30-03-12

Minister Turtelboom en de gijzelname van een aktievoerder

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgZoals te verwachten was, werd Marcel Vervloesem's aanhouding, vandaag nog eens met een maand verlengd.

De beslissing werd genomen door de rechters die hem omwille van zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang vervolgden waarbij  al de ontlastende stiukken en getuigenissen uit zijn strafdossier verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde.

Het is duidelijk dat, zolang deze misdaden niet onderzocht en bestraft worden, deze rechters gewoon kunnen doorgaan met hun misdaadpraktijken.

Vandaag kreeg Marcel Vervloesem een voorstel van een misdadige Turnhoutse rechter: 'Als je afstand neemt van die dubieuze aktiegroepjes en niet verder rond die kinderpornozaak Zandvoort werkt, dan kunnen we spreken'.

In maffiataal uitgedrukt: 'Laat ons een deal sluiten. Indien je over onze maffiapraktijken zwijgt, dan valt er misschien iets te regelen'.

De vzw Werkgroep Morkhoven laat zich niet afleiden door de bijna terroristische gijzeling van Marcel Vervloesem en de misdaadpraktijken van de Turnhoutse justitie die de stilzwijgende goedkeuring genieten van justitieminister Turtelboom.  Minister Turtelboom predikt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Indien men Marcel Vervloesem, door allerlei sadistische spelletjes en door de onthouding van zijn medicatie in de gevangenis laat sterven, dan zal zij gewoon verdergaan met haar akties en zal zij de Open VLD of de zogezegde 'partij van de burger' van Annemie Turtelboom, de rekening presenteren, zoals zij ex-premier Guy Verhofstadt van de Open VLD reeds beloofd heeft

Na haar aktie voor de gevangenis en het gerechtsgebouw te Turnhout op 29.3.2012, gaat zij nu aktie voeren in Amsterdam waar dat het proces rond Robert M. gestart is.  Ook in Turnhout zullen er nieuwe akties geörganiseerd worden zodat de bevolking meer en meer gaat beseffen dat zij door de lokale media en een corrupte justitie, jarenlang bedrogen werd.

Uit de documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt immers duidelijk dat Robert M. niet alleen handelde en dat de kindermisbruiken en -verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben hadden kunnen voorkomen worden.  De documenten werden destijds door Marcel Vervloesem voor onderzoek overgemaakt aan procureur Bourlet van Neufchâteau (zaak Dutroux).  De rechters van de Turnhoutse strafrechtbank die tevens in de Turnhoutse raadkamer zetelen en zich hebben voorgenomen om Marcel Vervloesem als gijzelaar te gebruiken en op te blijven sluiten totdat hij in de gevangenis sterft, eisten al het onderzoeksmateriaal echter op en misbruikten het materiaal om Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort waarbij zij op één of andere wijze zijn betrokken, verder dicht te dekken.

Foto: Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die eerder een misdaadminister kan worden genoemd.

Turnhoutse parketwoordvoerster in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A :

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :

http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven Facebook:

https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rec...

Gevangenen:

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Hoge Raad voor de Justitie, 'waakhond' van de Belgische justitie:

http://www.hrj.be/nl/index.htm


Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

 

Commentaren

Vrijgesproken voor 'procedurefouten'...

Grote drugsbende vrij door procedurefouten tijdens telefoontaps

1/07/'11 ANTWERPEN Een drugsbende die minstens 153 kilogram cocaïne binnensmokkelde via de haven van Antwerpen is door het hof van beroep in Antwerpen vrijgesproken wegens procedurefouten tijdens de telefoontaps.
Het afluisteren van de telefoongesprekken van de verdachten die uiteindelijk tot de identificatie leidden, waren onwettelijk omdat de speurders niet volgens het boekje handelden, een uiterst vage verantwoording voor de telefoontap gaven en vooraf geen toestemming hadden gevraagd aan de onderzoeksrechter.

Verdachte A. Van C. uit Schilde (38) gaat vrijuit dankzij zijn advocaat S, die niet aan zijn proefstuk toe is wat betreft cliënten vrij krijgen op basis van procedurefouten.

Veroordelingen
De correctionele rechtbank van Antwerpen had eerder de 51-jarige Antonio Aquino uit Maasmechelen veroordeeld tot zeven jaar cel en een boete van 110.000 euro. A. Van C., de leider van de bende, kreeg zes jaar cel en moest een boete van 82.500 euro betalen. Zijn twee luitenanten, Frederik Bertaglia en Yves Buttenaere, die de praktische kant van de transporten voor hun rekening namen, kregen vijf jaar en moesten 55.000 euro dokken. Vijf andere beklaagden, onder wie ex-Zillionportier Joeri Van Miert, werden veroordeeld tot drie jaar cel.

Nancy Zago (32) uit Maasmechelen, naaktmodel en ex-danseres bij de dansformatie Cisko Kid, was destijds het liefje van A. Van C. Zij werd vrijgesproken. Ze was weliswaar op de hoogte van de louche praktijken van haar vriend, maar de rechtbank oordeelde dat haar deelname aan de feiten zelf niet bewezen was.

V. C. blijft in cel
Alleen A. Van C. uit Schilde blijft in de cel. Hij werd begin maart door de correctionele rechtbank van Turnhout tot acht jaar effectief veroordeeld en 110.000 euro boete. Hij was lid van een andere bende die 752 kilogram cocaïne uit Zuid- Amerika via de haven van Antwerpen invoerde. Kopstukken in dit dossier waren een Nederlandse vader en zijn zoon die in Geel wonen. Het beroep in die zaak is afgewezen. Meester M. onderzoekt of hij naar Cassatie kan.

Spierbundel A. Van C, die aan full contact kickboksen deed, was als acteur ooit te zien in de films The Legionnaire en Inferno met Jean-Claude Van Damme.

THIERRY GOEMAN, JOHAN VAN BAELEN
http://www.gva.be/antwerpen/grote-drugsbende-vrij-door-procedurefouten-tijdens-telefoontaps.aspx

Gepost door: Morkhoven | 31-03-12

Reageren op dit commentaar

Belgische justitie...

3/07/'11 - 4 JULI 2011 - 2010 is het jaar van de records op het vlak van de gerechtskosten. Ze waren nooit zo hoog en vooral de kosten voor tolken bij telefoontaps (+77%), DNA-tests (+30%) en gerechtsdeurwaarders (+34,9%) swingen de pan uit.

Het aantal telefoontaps vervijfvoudigde tussen 2004 en 2010, van 995 naar 5.390.
http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1060835/gerechtskosten-breken-alle-records.aspx

Gepost door: Morkhoven | 31-03-12

Reageren op dit commentaar

Belgische Justitie: rechters mogen doen wat ze willen... Buiten een paar luie rechters wordt er niemand gestraft.
----

Twee luie rechters gestraft in twee jaar tijd

6/07/'11 BINNENLAND De voorbije twee jaar werden slechts twee rechters gestraft omdat ze te lang wachtten om een vonnis te vellen. Maar toch werden dit jaar al 71 dossiers weggehaald bij zo'n trage of luie rechter. Dat zei minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamer aan Stefaan Van Hecke (Groen!).
Een rechter moet normaal gezien zijn vonnis vellen binnen de maand nadat de debatten gesloten zijn. Dat is niet altijd mogelijk, maar als het langer duurt dan zes maanden kan het Hof van Cassatie de zaak weghalen bij die trage rechter. Dat kan sinds 1 januari 2006 en het gebeurde in totaal 168 keer tot 2 mei 2011. Van die 168 dossiers werden liefst 71 dossiers afgenomen in 2011. In vier op de vijf gevallen ging het dit jaar een trage rechter uit Brugge.

De trage Brugse rechter is - op één dossier bij het Gentse Hof van Beroep na - de enige Vlaamse rechter van wie dossiers werden afgenomen tussen 2006 en nu. De rechtbank van Brugge tekent voor 105 van de 168 weggehaalde dossiers. Aan Nederlandstalige kant werden in de periode tussen 2006 en mei 2011 in Brussel nog twee dossiers afgenomen wegens 'traagheid': één Nederlandstalig dossier bij de Brusselse rechtbank van koophandel en één bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Er is geen enkele rechter uit de provincie Antwerpen of Limburg bij deze trage of luie rechters.

De voorbije twee jaar kregen twee rechters een tuchtstraf omdat ze te traag werkten. Telkens werd een deel van hun wedde ingehouden voor een beperkte tijd.

In de toekomst wil de minister van Justitie het tuchtstatuut van de magistraten hervormen omdat er amper magistraten zijn die een tuchtstraf krijgen.

JDW
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1061592/twee-luie-rechters-gestraft-in-twee-jaar-tijd.aspx

Gepost door: Morkhoven | 31-03-12

Reageren op dit commentaar

'Straffeloosheid van de procureur leidt tot machtsmisbruik en willekeur'
-----
Advocaat Sven Mary

Als Hans Rieder de koning van de procedureslag wordt genoemd, dan is
Sven Mary zonder twijfel de prins. Emopleidooien in de oude,
breedsprakerige stijl van Jef Vermassen of Piet Van Eeckhaut zijn aan
hem niet besteed. Met de glimlach verdedigde hij de voorbije jaren
moslimextremisten, exorcisten, zware gangsters en pooiers. Mary is
onder meer bekend van het proces Adam G. en momenteel is hij één van
de advocaten in het proces rond Marcel Habran, de peetvader van de
misdaad in ons land. Zijn vader is Tony Mary, de vroegere VRT-baas.

Moet er sneller recht worden gesproken? NEEN
'Er moet vooral gefocust worden op de kwaliteit van het
strafrechtelijk onderzoek en de daaropvolgende uitspraak. Liever dat
dan op de snelheid waarop recht gesproken wordt. Gecompliceerde zaken
nemen nu eenmaal meer tijd in beslag. Er zijn bovendien voldoende
wettelijke controlemiddelen voorhanden die betrekking hebben op de
duur van het proces. Om maar een voorbeeld te geven: zo is er de
zesmaandelijkse of jaarlijkse controle van gerechtelijke onderzoeken,
er is de rechtsfiguur van de verjaring en de schending van de
redelijke termijn.'

Moet de procureur gestraft worden bij fouten? JA
'Ontegensprekelijk. De procureur belichaamt het algemeen belang en
heeft een voorbeeldfunctie. Hij beschikt over bijzonder verregaande
bevoegdheden. Er moet te allen prijze verhinderd worden dat die macht
zou ontsporen, van zijn doel zou worden afgewend of zou worden
misbruikt. Straffeloosheid van de procureur leidt tot machtsmisbruik
en willekeur.'

Moet er bij justitie één grote 'korpschef' komen om orde op zaken te
stellen? NEEN
'In zoverre er al orde op zaken gesteld moet worden, is het idee van
één vrouw of man die als een soort mecenas de boel komt opkuisen
onrealistisch en onwerkbaar. Er zou overleg georganiseerd moeten
worden tussen alle medewerkers van justitie op alle niveaus. Dus ook
met de vertegenwoordigers van de advocatuur, die maar zelden als
volwaardige gesprekspartner worden aanzien.'

Moeten rechters na het vonnis/arrest verplicht worden om een
begrijpelijke toelichting te geven? NEEN
'Het is niet de taak van rechters om op volkse wijze recht te spreken.
Dat komt veeleer de advocaat toe, en de persmagistraat. Zij moeten in
sommige gevallen tekst en uitleg verschaffen na een uitspraak. Maar
daarbij mogen ze zich niet beperken tot het creëren van een forum
waarin enkel ongenuanceerde oneliners gedebiteerd worden.'

Is de advocatuur mee verantwoordelijk voor de traagheid van het gerecht? NEEN
'In geen geval. Wat dan wel? In eerste instantie ligt de oorzaak bij
de kaduke rechtsregels. Daarnaast is er de inefficiëntie van het
verouderd gerechtelijk apparaat en het chronisch gebrek aan middelen
en personeel voor justitie. Dat is wat aan de oorsprong ligt van de
gerechtelijke achterstand.'

Moet de kwaliteit van de wetten omhoog? JA
'Het invoeren van ondoordachte reparatiewetten leidt tot een
incidentenwetgeving. Dat hebben we in de praktijk al gezien, zopas nog
in het kader van de controles op de Bijzondere Opsporingsmethodes, de
BOM-controle. De wetgever heeft toen geprobeerd om onmiddellijk
tegemoet te komen aan de kunstmatig opgeklopte en gecultiveerde
collectieve verontwaardiging, aan de roep van de massa en de waan van
het moment. Maar vergeet niet, bij het maken van wetten is nood aan
reflectie, sereniteit, objectiviteit en het nemen van een zekere vorm
van afstand. Maar daarvoor is dan weer moed en intellectuele
inspanning nodig, principes die al te veel verloochend worden.'

Moeten rechters door politieke onderzoekscommissies ondervraagd kunnen
worden? NEEN
'De door het parlement ingestelde onderzoeken mogen niet in de plaats
treden van de onderzoeken van de rechterlijke macht. Rechters zijn
volstrekt onafhankelijk en hebben geen verantwoording af te leggen aan
de uitvoerende en wetgevende macht. Laat ons hopen dat het principe
van de scheiding der machten op dat vlak onaangetast en heilig
blijft.'

Bron: Het Nieuwsblad

Gepost door: Morkhoven | 01-04-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.