21-06-12

Victor Hissel: OPEN BRIEF aan Jean-Paul Phillippot

VictorHissel.jpgOPEN BRIEF aan Jean-Paul Phillippot (Algemeen-directeur van de RTBF)

Tot op heden niet beantwoord

 

Op 14 juni '12 gepubliceerd door José Dessard

(Vertaling: Eheu)

Ebourg, d.d. 5 juni 2012

Beftreft: de herhaling van een RTBF-uitzending

Ik voel mij gedwongen om u mijn ongerustheid mede te delen over het geval van mr. Victor Hissel.

Mijn zorgen zijn het gevolg van het feit dat ik zopas heb vernomen uit betrouwbare bron, dat de RTBF op 4 juli aanstaande in het kader van haar programma 'Devoir D'enquete', de 50 min. durende reportage gaat herhalen die op 6 juni '11 is uitgezonden onder de titel 'Het dossier Hissel, de prijs van de stilte', welk programma door meerdere mensen is betiteld als onvolledig, partijdig en enkel en alleen bedoeld om Victor Hissel te beschuldigen, terwijl deze een jaar eerder ook al het onderwerp was geweest van een andere reportage van 50 min. uitgezonden op 22 sept. '10 nadat hij in Hoger Beroep veroordeeld was, en die al even eenzijdig was, en waarin geen wederhoor werd toegepast.

Gedurende deze lange periode heeft mr. Victor Hissel zich moeten houden aan de stricte opdracht van de Orde van advocaten om buiten de publiciteit te blijven, gezien zijn beroep van advocaat, niettegenstaande het feit dat hij ook vader is. Hij heeft zich gehouden aan de opdracht zich afzijdig te houden die hem door de procedures- die nog steeds lopen- werden opgelegd. Maar ook zonder dat was het zijn bedoeling om niet openlijk in de media met zijn zoon in conflict te treden. Maar dat recht van mr. Hissel om buiten de publiciteit te blijven dient eveneens door de journalistiek te worden gerespecteerd, en het ontheft hen niet van hun plicht tot objectief onderzoek in deze zaak.

Er is een fel debat gaande over een ethische principe wat betreft publicaties op het Internet. Maar diezelfde principes zouden al lang door de media gerespecteerd moeten worden. Het gaat om het 'recht om met rust gelaten te worden' dat in tegenspraak lijkt te zijn met elke herhaling van uitzendingen ná een redelijke termijn vanaf het moment dat ze nieuws-waarde hadden.

Ik heb persoonlijk deelgenomen aan de totstandkoming van de serie uitzendingen 'Faits Divers' geheten, en die altijd respectvol waren tegenover elke betrokkene, omdat elke keer persoonlijke wederwaardigheden, psychische gevoeligheden en reputaties in het geding waren. Ik heb nooit een herhaling willen uitzenden van deze programma's zonder eerst de belangrijkste betrokkenen te hebben geraadpleegd voor hun e.v. toestemming. Maar Victor Hissel heeft men nooit om zijn mening over dit onderwerp gevraagd.

Maar er is nog een ander principe dat hier speelt, en dat is dat van het strafrecht dat stelt 'dat het doel van een veroordeling en een straf de uiteindelijke rehabilitatie' van de betreffende persoon is.

En dus is er een grondrecht voor iedereen om tot verzoening te komen, waardoor hij na zijn veroordeling de gelegenheid krijgt opnieuw een normaal gezins- en sociaal leven op te bouwen.

Deze herhaling, die zelfs niet valt onder het recht tot nieuwsverspreiding, omdat ze volledig overbodig is, en die vergezeld zal gaan van persberichten en aankondigingen, is niet te verenigen met de nodige verzoening in deze belangrijke periode waarin een beroeps-instantie van de tuchtraad zich nog moet uitspreken over de toekomst van Victor Hissel als advocaat. Als de RTBF druk zou willen uitoefenen in deze zaak, is dit uiteraard de ideale methode!

Maar er zijn nog andere redenen om ongerust te zijn.

Want dit initiatief van de RTBF is des te ontstellender en verwerpelijker daar zij zelf herhaaldelijk heeft onderstreept dat Romain Hissel een kwetsbare persoonlijkheid heeft en psychologische hulp nodig heeft.

Het eenvoudige gezonde verstand volstaat om in te zien dat als Romain Hissel opnieuw in het centrum van de media-aandacht komt te staat en gebruikt wordt om 'zijn eigen' versie en 'zijn eigen' visie over de zaak rond zijn vader te geven, dat hem op geen enkele manier zou helpen. Het lijkt mij sterk dat er een psycholoog of psychiater is die het tegendeel zou beweren.

Samenvattend – wetend dat in speciale gevallen veranderingen in mentaliteit, individueel of maatschappelijk, vaak van het verzet van enkelingen afhangt,- wil ik graag een dringend verzoek richten aan de RTBF om te tonen dat zij in staat is om op een waardige manier informatie te verschaffen, verantwoordelijk en zinnig, en zodoende een voortrekkers-rol te spelen wat betreft het eerbiedigen van de principes die o.a. door de Europese verklaring van de Rechten van de Mens en door de Belgische wet worden voorgestaan, voornamelijk die van

-het recht om een leven te leiden conform de menselijke waardigheid

-het recht om niet aan onmenselijke en vernederende behandeling te worden blootgesteld

-het recht op een rechtvaardig proces

-het recht op bescherming van de privé-sfeer

Ik laat het aan de RTBF, haar Algemeen directeur, haar nieuws-redactie en aan haar programma-makers over te bepalen in hoeverre zij bereid zijn hun menselijkheid te tonen.

José Dessart

Journalist

Auteur van het blog 'Humeur et respects'

118 voie de Liège

4053 Embourg

----

Deze open brief is eveneens verzonden aan:

Monsieur Jean-Pierre JACQMIN, Directeur de l’Information à la RTBF
Monsieur Daniel Brouyère, Directeur de l’Unité de Production Magazines
Messieurs Gérard Rogge et Robert Neys, Co-Editeurs du Magazine Devoir d’Enquête
Monsieur Alain Gerlache, Secrétaire général de la CTF,  Chroniqueur et spécialiste des Médias à la RTBF
Monsieur Marc JANSSEN, Président du CSA
Monsieur André LINARD Secrétaire Général du  CDJ
Monsieur Marc Lits, Directeur de l’Observatoire du récit médiatique, UCL
Monsieur Jean-Jacques Jespers Chercheur en communication et déontologie des médias, ULB
Monsieur Bernard Hennebert, coordinateur de l’ATA, (association des téléspectateurs actifs)
Monsieur Eric LEMMENS, le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Liège
Monsieur Patrick HENRY, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Liège
Monsieur Robert DE BAEDERMAEKER , Président de l’OBFG
Monsieur Jean-François ISTASSE Président de la Commission de la Culture et de l’Audiovisuel
Madame Fadila LAANAN, Ministre de la Culture et de l’Audio-visuel
 

http://jsdessart.wordpress.com/2012/06/14/lettre-ouverte-a-jean-paul-philippot-administrateur-general-de-la-rtbf/

03:10 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Open Brief RTBF, Victor Hissel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.