23-12-10

Le réseau Zandvoort et les abus sexuels dans des crèches d'Amsterdam

cdKinderporno.jpgMarcel Vervloesem, fondateur du Werkgroep Morkhoven, parlait en début 2001 d’un témoignage selon lequel des enfants d’une crèche sont drogués et exploités à l’industrie du "bébé porno" dans le studio du 111 Admiraal De Ruyterweg, à Amsterdam. Dix ans plus tard, à la veille de 2011, on apprend que 64 bébés ont été abusés pour l’industrie du « bébé porno », au 74 Admiraal De Ruyterweg.

Robert Jan Warmerdam est un transsexuel hollandais de 27 ans, actif dans le milieu sadomasochiste depuis quinze ans, donc depuis qu’il est âgé de 12 ans. Il a connu Robbie Van Der Plancken, un enfant de l'institut de Mol en Belgique, exporté en Hollande pour être prostitué, également à l’âge de 12 ans, qui a mené l’ONG Morkhoven au réseau pédocriminel Zandvoort.

Tous deux fréquentaient le "G-force", un bar d’Amsterdam, dont Warmerdam désigne Edward John Mullaney, un citoyen américain, en tant que propriétaire. L’enquête hollandaise ne se cantonnera à la propriétaire du bâtiment (non pas du club) et l’employée, mais pas du locataire. Mullaney faisait partie tous les cercles actifs à la production de pédopornographie, à commencer par Temse/Madeira, via la firme Adonis et Norbert De Rijck. Il avait également fait part du cercle Spartacus, via la firme Korper & Korver B.V et faisait toujours part de l’ex-cercle Zandvoort, via Alex Kreuner et Karel van Maasdam, alias « Alex privé ».

Le plus célèbre des clients du G-Force aurait été Marc Dutroux, à en croire Warmerdam, également prostitué, avant de devenir trafiquant d’enfants. Un autre, moins célèbre mais plus illustre, serait l’ex chef de la police d’Amsterdam, qui se déguisait en femme pour ses randonnées au club sadomasochiste. Toutefois, sa description ne correspondait pas à la réalité, selon l’enquête hollandaise, ce qui pourrait s’expliquer, si l’officier venait à son travail en grosses godasses de service, plutôt qu’en bas résille et souliers à hauts tallons.

Warmerdam parle du studio de production de film sadomasochiste situé au n° 111 Admiraal De Ruyterweg, dont les activités étaient alliées à celle du n° 523 de la même rue, selon lui. Didier Pellerin, alias « Maîtresse Roxanne », est alors locataire des studios "Rox", domiciliés au 111 Admiraal De Ruyterweg et il emploie Marlene Decokere, la deuxième femme de Nihoul, qui dirigeait le cercle Dutroux. 

Procès Verbal n° 3257/01 de la Police Fédérale - SJA - Cellule "Enlèvements'' Neufchâteau

zandvoort_viols_bebe_creche_2.gif

zandvoort_viols_bebe_creche_b.gif

 

http://droitfondamental.eu/001-PV_bebe_porno_zandvoort_20...


 

Commentaren

Nederlandse vertaling van het artikel:
-----------------------------------------

HET ZANDVOORT-NETWERK EN HET SEXUEEL MISBRUIK IN DE AMSTERDAMSE CRECHES.

In 2001 praat Marcel Vervloesem tegenover de politie over een getuige die tegenover hem verklaard had dat er babies uit een Amsterdamse creche gedrogeerd werden en misbruikt in de studio die gelegen is aan de Admiraal de Ruyterweg 111. Tien jaar later, aan de vooravond van 2011, horen we via de media dat er op de Admiraal de Ruyterweg 72 babies gebruikt zijn in de 'babie-porno' industrie.
Robert van Warmerdam is een Nederlandse transsexueel die al 15 jaar werkzaam is in het milieu, dwz sinds zijn 12de. Hij kent Robby van der Plancken, een kind uit een instelling in het Belgische Mol vanwaar hij op zijn twaalfde naar Nederland werd geexporteerd om in de sex-industrie te werk gesteld te worden. Het was deze Van der Plancken die de Werkgroep Morkhoven op het spoor van het pedocriminele Zandvoort-netwerk zou zetten.
Beiden bezoeken regelmatig de G-force, een Amsterdamse bar waarvan volgens Van Warmerdam de Amerikaan Edward John Mullaney de eigenaar was. Het Nederlandse politieonderzoek in deze zaak beperkte zich tot de eigenaar van het gebouwencomplex waar de bar gevestigd was en tot de werknemer van de bar, zonder zich met de huurder/eigenaar van de bar zelf bezig te houden.

Mulaney behoorde tot de kringen die in alle grote kindermisbruik-netwerken actief zijn, In de zaak Temse-Madeira liep dat verband via de club Adonis en Norbert de Rijck. Hij was ook een lid van het Spartacus netwerk, via de firma Korper & Korver B.V. , en hij was nog steeds betrokken bij het overblijvende deel van het Zandvoort-netwerk via Karel Kreuner en Alex van Maasdam, ook bekend onder de naam 'Privé-Alex'.

De beroemdste klant van de bar G-force zou volgens Van Warmerdam Marc Dutroux zijn geweest, die alvorens zelf deel te worden van het kinderhandel netwerk, eerst ook zelf in de prostitutie zou hebben gezeten. Een andere, minder beruchte maar des te bekendere klant van de bar zou de ex politie-commissaris van Amsterdam geweest zijn, die zich als vrouw verkleedde voor zijn bezoekjes aan de SM club. De Nederlandse politie constateerde dan ook dat het signalement van de bezoekster niet overeenkwam met dat van de Amsterdamse politie-chef, hetgeen eventueel verklaard kan worden door het feit dat de politie niet gewend was haar baas op het werk te zien verschijnen met sexy nylon-kousen en op hoge hakken, maar in de voorgeschreven kleding, dwz op dienstkisjes etc...
Van Warmerdam heeft het over de productie-studio voor SM-films die zich op de Admiraal de Ruyterweg 111 bevind, en die samenwerkte met de studio die zich op nr. 523 van de zelfde straat bevindt, volgens hem. Didier Pellerin, alias 'Mistress Roxane', was toendertijd de eigenaar van de studio Fox aan de Admiraal de Ruyterweg 111, en zijn werknemer was Marlene Decokere, dwz de tweede vrouw van het brein van het Dutroux netwerk Michel Nihoul.


Proces-Verbaal nr. 3257/01, opgesteld door de Federale Politie SJA - Team 'ontvoeringen'-van Neufchâteau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nederlandse vertaling van het PV nr. 8257/01 van 10-04-01 van het verhoor van Marcel Vervloesem door de afdeling 'ontvoeringen' van de politie van Neufchateau.

Pagina 3...

Marcel Vervloesem verklaart in het Nederlands:
"Ik bevestig hierbij dat alles wat ik in de PV s heb gezegd waar is. Ik heb geen commentaar of aanmerkingen bij die text.

Ik ben in februari 2001 met Robert van Warmerdam in contact gekomen. Hij beweerde dat hij sinds 15 jaar bekend was met het kleine SM wereldje van Amsterdam. Hij vertelde me het volgende.
Hij was een geregelde bezoeker van de G-force. Hij zei dat Gerda Lameres de uitbaatster van die bar was. De hoofdeigenaar zou een Amerikaan zijn. Een van de stamgasten van die bar zou Marc Dutroux geweest zijn, die er regelmatig de heer Nordholt van de Amsterdamse politie zpu hebben getroffen, evenals een zekere Peter De Groot die in een ziekehuislab werkte. Warmerdam zei dat hij vaak samen met deze mensen aan een tafeltje had gezeten, en dat op een dag Dutroux had laten weten dat hij problemen verwachtte en dat hij een tijdje de bak in zou gaan.
Peter de Groot en Dutroux spraken over het drogeren van kinderen en over de oprichting van een organisatie met de naam 'De Zwarte Hand'.Hij zei ook dat De Groot en Dutroux afspraken om kinderen bij de kliniek uit de buurt te gaan halen.om ze te 'gebruiken', en dat de Groot ze daarna terug zou brengen. Dat zou zonder problemen kunnen, omdat er geen bewakingscamera's aanwezig waren. Maar het personeel moet toch iets gemerkt hebben, want niet veel later heeft men toch een bewakingscamera geïnstalleerd.
Op een zaterdag was Dutroux bij zijn bezoek aan de bar slecht gehumeurd, omdat hij niet meer wist hoe hij kinderen uit de creche vandaan moest halen. Daarop besloten De Groot en Dutroux er (als werknemers van een transport/vervoers-bedrijf) met een busje heen te gaan, en zodoende lukte het ze toch om een kind mee te nemen.
Hij vertelde dat Gerda Lameres op de hoogte was van deze feiten over De Groot en Dutroux. Ze zei tegen Van Warmerdam, dat als De Groot en Dutroux niet gesnapt werden, ze zelf alles zou doen om ze bij de politie aan te geven. Ze zei ook tegen van Warmerdam dat hij zich beter niet in kon laten met De Groot en Dutroux en dat hij beter niet hun gesprekken kon volgen. Maar volgens van Warmerdam was dat onmogelijk, omdat de bar zo klein was dat iedereen er met elk gesprek dat er gevoerd werd kon meeluisteren.
Ik heb nadat hij dat alles tegen mij verteld had tegen hem gezegd, dat het toch wel niet mogelijk was dat een Amsterdamse politie functionaris zo'n soort bar bezocht. Van Warmerdam antwoordde daarop dat niemand wist dat het om een politie-ambtenaar ging, omdat hij altijd verkleed als vrouw de bar bezocht.
Daarop vroeg ik aan hem waar De Groot en Dutroux de kinderen die ze uit de creche ontvoerden, heen brachten. En dat was het moment waarop Van Warmerdam de Admiraal de Ruyterweg 111 noemde. Volgens hem was dat het adres waar een vriend van Dutroux de kinderen afleverde. Hij wist dat dat waar was, want hij was zelf iemand van 'de scene'. Een ander huis dat bij deze zaken betrokken was was het pand aan de Admiraal de Ruyterweg 532.
Van Warmerdam wist niet wie de eigenaars waren van de gebouwencomplexen. Hij wist alleen dat Robby Van der Plancken op beide adressen kwam. Toen ik hem om meer duidelijkheid over de activiteiten die in de beide gebouwencomplexen plaats hadden vroeg, werd Van Warmerdam heel erg geëmotioneerd. Plotseling zei hij daarbij dat de films en al het materiaal verborgen was geweest op de Herengracht 14 en dat het later naar een woning op de Haarlemmerstraatweg in Amsterdam was gebracht, waar het in een verborgen ruimte in het plafond boven de bar was verstopt.
Tijdens een van zijn bezoeken zou Dutroux in het gezelschap geweest zijn van een lang slank meisje met de naam Louisa dat een grote getatoeëerde salamander op haar rug droeg.
Van Warmerdam zou dat meisje al eerder ontmoet hebben in de SM-bar 'Diana' in Den Haag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepost door: eheu | 23-12-10

Reageren op dit commentaar

Twee kleine correcties ter verduidelijking bij de vertaling van het franstalige artikel.
==============
HET ZANDVOORT-NETWERK EN HET SEXUEEL MISBRUIK IN DE AMSTERDAMSE CRECHES.

In 2001 praat Marcel Vervloesem tegenover de politie over een getuige die tegenover hem verklaard had dat er babies uit een Amsterdamse creche gedrogeerd werden en misbruikt in de studio die gelegen is aan de Admiraal de Ruyterweg 111. Tien jaar later, aan de vooravond van 2011, horen we via de media dat er op de Admiraal de Ruyterweg 72 babies gebruikt zijn in de 'babie-porno' industrie.
Robert van Warmerdam is een Nederlandse transsexueel die al 15 jaar werkzaam is in het milieu, dwz sinds zijn 12de. Hij kent Robby van der Plancken, een kind uit een instelling in het Belgische Mol vanwaar hij op zijn twaalfde naar Nederland werd geexporteerd om in de sex-industrie te werk gesteld te worden. Het was deze Van der Plancken die de Werkgroep Morkhoven op het spoor van het pedocriminele Zandvoort-netwerk zou zetten.
Beiden bezoeken regelmatig de G-force, een Amsterdamse bar waarvan volgens Van Warmerdam de Amerikaan Edward John Mullaney de eigenaar was. Het Nederlandse politieonderzoek in deze zaak beperkte zich tot de eigenaar van het gebouwencomplex waar de bar gevestigd was en tot de werknemer van de bar, zonder zich met de huurder/eigenaar van de bar zelf bezig te houden.

Mulaney behoorde tot de kringen die in alle grote kindermisbruik-netwerken actief zijn, In de zaak Temse-Madeira liep dat verband via de club Adonis en Norbert de Rijck. Hij was ook een lid van het Spartacus netwerk, via de firma Korper & Korver B.V. , en hij was nog steeds betrokken bij het overblijvende deel van het Zandvoort-netwerk via Karel Kreuner en Alex van Maasdam, ook bekend onder de naam 'Privé-Alex'.

De beroemdste klant van de bar G-force zou volgens Van Warmerdam Marc Dutroux zijn geweest, die alvorens zelf deel te worden van het kinderhandel netwerk, eerst ook zelf in de prostitutie zou hebben gezeten. Een andere, minder beruchte maar des te bekendere klant van de bar zou de ex politie-commissaris van Amsterdam geweest zijn, die zich als vrouw verkleedde voor zijn bezoekjes aan de SM club. De Nederlandse politie constateerde dan ook dat het signalement van de bezoekster niet overeenkwam met dat van de Amsterdamse politie-chef, hetgeen eventueel verklaard kan worden door het feit dat de politie niet gewend was haar baas op het werk te zien verschijnen met sexy nylon-kousen en op hoge hakken, maar in de voorgeschreven kleding, dwz op dienstkisjes etc...
Van Warmerdam heeft het over de productie-studio voor SM-films die zich op de Admiraal de Ruyterweg 111 bevind, en die samenwerkte met de studio die zich op nr. 523 van de zelfde straat bevindt, volgens hem. Didier Pellerin, alias 'Mistress Roxane', was toendertijd de eigenaar van de studio Fox aan de Admiraal de Ruyterweg 111, en zijn werknemer was Marlene Decokere, dwz de tweede vrouw van het brein van het Dutroux netwerk Michel Nihoul.


Proces-Verbaal nr. 3257/01, opgesteld door de Federale Politie SJA - Team 'ontvoeringen'-van Neufchâteau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nederlandse vertaling van het PV nr. 8257/01 van 10-04-01 van het verhoor van Marcel Vervloesem door de afdeling 'ontvoeringen' van de politie van Neufchateau.

Pagina 3...

Marcel Vervloesem verklaart in het Nederlands:
"Ik bevestig hierbij dat alles wat ik in de PV s heb gezegd waar is. Ik heb geen commentaar of aanmerkingen bij die text.

Ik ben in februari 2001 met Robert van Warmerdam in contact gekomen. Hij beweerde dat hij sinds 15 jaar bekend was met het kleine SM wereldje van Amsterdam. Hij vertelde me het volgende.
Hij was een geregelde bezoeker van de G-force. Hij zei dat Gerda Lameres de uitbaatster van die bar was. De hoofdeigenaar zou een Amerikaan zijn. Een van de stamgasten van die bar zou Marc Dutroux geweest zijn, die er regelmatig de heer Nordholt van de Amsterdamse politie zpu hebben getroffen, evenals een zekere Peter De Groot die in een ziekehuislab werkte. Warmerdam zei dat hij vaak samen met deze mensen aan een tafeltje had gezeten, en dat op een dag Dutroux had laten weten dat hij problemen verwachtte en dat hij een tijdje de bak in zou gaan.
Peter de Groot en Dutroux spraken over het drogeren van kinderen en over de oprichting van een organisatie met de naam 'De Zwarte Hand'.Hij zei ook dat De Groot en Dutroux afspraken om kinderen bij de creche van de kliniek uit de buurt te gaan halen.om ze te 'gebruiken', en dat de Groot ze daarna terug zou brengen. Dat zou zonder problemen kunnen, omdat er geen bewakingscamera's aanwezig waren. Maar het personeel moet toch iets gemerkt hebben, want niet veel later heeft men toch een bewakingscamera geïnstalleerd.
Op een zaterdag was Dutroux bij zijn bezoek aan de bar slecht gehumeurd, omdat hij niet meer wist hoe hij kinderen uit de creche vandaan moest halen. Daarop besloten De Groot en Dutroux er (als werknemers van een transport/vervoers- of klussenbedrijf) met een busje heen te gaan, en zodoende lukte het ze toch om een kind mee te nemen.
Hij vertelde dat Gerda Lameres op de hoogte was van deze feiten over De Groot en Dutroux. Ze zei tegen Van Warmerdam, dat als De Groot en Dutroux niet gesnapt werden, ze zelf alles zou doen om ze bij de politie aan te geven. Ze zei ook tegen van Warmerdam dat hij zich beter niet in kon laten met De Groot en Dutroux en dat hij beter niet hun gesprekken kon volgen. Maar volgens van Warmerdam was dat onmogelijk, omdat de bar zo klein was dat iedereen er met elk gesprek dat er gevoerd werd kon meeluisteren.
Ik heb nadat hij dat alles tegen mij verteld had tegen hem gezegd, dat het toch wel niet mogelijk was dat een Amsterdamse politie functionaris zo'n soort bar bezocht. Van Warmerdam antwoordde daarop dat niemand wist dat het om een politie-ambtenaar ging, omdat hij altijd verkleed als vrouw de bar bezocht.
Daarop vroeg ik aan hem waar De Groot en Dutroux de kinderen die ze uit de creche ontvoerden, heen brachten. En dat was het moment waarop Van Warmerdam de Admiraal de Ruyterweg 111 noemde. Volgens hem was dat het adres waar een vriend van Dutroux de kinderen afleverde. Hij wist dat dat waar was, want hij was zelf iemand van 'de scene'. Een ander huis dat bij deze zaken betrokken was was het pand aan de Admiraal de Ruyterweg 532.
Van Warmerdam wist niet wie de eigenaars waren van de gebouwencomplexen. Hij wist alleen dat Robby Van der Plancken op beide adressen kwam. Toen ik hem om meer duidelijkheid over de activiteiten die in de beide gebouwencomplexen plaats hadden vroeg, werd Van Warmerdam heel erg geëmotioneerd. Plotseling zei hij daarbij dat de films en al het materiaal verborgen was geweest op de Herengracht 14 en dat het later naar een woning op de Haarlemmerstraatweg in Amsterdam was gebracht, waar het in een verborgen ruimte in het plafond boven de bar was verstopt.
Tijdens een van zijn bezoeken zou Dutroux in het gezelschap geweest zijn van een lang slank meisje met de naam Louisa dat een grote getatoeëerde salamander op haar rug droeg.
Van Warmerdam zou dat meisje al eerder ontmoet hebben in de SM-bar 'Diana' in Den Haag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepost door: eheu | 24-12-10

Reageren op dit commentaar

Vervolg van de vertaling van het PV van de politie van Neufchâteau over de verklaring van Vervloesem die vertelt over de getuigenis van Robert van Warmerdam...
------------------

Vervolgens vertelde hij mij over een bungalow die aan het water lag, net buiten Amsterdam. Ze zou het eigendom zijn van een zekere 'Willem' die in de antiekhandel zat. Daar zou men ook kinderen 'gebruiken', en Peter de Groot zou er geregeld komen. Volgens van Warmerdam waren meerdere kinderen gestorven in die bungalow. Volgens hem waren daar kinderen van 7 en 8 jaar onder. En er zou een kind geweest zijn van zo'n 13 jaar oud dat Duits sprak en gedwongen werd om de mannen daar te pijpen. Toen het kind dat weigerde, deed met een strop om zijn hals, en haalde die net zo lang aan als hij bleef weigeren. Maar op een gegeven moment zouden zijn beulen te ver zijn gegaan, waardoor het kind stikte en stierf. Dat alles zou zich tussen 1994 en 1996 hebben afgespeeld.
Hij vertelde ook over de jaren 80 toen zich daar gelijksoortige dingen zouden hebben afgespeeld. In die tijd zou er sprake geweest zijn van een 'Meester Terry'.
Toen ik hem vroeg waarom hij deze feiten nooit bij de politie heeft aangegeven, antwoordde Warmerdam dat hij 'mee moest doen', omdat men alles van hem afwist, over al die jaren dat hij al in het circtuit zat, en dat hij zich pas schuldig ging voelen op het moment dat hij bij de moord op het jongetje van 13 was geweest. Ondertussen is de politie van Haarlem ijverig bezig de beruchte bungalow op te sporen.
Nog steeds volgens de woorden van van Warmerdam, die ik over dit onderwerp vragen stelde, kon Dutroux zich in het Nederlands verstaanbaar maken. Ik weet niet zeker of Dutroux Nederlands kent, maar ik denk echter van niet. Op uw vraag hoe ik de informatie die deze Van Warmerdam gaf beoordeel, zal ik u het volgende antwoorden: Ik ben ervan overtuigd dat Warmerdam een heleboel informatie bezit, kortom: hij weet verschrikkelijk veel. Maar hij kan die informatie niet goed op de juiste chronologische volgorde plaatsen, en soms haalt hij dingen door elkaar. De enige ernstige 'vergissing' die ik in zijn verklaringen kan ontdekken, is dat volgens hem Dutroux Nederlands zou spreken. Maar ik denk dus dat deze man een bron van waardevolle informatie is.

Warmerdam beweerde dat hij Van der Plancken in Amsterdam had leren kennen en daarna in de G-force, en dat hij hem ook in Rotterdam had ontmoet.

Het voorafgaande gaf ons aanleiding om het een en ander over de G-force te checken. Hij blijkt dat die bar inderdaad het eigendom is van de Amerikaan John Edward Mullaney. Die man is betrokken bij verschillende andere gorte zaken, zoals die rondom de firma Adonis, die op de lijst van Norbert de Rijck uit de Temse-zaak voorkomt. Zijn naam wordt ook in verband gebracht met die van de firma Korper en Korver B.V., die op zijn beurtt verbonden is met John Stanford en het Spartacus-netwerk. Dezelfde man onderhoudt ook contacten met Alex Kreuner en Karel van Maasdam (Privé-Alex). In verband met deze verklaringen overleg ik u een copie van mijn dossier dat de titel 'Deel I en II-- G-force- Robert J.W.' heeft. (zie bijlagen nummers 1 tot en met 245)

Vervolgens hebben we het zelfde met de Admiraal de Ruyterweg 111 gedaan. Het bleek te gaan om een 'film maatschappij Roxanne' waar SM praktijken bedreven werden. Op de offciele documenten stond de naam van een zekere Didier Pellerin als eigenaar van deze studio vermeld. Deze man schijnt nog eigenaar te zijn van een ander bedrijf, in Brussel. Op basis van verschillende informele contacten is ons gebleken dat deze Pellerin o.a. de werkgever van Marleen Decokere geweest was. Deze Marleen Decokere zou volgens diezelfde informele contacten, een contactpersoon van Nihoul zijn, wat ook uit de berichten in de pers blijkt. Er was ook een Itatliaanse professor, Dr. Gagliardi uit Milaan, die met 'Mistress Roxanne' bekend was. Hij heeft daarover informatie gegeven aan de vzw Julie en Mélissa, die die informatie op haar beurt aan de Werkgroep Morkhoven heeft doorgegeven.
Warmerdam herkende de persoon van Roxanne op een video opname, zonder haar naam te kennen, als degene die betrokken was bij de feiten die gepleegd waren op de Admiraal de Ruyterweg 111.
Tijdens mijn contacten met deze Van Warmerdam, heeft hij me zijn zakagenda en zijn adressenboekje gegeven. De originelen bevinden zich bij de politie van Haarlem. In het dossier waarvan ik u al een kopie heb overhandigd, bevindt zich eveneens een kopie van die documenten. Deze van Warmerdam gaf ons gelijkertijd ook zijn PC en zijn disquettes. Wij hebben die PC en die disquettes vluchtig bekeken en Bureau Zoeklicht heeft ze op verzoek van de Haarlemse politie aan hen overhandigd. Maar wij hebben een kopie van de volledige adressenlijst die zich op de PC bevondt. Ook deze lijst bevindt zich in de kopie van het dossier dat ik u al heb gegeven.
Wat de agenda's van van Warmerdam betreft, wil ik nog uw aandacht vragen voor de naam 'De Zwarte Hand', waarover ik het al eerder had. In de bijlage nr. 172 met de datum . 04.10 staat rondom 15.00 uur de notitie 'de zwarte hand opbellen' met daarbij een telefoonnummer.
===============================

Gepost door: eheu | 24-12-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.