30-12-10

Doofpot kinderporno

Doofpot kinderporno


Sinds enkele maanden is Marcel Vervloesem, stichter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vrijgelaten.

Onder 'vrij' moet men verstaan:
1) het spreekverbod met de pers dat hij sinds 2006 per vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd
2) hij mag geen steun verlenen aan verenigingen of organisaties die kindermisbruiken bestrijden
3) hij mag geen contact opnemen met zijn 20-jaar oude vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis zijn gaan opzoeken
4) hij mag geen contact opnemen met Jo Reymen, een Vlaamse acteur die hem ondersteund heeft maar die geen lid is van de Werkgroep Morkhoven

De Belgische grondwet die zegt dat iedere burger gelijk is; dat er een persvrijheid en vrijheid van meningsuiting bestaat in België; dat iedere Belg vrij is om deel uit te maken van een vereniging, geldt dus niet voor Marcel Vervloesem.
Naast de opgelegde voorwaarden, wordt zijn telefoon voortdurend afgetapt, worden zijn computer en het Internet voortdurend gecontroleerd, en wordt zijn briefwisseling voortdurend nagekeken.
Hij heeft minder rechten en vrijheden dan Marc Dutroux, de bekende Belgische seriemoordenaar waarvoor 3.000.000 woedende Belgen op straat kwamen. 
Hij is een Belg zonder rechten en vrijheden.

Al wat we nu nog kunnen doen, is hem telefoneren en hem gebieden dat hij moet zwijgen. 
We hebben hem zopas telefonisch toegeschreeuwd: 'MARCEL, ONZE BESTE WENSEN VOOR 2011. EN HOU JE BEK ! JIJ HEBT GEEN RECHT OM ONS TE SPREKEN !'

Alleen als Marcel overleden is, hebben we opnieuw het recht om hem te 'spreken' of te gaan 'bezoeken'.
Zelfs burgers die niet (vals) beschuldigd of veroordeeld werden, hebben dus nauwelijks rechten in België.
Waarom bestaat die Belgische grondwet eigenlijk nog? 
Waarom verwijzen wij naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als dat in de Europese lidstaten niet van toepassing is ?
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
---
Foto: Aktievoerder Marcel Vervloesem die nog een 'spoedprocedure' voor het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft lopen...

 

Commentaren

Officieel gezien, is Marcel Vervloesem veroordeeld voor de (valse) beschuldigingen van drie minderjarigen die ondermeer vanwege diefstallen, inbraken, drugshandel en een gewapende roofoverval, in een jeugdinstelling werden opgesloten van waaruit zij klaarblijkelijk af en toe konden wegvluchten.

Andere leden van de vzw Werkgroep Morkhoven werden NIET (vals) beschuldigd, werden niet veroordeeld, maken ook geen deel uit van een criminele organisatie en hebben geen strafblad.

De leden (en met name de voorzitter en onder-voorzitster) van de vzw Werkgroep Morkhoven hebben Marcel Vervloesem die nog steeds bestuurslid is van de vzw Werkgroep Morkhoven, enkel verdedigd en schreven over de feiten die de Belgische pers doodzweeg.
Dat was hun wettelijk recht.

De voorzitter en ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn Marcel Vervloesem gedurende 2 jaar lang (en soms 2 x per week) gaan bezoeken in de gevangenissen van Turnhout en Brugge.
Ook DAT was hun wettelijk recht.

Waar haalt Justitie dan het recht vandaan om Marcel Vervloesem te isoleren van diens beste vrienden binnen de vzw Werkgroep Morkhoven ?

Diende Marcel Vervloesem soms 2 x veroordeeld te worden ?
Of dienden de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ook gestraft te worden terwijl zij niet eens beschuldigd werden?

De vzw Werkgroep Morkhoven betekent ook geen enkel gevaar voor de feiten waarvoor Marcel Vervloesem (onterecht) veroordeeld werd.

Het is dus duidelijk dat de Belgische Justitie niet recht in haar schoenen staat en dat haar onverklaarbare en onrechtvaardige beslissing, verband houdt met het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

Gepost door: Morkhoven | 30-12-10

Reageren op dit commentaar

Traduction française de l'aticle:
-=====================

Il y a quelques mois, Marcel Vervloesem, le fondateur de l'asbl Werkgroep Morkhoven, a été remis en liberté.

Il est donc de nouveau libre désormais. Cette 'liberté' implique toutefois:
1) le maintien de l'interdiction de contacter la presse qui lui a été imposée en 2006 par l'ordre du juge.
2) l'interdiction de toute activité de soutien à des associations ou organisations qui luttent contre l'abus d'enfants.
3) l'interdiction de contacter les membres de l'asbl Werkgroep Morkhoven qui sont ses amis depuis vingt ans, et qui lui ont rendu visite chaque semaine durant les deux ans qu'il était détenu en prison.
4) l'interdiction de contacter l'acteur Flamand Jo Reymen, qui soutient Marcel mais ne fait pas partie du Werkgroep Morkhoven.

La Constitution belge qui dit que chaque citoyen est égal devan la loi, qu'il y a liberté de la presse et liberté d'expression en Belgique et que tout citoyen belge est libre de participer aux associations de son choix, ne s'applique donc pas a Marcel Vervloesem.
En plus de ces conditions qui lui ont été imposées, il y a le fait qu'on écoute en permanence ses communications téléphoniques, et qu'on contrôle et surveille en permanence son ordinateur et ses communications par Internet, ainsi que ses correspondances par lettre.
En effet, Marcel jouit de moins de droits et de moins de liberté que Marc Dutroux, le fameux tueur en série belge contre qui 3 millions de Belges en colère sont descendus dans la rue à l'epoque.
Il est tout simplement un Belge privé de ces droits fondamentaux et d'une grande partie de sa liberté.

La seule chose que nous pouvons faire désormais est lui téléphoner en l'ordonnant de ne pas répondre à nos paroles.
Ainsi nous venons de lui crier par téléphone: ''MARCEL,NOS MEILLEURS VOEUX POUR L'AN 2011. MAIS FERME TA GUEULLE PARCE QUE T'AS PAS LE DROIT DE NOUS PARLER!''

Seulement après sa mort, nous aurons le droit de 'parler' à Marcel ou d'aller lui rendre visite.
Ainsi donc, même des cityoens belges qui n'ont pas été (faussement) accusés, ni condamnés, ont guère de droits en Belgique.
A quoi sert encore finalement la Constitution belge?

Pourquoi la Belgique continuerait-elle à faire référence au Traité européen des Droits de l'Homme si ce droit n'est pas respecté dans les divers états membres?

Jan Boeykens, président de l'asbl Werkgroep Morkhoven

Photo: l'activiste Marcel Vervloesem qui attend toujours l'issue de la procédure d'urgence qu'il a commencée devant la Cour des Droits de l'Homme à Strassbourg.
---------------------------------

Gepost door: eheu | 31-12-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.