10-03-11

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

vrouw.82jaar.geelsehuisvesting.jpg

 

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning.  Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.  

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde.   De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.  

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'. Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder, Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak.  De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting.  Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.  

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte.  Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.

fraude, sociale woningen, Geelse Huisvesting, gezin, zieke 82-jarige, op straat

 

Commentaren

Om te vermijden dat dit schandaal in de doofpot verdwijnt, en deze mensen gewoon op straat worden gezet, zullen we deze zaak ook op Europees vlak aanklagen.
European Parliament resolution of 14 January 2009 on the situation of fundamental rights in the European Union 2004-2008: 70. Calls on the Commission to conduct a study into discrimination against single person households, notably with regard to fiscal treatment, social security, public services, health services and housing...

Gepost door: Jan Boeykens | 10-03-11

Reageren op dit commentaar

Hierbij een artikeltje over mensen die door dezelfde maatschappij (Geelse Huisvesting) uit hun sociale woning dreigden gezet te worden. Men gebruikte toen geen petities om mensen aan te klagen en nadien op straat te zetten zoals dat in twee gevallen van de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) gebeurde. Tengevolge van een 'renovatie' moesten de bewoners van vierentwintig huizen hun woning tijdelijk verlaten. Bewoners zonder kinderen mochten zelfs niet meer terugkeren naar hun woning terwijl de Geelse Huisvesting 'huizen uitreikt' aan ex-fabrieksdirecteurs en mensen die over een eigen huis beschikten. Die moesten zelfs de gebruikelijke procedure (wachtlijst) en voorwaarden (gedurende 3 jaar woonachtig zijn in de gemeente) niet na te leven. Het schrijven van deze laatsten naar allerlei politici en naar Herentalse raadsleden die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen, spreekt voor zichzelf.

Bewoners sociale woonwijk Violettestraat riskeren hun huis te moeten verlaten
24/02/2011 - De Geelse Huisvesting plant in 2014 een grondige renovatie van woningen in de Violettestraat in Groot-Vorst (Laakdal), waarbij de bewoners van vierentwintig huizen hun woning tijdelijk moeten verlaten. Bewoners zonder kinderen zouden zelfs niet mogen terugkeren naar hun woning.
Oppositieraadslid Patrik Vankrunkelsven (Nieuw&VLD) nam het op voor de bewoners van de wijk van de Violettestraat die in een huurwoning wonen van de Geelse Huisvesting. “Als er kinderen zijn, mogen bewoners terugkeren naar hun vernieuwde woning, maar mensen zonder thuiswonende kinderen, zouden na de renovatie niet meer mogen terugkeren”, weet Vankrunkelsven. “Sommige mensen die ‘verkast’ worden zijn meer dan 80 jaar. Dit zijn Russische praktijken. Het is onaanvaardbaar dat de gemeente hiermee akkoord gaat. Nochtans is het schepencollege vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de Geelse Huisvesting.”
Voorzitter van de gemeenteraad Ludo Helsen meent dat de sector van de sociale huisvesting enkel mensen uit hun huis kan zetten wanneer ze bijvoorbeeld niet betalen. “De bewoners van de Violettestraat zullen zich tot de vrederechter kunnen wenden om in hun woonst te blijven”, aldus Ludo Helsen. Vankrunkelsven vindt het niet kunnen dat de bewoners hun gelijk moeten halen via de rechter.
Na een schorsing van de zitting beloofde burgemeester Tine Gielis (CD&V/N-VA) in naam van de gemeente in dialoog te gaan met de Geelse Huisvesting en te eisen dat niemand moet verhuizen. Patrik Vankrunkelsven vroeg de stemming en de gemeenteraad verklaarde zich unaniem akkoord.
Stefan Helsen
http://www.gva.be/antwerpen/laakdal/bewoners-sociale-woonwijk-violettestraat-riskeren-hun-huis-te-moeten-verlaten.aspx

Gepost door: Yves | 22-03-11

Reageren op dit commentaar

De vzw Werkgroep Morkhoven ondervindt weer talrijke problemen met het publiceren van haar artikels op haar skynet blogs. Enkele weken geleden werden de Facebook accounts van Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedesactiveerd. Ook de groepen 'Droit Fondamental' en 'Werkgroep Morkhoven' werden afgesloten. Alle informatie en documenten verdwenen. Ook 4.000 contacten en Facebook vriendschappen gingen verloren. Jan Boeykens moest zijn Facebook account tot 4 keren in 1 week heropstarten omdat die account telkens weer werd afgesloten.

Skynet zei enkele weken dat zij haar skynetblogs beter zou beveiligen. Het is mogelijk dat de problemen niet bij Skynet liggen maar het probleem dient, hoe dan ook, te worden opgelost.

Gepost door: Yves | 22-03-11

Reageren op dit commentaar

Traduction du commentaire précédent:
L'asbl Werkgroup Morkhoven se voit de nouveau confronté à de nombreux problèmes par rapport à ses publications sur ses blogs Skynet.
Il y a quelqeus semaines les comptes Facebook de Jan Boeykens et de la princesse J. de Croÿ ont été supprimés. Les groupes 'Droit Fondamental' et 'Werkgroep Morkhoven' ont également disparus de Facebook. Ainsi, toute l'information et tous les documents publiés sur ces blogs ont disparus. Ainsi que 4.000 contacts et amitiés sur le réseau Facebook. Jan Boeykens s'est vu forcé de renouveler 4 fois en une semaine son compte sur Facebook parce qu'à chaque fois son compte était suspendu.

Skynet nous a fait savoir il y quelques semaines qu'ils allaient prendre des mesures pour mieux protéger leurs blogs. Il est possible que les problèmes que nous expériençons ne soient pas dûs à skynet, mais n'importe comment ces problèmes doivent être réglés.

Gepost door: eheu | 23-03-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.