07-04-11

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev moet dringend gehospitaliseerd worden

Free Arbi !.jpg

Ik bracht deze zaak ondermeer ter sprake op de Facebook wall van kamerlid Renaat Landuyt (Sp.a) http://www.facebook.com/renaat.landuyt?ref=ts

... Jo Van Deurzen is scoutsleider geweest. Dat gaat een beetje in dezelfde richting. Hoe zou je Van Deurzen's vriend Stefaan De Clerck omschrijven ? Ik heb momenteel een dossiertje over Stefaan op tafel liggen. Dat handelt over een Tsjetjeense politieke vluchteling die nog maar 50 kg weegt en in een isoleercel van de gevangenis van Brugge ligt opgesloten.

... Vermits we hier toch op de Facebook wall van Renaat Landuyt zitten, zou ik eraan willen toevoegen dat iemand zoals Renaat Landuyt zijn best doet om bepaalde en morele waarden te verdedigen. Hij heeft heel wat gedaan voor de verbetering van het gevangeniswezen alhoewel dat op een fiasco is uitgelopen, zoals de dossiers waarrond ik werk(te), aantonen. Ik heb hem een kopie van mijn Open Brief aan Stefaan De Clerck in verband met de zaak rond de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev toegezonden. Ik ben benieuwd of hij zal reageren.

... Renaat Landuyt is toevallig van Brugge. In de gevangenis van Brugge is Arbi Zarmaev nu al zo'n 10 dagen zonder bezoek van zijn familie en zonder recht of briefwisseling of telefoon, in een verduisterde isoleercel van 2 op 3 meter opgesloten. Zoals gezegd, weegt de man nog maar 50 kg en heeft hij door de langdurige ketening, diepe wonden in zijn polsen opgelopen die bijna tot op het bot gaan. De wonden die ernstig zijn beginnen te onsteken, zijn met wat spannendrap afgeplakt. Ze werden niet chrirurgisch geheeld. Vandaar dat ik in mijn brief aan Minister De Clerck om een dringende hospitalisatie en medische verzorging vroeg. Misschien kan Renaat Landuyt die tenslotte kamerlid is, mee naar een oplossing zoeken in deze zaak.

... De hulp van Renaat Landuyt zou meer dan welkom zijn omdat ik de indruk heb dat mijn contacten met het kabinet van Stefaan De Clerck te Brussel, met het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, met de europese parlementsleden, met de directie van de gevangenis van Brugge en met de advocaten, enzoverder, niet veel uithaalt.

... Ik begin zelfs voor het leven van Arbi Zarmaev te vrezen indien Stefaan De Clerck en directeur Hans Meurissen van het Directoriaat van het Gevangeniswezen de zaken verder op hun beloop laten gaan. De tijd dringt.

... De vrouw van Arbi Zarmaev die hoopt dat haar zoontje zijn vader nog levend kan weerzien, zou vandaag door het raampje van de isoleercel hebben mogen kijken. Arbi zou op de grond hebben gelegen en niet meer in staat zijn geweest om recht te staan. Rondom hem zou er allerlei medicatie rondgestrooid zijn en in de hoeken van de isoleercel zou er zich een wit poeder bevonden hebben. Is dit misschien een manier om hem te zeggen dat hij gerust zelfmoord mag plegen? Vanavond was er een ware paniekuitbarsting bij Arbi's vrouw en familieleden. Met prinses J. de Croÿ en enkele andere mensen die het dossier met angst in hun hart opvolgen, hebben we deze mensen die teneinde raad zijn, als het ware emotioneel moeten opvangen. Ik begrijp er niets van. Twee dagen geleden waren we samen met de familie nog op het kabinet van De Clerck. We vroegen de onthaaldienst om de minister nogmaals van deze zaak op de hoogte te brengen omdat de 4 aangetekende brieven die de familie in de loop van de afgelopen maanden naar de minister stuurde, onbeäntwoord bleven. We werden doorgestuurd naar het Directoraai Generaal van het Gevangeniswezen, alwaar het dossier zich sinds 16.3 jl; zou bevinden, om er een afspraak te maken. Maar ter plaatse gekomen werden we door de secretaresse van directeur Hans Meurissen teruggestuurd. De onthaaldienst van het kabinet De Clerck nam vervolgens opnieuw contact op met het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen en gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. In het telefoongesprek dat daarop volgde beloofde de secretaresse om de zaak 'eens te bekijken'. Maar daar schijnt dus niets van in huis gekomen te zijn. Vandaag ga ik het kabinet van Stefaan De Clerck contacteren. Er zijn ook akties gepland. Eerlijk gezegd, weet ik niet hoe dit zal eindigen maar het zegt wel iets over het vluchtelingenbeleid in België. Rusland vroeg immers om de uitlevering van Arbi Zarmaev en een tiental dagen geleden besloot Stefaan De Clerck de uitleveringsacte, na contactname met de Russiche ambassade te tekenen. Volgens de minister was er immers 'geen gevaar dat Arbi Zarmaev in een Russische of Tsjetjeense gevangenis zou gefolterd worden'. Pax Christi, Amnesty International en enkele europese parlementsleden volgden de zaak mee op alhoewel zij niet op de hoogte blijken te zijn van de kritieke toestand waarin Arbi Zarmaev thans verkeert.

Jan Boeykens

De commentaren zijn gesloten.