26-03-12

Een justitie zonder deontologie

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Conflict tussen parket en parket-generaal wordt persoonlijk

 
De beslissing van procureur Herman Dams om zijn substituut Peter Van Calster de bevoegdheid over enkele grote fraudedossiers in de diamantsector te ontnemen, zal het conflict tussen het parket en het parket-generaal in Antwerpen enkel maar verergeren. Dat zegt George Timmerman, hoofdredacteur van de nieuwssite Apache. Volgens Timmerman is de genomen maatregel nooit gezien in de magistratuur. En de dossiers zullen nu enkel vertraging oplopen.
 
14 maart 2012
 
 
--------------------------------------

De kinderpornozaak Zandvoort

De kinderpornozaak Zandvoort toont aan welke praktijken er door de Belgische justitie zoals worden gebruikt om een zaak dicht te dekken.  
In het strafdossier van Marcel Vervloesem, de man die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, verdwenen zelfs de ontlastende stukken en getuigenissen. Op die manier wist men de aktievoerder verder te criminaliseren via de media.
Dank zij het jarenlange media-proces werd Marcel Vervloesem uiteindelijk veroordeeld en dacht men de kinderpornozaak Zandvoort en de gepleegde zedenfeiten van Vervloesem's halfbroer-aanklager V. te kunnen afsluiten.

Om er zeker van te zijn dat Vervloesem voorgoed zijn mond zou houden over de kinderpornozaak Zandvoort die door het proces in de zedenzaak van Amsterdam terug in de aktualiteit gekomen is, liet men enkele weken geleden opnieuw een verhaal in de sensatiepers verschijnen waarin Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd.

De Turnhoutse justitie kan het blijkbaar goed vinden met de kleine criminelen die Vervloesem beschuldigen.  De parketwoordvoerdster van Turnhout treedt bijvoorbeeld al wekenlang op in een YouTube-rapnummertje van Vervloesem's aanklager waarin hij Marcel Vervloesem en zijn buurman van 'ontvoering' en 'verkrachting' beschuldigt terwijl het onderzoek intussen uitwees dat zijn verhaal in de sensatiepers haaks staat op zijn verklaringen tegenover de politie.

De Turnhoutse rechters die Marcel Vervloesem gedurende 11 jaren via een media-proces vervolgden, verlengden het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem onder het voorwendsel dat zij 'door middel van een psychiatrisch onderzoek willen uitzoeken in hoeverre de aanklager geloofwaardig is'.
Het is om die reden dat Vervloesem die hart-, nier- en diabetespatiënt is, reeds twee maanden lang in de gevangenis van Turnhout is opgesloten.
De blijvende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout alwaar hij in den beginne op een matras op de grond moest slapen, is waarschijnlijk bedoeld om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.

Vervloesem die nog steeds onderworpen is aan een spreekverbod met de weliswaar verloederde pers, met parlementsleden, met geneesheren van buiten de gevangenis en universiteitsprofessoren, kreeg gedurende de voorbije dagen ook geen medicatie en diabetes-dieet meer. Hij mag geen bezoek ontvangen van mensen die hem ondersteunen, kreeg een verbod om zijn boek uit te geven waarvan het script bij de recente huiszoeking door justitie in beslag werd genomen en kreeg zelfs een contactverbod met andere gedetineerden 'omdat hij een negatieve invloed uitoefent en niet wil meewerken'.  Er werd gedreigd met hem op te sluiten in een isoleercel en hem over te plaatsen naar een andere gevangenis.  Zijn briefwisseling en telefoongesprekken werden geblokkeerd nadat men geëist had dat hij zijn brieven in open briefomslagen zou versturen.

Alhoewel een klein gedeelte van de terreurmaatregelen gisteren afgeschaft werd, valt het opmerkelijk stilzwijgen van Minister van Justitie Annemie Turtelboom (VLD-VlaamseLiberalen) op.  De minister wordt nochthans regelmatig geinformeerd over deze zaak.  
Turtelboom pleit voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid ' maar benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef. Zij spreekt zich uit tegen de overbevolking in de gevangenissen maar laat de electronische enkelbanden al een jaar lang in een kast van het ministerie van justitie liggen.  
Wil zij de overbevolking in de gevangenissen misschien bestrijden door mensen zoals Marcel Vervloesem maandenlang in voorarrest te laten opsluiten terwijl hun onschuld zogoed als bewezen is ?  
Wil zij de gevangenen de mogelijkheid geven om zich 'in de samenleving te reintegreren ' door hen in de gevangenis te laten aftakelen ? 
Waarom grijpt de minister niet in en laat zij de Turnhoutse justitie haar gang gaan ?
Waarom reageert zij niet op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin gedetailleerd over de kindermisbruiken in Amsterdam wordt gesproken maar die door de Turnhoutse justitie destijds werden opgeeist, aan de rechtbank van Amsterdam te laten overmaken alwaar het proces in de zedenzaak te Amsterdam van start is gegaan ?  
Gaat het hier misschien om een nieuwe doofpotaffaire waarvoor Marcel Vervloesem achter de tralies moet woren gestoken ?

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, ChristenDemocraten) die de kinderpornozaak Zandvoort mede liet dichtdekken, bracht niets terecht van de zogenaamde hervorming van het justitiebeleid omdat al de genoemde wanpraktijken mochten blijven bestaan en rechters meer dan ooit tevoren, politiek benoemd werden.  Ook zijn gevangenisbeleid was een regelrechte ramp omdat hij de gevangeniswet pas laattijdig ter goedkeuring ondertekende en de wet, zoals tijdens het beleid van de andere justitieministers, nooit werd toegepast.  
Maar dat betekent daarom niet dat justitiemister Annemie Turtelboom (VLD, VlaamseLiberalen) die een magistratuur 'zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, zich langzaam in het justitie-moeras moet laten wegzinken en dezelfde weg moet opgaan als haar politieke voorgangers.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Commentaren

Hier volgt het originele artikel dat nu plotseling terug beschikbaar blijkt te zijn...

--------

Het is hoogtijd dat er een einde wordt gesteld aan de ontoelaatbare praktijken binnen de Belgische magistratuur.

Het justitiebeleid van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, ChristenDemocraten) die de kinderpornozaak Zandvoort mee hielp dichtdekken, was een catastrofe en de zogezegde hervorming van justitie maakte gewoon deel uit van een politieke publiciteitscampagne. Dat wil echter niet zeggen dat justitiemister Annemie Turtelboom (VLD, VlaamseLiberalen) die voor een magistratuur 'zonder de minste zweem van partijdigheid' pleit, zich in het justitie-moeras moet laten wegzinken.

De magistraten die geen pottenkijkers wensen, zullen natuurlijk blijven aanhalen dat minister Turtelboom 'zich niet in rechtszaken mag mengen' maar zij vergeten daarbij dat de minister van justitie politiek verantwoordelijk is voor de werking van justitie en zij dus verplicht is om in bepaalde zaken op te treden om de goede werking van de justitie en een correcte dienstverlening opzichtens de burger te garanderen.

Als de rechters in een strafdossier, ontlastende dossierstukken achterhouden of doen verdwijnen; indien een parketwoordvoerdster een aanklager begint te ondersteunen die nieuwe zware beschuldigingen uit terwijl zijn verhaal in de sensatiepers door zijn verklaringen bij de politie wordt tegengesproken; indien mensen in de gevangenis blijven opgesloten omdat de rechters die hem jarenlang vervolgden een bepaalde zaak verder willen blijven dichtdekken; indien mensen reeds drie maanden lang of langer in voorarrest zitten terwijl het gerechtelijk onderzoek hen vrijpleit en er geen enkele reden meer is om hen verder op te sluiten; indien mensen, in overtreding van de Belgische gevangeniswet en de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, geisoleerd en gefolterd worden in de gevangenis, dan heeft de minister van justitie de plicht om op te treden. En de minister mag zich daarbij niet laten beïnvloeden door één of andere procureur die zij tot kabinetschef benoemde.

Of is het misschien de bedoeling dat een minister die voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' pleit en die zich uitspreekt 'tegen de overbevolking in de gevangenissen, zich door politiek benoemde magistraten onderuit laat halen zodat zij haar justitiebeleid daarmee totaal ongeloofwaardig maakt ? Is het misschien de bedoeling dat een minister van justitie niet meer is dan een instrument is van diegenen die de lakens uitdelen binnen de magistratuur ? Maakt dat misschien deel uit van het voorgestelde debat van justitieminister Turtelboom inzake de 'verruiming van de deontologie binnen de magistatuur' ?-----

'Conflict tussen parket en parket-generaal wordt persoonlijk'

De beslissing van procureur Herman Dams om zijn substituut Peter Van Calster de bevoegdheid over enkele grote fraudedossiers in de diamantsector te ontnemen, zal het conflict tussen het parket en het parket-generaal in Antwerpen enkel maar verergeren. Dat zegt George Timmerman, hoofdredacteur van de nieuwssite Apache. Volgens Timmerman is de genomen maatregel nooit gezien in de magistratuur. En de dossiers zullen nu enkel vertraging oplopen.

14 maart 2012

http://www.atv.be/item/conflict-tussen-parket-en-parket-generaal-wordt-persoonlijk

Gepost door: Morkhoven | 26-03-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.