08-06-12

De Belgische Staatsveiligheid Ziet U !

 

god-ziet-u.Belgische.Staatsveiligheid.jpgWat is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in bepaalde zaken ?
 
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang beschuldigd en aangeklaagd.

Dat gebeurde altijd door middel van kleine criminelen die veroordeeld werden wegens gewapende roofovervallen, inbraken, diefstallen, oplichting, aanrandingen, drugsgebruik, drugshandel, bendevorming, vandalisme, afpersing, zedenfeiten enzoverder.
 
De zogenaamde slachtoffers stapten altijd eerst met hun verhaal naar een gerechtsjournalist van Het Nieuwsblad die de beschuldigingen als 'harde feiten' voorstelde.
 
Nadat de verhalen in de krant verschenen en door een aantal andere kranten waren overgenomen, werd er altijd een  klacht ingediend bij de politie en verspreidde het persagentschap Belga altijd een berichtje waarin een woordvoerder van de Justitie steeds mededeelde dat 'Justitie rekening hield met de ernst van de feiten'.  Men sprak dus al over 'feiten' terwijl de beschuldigingen nog moesten onderzocht worden.
 
Ontlastende stukken en getuigenissen werden systematisch geweerd en verdwenen zelfs uit het gerechtelijk dossier zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds schriftelijk moest toegeven.  

Vier maanden geleden verdween er opnieuw ontlastend bewijsmateriaal uit het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem terwijl het gerechtelijk onderzoek, op basis van dit materiaal, juist had aangetoond dat Marcel Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen gelogen had.
 
Het is niet normaal dat:
- Marcel Vervloesem vier jaar geleden per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, dat nog steeds geldt.
- hij bij zijn voorlopige invrijheidsstelling een jaar geleden, per vonnis, een contactverbod met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd terwijl deze hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis (soms 2 x per week) gingen bezoeken.
- hij tevens een contactverbod heeft met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep Morkhoven) die hem steunde.
- hij een reisverbod kreeg en niet mag meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
- bij zijn recente opsluiting, zijn briefwisseling (waaronder zelfs de brieven van zijn dochter en oudste kleindochter) achter werd gehouden.
- hij, alhoewel hij enkel in voorlopige hechtenis zat en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem op basis van de onderzoeksresultaten vrijpleitte, gedurende 5 maanden onnodig in de gevangenis van Turnhout bleef opgesloten waar dat een deel van de gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moet slapen.
- hij bij zijn recente opsluiting, na een spoedopname, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed werd vastgeketend terwijl hij niet eens veroordeeld werd en terwijl, zoals reeds gezegd, het gerechtelijk onderzoek zijn onschuld aantoonde.
- justitieminister Turtelboom en haar diensten, nalieten om te antwoorden op de brieven waarin zij terzake geinformeerd werden en alle mogelijke inlichtingen ontvingen over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand  (Marcel Vervloesem is kanker-, hart-, nier' en diabetespatiënt en werd meer dan 40 keren in het ziekenhuis opgenomen).
- de Werkgroep Morkhoven jarenlang problemen had met telefoon- en internetverbindingen.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de Belgische Staatsveiligheid mee achter voornoemde zaken zat.
 
Ook bij de huidige Sharia4Belgium-psychose, komt de Belgische Staatsveiligeheid ter sprake:
 
1) 26 maart 2012: 'Om een drama zoals in Toulouse te vermijden in ons land wordt de moslimorganisatie Sharia4Belgium best verboden', zegt Alain Winants, de baas van de Belgische Staatsveiligheid. Hij reageert daarmee op uitspraken van in terrorisme gespecialiseerde speurders, die eerder al hadden gezegd dat 'zo'n bloedbad morgen ook in Antwerpen of Brussel kan gebeuren'.
'De leden van Sharia4Belgium, zoals Fouad Belkacem, zijn aanhangers van die stroming. Dat maakt ons ongerust', aldus de speurders. 'We mogen een man als Belkacem nooit uit het oog verliezen. Misschien niet als potentiële terrorist, maar misschien kan hij wel anderen overtuigen om tot actie over te gaan.'
De Staatsveiligheid waarschuwde in haar jaarverslag ook al voor de organisatie. 'Ze verstoren de openbare orde en intimideren andersdenkenden.'
 
2) 7 juni 2012: 'Turtelboom wil nu een sterk dossier samenstellen tegen Belkacem om hem zijn nationaliteit af te nemen en hem zo uit te leveren aan Marokko'. (Turtelboom was minister van Binnenlandse Zaken voor dat ze tot tot minister van justitie benoemd werd)

 

Commentaren

Sharia4Belgium: Minister Turtelboom begeeft zich op glad ijs...

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) wilde enkele dagen geleden in de wandelgangen van het federale parlement, geen commentaar kwijt over de aanhouding van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, maar stelde dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat zijn Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.

Het kan zijn dat justitieminister Turtelboom zich door Bart De Wever (NV.A) en het Vlaams Belang in het ootje heeft laten nemen of dat zij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een deel van de rechtse kiezers wil winnen. Maar als justitieminister zou zij moeten weten dat er geen enkele wet bestaat die zegt dat men iemand's Belgische nationaliteit op deze wijze kan ontnemen. Er bestaat ook geen wet die zegt dat iemand op deze wijze en door middel van een inter-ministriële overéénkomst, aan een ander land kan uitgeleverd worden. Dergelijke beslissing, en dan nog wel genomen door een minister van Justitie, zou volledig illegaal zijn.
Turtelboom begeeft zich, juridisch en politiek gezien, op glad ijs.

-------

'Bart De Wever en Turtelboom kibbelen over aanpak Sharia4Belgium'

6 juni 2012
Bart De Wever wil dat minister van justitie Annemie Turtelboom haar positief injunctierecht gebruikt om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen. Vrije meningsuiting houdt op wanneer die gebruikt wordt om voortdurend op te roepen tot haat en geweld, argumenteert de N-VA-voorzitter. Turtelboom noemt in een reactie de oproep van De Wever "een beetje vreemd". "Het gerecht is al volop aan het werk", zegt ze via haar woordvoerster. "Het positief injunctierecht is trouwens geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken." (Bron: demorgen.be - 5/6/2012)
http://www.legalworld.be/legalworld/m_content.aspx?mid=50640&LangType=2067

-------

'Turtelboom wil Belkacem land uitsturen'

7 juni 2012
Minister van Justitie Annemie Turtelboom wilde donderdagnamiddag in de wandelgangen van het federale parlement geen commentaar kwijt over de aanhouding van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, maar stelde dat alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat zijn Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten. Nieuwe wetgeving zal volgens de minister niet alles oplossen.
http://www.vandaag.be/binnenland/98770_turtelboom-wil-belkacem-land-uitsturen.html

Gepost door: Morkhoven | 08-06-12

Reageren op dit commentaar

Misschien moet Marcel Vervloesem een vertrouwenspersoon aanstellen -als dat al niet gebeurd is-. Een vertrouwenspersoon kan dan de nodige stappen zetten. Anderzijds is het mij bekend, dat de klassieke journalisten, de justitie en de politiek een pot nat zijn. Journalisten die zich onafhankelijk opstellen en kritische artikels brengen worden niet uitgenodigd,geïnformeerd, geïntimideerd en erger. Na de moord op Andre Cools vreesde de justitie dat de pers de stinkende putjes in en rond Flemalle nog verder zou open trekken, toen werd de Raad voor de Journalistiek met politiek geld -Dirk Van Mechelen was de 1e die 4 mio Bef op tafel legde- opgericht. De pers is niet vrij in België, tenminste zo lang men niet te dicht bij de bron komt ...

Gepost door: erik verbeeck | 09-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.