15-03-12

Kinderzaak Zandvoort: Justitieminister A. Turtelboom en ex-premier Guy Verhofstadt geinformeerd

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend! http://youtu.be/U5aPbNFkB90


Klokkenluider en activist Marcel Vervloesem maakt zich al jaren sterk voor de kinderen die slachtoffer zijn geworden van misbruik en verkrachting. Marcel Vervloesem heeft ook de Zandvoort Files ontdekt waarbij het om ongeveer 90.000 misbruikte kinderen gaat. Omdat hier vele hooggeplaatste figuren bij betrokken zijn en de zaak rechtstreeks te maken heeft met de zaak Dutroux en de kindermisbruikzaak te Amsterdam, probeert men hem met alle middelen het zwijgen op te leggen.

Dat gebeurt op de volgende manier: door het systematisch verspreiden van verhalen over sexueel misbruik waarmee de zogezegde slachtoffers van Marcel Vervloesem eerst naar de tabloid 'Het Nieuwsblad' stappen zodat hun verhaal geloofwaardig wordt; door een daaropvolgende klacht bij de politie en het optreden van justitie dat zich via Belga-berichtjes uitspreekt; door Marcel Vervloesem per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers op te leggen; door hem een contactverbod op te leggen met de vzw Werkgroep Morkhoven en met de mensen die hem ondersteunen; door hem een contact te verbieden met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; door hem te verbieden om met parlementsleden en euro-parlementsleden te spreken; door de inbeslagname van het script van zijn boek en een verbod om zijn boek, op straffe van 2 jaar gevangenis, te laten uitgeven; door de inperking van zijn bezoekrecht in de gevangenis van Turnhout; door de verdwijning van de ontlastende stukken en getuigenissen uit zijn strafdossier; dooe een vanuit justitie gestuurde media-campagne waarin hij door het slijk wordt gesleurd zodat alle informatie over de kinderpornozaak Zandvoort kan worden doodgezwegen; door de bedreiging van zijn kleinkinderen met de klaarblijkelijke goedkeuring van de Justitie; door het technisch ondersteunen van de zogezegde slachtoffers bij het maken van rapnummertjes waarin Marcel Vervloesem opnieuw beschuldigd wordt en waarin, met het medeweten van de justiteminister, zelfs parketmagistraten optreden; door het achterhouden van zijn medische dossier (Marcel Vervloesem heeft al jarenlang een sluimerende kanker, is nier- en hartpatiënt en lijdt aan een ernstige suikerziekte in zulke mate dat hij halfblind aan het rechteroog is geworden); door alles wat hij tijdens zijn voorlopige invrijheidstelling heeft opgebouwd (woonst, administratie,) terug te vernietigen; door hem langzaam in de gevangenis te laten wegkwijnen en zijn overblijvende gezondheid te vernietigen; door middel van nachtelijke telefoons en anonieme brieven met doodsbedreigingen aan de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven; door middel van anonieme telefoontjes en vertrouwelijke telefoongesprekken die voortdurend worden afgebroken enzoverder.

De Belgische democratische rechtsstaat laat zich kortom van zijn beste zijde zien.

De Belgische justitieminister Annemie Turtelboom (VLD-VlaamseLiberalen) die voor een magistratuur 'zonder de minste zweem van partijdigheid pleit', en de voormalige Belgische Premier Guy Verhofstadt (VLD-europarlementslid) die in zijn vroegere schrijven aan de vzw Werkgroep Morkhoven de kindermisbruiken op een felle manier veroordeelde, werden van al deze feiten op de hoogte gebracht. Ook de VLD-mandatarissen werden geinformeerd zonder dat er enige reactie kwam.  De brieven en de bewijzen van verzending zullen eerstdaags worden gepubliceerd omdat het duidelijk is dat niet alleen de magistratuur en de sensatiepers, maar ook de politieke klasse, waaronder de VLD-politici, verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken.

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Kom op voor Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/215391831891549/

Libérez Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/183813718396482/

FREE MARCEL VERVLOESEM
https://www.facebook.com/groups/351114924909219/

Liberate Marcel Vervloesem!
https://www.facebook.com/groups/401416706541407/

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w
http://youtu.be/jGaWJ3Tdd3w

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
http://www.youtube.com/watch?v=PKpVNFFS2as&feature=yo...
http://youtu.be/PKpVNFFS2as

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)


Commentaren

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteert momenteel de advocaten van de slahtoffers van kindermisbruik te Amsterdam. De Belgische en Nederlandse justitie waren immers reeds lang op de hoogte van dit misbruik maar zij lieten begaan en gebruikte de informatie zelfs om de activist Marcel Vervloesem voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen. De Werkgroep vindt dat de Belgische en Nederlandse Staat moeten gedagvaard worden en vindt dat Justitie haar eigen ruiten inslaat door Marcel Vervloesem op te sluiten en af te zonderen op het moment dat het proces over de kindermisbruiken in Amsterdam start.

Gepost door: Morkhoven | 17-03-12

Reageren op dit commentaar

OMZENDBRIEF

Deining rond optreden van Turnhoutse parketwoordvoerster in liedje op het internet tegen beklaagde Marcel Vervloesem

Verschillende mensen en verenigingen hebben zwaar geprotesteerd bij de bevoegde diensten van justitie tegen de waarop waarop een parketmedewerkster van Turnhout is opgetreden in een liedje dat op facebook en op het internet wordt verspreid. Het omstreden lied werd gemaakt en geplaatst door de jonge crimineel die een aantal weken geleden het nieuws haalde met een klacht wegens aanranding tegen de oude zieke kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem. In het liedje komt volgens de jonge crimineel gepleegde verkrachting voor. Om het liedje te staven is er een gesprek van de parketwoordvoerster in verwerkt. De jonge man geeft er ook een relaas in van de verkrachting en ontvoering met een wit busje van een meisje. Het lied en de plaatsing op het internet lokt scherpe kritiek ten aanzien van het parket van Turnhout. De vraag die nu wordt gesteld is of de parketwoordvoerster haar medewerking of goedkeuring verleende om zich te laten gebruiken of te laten misbruiken liever in dat bewust lied en de gebruikte werkwijze. Insiders stellen dat op deze wijze het vermoeden van onschuld frof met de voeten wordt getreden, te meer omdat de inhoud en het voorkomen van de parketwoordvoerster de schijn geeft als zou de beklaagde terwijl onderzoeksrechter Helsen haar onderzoek nog niet heeft afgesloten en de raadkamer van Turnhout dit onderzoekt volgt, schuldig zou zijn. Het gebeuren versterkt het vermoeden dat het hier om een afrekening gaat. Vervloesem wenst niet te reageren. Zijn advocaat legde de gegevens van de site waarop het lied aangetroffen werd, reeds neer in het onderzoeksdossier van de magistraat Helsen. Naar verluid wacht Marcel Vervloesem nog even af. Het valt niet uit te sluiten dat hij nu op zijn beurt juridische stappen zal ondernemen, het liedje werd inmiddels opnieuw op het internet geplaatst.

Voor informatie:
Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 101
1060 St. Gillis
Tel: 02/537.49.97 (Jan Boeykens)

Gepost door: Morkhoven | 17-03-12

Reageren op dit commentaar

Le sonneur d'alarme et activiste Marcel Vervloesem s'efforce déjà depuis des années pour servir la cause des enfants victimes d'abus sexuel et de viol.

Cet homme est aussi celui qui a mis au jour le scandal pédo-pornographique de Zandvoort ( Pays-Bas, '98) où il s'agit de près de 90.000 victimes. On (c.à.d. la Justice et les média belges d'abord, autrement dit 'la politiue') fait tout depuis 14 ans déjà pour essayer de réduire Marcel Vervloesem au silence, parce que beaucoup de personages haut-placés sont impliqués dans ce scandal, et que ce scandal a des liens avec l'affaire Dutroux et avec l'affaire pédocriminelle d'Amsterdam autour de laquelle les médias et la Justice néerlandaise s'agitent récemment (mais qui remonte à au moins la même époque que l'affaire Zandvoort, et sur cette même affaire M.Vervloesem a également à cette époque déjà réceuilli et tenté de fournir aux autorités des informations importantes), et avec d'autres scandales pédocriminels à travers toute l'Europe et même le monde entier, - et tout cela a des ramifications énormément vastes et compliquées touchant à des scandales et problèmes d'un ordre mondial c.à.d. hautement 'politiques' (trafique d'armes, de drogues, crimes de guerre, terrorisme, criminalité liée aux grandes multinationales, influence de 'sociétés secrètes' ou sectes etc...)

Pour un apperçu 'historique' assez approndi et exhaustif de tous ces scandales intriqués et de toutes ces embrouilles autour de sonneurs d'alarme comme Marcel Vervloesem, je vous conseille de regarder ces 4 documentaires faits par et avec la participation de gens sérieux et professionels.

Ils sont soustitrés en néerlandais (Nederlands ondertiteld), mais comme ce sont des productions francophones, l'audio est en français.

(Pour ne pas submerger le specateur moyen (assez facilement dépassé déjà il paraît, surtout aussi par les temps qui courent) par trop de matériaux, je laisse ici de côté le dernier aspect mentioné ci-dessus, c'est à dire celui des problèmes et intrigues politiques mondiaux liés à tout ceci. Néanmoins, le 'spectateur engagé' débutant trouvera de quoi éventuellement rassasier le plus gros de sa faim en parcourant les autres documentaires français qu'on trouvera sur la même page Vimeo où se trouvent les films suivants: )


http://vimeo.com/29374513 (1ere partie)

http://vimeo.com/29653140 (2eme partie)

http://vimeo.com/30006971

http://vimeo.com/31807805

Salut!

Eheu!

Gepost door: eheu | 23-03-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.