14-06-12

Sharia4Belgium en de Belgische Staatsveiligheid...

winants-wil-nagaan-of-sharia4belgium-verboden-kan-worden.jpgEr zijn heel wat vragen rond de campagne van de afgelopen dagen waarbij, niet alleen het Vlaams Belang en de N-VA, maar ook Premier Di Rupo, de voltallige regering, de woordvoerders van de politieke partijen en de parlementsleden opriepen om Sharia4Belgium te verbieden en om haar woordvoerder Faoud Belkacem, de Belgische nationaliteit te ontnemen. 

Zoals men zich wellicht herinnert, begon het allemaal met een incident te Jette (Brussel) waarbij een gesluierde vrouw weigerde om zich te identificeren en waarbij zowel zijzelf als twee politieagenten in burger, gewond geraakten.

Sharium4Belgium maakte hierover een videofilmpje op YouTube.

Volgens Het Laatste Nieuws van 1.6.2012, zou Belkacem in het videofilmpje gezegd hebben dat 'een Belgische die voor de islam koos en niet voor de perversiteit, haar identiteitskaart aan de politie gaf, en haar gezicht aan een agente toonde'. 'Volgens de video', aldus Het Laatste Nieuws, 'wist de vrouw dat het verboden is de nikab te dragen op de openbare weg, omdat ze al verschillende keren geverbaliseerd werd'. Het Laatste Nieuws vermeld verder dat 'de agenten, die in het filmpje "vijanden van Allah, Romeinse honden en ongelovigen genoemd worden", vroegen haar de nikab uit te trekken, wat de vrouw weigerde'. Belkacem zou daarop gezegd hebben 'dat de agenten de kleren en onderkleren van de vrouw stuk scheurden' en dat er 'zes agenten op haar sprongen waardoor zij bewusteloos geraakte'.

Nadat enkele tientallen moslim-jongeren voor het politiekantoor en het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek geprotesteerd hadden, verklaarde het Antwerps parket dat Fouad Belkacem in zijn videoboodschap 'het geweld verheerlijkt en opriep om tot gewelddadige actie over te gaan'.  

Het is echter niet na te trekken wat Belkacem in het videofilmpje 'La victime en niqab de la police Belge' precies gezegd heeft omdat het videofilmpje 'onbeschikbaar' is geworden.

Zoals in 2002 het geval was bij de protesten van de Arabisch-Europese Liga na de moord op de islamleraar Mohamed Achrak in Borgerhout (Antwerpen), maakte het Vlaams Belang dat in 2004 door het Gentse Hof van Beroep veroordeeld werd voor haar racistisch en discriminerend gedachtegoed en het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat, weer onmiddellijk gebruik van de situatie die zij voor een groot deel zelf provokeerde.
Op 4 mei 2012, vroeg gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke de Antwerpse procureur-generaal om de 'nationaliteit af te nemen van Fouad Belkacem'.
'Minister Turtelboom mag niet langer aarzelen. 
Abu Imran (Fouad Belkacem) moet de Belgische nationaliteit worden ontnomen en het land worden uitgezet', aldus het Vlaams Belang-kopstuk Filip De Winter.

Belangrijk om weten in deze zaak, is het feit dat De Vlaamse Liga voor Mensenrechten – destijds één van de dagvaardende partijen in het Blok-proces – op 27.5.2011 nog verklaarde dat het Vlaams Belang 'in een nieuwe folder die in negentien Brusselse gemeenten verspreidt werd, de migranten verantwoordelijk stelde voor het gevoel van onveiligheid dat vandaag de dag heerst bij de eigen bevolking'. 'Zeven jaar nadat zij streng werd veroordeeld omdat zij bij de bevolking gevoelens van vreemdelingenhaat aanwakkerde met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen, stellen wij tot onze verbazing vast dat het Vlaams Belang zich opnieuw manifesteert zoals het Vlaams Blok destijds', aldus de Liga voor Mensenrechten.

Het is dan ook hoogst merkwaardig dat zowel Minister Di Rupo (PS, franstalige socialisten, justitieminister Turtelboom (VLD, vlaamse liberalen) en de minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH, franstalige christen-democraten), de oproep van het Vlaams Belang overnamen.  Zij wensen zelfs in te gaan op het voorstel van het Vlaams Belang om Belkacem's Belgische nationaliteit af te nemen 'om hem aan Marokko uit te leveren' terwijl Faoud Belkacem in België geboren is en er naar katholieke scholen ging.

Opvallend is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in deze zaak. Bepaalde politici hebben, in samenwerking met de Staatsveiligheid, blijkbaar ook het juiste moment afgewacht om Sharia4Belgium te verbieden en een nieuwe wet uit te vaardigen die het spreekrecht beperkt.  Justitieminister Turtelboom maakt van deze deze zaak dan weer gebruik om meer mensen achter de tralies te steken terwijl er in België reeds 11.200 gevangenen zijn en zware criminelen zopas de mogelijkheid hebben gekregen om, met het behoud van een blanco-strafregister, hun proces af te kopen.

Hierbij volgt een kort persoverzicht waaruit blijkt dat de voorstellen om Sharia4Belgium te verbieden en Faoud Belkacem's nationaliteit te ontnemen, reeds maanden geleden besproken werden.

Gazet van Antwerpen van 16 februari 2012: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois onderzoekt of de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem kan worden afgenomen. Belkacem, die zichzelf Abu Imran noemt, is het boegbeeld van Sharia-4Belgium. Hij werd vorige week nog door de correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel en 550 euro boete wegens het aanzetten tot haat tegen niet-moslims en de belaging van voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Ik heb vaak een dubbel gevoel als het om Sharia4Belgium gaat. Geven we dat handjevol extremisten niet te veel aandacht? Volgens heel veel weldenkende moslims gaat het tenslotte om een groep van hooguit twintig radicalen, die met hun schreeuwerige pleidooi voor de invoering van de islamitische rechtspraak in België ook in hun eigen gemeenschap vooral spottende reacties uitlokken. Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, vindt dat we Sharia4Belgium niet mogen onderschatten. Volgens hem draagt de beweging met haar steeds harder wordende uitspraken bij tot de sluipende radicalisering van moslims met een salafistische inslag, die de westerse waarden verwerpen. Bovendien verenigt ze extremisten van verschillende nationaliteiten - Marokkanen, Tsjetsjenen, bekeerde Belgen - en dat is een nieuw fenomeen'.  Fouad Belkacem vertegenwoordigt in elk geval een groepering die niet bepaald een constructieve bijdrage levert aan onze samenleving, om het mild uit te drukken. Bovendien is hij nu al veertien keer veroordeeld door de politierechtbank en vier keer door een correctionele rechter. Belkacem en zijn gelijkgestemden stellen zich openlijk op tegenover ons democratisch stelsel en onze rechtsstaat, terwijl ze wél gretig profiteren van het democratisch recht op vrije meningsuiting dat een van de pijlers van die rechtsstaat vormt. Ik denk niet dat het ontnemen van de Belgische nationaliteit Belkacem de mond zou snoeren, wellicht integendeel. Misschien dat het daadwerkelijk laten uitzitten van een celstraf een beter middel is om hem op zijn rechten en plichten te wijzen'.

De Standaard van 21 maart 2012: 'Na de aanslag op de moskee in Anderlecht vorige week worden de salafisten alom met de vinger gewezen. Ook door de Staatsveiligheid. Volgens verschillende mosliminstanties en prominenten is het radicale salafisme de achtergrond voor de aanslag op de moskee in Anderlecht.  De Staatsveiligheid ziet in het oprukkende salafisme nu ‘de belangrijkste bedreiging voor de komende jaren’. Het is nu de eerste prioriteit voor de afdeling ‘extremisme’ geworden: ‘Het breidt alleszins uit. Volgens ons zijn er nu al honderden militanten en duizenden sympathisanten in België. Ze zijn niet alleen meer in de grote steden aanwezig, maar in het hele land,’ aldus de Staatsveiligheid in Knack. ‘De bekendste groep is natuurlijk Sharia4Belgium, maar de meeste anderen werken in stilte op lokaal vlak. Ze richten zich vooral op de onderkant van de samenleving. Daarom zijn ze nu het meest in opmars in volkse buurten in Kuregem en Borgerhout.'

In 'Vandaag' van 24 maart 2012: 'Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, wil onderzoeken of Sharia4Belgium verboden kan worden. Dat zegt hij in een gesprek met een Coreliokrant.  "Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme (een puriteinse, extremistische strekking in de islam, die wil dat we leven zoals de profeet Mohammed in de zevende eeuw, nvdr) de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Publiekelijk zeggen ze dat ze tegen geweld zijn, maar in achterkamers klinkt iets anders", zo zegt Winants. "Hun moederbeweging Sharia4Uk is in Groot-Brittannië verboden, en in Duitsland zijn soortgelijke beslissingen genomen. Ik denk dat het nuttig is te bekijken of dit in ons land ook mogelijk is."  En Winants gaat verder: "Van de 600.000 moslims in België, zijn er een duizendtal volgelingen van het salafisme, en een 100-tal militanten. Hoeveel er bereid zijn over te gaan tot terrorisme, valt moeilijk te schatten. Het is een zeer kleine minderheid van de moslims. Als we spreken over mensen die naar conflictgebieden zoals Afghanistan trekken, zijn het er een tiental."

Gazet van Antwerpen op 26 maart 2012: 'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Theo Francken (N-VA) wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. "De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.

N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever op 26 maart 2012 op www.belg.be: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Maar die vrijheid stopt op het moment dat ze wordt aangewend om op te roepen tot haat en geweld. Dan moet het gerecht optreden. In het geval van Sharia4Belgium lijkt dit toch wel het geval te zijn. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden. De betrokken organisatie heeft mij persoonlijk overigens ook al dood gewenst, een bedreiging waarvoor de woordvoerder van Sharia4Belgium recent werd veroordeeld.'

http://www.vandaag.be/binnenland/93269_winants-wil-nagaan...

Commentaren

De Belgische Staatsveiligheid maakt meer analysenota’s over aan buitenlandse inlichtingendiensten dan aan de eigen Belgische overheden. Dat staat in het Jaarverslag 2010 van de inlichtingendienst.

In 2010 maakte de Staatsveiligheid 1428 nota’s over aan Belgische overheden (politiek/administratief/gerechtelijk) en 2292 aan buitenlandse inlichtingendiensten. Die samenwerking met buitenlandse diensten is ‘van onschatbaar belang’ en berust volgens de Staatsveiligheid op het Romeinse godsdienstige principe van het do ut des (geven om te krijgen): voor wat, hoort wat.

De Belgische inlichtingendiensten ontvingen 144 buitenlandse delegaties voor internationale bijeenkomsten en 165 delegaties op werkbezoek in België. Zelf stuurde de dienst 354 personeelsleden op zending naar het buitenland.

Volgens de Belgische Staatsveiligheid probeerden 'buitenlandse mogendheden en een radicale Turkse groepering hun zienswijze te laten gelden via inmenging in de Moslimexecutieve'.

Vooral de opkomst van Sharia4Belgium trok binnen het salafisme de aandacht van de Staatsveiligheid. 'Dat terreurideologen op de website van Sharia4Belgium een platform krijgen, kan potentieel nefaste gevolgen hebben op het vlak van radicalisering’, aldus de Belgische Staatsveiligheid.

Gepost door: Yves | 15-06-12

Reageren op dit commentaar

Een stap dichter bij de utopie van Sharia4Belgium?

8 juni 2012

Fouad Belkacem, de kleurrijke woordvoerder van provo-beweging Sharia4Belgium, heeft iets verwezenlijkt wat slechts weinigen voor mogelijk hielden: kamerbrede eensgezindheid. En waar schijnbaar tegenstelbare ideologieën mekaar vinden is waakzaamheid geboden. Een libertaire kanttekening kon niet langer uitblijven.

Wie dacht dat de repressie van de regering Di Rupo I zich zou beperken tot de fiscale inquisitie van John Crombez (SP.A), dwaalt. Onder luid applaus van de oppositie – met de N-VA op kop – meldde de premier met enige fierheid dat Belkacem achter slot en grendel zat voor zijn “opruiende taal” naar aanleiding van de al dan niet brutale arrestatie van een in niqab gehulde dame.

Uit het ongenoegen ter rechterzijde putte de linkerzijde de moed om een voorstel te lanceren om “extremistische, ondemocratische groeperingen” te verbieden. In de geest van het wetsvoorstel van 13 december 2010 van Peter Vanvelthoven (SP.A) en David Geerts (SP.A) tot wijziging van de wet op de privémilities, waarbij een vereniging kan worden verboden wanneer die “een gevaar voor de democratie betekent”, pleit de linkerzijde voor een verbod op Sharia4Belgium.

Vanuit electoraal standpunt is dit perfect te begrijpen. Provo-bewegingen als Sharia4Belgium polariseren de samenleving en vormen de perfecte reclame voor de rechterzijde. Bij wijze van damage control is zo’n verbod vanwege de linkerzijde de beste manier om een verdere marginalisering in het Vlaamse politieke landschap tegen te gaan.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) ging nog een stap verder dan de premier en pleitte er onomwonden voor om Belkacem de Belgische nationaliteit te ontnemen en uit te wijzen naar Marokko, dat zijn uitlevering vraagt. Ook zij is een vurig verdediger van zo’n verbod op “extremistische organisaties”. Dit mag ons evenmin verbazen. Net als de Vlaamse linkerzijde dreigen de liberalen te herleid worden tot een voetnoot in de politieke geschiedenis van Vlaanderen.

Nu het electoraat de partij massaal de rug lijkt toe te keren sinds de fiscale repressie van Crombez, zien de liberalen hun kans schoon om zich opnieuw te profileren als no-nonsense partij. Laat ons niet vergeten dat Turtelboom naar Antwerpen verhuisde om de ondergang van de lokale Open VLD te verijdelen. Hierin werd Turtelboom volmondig bijgetreden door Bart De Wever (N-VA)en Filip Dewinter (Vlaams Belang).

De staat heeft het altijd moeilijk met meningen die haar gezag kan ondermijnen. Zelfs in de Verenigde Staten, het zogenaamde “land of the free”. Sinds de jaren ’60 is het Eerste Amendement op de Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting waarborgt, sterk uitgehold.

Zo vallen “obsceniteit” (Roth v. United States, Miller v. California), “laster” (New York Times v. Sullivan, Gertz v. Robert Welch, Inc.) en “oproepen tot geweld” niet onder de bescherming van het Eerste Amendement. Maar – en dit is zeer belangrijk – een rechter kan nooit de geuite mening of de organisatie die verantwoordelijk is voor het uiten van zo’n mening verbieden. De rechter kan enkel de veroordeelde persoon of organisatie verplichten de geuite mening te herformuleren, zodat ze niet “obsceen of lasterlijk is” en niet langer oproept tot geweld (R.A.V. v. City of Saint Paul).

Een verbod op een mening of organisatie omwille van het uiten van een mening, ook al roept die persoon of organisatie op tot geweld, is per definitie strijdig met het Eerste Amendement. Bij het beoordelen of een mening effectief heeft geleid tot het aanrichten van schade, moet een strikt causaal verband gerespecteerd worden door de rechter.

Deze rechtspraak en onderliggende rechtsfilosofie lijkt mij geschikt om het fenomeen van de provo-bewegingen als Sharia4Belgium vanuit de Belgische rechtsorde aan te pakken. Als onze wetgever voorziet in de mogelijkheid om zulke organisaties te verbieden en die meningen te demoniseren, gaat dit verbod hen enkel motiveren en populairder maken. Integendeel, als we deze organisaties een forum geven, kunnen hun provocaties positief worden aangewend in twee richtingen: namelijk een interculturele dialoog tussen de Westerse sociaaldemocratie en de radicale islam, en belangrijker, een intraculturele dialoog tussen radicale en niet-radicale moslims.

Hoe groter de karikatuur is die Belkacem van de islam maakt, hoe groter de incentive voor de 90 procent gematigde moslims in dit land om dat beeld te nuanceren. Als we Belkacem het zwijgen opleggen en hem uitleveren aan Marokko, zal een tweede Belkacem opstaan, en een derde. Zoiets lost de problemen niet op en zal de polarisatie enkel maar in de hand werken.

De Amerikaanse rechtspraak lijkt me een mooi compromis tussen het libertaire ideaal van de absolute, onvoorwaardelijke vrijheid van meningsuiting en de maatschappelijke onderstroom die het moeilijk heeft met controversiële uitspraken. Het lijkt me niet opportuun Belkacem te vervolgen voor de rellen in Molembeek, aangezien het causaal verband heel erg zwak is.

Dat leidt trouwens onvermijdelijk tot een “Befehl ist Befehl”-rechtspraak waarbij de focus van het parket zal verschuiven van de werkelijke schadeberokkenaars naar de zogenaamde “bevelgevers”. In onze rechtsorde hoort het beginsel dat wie schade berokkent de schade moet vergoeden onverkort overeind te blijven.

Anderzijds lijkt me het verbieden van meningen en organisaties op zo’n willekeurige basis als “hun ondemocratisch karakter” een heel gevaarlijk precedent. Staat de democratie zo zwak in onze samenleving dat zij niet mag worden bekritiseerd, genuanceerd of geridiculiseerd? Staat de democratie zo zwak dat zij zich niet kan verdedigen zonder de sterke arm van de Staat?

Als de wetgever de wettelijke mogelijkheid voorziet om zo’n organisaties te verbieden, erkennen we de zwakte van onze democratie. Maken we de vrije meningsuiting voorwaardelijk, dan maken we haar kwetsbaar. Onze democratie is jong, maar oud genoeg om uit de couveuse van allerhande beknottende wetten te halen. Als we het Vrije Woord verder gaan beknotten, staan we een stap dichter bij de utopie van Belkacem, en dat kan niet onze bedoeling zijn.

Xavier Everaert is politiek secretaris van JongLibertairen.

http://www.knack.be/opinie/columns/een-stap-dichter-bij-de-utopie-van-sharia4belgium/opinie-4000113417785.htm

Gepost door: Boejan | 15-06-12

Reageren op dit commentaar

Premier Elio Di Rupo (Parti socialiste) misbruikt, zoals justitieminister A.. Turtelboom (Vlaamse liberalen), de zaak rond Sharia4Belgium om nu te stellen dat 'zelfs de kleinste overtreding moet bestraft worden' terwijl de grote criminaliteit in België, jarenlang ongestraft haar gang kon gaan.
Bovendien heeft Minister Turtelboom onlangs beslist dat grote criminelen en ander tuig, hun processen kunnen afkopen en over een blanco-strafregister kunnen blijven beschikken...

-----------

Di Rupo: 'Zelfs het kleinste misdrijf moet bestraft worden'

15 juni 2012 - Eerste minister Elio Di Rupo wil dat ook kleine misdrijven bestraft worden. De premier wil samen met de steden een nieuw veiligheidsbeleid op poten zetten.

In een interview met Metro zegt premier Elio Di Rupo dat hij een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid. "Een misstap mag niet zonder gevolgen blijven", zegt hij. Het voorstel van coalitiepartner MR, om indien nodig ook militairen de straat op
te sturen, noemt de premier "politieke recuperatie".

De eerste minister zit rond de tafel met de burgemeesters van de grootste steden om over veiligheid te praten. Hij wil hun voorstellen meenemen in een nieuwe kadernota rond integrale veiligheid. "Om de zes maanden wil ik samenzitten om de vooruitgang te evalueren".

Straffeloosheid

Di Rupo wil een einde maken aan het gevoel van straffeloosheid.
"Zelfs de kleinste overtreding moet bestraft worden. Dat kan bijvoorbeeld ook met een enkelband of huisarrest, maar de straf moet voelbaar zijn. Een tasje stelen lijkt bijvoorbeeld niet zo heel erg, maar voor het slachtoffer kan het erg traumatisch zijn".

Di Rupo steunt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) in haar aanpak van de zaak-Belkacem. "Ze ontmijnde een extreem gespannen situatie". (Belga/EE)

http://www.knack.be/nieuws/belgie/di-rupo-zelfs-het-kleinste-misdrijf-moet-bestraft-worden/article-4000117052259.htm

---------

"Zelfs de kleinste overtreding moet bestraft worden"

15 juni 2012 - Premier Elio Di Rupo zegt dat hij een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid. "Een misstap mag niet zonder gevolgen blijven",luidt het. Het voorstel van coalitiepartner MR, om indien nodig ook militairen de straat op te sturen, noemt de premier "politieke recuperatie".

De eerste minister zit vandaag rond de tafel met de burgemeesters van de grootste steden om over veiligheid te praten. Hij wil hun voorstellen meenemen in een nieuwe kadernota rond integrale veiligheid. "Om de zes maanden wil ik samenzitten om de vooruitgang te evalueren".

Di Rupo wil een einde maken aan het gevoel van straffeloosheid. "Zelfs de kleinste overtreding moet bestraft worden. Dat kan bijvoorbeeld ook met een enkelband of huisarrest, maar de straf moet voelbaar zijn. Een tasje stelen lijkt bijvoorbeeld niet zo heel erg, maar voor het slachtoffer kan het erg traumatisch zijn", zegt de premier in de krant Metro.

Di Rupo steunt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) in haar aanpak van de zaak-Belkacem. "Ze ontmijnde een extreem gespannen situatie".

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1454452/2012/06/15/Di-Rupo-wil-einde-maken-aan-gevoel-van-straffeloosheid.dhtml

-----------

'Justitie rolt de rode loper uit voor multimiljonair De Clerck'

4.10.2011 - Twintig jaar na het begin van het gerechtelijk onderzoek naar fraude rond het imperium van de familie De Clerck, gaat de rijke industrieel vrijuit en staat de Belgische staat schaakmat. Hoe kon Roger De Clerck ontsnappen aan het gerecht? Een analyse van de mechanismen die dit ondenkbare resultaat mogelijk maakten.

Nadat de Belgische staat eerder veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding van 22.500 euro aan Roger De Clerck, omdat de “redelijke termijn” voor behandeling van zijn strafzaak overschreden was, besliste de Belgische staat donderdag om niet in beroep te gaan tegen deze veroordeling. Deze beslissing sluit een van de langste gerechtelijke saga’s aller tijden over fiscale fraude af.
Aanvankelijk draaide de zaak rond een fraude uit 1976 van honderden miljoenen euro door familie-imperium De Clerck. Er kwamen ook allerlei andere inbreuken aan het licht (bedrog en gebruik van valse documenten, oplichting, witwaspraktijken, inbreuken op de bedrijfsreglementering, bendevorming). Toch gaat deze rijke industrieel 20 jaar na het begin van het gerechtelijk onderzoek volledig vrijuit en is de Belgische staat schaakmat. Hoe kunnen we verklaren dat de man die betrokken was bij een van de allergrootste financiële schandalen uit de geschiedenis, hier niet alleen wegkomt zonder de minste straf, maar dat het bovendien de staat is die veroordeeld wordt om de man schadeloos te stellen?

Meer info op:
http://www.ptb.be/nieuws/artikel/justitie-rolt-de-rode-loper-uit-voor-multimiljonair-de-clerck/print.html

Gepost door: Boejan | 15-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.