21-08-12

Jean-Denis Lejeune: 'hervorming van justitie'...

Lejeune.19.8.jpg

Jean-Denis Lejeune, die door de pers op een gezinsvriendelijke manier,'de papa van het vermoorde meisje Julie' wordt genoemd, organiseerde op zondag 19 augustus een manifestatie 'om te voorkomen dat Michelle Martin daadwerkelijk vrijkomt'. Daarmee kan hij natuurlijk op veel steun rekenen.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven het protest tegen de vrijlating van Michelle Martin ondersteunt, stelt zij zich heel wat vragen rond de huidige voortrekkersrol van Lejeune.

Onlangs stelde Kamerlid Laurent Louis enkele vragen over het autopsie-rapport van Julie en Melissa in de zaak Dutroux.
Louis werd op een vernietigende manier door de politici aangevallen; er werd een cordon sanitaire rond hem geëist; verschillende kamerleden en ministers eisten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid; er werd een wekenlange media- lastercampagne tegen hem gevoerd; hij werd tengevolge een klacht van Lejeune en op vraag van justitieminister Turtelboom (VLD) als een misdadiger voor de rechtbank gesleept en men wil hem aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen.

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven die het niet eens met alle standpunten van Louis en die ervaren heeft met welke middelen men haar het zwijgen probeert op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort, gaan bovengenoemde reacties en maatregelen veel te ver en hebben zij weinig met een 'democratie' maar eerder met een politieke dictatuur te maken.

De Werkgroep herinnert eraan dat het engelstalig tijdschrift 'The Sprout'  dat destijds een artikel publiceerde over het autopsieverslag van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux, na een klacht van ondermeer Jean-Denis Lejeune, door de Justitie metéén uit de rekken werd genomen terwijl dit artikel aantoonde dat Julie en Melissa niet enkel van 'honger en dorst' zijn opgekomen maar vermoedelijk het slachtoffer werden van rituele moorden waarbij zij zwaar misbruikt en gefolterd werden.

De Werkgroep stelt zich reeds geruime tijd een aantal vragen rond Lejeune die tijdens de zaak Dutroux als zogenaamde woordvoerder van de ouders van de slachtoffers in de zaak Dutroux, in het bestuur van Child Focus terechtkwam.

Maar er is meer...
Child Focus heeft zich altijd voorgedaan als een onafhankelijke vereniging terwijl zij een puur instrument is van de Belgische Staat en Justitie.  Was dit misschien bedoeld om de zaak Dutroux en andere zaken (waaronder de kinderpornozaak Zandvoort) dicht te dekken en om België, na de internationale aandacht voor de zaak Dutroux, opnieuw een positief imago te bezorgen in binnen- en buitenland ?

Enkele jaren geleden liet Lejeune uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort dat hem door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgezonden, aan de Justitie overmaken.  Dat werd metéén als een klacht opgevat tegen Vervloesem terwijl de informatie die aan Lejeune werd overgemaakt juist bedoeld was om hem (en Child Focus dat al verschillende keren tevergeefs was gecontacteerd) in te lichten over de kinderpornozaak Zandvoort en de manier waarop deze zaak werd dichtgedekt.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door enkele inééngeknutselde klachtjes en het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Men moet immers niet verwachten dat de justitie een onderzoek voert naar kindermisbruiken terwijl zij door middel van eigen misdaden in de doofpot stopt.

Het valt op dat de recente vragen van kamerlid Michel rond het autopsieverslag van Julie en Melissa, opnieuw gevolgd werden door een klacht van Lejeune bij de Justitie.
Lejeune telefoneerde hierbij zelfs naar Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet die, nadat zij via een persmededeling verklaarde dat de woorden van Lejeune haar 'tot tranen hadden gedwongen', onmiddellijk maatregelen eiste tegen Michel. Lejeune en Milquet zijn beiden bestuursleden van de CdH (franstalige christen democraten). Misschien hoopte Lejeune met zijn aktie wel de plaats van de gecriminaliseerde en de gepsychiatriseerde Louis in te nemen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Lejeune is echter altijd een opportunist geweest die geen enkele kans ongebruikt laat.
Nu, na het voorval rond Laurent Louis, iederéén weet dat hij voor de CdH op de derde politieke plaats staat voor de Kamer in Luik, verklaarde hij na de manifestatie dat hij zich wil 'wijden aan het verzet tegen de voorlopige vrijlating van Michelle Martin en de projecten van zijn asbl Objectif Ô'.
Het zou een verkiezingsmanoeuver kunnen zijn maar Lejeune is reeds aangesteld als raadgever voor milieu en energie aan het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.  Het is dus misschien interessanter voor hem om als een soort belangeloze volksvriend bekend te staan die af en toe een kleine wederdienst biedt aan zijn politieke vrienden. Of misschien mikt hij zelfs hoger.

Zoals de Belgische justitieministers reeds jaren doen, pleit Lejeune thans voor een 'snelle hervorming van justitie'.  De CdH zal er nu waarschijnlijk voor zorgen dat er hier en daar wat nieuwe voorstellen komen en nieuwe wetten inzake de 'hervorming van justitie' worden goedgekeurd om bij de volgende verkiezingen beter te scoren.
Zoals bij Child Focus reeds het geval was, lijken de broodjes voor Lejeune weer gebakken te zijn.

De manifestatie van 19 augustus te Brussel kreeg opvallend veel media-aandacht terwijl de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang, door middel van de klachten en het media-proces tegen Marcel Vervloesem, werd doodgezwegen.
Justitie legde Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers en een reisverbod op. Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag geen contact opnemen met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven. Justitie liet een paar jaren geleden een berichtje in Het Nieuwsblad plaatsen waarin stond dat hij met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had.  Mensen zoals Lejeune die, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zaten met justitie, zijn daarvoor verantwoordelijk.


15:11 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, hervorming van justitie, Jean-Denis Lejeune | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.