25-08-12

Justitieminister Turtelboom wil onafhankelijke justitie...

turtelboom.op.haar.best.jpg

Marcel Vervloesem wordt al 14 jaar lang door de Justitie van Turnhout vervolgd. 

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover regelmatig naar justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) die onlangs stelde dat zij een justitie 'zonder de minste zweem van partijdigheid' wilt.

Zij vroeg de minister om de werking van de justitie de Turnhout te laten onderzoeken.  De justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voortdurend criminaliseert zodat de kinderpornozaak Zandvoort verder doodgezwegen kan worden, is verantwoordelijk voor de verdwijning van al de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier.  Bepaalde rechters te Turnhout profiteren reeds jarenlang van de roddels van criminelen die wegens drugshandel, diefstallen, inbraken, zedenfeiten en gewapende roofovervallen een strafblad bezitten om Marcel Vervloesem achter de tralies te steken.

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving tot nogtoe geen antwoord terzake van Turtelboom.

Komt dit misschien omdat de minister goede contacten onderhoudt met de Turnhoutse justitie en er sprake is van vriendjespolitiek ?

-------------------------

Nieuwe computers voor parket Turnhout

24 AUGUSTUS 2012

TURNHOUT - Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft bij het parket in Turnhout het startschot gegeven van een ingrijpende modernisering

De computers waarmee de ambtenaren van de parketten en gerechten in ons land nu moeten werken, zijn sterk verouderd. Bovendien worden vaak verschillende systemen door elkaar gebruikt, wat de uitwisseling van informatie niet gemakkelijk maakt.

‘Op sommige plaatsen kunnen collega's die aan een bureau zitten niet samen op een document werken omdat de verschillende besturingssystemen en software dat niet toelaat’, zegt Turtelboom. ‘Dan moet eerst een document worden overgetypt om aan de slag te kunnen. Dat zorgt voor de nodige vertraging en frustratie.’

De volgende jaren zullen bij Justitie 17.500 computers vervangen worden door nieuwe exemplaren. De kostprijs daarvan bedraagt 7,5 miljoen euro. Alle toestellen krijgen hetzelfde besturingssysteem en kantoorsoftware. ‘De parketten van Turnhout, Charleroi en het federale parket zijn uitgekozen als pilootproject en daar is de vernieuwing bijna afgerond. In september start de uitrol in de andere rechtbanken’, zegt de minister.

Waarnemend procureur des Konings in Turnhout Lieve Vanermen kreeg gisteren symbolisch een nieuwe laptop overhandigd.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

PS. Het boek van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden in beslag werd genomen en waarvan men de uitgave waarschijnlijk trachtte te beletten, werd intussen op USB-stick gezet.  Het is te bestellen op de volgende adressen:
Voor Nederland
brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

De commentaren zijn gesloten.