25-03-12

Marcel Vervloesem wordt langzaam vermoord: vidéo Karl Zéro

karl_zero_et_sa_femme_a_la_fete_de_13e_rue_reference.jpg

De kinderpornozaak Zandvoort werd destijds door Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven aan het licht gebracht. Omwille hiervan én omwille van de link met de zedenzaak Robert M. in Amsterdam, wordt de vals beschuldigde klokkenluider Marcel Vervloesem langzaam vermoord in de gevangenis te Turnhout.

Omdat Marcel Vervloesem die zowel hart- als nierpatiënt is, maar niet wil doodgaan door de onterechte opsluiting, de isolatie  en bedreigingen met isoleercel en overplaatsing naar een andere gevangenis, ontzegde men enkele dagen geleden zijn medicatie en liet men, na een rondschrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven, verstaan dat het 'keukenpersoneel van de gevangenis verantwoordelijk was voor deze gang van zaken'.  Maar deze uitleg klopt van geen kanten want enkele jaren geleden werd de medicatie van Marcel Vervloesem zodanig lang stopgezet dat hij water in zijn benen kreeg wat ernstige infecties veroorzaakte en zelfs tot een chirurgische ingreep leidde.  In de gevangenis van Brugge geraakte zijn medisch dossier zelfs verloren en werd het, na herhaalde klachten bij het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen, pas drie weken na zijn overplaatsing naar de gevangenis van Turnhout aan de geneesheer van de gevangenis van Turnhout bezorgd.

In opdracht van het parket in Turnhout, wordt reeds jarenlang alle ontlastende  informatie in Vervloesem's dossier achterhouden. En de Turnhoutse rechters werken zo goed samen met criminelen en Vervloesem's aanklagers, dat de Turnhoutse parketwoordvoerdster al wekenlang als gast optreedt in het YouTube-rapnummertje van Vervloesem's aanklager waarin Marcel Vervloesem en zijn buurman van 'ontvoering' en 'verkrachting' worden beschuldigd.

Alle Belgische politici, waaronder justitieminister Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, zijn van deze misdadige praktijken op de hoogte.

Ex-premier Guy Verhofstadt die zoals minister Turtelboom een kopstuk is van de Vlaamse liberalen die op een hypocriete en extreem-rechtse manier over 'de veiligheid van de burger' spreken, drukte indertijd zijn
'diepe verontwaardiging over kindermisbruik' uit tov de Werkgroep Morkhoven maar houdt nu, met collega Annemie Turtelboom, de lippen stijf op elkaar geklemd.  

Zoals in de zaak Dutroux gebeurde, worden ook nu weer mensen vermoord en dat door een partij die, zoals ook al het geval was toen Marc Verwilghen voorzitter van de Commissie Dutroux was, beweert 'voor de burger op te komen'.

Karl Zero - The File of Shame part 1.avi (French and English)
http://youtu.be/iFEq_Ch15UU

Photo: Karl Zéro

De Werkgroep Morkhoven staart zich niet blind op het doodzwijgen van Verhofstadt en compagnie.  Zij schrijft nu naar het Rode Kruis en allerlei internationale organisaties om het mishandelen en vermoorden van Belgische gevangenen met ernstige gezondheidsproblemen, aan te klagen.  Zij roept de mishandelde gevangenen en vrienden van mishandelde gevangenen op om zoveel mogelijk brieven te schrijven en deze brieven overal op het Internet te publiceren.

De commentaren zijn gesloten.