13-06-12

Faoud Belkacem: een 'bedreiging voor de democratische rechtsstaat' ?

Turtelboom.problèmes.problemen.jpgIn België zijn het de minister van Justitie en de regering die in rechtszaken en over opsluitingen beslissen.

Justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, deed gisteren ondermeer de volgende uitspraken in verband met de opsluiting van Faoud Belkacem:
'
Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'

'Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'
'Sharia4Belgium is de laatste jaren erg geradicaliseerd is en vele mensen voelen zich bedreigd. Er komt een 'moment om stop te zeggen. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren'.

Reeds eerder besloot Turtelboom dat Belkacem's Belgische nationaliteit moet afgenomen worden om hem 'op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'. Faoud Belkacem is echter in België geboren en is naar Belgische katholieke scholen gegaan.

Gisteren ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde Turtelboom dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...

De justitieminister spreekt voortdurend over 'terreurdreigingen' alsof zij daarmee het psychologisch klimaat wil scheppen dat nodig is om haar politieke plannen inzake gevangenissen en vreemdelingenzaken door te drukken.

Minister Turtelboom heeft, als justitieminister en als ex-minister van Binnenlandse Zaken, ongetwijfeld goede contacten met Alain Winants, administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, die enkele maanden geleden openlijk opriep tot het verbod van Sharia4Belgium.
In 2009 sloeg Winants in het programma Terzake, het imago van Nordin Taouil aan stukken.
“Het is zeer ongebruikelijk dat de chef van de Staatsveiligheid dergelijke uitspraken doet over een individueel dossier van zijn dienst”, schreef onderzoeksjournalist Georges Timmerman toen in De Standaard. “Als ambtenaar moet Winants voor uitspraken zoals die over Taouil een voorafgaande toelating en dus politieke dekking gekregen hebben van zijn voogdijminister, in dit geval minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V),” aldus Timmerman.

Terwijl de soms groteske verklaringen van Sharia4Belgium als 'terreurdaden' beschouwd worden, heerst er een opvallend stilzwijgen rond het Vlaams Belang.
Vlaams Belang en Sharia4Belgium vlogen elkaar voortdurend in het haar.
Enkele jaren geleden werd het Vlaams Belang veroordeeld wegens aanzetting tot onverdraagzaamheid en haat. Maar zoals de Liga voor de Mensenrechten opmerkte, ging de extreem-rechtse partij sindsdien 'gewoon verder met het zaaien van onverdraagzaaamheid'.

---------

'Turtelboom verwerpt kritiek over Belkacem'

12 juni 2012 - Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Dat vraagt minister van Justitie Annemie Turtelboom zich af na de kritiek op haar uitzonderingsmaatregel. 'Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'Na de incidenten in Molenbeek en een nieuwe videoboodschap op het internet werd de woordvoerder van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, vorige week aangehouden.

Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) besliste afgelopen weekend dat Belkacem een eerdere veroordeling tot zes maanden gevangenisstraf effectief moet uitzitten, omwille van de openbare veiligheid en het algemeen belang.

Parlementsleden - ook van meerderheidspartijen CD&V en SP.A - waarschuwen dinsdag voor een 'beleid à la carte', al zeggen ze er meteen bij dat ze het belangrijk vinden dat straffen effectief uitgevoerd worden.

'Ik heb geen andere keuze', reageert Turtelboom op Radio 1.  'Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'

Ze wijst erop dat Sharia4Belgium de laatste jaren erg geradicaliseerd is en dat vele mensen zich bedreigd voelen. Er komt een 'moment om stop te zeggen'. Ze benadrukt dat ook CD&V en SP.A een betere strafuitvoering belangrijk vinden. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren, vindt de minister. 

Om de kritiek van de meerderheidspartijen te pareren, zal Turtelboom de kwestie woensdag op het kernkabinet brengen, zei Open VLD-voorzitter De Croo eerder.

'Het is belangrijk dat de regering zich eendrachtig opstelt ten aanzien van Sharia4Belgium en zo een duidelijk signaal geeft aan alle extremisten dat oproepen tot geweld en het onderuit willen halen van de rechtsstaat, niet getolereerd wordt', zegt De Croo.

'In de verschillende verklaringen horen we dat de minister gesteund wordt in haar beleid om korte gevangenisstraffen in de toekomst ook daadwerkelijk uit te voeren. We zijn er daarom ook van overtuigd dat de minister de nodige middelen zal krijgen van de regering om haar beleid uit te voeren', besluit de Open Vld-voorzitter.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

Commentaren

Studie: salafisten geen gevaar voor democratie

Rotterdam, 24 sept 2009 - Streng orthodoxe moslims in Nederland vormen geen gevaar voor de democratie. Deze zogenoemde salafisten hebben soms moeite met de normen van de democratische rechtsstaat, maar slechts een verwaarloosbaar aantal gelooft in het gebruik van geweld.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde studie Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging van onderzoekers Ineke Roex, Sjef van Stiphout en Jean Tillie. Zij zijn verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies en de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Het rapport werd geschreven in opdracht van het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie (WODC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Gedetailleerd overzicht

Het rapport biedt een breed en gedetailleerd overzicht van de denk- en leefwereld van een minderheid van de Nederlandse moslimbevolking. Voor het eerst zijn er cijfers: 72.000 van de circa 900.000 Nederlandse moslims zijn streng orthodox, volgens de onderzoekers. Ofwel 8 procent. Voor de Turkse moslims is dat 5 procent, voor de Marokkanen 12. Een grote meerderheid is niet (streng) orthodox. De salafistische organisaties, schrijven de onderzoekers, zijn door de grote sociale controle eerder een religieuze buffer tegen extremisme dan een katalysator van politiek activisme.

Door een onzer redacteuren

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2622968.ece/Salafistische_moskeeen_keuren_geweld_af

Gepost door: Morkhoven | 13-06-12

Reageren op dit commentaar

Politieke interventies...
---
Abou Jahjah eist vrijspraak voor rellen Borgerhout

09/09/'08 BINNENLAND “De politici hebben de Arabisch-Europese Liga (AEL) gecriminaliseerd, omdat wij een contestataire beweging zijn. Het gerecht dat ons vervolgde was corrupt, het respecteerde de scheiding der machten niet. Ik hoop dat het nu beter is”.

Dat zegde Dyab Abou Jahjah, oprichter van de AEL, maandag op zijn proces op het Antwerpse Hof van Beroep. Abou Jahjah wordt er met zijn Antwerpse helper, Ahmed Azzuz, van beschuldigd om de rellen na de moord op islamleraar Mohamed Achrak in Borgerhout op 26 november 2002 te hebben uitgelokt.

Abou Jahjah vroeg zelf de vrijspraak. “Met een dossier van 4.000 pagina’s heeft men ons afgeschilderd als maffiosi, handelaars in bloeddiamanten, witwassers, terwijl wij gewoon maar dissidente politieke activisten zijn. Er blijft bijna niets over van deze zaak. Na zes jaar broodroof en stigmatisering verwacht ik de vrijspraak”, zo luidde het. Abou Jahjah voegde er nog aan toe dat de mensen die de AEL hebben gecriminaliseerd “niet ongestraft mogen blijven” en hij verwees hierbij naar “een adviseur van de premier” (bedoeld is: Brice De Ruyver) die had gesteld dat Abou Jahjah moest “uitgeschakeld worden”.

Eerder had het openbaar ministerie één jaar cel geëist voor beide AEL-ers. Volgens Björn Backx hebben zij de rellen uitgelokt.

Mr. André De Becker zegde voor Abou Jahjah: “Als de oproep om criminele feiten te plegen géén gevolgen had, dan is de zaak verjaard, want dan zijn de feiten al na drie maanden verjaard. Als die oproep wél gevolgen had, dan moet men duidelijk maken tot welk concreet feit Abou Jahjah precies heeft opgeroepen. Om de meeste feiten waarvan het parket zegt dat Abou Jahjah ze heeft uitgelokt (belemmering van het verkeer, slagen aan burgers, vernieling van 11 auto’s, weerspannigheid e.d.) te kunnen uitlokken, kwam Abou Jahjah gewoon te laat toe op de betoging. Ofwel is er geen enkel bewijs dat hij daartoe opriep. Want Abou Jahjah heeft de gemoederen niet opgehitst, maar juist gekalmeerd. Dàt blijkt uit het dossier”.

Mr. Kris Luyckx riep het Hof op om een “moedig” arrest te vellen dat “geen mensen straft omdat zij vrij hun mening uiten”.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/abou-jahjah-eist-vrijspraak-voor-rellen-borgerhout-3.aspx

Gepost door: Morkhoven | 13-06-12

Reageren op dit commentaar

Belgische Staatsveiligheid...
---
Nordin Taouil eist schadevergoeding van de Staat

2/09/2011

De Antwerpse imam Nordin Taouil heeft voor een Brusselse burgerlijke rechtbank een schadevergoeding geëist voor de uitspraken die het hoofd van de Staatsveiligheid over hem deed in het programma Terzake. Die omschreef Taouil als een extremistische moslim.
Alain Winants, het hoofd van de Belgische Staatsveiligheid, was in september 2009 te gast in het duidingsprogramma Terzake om uitleg te geven bij de figuur van Talouil.

De imam speelde een sleutelrol in het hoofddoekendebat in het Antwerpse Gemeenschapsonderwijs dat op dat moment volop woedde.

Winants vertelde in de Terzake-studio dat Taouil vier jaar eerder geweigerd was als kandidaat voor de Moslimexecutieve wegens zijn extreme standpunten.

Hij had het over Taouil als "een extremistische moslim van salafistisch-wahabitische strekking die actief militeerde in salafistische kringen".

"Ernstige reputatieschade"
Volgens Taouil hebben die uitspraken hem en zijn gezin zware schade berokkend. Zo beëindigde Kind&Gezin de dag na de uitzending de samenwerking met Taouils echtgenote. Zij werkte als onthaalmoeder voor de organisatie. Volgens de advocaat van de imam werden ook de kinderen van Taouil na de uitzending gepest op school.

"De Staatsveiligheid mag alleen communiceren als er een gevaar is voor de bevolking, wat hier niet zo was", aldus de advocaat van Taouil. De advocaat wijst er ook op dat Taouil de kans niet had om zich te verdedigen.

Volgens de advocaten van de minister van Justitie, de voogdijminister van de Staatsveiligheid, bracht de imam in 2005 zelf een rapport van de Staatsveiligheid over hem naar buiten.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1101639

Gepost door: Morkhoven | 13-06-12

Reageren op dit commentaar

De Staatsveiligheid, officieel de Dienst voor de Veiligheid van de Staat, is een afdeling van de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie.

Gepost door: Yves | 13-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.