09-05-12

Werkgroep Morkhoven had vragen bij het sociaal woonbeleid van de VLD

MarcelMast.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven had destijds ernstige vragen over het sociale woonbeleid van de Open VLD (Vlaamse liberalen).

Sociale woningen werden namelijk, in overtreding met de bestaande wetten, aan beter-bedeelden toegekend nadat zij, als bevoorrechte kandidaten, vooraan op een wachtlijst werden geplaatst. 

Enkele minderbedeelden die daarentegen reeds 20 reeds lang een socale woning betrokken, werden door middel van een paar petities waarin zelfs om een ongekende reden geëist werd dat de Werkgroep Morkhoven 'van het internet zou verwijderd worden', zonder pardon op straat gezet.

Dat gebeurde nadat deze petities die slechts door een 10-tal mensen werden ondertekend, in de Herentalse gemeenteraad en het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij werden besproken.

De Werkgroep schreef daarover destijds naar Marino Keulen, die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering was.  Maar zoals binnen de VLD  gebruikelijk is, antwoordde  Marino Keulen niet.

De Werkgroep nam vervolgens contact op met de Vlaamse Ombudsman die pas reageerde toen het reeds te laat was.

Marcel Vervloesem die nu reeds maandenlang in voorhechtenis zit in de gevangenis van Turnhout waar dat gedetineerden, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. 120 gedetineerden), op matrassen op de grond moeten slapen in cellen die slechts voor 2 man bedoeld zijn, schijnt, na zijn spoedopname, nu problemen te hebben met zijn woning.

Justitieminister Turtelboom (VLD) die reeds maandenlang geinformeerd wordt over de onterechte hechtenis van Marcel Vervloesem, de resultaten van het gerechtelijke onderzoek, het vonnis dat hem vrijpleitte, het geknoei in Vervloesem's dossier, zijn medische toestand, de verdwijning van ontlastende dossierstukken, de opsluiting bij een geesteszieke, de vastketening aan een ziekenhuisbed op de Dienst Intensieve Zorgen en het achterhouden van brieven, is politiek verantwoordelijk voor deze situatie.  Turtelboom predikt de 'aanpak van de overbevolking in de gevangenissen' terwijl zij de gevangenissen zelfs blijft volproppen met mensen die er niet in thuis horen. Zij kondigde de bouw van nieuwe gevangenissen aan terwijl er in België reeds 11.200 gevangenen zijn en er zelfs, op de kosten van de Belgische belastingsbetaler, gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg gedeporteerd werden.

De Werkgroep vraagt zich af of de VLD ook kindermisbruikers beschermt.  Minister Turtelboom ontving enkele weken geleden immers een aantal documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort met informatie over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben. Zij kreeg het  verzoek om die over te maken aan de Nederlandse Justitie. Turtelboom reageerde niet terwijl de rechter te Amsterdam uitspraak deed in een onvolledig dossier waarbij het netwerk rond de Amsterdamse kinderkribben gedekt bleef.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

Keulen.large_400048Aangetekend

Brussel, 7 augustus 2008

Minister Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - bouwovertredingen - onterecht toewijzen van sociale woningen

Ik stel vast dat de Geelse Bouwmaatschappij sociale woningen toewijst aan mensen die daar geen recht op hebben.

Op de eerste plaats is er het geval van de genaamde H.C., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Deze vrouw had geen recht op een sociale woning. Zij had namelijk een eigen huis in Berlaar. Door naar allerlei politici te schrijven die de Geelse Bouwmaatschappij contacteerden, wist zij een sociale woning op bovengenoemd adres te bekomen. Mvr. C kwam op het idee om -via allerlei organisaties- drie kinderen uit India enz. in haar huis te nemen wat haar 3 x kindergeld voor adoptiekinderen opleverde.
Blijkbaar was dat nog niet voldoende en organiseerde de vrouw mede een petitieaktie (die amper 15 handtekeningen opbracht) om haar buurman uit zijn woning te laten zetten.
Een duidelijker geval van corruptie kan men niet hebben. Ik vind dan ook dat de Minister tegen dergelijke zaken moet optreden.

Dan is er het geval van Mvr. L.V.D., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Mvr. L.V.D. woont al jarenlang alleen in een woning waarin zich 4 grote slaapkamers bevinden. Deze woning is dus bedoeld om een gezin met kinderen te huisvesten en ik vraag mij af wat deze vrouw in deze woning komt te doen.
Het kan zijn dat de vrouw kinderen heeft gehad maar die zijn al jarenlang het huis uit.
Ik vind dat de Geelse Bouwmaatschappij ervoor moet zorgen dat deze vrouw een aangepaste woning krijgt.

Tenslotte is er het geval van de heer .., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. De heer .. is onderdirecteur van een bedrijf te Antwerpen en ik vraag mij af wat mensen met een hoge functie in het bedrijfsleven en een hoog inkomen in een sociale woning komen te doen. De man woont samen met een vrouw die gehandicapt zou zijn en die dus waarschijnlijk recht zal hebben op extra-invalidegeld.
Ik vraag mij af op welke basis de Geelse Bouwmaatschappij hen een sociale woning heeft toegekend en of zij de regels die voor sociale woningen gelden wel gerespecteerd heeft.
Betreft het hier misschien ook een geval van politieke beinvloeding en vriendjespolitiek ? Ook deze zaak zou dus dringend moeten onderzocht worden.

Ik vraag mij eigenlijk af hoeveel sociale woningen er door de Geelse Bouwmaatschappij op een regelmatige wijze worden toegekend.

Er zijn nog andere zaken die volledig ontoelaatbaar zijn en die de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar goedkeurt.

Heel wat bewoners van de sociale woningen hebben hun tuintjes namelijk volgezet met allerlei barakken, ateliers en tuinhuisjes waarvoor zij geen enkele toelating hebben gekregen.
Er werden ook alle mogelijke bijgebouwen en veranda's zonder enige bouwvergunning geplaatst. Dat maakt dat er allerlei problemen in verband met burengerucht enz. zijn ontstaan waarbij de ene buurman de andere buurman al of niet terecht beschuldigt in de hoop dat de veranda (of wat het ook moge zijn) van de andere buurman moet afgebroken worden.
De situatie is dus duidelijk uit de hand gelopen en de Geelse Bouwmaatschappij die jarenlang heeft laten begaan en die nu verplicht is om tussen te komen in geschillen, heeft soms de neiging om de mensen die met petities en klachten zwaaien te bevoordelen.
Hier moet dus dringend worden opgetreden en het wanbeleid van de Geelse Bouwmaatschappij op dit vlak moet worden aangepakt.

Het kan ook niet dat de Geelse Bouwmaatschappij bepaalde mensen op aanwijziging van wijkagent R. die er een hobby heeft van gemaakt om wijkbewoners tegen elkaar op te zetten, bevoordeelt.

Rekenende op Uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

----

Marino KEULEN

Dassenpad 2 
3620 Lanaken 
Tel: 089 71 17 21 
Fax: 089 71 19 21
info@marinokeulen.be

De commentaren zijn gesloten.