08-04-11

Politieke vluchtelingen: Arbi Zarmaev vrijgelaten ?

Free  Arbi !!.jpgVolgens de vereniging 'Pax Christi' zou de Tsjetsjeense asielzoeker (politieke vluchteling) Arbi Zarmaev dank zij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, een dezer worden vrijgelaten.

Wij hebben dit nieuws enkele dagen geleden ook vernomen.  Maar dit wordt blijkbaar tegengesproken door de feiten.  Arbi Zarmaev is nog altijd in een isoleercel opgesloten en de gevangenisdirectie van de gevangenis van Brugge wil hem, via haar gevangenispsychiater, thans in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling laten opsluiten...

--

Brussel, 8.4.2011 - Arbi Zarmaev bevindt zich nog steeds in een verduisterde isoleercel van 2 x 3 meter van de Afdeling 'Hoge Veiligheid' van de gevangenis van Brugge.  De man die nog maar zo'n 50 kg weegt, is zwaar verwond aan zijn polsen doordat hij langdurig met de armen op de rug geboeid heeft gelegen.  De Italiaanse geneesheer Dr. Giorgio Gagliardi, die hem een paar dagen geleden, na zeer veel problemen, kon bezoeken, stelde vast dat de diepe snijwonden zwaar geinfecteerd zijn zodat een dringend medisch ingrijpen noodzakelijk is. Volgens onze informatie zou Arbi ook tal van blauwe plekken over zijn hele lichaam vertonen. Ook zijn enkels zouden verwond zijn door het boeien.
De uitdrogingsverschijnselen tengevolge van de 4 dagen durende onthouding van water in een isoleercel te Hasselt, zouden langzaam verdwijnen (braken, niet meer in staat om te eten, hallucinaties,).   Het is best mogelijk dat Arbi's nieren hierdoor beschadigd werden.  Hij zou opnieuw in staat zijn om een weinig te drinken en te eten.
Het is vreemd dat Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, deze man aan zijn lot heeft overgelaten en hem niet naar een hospitaal liet overbrengen.  Dat geldt ook voor de directie van de gevangenis te Brugge die van al deze feiten op de hoogte was.  Bovendien werden justitieminister De Clerck en Hans Meurissen, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Belgische gevangeniswezen, reeds geruime tijd van deze toestand op de hoogte gebracht.
We bezochten, tesamen met de familie, enkele dagen geleden ook het kabinet van minister De Clerck.  De onthaaldienst nam nota genomen van de situatie en zou deze informatie aan de Minister bezorgen. Zij nam telefonisch contact op met het secretariaat van het Directoriaat van het Gevangeniswezen.   De nederlandstalige secretaresse van directeur Hans Meurissen die een afspraak weigerde, beloofde ons nadien in een kort telefoongesprek, dat de zaak 'zou onderzocht worden'.

Zoals we reeds vermeld hebben, kreeg Arbi's vrouw enkele dagen geleden de toelating om even door het raampje van de isoleercel te kijken.  Zij zag haar man bewegingloos op de grond liggen.  Rondom hem lag er allerlei medicatie en in de hoeken van de cel scheen er zich een 'wit poeder' te bevinden.  Dat zorgde voor een paniekuitbarsting bij de familie en vrienden van Arbi.

Arbi's zuster en broer hebben nu al bijna 10 dagen lang geen bezoekrecht meer.  Het telefonisch contact en contact per briefwisseling werden blijkbaar afgeschaft alhoewel Arbi daar nog steeds recht op heeft.

De willekeurig genomen beslissing tot het afschaffen van het bezoekrecht en het instellen van een contactverbod, werd juist een paar dagen voor de definitieve uitspraak van de Raad van State genomen.   Daarbij werd de uitlevering aan Rusland waarvoor minister De Clerck, op vraag van de Russische ambassade, reeds een uitleveringsakte tekende, bevestigd.

De Gentse advocaat Thomas Gillis was sindsdien de enige die Arbi nog mocht opzoeken. De familie kreeg van Gillis voortdurend te horen dat Arbi 'allerlei onsamenhangende woorden mompelde' die de advocaat waarschijnlijk niet verstond omdat dit in het tsjetjeens gebeurde. De familie begreep dit niet omdat zij Arbi enkele dagen voordien nog gewoon gesproken had. Arbi was 'volledig bij zijn verstand', aldus de familie alhoewel hij volledig lichamelijk uitgeput was en hij s'nachts om de 15 minuten met extra veel licht en veel geluid werd wakker gemaakt.

In de isoleercel van Hasselt kreeg Arbi, Clopixol, een zogenaamd anti-psychoticum (neurolepticum) voor de behandeling van 'moeilijke sociale contacten' en 'angsten'.
In de isoleercel van Brugge krijgt hij Zyprexa, een antipsychoticum dat gebruikt wordt om 'verschijnselen zoals het horen, zien en voelen van dingen die er niet zijn' (éénzame opsluiting in een isoleercel, folterpraktijken,) te bestrijden. Zyprexa kan ook rusteloosheid, extreme vermoeidheid en spraakproblemen veroorzaken. Dat is misschien een verklaring voor het feit dat Arbi allerlei 'onsamenhangende dingen mompelde'.

Bij de weigering van het bezoekrecht herhaalden Thomas Gillis en de gevangenisdirectie steeds dat Arbi 'niemand meer wilde zien, spreken of horen'. In een kort telefoongesprek zei Gillis ons dan weer dat 'die beslissing van Arbi hem ten zeerste zou verbazen'.

We zullen vandaag Annemarie Gielen van Pax Christi en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg contacteren en hen mededelen dat Arbi nog steeds in zijn isoleercel is opgesloten en dat de gevangenisdirectie van de gevangenis van Brugge hem, via haar gevangenispsychiater, thans in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling te Brugge wil laten opsluiten.

----

EUROPEES HOF VERBIEDT UITLEVERING ARBI ZARMAEV AAN RUSLAND

8.4.2011 - Op dinsdag 5 april 2011 kwam het verlossende bericht uit Straatsburg: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had de uitlevering van Arbi Zarmaev geschorst. Minister van Justitie De Clerck besliste vorige maand om de Tsjetsjeense asielzoeker uit België uit te leveren aan de Tsjetsjeense autoriteiten. Zarmaev werd gezocht door het Tsjetsjeens “gerecht” voor medeplichtigheid aan moord. Partners van partners van Pax Christi hebben kunnen aantonen dat Zarmaev daar niets mee te maken had.
Het uitleveringsverzoek had een louter politiek karakter: de uitschakeling van een voormalige verzetsstrijder via mechanismen van het internationaal recht. Dit is een fenomeen dat de laatste jaren vaker te zien is, ook in andere Europese landen: Rusland probeert haar tegenstanders uit te schakelen via aanhoudingsbevelen, die valselijk zijn opgesteld.

Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten.

Voor meer informatie: annemarie.gielen@paxchristi.be, 03/225.10.00

http://www.paxchristi.be/2011/04/europees-hof-verbiedt-ui...

--

Foto: Europees Parlement Brussel

Kopie: minister De Clerck, Hans Meurissen, Pax Christi, pers, europarlementsleden,

Commentaren

9 maart 2010

Arrestatie van politieke vluchtelingen op vraag van Turkije?
Op 4 maart voerden de politiediensten gelijktijdig een reeks huiszoekingen en arrestaties door in verschillende delen van het land. De operatie was gericht tegen Koerdische milieus in België en tegen activiteiten die verband houden met de PKK (Partij van de Werknemers van Koerdistan).

Charles Damien

Wat men van de PKK ook mag denken, die partij heeft de brede steun van de Koerdische bevolking. 8.000 mensen trokken door de straten van Brussel om tegen de huiszoekingen en arrestaties te protesteren (Foto Solidair, Martine Raeymaekers)
Volgens de verklaringen van het federaal parket verdenkt het Belgische gerecht de aangehouden personen ervan een leidende rol te hebben binnen de PKK, vooral door de inzameling van financiële steun te organiseren en door jongeren te rekruteren.
Ook al wordt geen enkele van de aangehouden personen expliciet beschuldigd van enige geweldpleging in België of elders in de wereld, eens te meer hanteert men hier de strafbepalingen in verband met de strijd tegen het terrorisme. Met die operatie wil men de hele Koerdische oppositie tegen het regime van Ankara in België monddood maken. Volgens onze gegevens hebben bijna alle aangehouden personen hier het statuut van vluchteling gekregen, omdat ze in Turkije vervolgd dreigden te worden om hun opvattingen en hun politieke engagement.
Twee van de arrestanten, Zubeyir Aydar en Remzi Kartal, zijn voormalige Turkse parlementsleden. Ze verbleven in België als politiek vluchteling. Hun openlijke en grote inzet voor het Koerdische volk was alom bekend. De huiszoekingen waren ook gericht tegen de Koerdische tv-zender Roj TV, die in Denderleeuw studio’s heeft. Die satellietzender verspreidt vanuit België het Koerdische standpunt over de gebeurtenissen in de wereld. Vanuit Turkije is dat immers onmogelijk. “Dat land staat niet bepaald bekend om zijn persvrijheid. Het is voor Roj TV onmogelijk hun programma’s uit te zenden vanop Turks grondgebied”, zegt Pol Deltour, woordvoerder van de Algemene Vereniging van de Beroepsjournalisten van België (AVBB). De verantwoordelijken van de Koerdische zender schatten de materiële schade die door de politieoperatie veroorzaakt werd op 1.200.000 euro. Bovendien moest Roj TV sinds de dag van de huiszoekingen de uitzendingen stopzetten omdat de lokalen verzegeld zijn.
Tot grote vreugde van Turkse regime

Onmiddellijk na de politieactie drukte Turkije zijn grote tevredenheid uit. “Ik wil de Belgische autoriteiten feliciteren. Wij waarderen hun vastberadenheid en hun verantwoordelijkheidszin” verklaarde Ahmet Davutoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.
Turkije voert al jarenlang druk uit op België om hier alle oppositie tegen de Turkse politiek de mond te snoeren. Kort voor de vrijspraak van de mensen die verdacht werden lid te zijn van de linkse Turkse partij DHKP-C ging de Turkse ambassadeur in Brussel zelfs zover te wensen dat België slachtoffer zou worden van terroristische aanslagen omdat het dan wel verplicht zou zijn zich aan te sluiten bij het Turkse standpunt over strijd tegen terrorisme1.
Door zo grof en frontaal in de aanval te gaan tegen de in België aanwezige Koerdische oppositie kan men zich terecht de vraag stellen of die operatie niet het gevolg was van die druk. Met deze arrestaties mengt de Belgische overheid zich in het conflict tussen het regime van Ankara en zijn Koerdische minderheid. Bovendien maakt België zich daarmee ook medeplichtig aan de criminalisering van die Koerdische oppositie in België.
Opnieuw een overijverig federaal parket?

Volgens de verklaring van het federaal parket de dag na de operatie, worden de aangehouden personen ervan verdacht geld ingezameld te hebben in Koerdische milieus. Het federaal parket vermeldt ook de gedwongen rekrutering van jongeren die politiek en militair gevormd zouden zijn in onder meer… de Belgische Ardennen.
Wat men ook van de PKK mag denken, het is algemeen geweten dat de partij de brede steun heeft van de Koerdische bevolking. De beschuldigingen over gedwongen financiering en gedwongen rekrutering klinken dan ook zeer ongeloofwaardig, zeker gezien die grote volkssteun.
Relevant in dat opzicht is ook dat amper twee dagen na de aanhoudingen, ongeveer 8.000 mensen gehoor gaven aan de oproep van de Vereniging van Koerdische Gemeenschappen en door de straten van Brussel trokken om tegen die huiszoekingen en arrestaties te protesteren en de onmiddellijke vrijlating te eisen.

1 http://parlemento.wordpress.com/2009/07/20/un-ambassadeur-a-bruxelles-espere-que-la-belgique-souffrira-du-terrorisme/

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/arrestatie-van-politieke-vluchtelingen-op-vraag-van-turkije.html

Gepost door: Yves | 08-04-11

Reageren op dit commentaar

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev blijft opgesloten


Arbi Zarmaev is nog steeds opgesloten in een betonnen kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de ‘Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid’ (AIBV) van de gevangenis van Brugge.

Sinds het eerst sinds 14 dagen mag zijn zuster hem komen bezoeken. Gisteren kon ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) hem bezoeken.

Arbi’s broer Ayndi, heeft nog altijd geen bezoekrecht. Dat komt omdat de gevangenisdirectie hem gedurende 10 dagen een bijkomend bezoekverbod heeft opgelegd.
Dat bezoekverbod kwam er nadat de gevangenispsychiater tegenover Arbi’s broer en zuster verklaarde dat ‘alles goed ging met Arbi’ terwijl Arbi’s vrouw, die dezelfde dag even door het raampje van de kooi mocht kijken, haar man bijna bewusteloos op de grond zag liggen.
Ayndi zei de psychiater toen dat hij ‘gelogen’ had omtrent de toestand van Arbi waarop de psychiater Ayndi zou hebben laten verstaan dat hij ‘ook niet lang vrij zou rondlopen als hij niet zweeg’.
De psychiater haalde er vervolgens de politie bij en beweerde dat hij door Ayndi ‘bedreigd’ werd.

Pax Christi dat zich voor Arbi Zarmaev inzet, deelde op 8.4.2011, mede dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 5 april 2011 de reeds door minister van justitie Stefaan De Clerck getekende (en door de Raad van State bevestigde) uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland en de Tsjetjeense autoriteiten, had geschorst.
‘Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten’ schreef Pax Christi. Maar de Belgische Staat heeft bijkbaar besloten om Arbi die lichamelijk gezien volledig uitgeput en ondervoed is, verder in zijn kooi van het AIBV van de gevangenis te Brugge op te sluiten. Van een vrijlating komt er voorlopig niets in huis.

http://www.paxchristi.be/2011/04/europees-hof-verbiedt-uitlevering-arbi-zarmaev-aan-rusland/

Gepost door: Jan Boeykens | 21-04-11

Reageren op dit commentaar

PRISON DE BRUGES: ARBI ZARMAEV RESTE ENFERMÉ

Arbi Zarmaev est toujours enfermé dans une cage en béton d’a peine 2×3 m. dans la section de haute sécurité individuelle de la prison de Bruges.

Pour la première fois depuis quinze jours, sa soeur a eu aujourd’hui la permission de le voir. Hier, l’activiste des droits de l’Homme et membre de Pax Christi Imran Ejiev a également pu lui rendre visite.

Par contre, le frère d’Arbi, Ayndi, n’a toujours pas le droit d’aller le voir, la direction de la prison ayant prolongé de dix jours la période où la visite lui est interdite.
Cette interdiction avait été ocasionée par le fait que le psychiatre de la prison avait dit à Ayndi et sa soeur que leur frère allait bien, tandis que le même jour la femme d’Arbi avait eu la permission de jeter un oeil par la lucarne de la porte sur son mari qu’elle avait vu couché par terre, quasiment sans connaissance. Là-dessus, Ayndi avait reproché au psychiatre d’avoir menti sur l’état de santé de son frère, ce qui aurait donné lieu pour le psychiatre d’avertir le premier ´qu’il serait lui aussi bientôt privé de sa liberté, s’il n’arrêtait pas vite ses commentaires’.
Ce sur quoi, le psychiatre a appelé la police pour leur annoncer que le frère d’Arbi le ‘menaçait’.

Pax Christi, qui soutient Arbi Zarmaev, fit savoir le 8.04.2011 que la Cour pour les Droits de l’Homme avait décidé le 5.04.2011 d’annuler la décision signée par ministre De Clerck et puis approuvée par le Conseil de l’Etat d’extradier Arbi Zarmaev vers la Russie et le pouvoir en place en Tchétchénie.
Pax Christi écrivit à cette occasion ‘que Arbi Zarmaev sera vite libéré’. Mais l’Etat belge a apparemment décidé de tenir Arbi Zarmaev enfermé dans sa cage de la section de haute sécurité individuelle de la prison de Bruges, bien qu’il est physiquement dans un état d’épuisement total et qu'il est très affaibli à force d'être mal-nourri.
Il ne semble pas donc pour l’instant que sa libération soit proche.

Le problème est ainsi loin d’être résolu. Vu l’état de santé d’Arbi Zarmaev, il vaudrait peut-être mieux aller refrapper un grand coup sur la porte d’Amnesty International.

Gepost door: eheu | 22-04-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.