van de NGO Morkhoven, is niet onopgemerkter gebleven dan die van willekeurig welke andere gevangene. De kranten leggen echter niet uit waarom ze verzwegen hebben dat er 700 moordpogingen op Marcel waren gepleegd in de gevangenis door hem de acute medische hulp die hij nodig had te weigeren. 700 keer heeft hij die moord-pogingen overleefd, zoals hij zelf elke keer tot zijn grote verwondering merkte als hij tijdens die periodes waarin hem afdoende medische zorg geweigerd werd, 's ochtends toch weer wakker werd.Al vanaf 1988 heeft Marcel Vervloesem de inconsequentie aan de kaak gesteld die eruit bestaat de producenten van kinderpornografie in de zaak Zandvoort ongestraft hun gang te laten gaan zolang ze door politie gebruikt konden worden als informanten voor het terugvinden van gestolen auto's.
Op 15 november 2006 werd hij schudlig bevonden aan het feit dat hij 88539 foto's had gepubliceerd in 1998 die in éen keer alle ministers van justitie en politiediensten van heel Europa in hun hemd zetten, omdat uit die publicaties bleek wat die ''diepgaande onderzoeken'' in feite waren geweest die zij beweerden te hebben gevoerd naar kindermisbruik-zaken waarin ze tot de conclusie waren gekomen dat er geen sprake was van pedocriminele netwerken. Het Hof van Beroep heeft op 6 februari 2008 het vonnis bevestigd dat Marcel Vervloesem schuldig was aan verkrachting, niettegenstaande het feit dat de medici hadden verklaard dat hij fysiek onmogelijk in staat kon zijn tot dat misdrijf. Hij werd op 5 september van datzelfde jaar in de gevangenis opgesloten. Het Europese Hof voor de Mensenrechten weigerde hem te beschermen tegen de martelingen die volgden en die door twee met een rijkelijke verbeelding toegeruste ministers van Justitie waren voorbereid.

De lijst is indrukwekkend. Sinds zes jaar heeft Marcel kanker, en een uitzaaiing daarvan werd op de dag van zijn veroordeling summier onder het mes genomen. Hij is van die kanker nooit genezen, maar ze heeft zich ook niet verder uitgezaaid. Dan is er de periode van twee maanden waarin Marcel zijn nier-dialyse geweigerd werd: dat had tot gevolg dat 40% procent van zijn nierfunctie verloren ging en 30% van zijn hartfunctie. Hij is een stuk van zijn heup kwijt geraakt, nadat hij als suikerpatient samen in een cel was opgesloten met een psychiatrische patient die de hele cel vervuilde met zijn uitwerpselen, hetgeen tot gevolg had dat Marcel op een dag geamputeerd moest worden wegens afsterving. Bovendien bood de minister van Justitie Marcel op een gegeven moment aan een pil in te nemen die een hartstlstand zou veroorzaken. En dan waren er nog twee artsen die hem aanraadden zeflmoord te plegen door 10 dagen achtereen zijn insuline niet te gebruiken. Maar na 42 dagen zonder insuline leefde Marcel nog steeds. Hij werd ook nog 599 keer gehandboeid 'om medische redenen', wat volkomen illegaal is. Bij zijn vrijlating had hij het zicht aan éen oog bijna geheel verloren als gevolg van de weigering hem oogheelkundige zorg te verlenen. Hij heeft daardoor echter geen staar opgelopen, wat volgens de oogarts weer een ander wonder is.

De voorwaarden voor zijn vrijlating bevatten onder andere een contactverbod met de pers. diezelfde pers wier 'smerige rol' o.a. had bestaan uit het betalen van analfabeten om hem te belasteren, waarna vervolgens geen wederhoor werd toegepast. Het wordt hem eveneens verboden om contact the hebben met mensenrechtenorganisaties, zogenaam om te voorkomen ''dat hij opnieuw de misdrijven zal plegen waarvoor hij in de gevangenis had gezeten'', d.w.z. in feite het 'misdrijf' dat er uit bestaat het recht op informatievergaring over de Zandvoort-zaak te garanderen. Zodoende heeft de rechter ons hart gebroken, want met Marcel samenwerken was een grote vreugde voor ons. Als zijn overleven uiteindelijk niet als de belangrijkste prioriteit was beoordeeld door Justitie, zou Marcel nu nog steeds in de gevangenis zitten.
Wij beloofden Marcel dat we hem in stilte in de gaten zouden houden, en pas zouden optreden op het moment dat we zouden merken dat hij gevaar liep. Dat moment is nu aangebroken. Dit is dus het aangewezen moment om een boekje open te doen.

Het nieuws over de vrijlating van Marcel veroorzaakte een emotionele aardbeving in het dorp Morkhoven. De mensen van het dorp die hem jarenlang op zijn veldtochten tegen schendingen van kinderrechten hadden begeleid, kwamen onmiddellijk in actie om zijn nieuwe appartement te verven en meubileren, en om gordijnen te naaien etc.., nog voor dat hij werkelijk vrij kwam. Ze hebben nooit begrepen waarom 'hun' wonderbaarlijk geredde niet eerder terug kon komen. Ze zijn gezamelijk in opstand gekomen tegen de mensen die valse getuigenissen hadden afgelegd tegen Marcel in ruil voor het ongestraft laten van de zedenmisdrijven die ze tegen kinderen gepleegd hadden, en van de drugshandel en kleine diefstallen waaraan ze zich schuldig hadden gemaakt. "Ik heb het niet alleen gedaan'' , zegt de vriend van Victor, de halfbroer van Marcel, die destijds door nijd verteerd werd, en nu door angst.

De familie en de vrienden van Marcel zijn gerust. Ze zeggen dat Marcel veiliger is nu de politie de opdracht heeft bij het minste of geringste probleem actie te ondernemen, terwijl het vroeger de politie van Morkhoven verboden was om op te treden als hij gevaar liep. Twee geduchte oude dames slaan bij de kleinste verdachte beweging in de buurt alarm, en ze bellen de ambulance zodra ze Marcel een beetje witjes vinden zien. Ze hebben zijn leven al twee keer gered zo, hoewel dat niet zeker is, want de artsen stellen elke keer weer vast dat het een wonder is dat hij het alweer heeft overleefd. Een andere oude dame sprak Marcel op straat aan met de vraag: " U bent toch Marcel Vervloesem?'', en toen ze zag dat hij het inderdaad was, haalde ze een kostbaar horloge uit haar tas en bond dat om zijn pols.

Een journalist van de Gazet van Antwerpen herkende Marcel twee weken na zijn bevrijding op straat en lichtte de internationale pers in. Wij hadden de mensen die zich corrrect hadden gedragen ten tijde van de Zandvoort-affaire gevraagd om de vrijlating van Marcel geheim te houden, uit voorzorg voor zijn veiligheid. Maar desalniettemin kwamen er Duitse, Nederlandse en Italiaanse journalisten aan zijn deur bellen. Marcel liet ze dan het vonnis van de rechter zien, waarna de jounalisten over hem zwegen zodat ze hem niet in gevaar zouden brengen. Zijn dochter zegt dat ze hem een mooi mobieltje hebben gegeven, en een computer en een schrijfmachine. Ook tussen journalisten ziitten dus fatsoenlijke mensen.

We hoorden alleen maar positieve berichten, totdat er paniek onstond in het dorp. De lui die Marcel vals hadden aangeklaagd probeerden namelijk aan zijn telefoonnummer te komen. Dat gaf aanleiding tot wat openbare ophef op straat waarbij vrienden van Marcel die lui verhinderden bij hem in de buurt te komen. Maar Ivoke, die de hetze tegen Marcel bij Het Nieuwsblad was begonnen, telefoneerde vervolgens naar Marcel's vrienden om hen om zijn telefoonnummer te vragen. Ivoke is erger dan het plaatselijke uitschot, want hij was het die de woorden van de dorpsbewoners had verdraaid om Marcel in een kwaad daglicht te stellen, terwijl die mensen zelf Marcel in feite nergens van beschuldigd hadden.

De krant Het Nieuwsblad heeft de wapenstilstand verbroken door in haar roddelrubriek een nieuw artikel met laster en smaad over Marcel te publiceren. Ivoke kwalificeert in dat artikel de man die al acht jaar vóor het losbarsten van het schandaal Dutroux de produktie-industrie van kinderpornofilms aan de kaak had gesteld, als 'zelfbenoemde kinderporno jager'. Ivoke beweert tevens dat Marcel is veroordeeld wegens 'afpersing' en hij suggereert dat zijn eigen ONG Morkhoven met hem gebroken zou hebben, wat allemaal natuurlijk niets anders is dan kwaadsprekerij en smaad.

Iedereen neemt nu aan dat Het Nieuwsblad aan een nieuwe samenzwering is begonnen om de waarheid achter wat er gebeurd is weg te moffelen. De waarheid is dit: dat niemand had kunnen vermoeden dat het Hof van Cassatie op 24 juni 2008 het lef zou hebben gehad om een vonnis te bekrachtigen waarin een man zonder prostaat schuldig bevonden werd aan verkrachting, Nu is het zover dat geen enkel verkeerd woord over Marcel nog gepikt gaat worden door de mensen.

----------------------------------------------------------------------------

Gepost door: eheu | 08-12-10

Reageren op dit commentaar

http://droitfondamental.eu/001_Marcel_Vervloesem_libre_et_vivant____fr.htmMARCEL VERVLOESEM IS VRIJ, LEVEND EN WEL

''U hebt ondervonden wie uw vijanden zijn, maar u kunt nog níet beseffen hoeveel mensen uit de hele wereld zich voor u hebben ingezet''. Dat zei rechter Rob Perriëns tegen Marcel Vervloesem tijdens een gesprek waarin hij de 'smerige rol' die de pers in deze zaak had gespeeld aan de kaak stelde. De vrijlating op 4 augustus van de oprichter van de NGO Morkhoven, is niet onopgemerkter gebleven dan die van willekeurig welke andere gevangene. De kranten leggen echter niet uit waarom ze verzwegen hebben dat er 700 moordpogingen op Marcel waren gepleegd in de gevangenis door hem de acute medische hulp die hij nodig had te weigeren. 700 keer heeft hij die moord-pogingen overleefd, zoals hij zelf elke keer tot zijn grote verwondering merkte als hij tijdens die periodes waarin hem afdoende medische zorg geweigerd werd, 's ochtends toch weer wakker werd.Al vanaf 1988 heeft Marcel Vervloesem de inconsequentie aan de kaak gesteld die eruit bestaat de producenten van kinderpornografie in de zaak Zandvoort ongestraft hun gang te laten gaan zolang ze door politie gebruikt konden worden als informanten voor het terugvinden van gestolen auto's.
Op 15 november 2006 werd hij schudlig bevonden aan het feit dat hij 88539 foto's had gepubliceerd in 1998 die in éen keer alle ministers van justitie en politiediensten van heel Europa in hun hemd zetten, omdat uit die publicaties bleek wat die ''diepgaande onderzoeken'' in feite waren geweest die zij beweerden te hebben gevoerd naar kindermisbruik-zaken waarin ze tot de conclusie waren gekomen dat er geen sprake was van pedocriminele netwerken. Het Hof van Beroep heeft op 6 februari 2008 het vonnis bevestigd dat Marcel Vervloesem schuldig was aan verkrachting, niettegenstaande het feit dat de medici hadden verklaard dat hij fysiek onmogelijk in staat kon zijn tot dat misdrijf. Hij werd op 5 september van datzelfde jaar in de gevangenis opgesloten. Het Europese Hof voor de Mensenrechten weigerde hem te beschermen tegen de martelingen die volgden en die door twee met een rijkelijke verbeelding toegeruste ministers van Justitie waren voorbereid.

De lijst is indrukwekkend. Sinds zes jaar heeft Marcel kanker, en een uitzaaiing daarvan werd op de dag van zijn veroordeling summier onder het mes genomen. Hij is van die kanker nooit genezen, maar ze heeft zich ook niet verder uitgezaaid. Dan is er de periode van twee maanden waarin Marcel zijn nier-dialyse geweigerd werd: dat had tot gevolg dat 40% procent van zijn nierfunctie verloren ging en 30% van zijn hartfunctie. Hij is een stuk van zijn heup kwijt geraakt, nadat hij als suikerpatient samen in een cel was opgesloten met een psychiatrische patient die de hele cel vervuilde met zijn uitwerpselen, hetgeen tot gevolg had dat Marcel op een dag geamputeerd moest worden wegens afsterving. Bovendien bood de minister van Justitie Marcel op een gegeven moment aan een pil in te nemen die een hartstlstand zou veroorzaken. En dan waren er nog twee artsen die hem aanraadden zeflmoord te plegen door 10 dagen achtereen zijn insuline niet te gebruiken. Maar na 42 dagen zonder insuline leefde Marcel nog steeds. Hij werd ook nog 599 keer gehandboeid 'om medische redenen', wat volkomen illegaal is. Bij zijn vrijlating had hij het zicht aan éen oog bijna geheel verloren als gevolg van de weigering hem oogheelkundige zorg te verlenen. Hij heeft daardoor echter geen staar opgelopen, wat volgens de oogarts weer een ander wonder is.

De voorwaarden voor zijn vrijlating bevatten onder andere een contactverbod met de pers. diezelfde pers wier 'smerige rol' o.a. had bestaan uit het betalen van analfabeten om hem te belasteren, waarna vervolgens geen wederhoor werd toegepast. Het wordt hem eveneens verboden om contact the hebben met mensenrechtenorganisaties, zogenaam om te voorkomen ''dat hij opnieuw de misdrijven zal plegen waarvoor hij in de gevangenis had gezeten'', d.w.z. in feite het 'misdrijf' dat er uit bestaat het recht op informatievergaring over de Zandvoort-zaak te garanderen. Zodoende heeft de rechter ons hart gebroken, want met Marcel samenwerken was een grote vreugde voor ons. Als zijn overleven uiteindelijk niet als de belangrijkste prioriteit was beoordeeld door Justitie, zou Marcel nu nog steeds in de gevangenis zitten.
Wij beloofden Marcel dat we hem in stilte in de gaten zouden houden, en pas zouden optreden op het moment dat we zouden merken dat hij gevaar liep. Dat moment is nu aangebroken. Dit is dus het aangewezen moment om een boekje open te doen.

Het nieuws over de vrijlating van Marcel veroorzaakte een emotionele aardbeving in het dorp Morkhoven. De mensen van het dorp die hem jarenlang op zijn veldtochten tegen schendingen van kinderrechten hadden begeleid, kwamen onmiddellijk in actie om zijn nieuwe appartement te verven en meubileren, en om gordijnen te naaien etc.., nog voor dat hij werkelijk vrij kwam. Ze hebben nooit begrepen waarom 'hun' wonderbaarlijk geredde niet eerder terug kon komen. Ze zijn gezamelijk in opstand gekomen tegen de mensen die valse getuigenissen hadden afgelegd tegen Marcel in ruil voor het ongestraft laten van de zedenmisdrijven die ze tegen kinderen gepleegd hadden, en van de drugshandel en kleine diefstallen waaraan ze zich schuldig hadden gemaakt. "Ik heb het niet alleen gedaan'' , zegt de vriend van Victor, de halfbroer van Marcel, die destijds door nijd verteerd werd, en nu door angst.

De familie en de vrienden van Marcel zijn gerust. Ze zeggen dat Marcel veiliger is nu de politie de opdracht heeft bij het minste of geringste probleem actie te ondernemen, terwijl het vroeger de politie van Morkhoven verboden was om op te treden als hij gevaar liep. Twee geduchte oude dames slaan bij de kleinste verdachte beweging in de buurt alarm, en ze bellen de ambulance zodra ze Marcel een beetje witjes vinden zien. Ze hebben zijn leven al twee keer gered zo, hoewel dat niet zeker is, want de artsen stellen elke keer weer vast dat het een wonder is dat hij het alweer heeft overleefd. Een andere oude dame sprak Marcel op straat aan met de vraag: " U bent toch Marcel Vervloesem?'', en toen ze zag dat hij het inderdaad was, haalde ze een kostbaar horloge uit haar tas te voorschijn en bond dat om zijn pols.

Een journalist van de Gazet van Antwerpen herkende Marcel twee weken na zijn bevrijding op straat en lichtte de internationale pers in. Wij hadden de mensen die zich corrrect hadden gedragen ten tijde van de Zandvoort-affaire gevraagd om de vrijlating van Marcel geheim te houden, uit voorzorg voor zijn veiligheid. Maar desalniettemin kwamen er Duitse, Nederlandse en Italiaanse journalisten aan zijn deur bellen. Marcel liet ze dan het vonnis van de rechter zien, waarna de jounalisten over hem zwegen zodat ze hem niet in gevaar zouden brengen. Zijn dochter zegt dat ze hem een mooi mobieltje hebben gegeven, en een computer en een schrijfmachine. Ook tussen journalisten ziitten dus fatsoenlijke mensen.

We hoorden alleen maar positieve berichten, totdat er paniek onstond in het dorp. De lui die Marcel vals hadden aangeklaagd probeerden namelijk aan zijn telefoonnummer te komen. Dat gaf aanleiding tot wat openbare ophef op straat waarbij vrienden van Marcel die lui verhinderden bij hem in de buurt te komen. Maar Ivoke, die de hetze tegen Marcel bij Het Nieuwsblad was begonnen, telefoneerde vervolgens naar Marcel's vrienden om hen om zijn telefoonnummer te vragen. Ivoke is erger dan het plaatselijke uitschot, want hij was het die de woorden van de dorpsbewoners had verdraaid om Marcel in een kwaad daglicht te stellen, terwijl die mensen zelf Marcel in feite nergens van beschuldigd hadden.

De krant Het Nieuwsblad heeft de wapenstilstand verbroken door in haar roddelrubriek een nieuw artikel met laster en smaad over Marcel te publiceren. Ivoke kwalificeert in dat artikel de man die al acht jaar vóor het losbarsten van het schandaal Dutroux de produktie-industrie van kinderpornofilms aan de kaak had gesteld, als 'zelfbenoemde kinderporno jager'. Ivoke beweert tevens dat Marcel is veroordeeld wegens 'afpersing' en hij suggereert dat zijn eigen ONG Morkhoven met hem gebroken zou hebben, wat allemaal natuurlijk niets anders is dan kwaadsprekerij en smaad.

Iedereen neemt nu aan dat Het Nieuwsblad aan een nieuwe samenzwering is begonnen om de waarheid achter wat er gebeurd is weg te moffelen. De waarheid is dit: dat niemand had kunnen vermoeden dat het Hof van Cassatie op 24 juni 2008 het lef zou hebben gehad om een vonnis te bekrachtigen waarin een man zonder prostaat schuldig bevonden werd aan verkrachting, Nu is het zover dat geen enkel verkeerd woord over Marcel nog gepikt gaat worden door de mensen.

----------------------------------------------------------------------------

Gepost door: eheu | 09-12-10

Reageren op dit commentaar

Uit goede bronnen hebben we vernomen dat een Nederlandse politie-informant die zich uitgeeft voor pedofielenjager en die de kinderpornozaak Zandvoort tesamen met de autoriteiten in de doofpot heeft gestoken, een zogenaamd vertrouwelijk bericht rondstuurt waarin Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven opnieuw als 'pedofiel' wordt afgeschilderd.
De man geeft ook het adres op van Marcel Vervloesem en vraagt aan de wijkbewoners om de aktievoerder 'op te jagen'.
Er werd een klacht ingediend bij politie en justitie.

Een week geleden werd er ook al een berichtje in Het Nieuwsblad gepubliceerd waarin Marcel Vervloesem valselijk van 'afpersing' werd beschuldigd en waarin stond dat hij met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had terwijl hij een spreekverbod heeft met de pers, met zijn vrienden en met elke organisatie die tegen kindermisbruik strijdt. De vzw Werkgroep Morkhoven kreeg ook al een belastingsbrief waarin 'om meer informatie over de vzw Werkgroep' werd gevraagd. Het lijkt er bijna op dat, na de vrijlating van MarcelVervloesem, pedofielen in samenwerking met Justitie een nieuwe campagne zijn gestart om de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------------
Beste jan,
Ik heb je berichtje maar meteen in het Frans vertaald. Ik weet niet of dat nodig was, maar zo niet, dan was het toch niet veel moeite.
Volgens mij is de vertaling correct. (Ik bedoel als je tenminste met 'belastingsbrief' een breif met (valse) beschuldigingen bedoelt, maar dat zal wel denk id.)

Hou je taai en hou het hoofd koel.
Groeten

Martin

----------------------------------------


ON MENACE MARCEL VERVLOESEM

Nous avons appris de source sûre qu'un informant de la police hollandaise qui se fait passer pour un chasseur de pédofiles et qui a aidé les autorités à étouffer l'affaire pédopornografique de Zandvoort, est en train de faie circuler un message où Marcel Vervloesem de la asbl Werkgroep Morkhoven est traité de nouveaux comme 'pédofile'.
L'homme donne aussi l'adresse de Marcel Vervloesem et il demande aux gens du quartier de 'traquer' Marcel.
On a déposé plainte à la police et on a protesté auprès de la Justice.

Il y a une semaine, le journal Het Nieuwsblad avait déja publié un article dans lequel on accusait faussement Marcel d'extorsion, tandis qu'on prétendait que Marcel avait 'rompu' avac l'asbl Werkgroep Morkhoven. La vérité est qu'au contraire, c'est la Justice qui a interdit Marcel de parler avec la presse, avec ces amis et avec toute organisation qui lutte contre l'abus sexuel d'enfants. L'asbl Werkgroep Morkhoven a d'autre part reçu une lettre incriminatoire où on demandait 'plus d'informations sur l'asbl Werkgroep'. On dirait que, maintenant que Marcel Vervloesem a été mis en liberté, des pédofiles ont commencé de concert avec la Justice une nouvelle campagne pour essayer de faire taire l'asbl Werkgroep Morkhoven.

Jan Boeykens
Président de l'asbl Werkgroep Morkhoven

--------------------------------------------

Groet
'Ach'

Gepost door: eheu | 11-12-10

Reageren op dit commentaar

Hoi iedereen

Ik ben nieuw hier. Mijn naam is Debby en ik werk bij de TNT.Ik heb werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be gevonden via Google.
Het spijt mij als this niet de juiste plaatst is voor mijn bericht. Ik heb zin in de vakantie!
Dit forum ziet er goed uit, ik ga er zeker een berichtje over schrijven op mijn blog.

Groetjes
Debby

Gepost door: Debby4p | 31-01-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.