30-12-10

Doofpot kinderporno en Belgische Justitie

Doofpot kinderporno en Belgische Justitie


Officieel gezien, is Marcel Vervloesem veroordeeld voor de (valse) beschuldigingen van drie minderjarigen die ondermeer vanwege diefstallen, inbraken, drugshandel en een gewapende roofoverval, in een jeugdinstelling werden opgesloten van waaruit zij klaarblijkelijk af en toe konden wegvluchten.

Andere leden van de vzw Werkgroep Morkhoven werden NIET (vals) beschuldigd, werden niet veroordeeld, maken ook geen deel uit van een criminele organisatie en hebben geen strafblad. De leden (en met name de voorzitter en onder-voorzitster) van de vzw Werkgroep Morkhoven hebben Marcel Vervloesem die nog steeds bestuurslid is van de vzw Werkgroep Morkhoven, enkel verdedigd en schreven over de feiten die de Belgische pers doodzweeg. Dat was hun wettelijk recht. De voorzitter en ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn Marcel Vervloesem gedurende 2 jaar lang (en soms 2 x per week) gaan bezoeken in de gevangenissen van Turnhout en Brugge. Ook DAT was hun wettelijk recht. Waar haalt Justitie dan het recht vandaan om Marcel Vervloesem te isoleren van diens beste vrienden binnen de vzw Werkgroep Morkhoven ? Diende Marcel Vervloesem soms 2 x veroordeeld te worden ? Of dienden de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ook gestraft te worden terwijl zij niet eens beschuldigd werden? De vzw Werkgroep Morkhoven betekent ook geen enkel gevaar voor de feiten waarvoor Marcel Vervloesem (onterecht) veroordeeld werd. Het is dus duidelijk dat de Belgische Justitie niet recht in haar schoenen staat en dat haar onverklaarbare en onrechtvaardige beslissing, verband houdt met het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

Commentaren

Traduction française de l'article:
------------------------------------
AFFAIRES PEDOPORNOGRAPHIQUES MISES DANS L'ETOUFFOIR

Strictement parlant, Marcel Vervloesem a été condamné sur la base de (fausses) accusations de trois mineurs qui avaient été placé en détention dans une institution pour cause de vols, cambriolages, traffic de drogue et hold-up à main armée, et qui réussissaient apparemment de temps en temps à s'échapper de ladite institution.

Les autres membres de l'asbl Werkgroep Morkhoven n'ont JAMAIS été (faussement) accusés ni bien-sûr condamnés. et il ne participent à aucune organisation criminelle et ont un casier judiciaire vierge. Ces membres (notamment le président et la sous-présidente) de l'asbl Werkgroep Morkhoven ont seulement défendu Marcel Vervloesem et publié des articles sur les fait que la presse belge taisait concernant cet homme qui fait toujours partie de la direction de l'asbl Werkgroep Morkhoven, C'est la Loi qui les permettait de faire cela. Le président et la sous-présidente de l'asbl Werkgroep Morkhoven ont régulièrement rendu visite à Marcel Vervloesem tout le long de la période de sa détention dans les prisons de Turnhout et Bruges (parfois ils allaient le voir 2 fois par semaine). Cela AUSSI était leur droit. Question: sur la base de quel droit la Justice se permet-elle de tenir écarté Marcel Vervloesem de ses meilleurs amis du Werkgroep Morkhoven? Est-ce-qú'il faillait condamner Marcel Vervloesem 2 fois? Ou est-ce qu'on a crû devoir punir également les autres membres de l'asbl Werkgroep Morkhoven, même sans qu'ils aient été accusés de rien? L'asbl Werkgroep Morkhoven ne constitue également aucun danger par rapport à l'éventuelle récidive des faits pour lesquels Marcel Vervloesem a été (injustement) condamné. Il apparaît donc clairement que la Justice belge n'a point le droit de faire ce qu'elle fait, et que sa décision inexplicable et injusitiable dans le cas de Marcel Vervloesem, doit être considérée dans le cadre de son intention d'étouffer l'affaire pédopornographique de Zandvoort.
=============

Gepost door: eheu | 31-12-10

Reageren op dit commentaar

Uit onze briefwisseling:

We werken niet zodanig rond Stan Maillaud. We hebben een paar keren gereageerd. Dat is alles.
En Jacqueline had erover naar Raf J., advocaat van Marcel, geschreven omdat ze dacht dat Justitie die Facebookgroep onder de naam 'Marcel Vervloesem' tegen ons zou gebruiken indien we niet optraden.
Die maakte vervolgens een afspraakje met Justitie of werd uitgenodigd door zijn vrienden van Justitie.
En daarop werd Marcel bedreigd: 'Nog éénmaal met J.de Croÿ of Jan Boeykens spreken of telefoneren, of laten telefoneren en ge vliegt opnieuw den bak in'.
Zijn telefoon wordt nu dag en nacht afgetapt.
Dat is alles.

Ik stelde mij al eerder vragen rond advocaat Raf J. die destijds het kabinet van de justitieminister op de hoogte moest houden van de gezondheidstoestand van Marcel en die we bijna onder druk moesten zetten vooraléér hij iets deed (bij het blokkeren van de briefwisseling, het nalaten van de medicatie enzoverder).
Enkele weken geleden schreef Het Nieuwsblad dat de roddels tegen Marcel organiseerde, dat Marcel (die al enkele maanden vrij was) was 'vrijgelaten'. Daarbij werd gezegd dat hij, volgens Raf J., met de Werkgroep 'gebroken' had terwijl hij een spreek- en contactverbod met ons kreeg opgelegd.
Dit was duidelijk gepland door Justitie.

Gepost door: Yves | 08-01-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.