23-03-11

Minister De Clerck wil Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev uitwijzen

 

Free Arbi !.jpg

De Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) ondertekende op 8 maart een beslissing om de Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev uit te wijzen en hem uit te leveren aan de Tsjetsjeense autoriteiten.

 

Met een 40-tal Tsjetsjenen en vertegenwoordigers van mensenrechtenbewegingen hadden we afgesproken om op 21 maart 2011 samen te komen aan het Europees Parlement te Brussel en aktie te ondernemen om tegen deze uitwijzing en uitlevering te protesteren.

Toen ik de groep ontmoette (er was nog een aktie gevoerd), vroeg een politieagent in burger mijn identititeitskaart op. Ik weigerde. Een andere agent in burger en een politieagent in uniform vroegen vervolgens opnieuw mijn identiteitskaart op. Ik weigerde opnieuw en zei dat ik het recht had om mij te verplaatsen en andere burgers te ontmoeten.

Ik begaf mij met de Tsjetsjenen naar een graspleintje waarop een fontein stond en plooide met één van de Tsjetsjenen onze banier met de woorden 'Free Abri - alive' open. Vervolgens vroeg ik de Tsjetsjenen om op het graspleintje te komen staan zodat er een groepsfoto kon genomen worden. Dat werd ons door de agenten in burger en de politieagenten in burger belet.

Kort nadien werden wij door een 20-tal politieagenten in uniform + een 5-tal agenten in burger omringd. Onze identiteitskaarten werden opgevraagd en het opgetrokken politiecordon zorgde ervoor dat niemand kon weggaan.

Een veiligheidsagent dreigde ermee om mij gedurende 12 uren op te sluiten indien ik mijn identiteitskaart niet gaf.

De banner werd door één van de polieagenten uit mijn handen getrokken en vernietigd.

Na een half uur kregen we onze identiteitskaarten terug en werden we verplicht om te vertrekken. Een politieofficier zei me nog dat het grasveldje inderdaad geen eigendom van het Europees parlement was maar dat we 'geen toelating hadden aangevraagd om te protesteren'.

Arbi Zarmaev is reeds 21 maanden in de gevangenis van Brugge opgesloten. Hij werd ervan beschuldigd zijn verblijfsvergunning onder een 'valse naam' te hebben aangevraagd. Hij werd ook van 'diefstal' beschuldigd. Maar deze beschuldigingen blijken onjuist te zijn.

Arbi weegt op dit ogenblik slechts 50 kilogram. Hij vertoont zware verwondingen in het gezicht, wat bewijst dat hij geslagen werd.

Indien hij als vroegere commandant van het Tsjetsjeense leger aan Tsjetsjenië wordt uitgeleverd, dan zal hij zeker gemarteld en vermoord worden. Arbi's vrouw en drie kinderen (2 jaar, 5 jaar, 10 jaar) wonen momenteel in België en vrezen voor zijn leven. Zij deden beroep op verschillende organisaties en konden rekenen op Pax Christi. De Liga voor de Mensenrechten wenste echter niets te ondernemen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

De commentaren zijn gesloten.