09-02-12

Justitie: Open Brief aan Minister Turtelboom

Tutelboom.Justitie.Deontologie.jpgJustitieminister Turtelboom - OPEN BRIEF n° 1

Brussel 9.2.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: uw voorstel tot een ‘deontologische code voor de magistratuur’

Ik bezocht enkele dagen geleden uw Facebook-pagina en vroeg U om paal en perk te stellen aan de nieuwe media-campagne tegen Marcel Vervloesem, die nog steeds bestuurslid is van onze vereniging.

Het kan immers niet dat, zoals dit de afgelopen 14 jaren in de zaak Vervloesem steeds het geval was, er iemand met een verhaal naar Het Nieuwsblad stapt en vervolgens een klacht indient bij de politie, waarop de Turnhoutse Justitie dan een waar mediaproces opzet om de aangeklaagde persoon schuldig te doen verklaren. Er bestaat nog zoiets als een vermoeden van onschuld en dit moet gerespecteerd worden.

U verwijderde onze berichten echter van uw Facebook-pagina en ontzegde ons de toegang.

Mag ik U vragen waarom ?

U zei immers dat U ‘elke zweem van partijdigheid bij magistraten wil vermijden’ en dat U hiervoor de ‘deontologische code voor de magistratuur gaat herbekijken’.

Mag ik U hierbij tevens mededelen dat Marcel Vervloesem morgen, vrijdag 10.2.2012, normaal gezien met zijn advocaat voor strafuitvoeringsrechtbank moest verschijnen ‘om de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling (opnieuw) te bespreken’.
Intussen liet de strafuitvoeringsrechtbank echter weten dat zij de afgelopen maandag zonder hem en zijn advocaat was bijééngekomen en men had beslist dat de ‘voorwaarden ernstig geschonden waren’.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

------------------

Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België).  Je kan hem ook postzegels zenden en vragen om hem te gaan bezoeken.

Voor protest bij Minister Turtelboom:

Internet: http://www.justice.belgium.be/

Minister Turtelboom

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Telefoon : 02 542 80 11

Fax : 02 542 80 00

E-mail annemie.turtelboom@just.fgov.be 

(Publiceer uw brief op 'Werkgroep Morkhoven', weer te vinden op Facebook, indien de pagina niet geblokkeerd wordt door de Justitie.  Bij problemen met publikatie op Facebook, kan men altijd terecht op onze blogs.)

Commentaren

De Belgische justitie heeft verschillende emailadressen en boxen een tweetal weken geleden (toevallig op het moment dat Marcel Vervloesem opnieuw werd aangeklaagd na het zoveelste artikel in Het Nieuwsblad, waar dat het met het verhaal van zijn halfbroer Victor allemaal begonnen is), dichtgegooid.
We zullen een aantal andere adressen aanmaken. Dan kunnen ze zich daar mee bezig houden. Maar het is zeker geen goeie publiciteit voor hen. Het spreekverbod met de pers, verbod om deel uit te maken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt (zelfs van zijn eigen vereniging waarvan hij bestuurslid is), verbod om naar het buitenland te reizen enz. enz., is geen goeie reclame. Want dat bewijst dat de Grondwettelijke rechten, de persvrijheid, de vrije meninsguiting, het recht om deel uit te maken van een vereniging, werden afgeschaft.
En alles wat ze doen, verschijnt op het Internet, zelfs indien ze onze blogs nog eens proberen te sluiten, wat ondermeer de bedoeling is van het dichtgooien van de mailboxen.
We gaan nu akties organiseren in Brussel. Voor de gebouwen van liberale partij, het Vlaamse Parlement, het Justitiepaleis enz. Dat is gezond voor de spieren ;)

Gepost door: Yves Goossen | 10-02-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.