05-10-12

Verkiezingen in België: Internet gegevens geblokkeerd...

kopstuk.Turtelboom.partij.van .de.burger..jpg

Een groot gedeelte van de artikels van de vzw Werkgroep Morkhoven die betrekking hebben op het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het spreek- en contactverbod dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd opgelegd, zou totaal onleesbaar zijn gemaakt.

Dat komt waarschijnlijk omdat het over 10 dagen verkiezingen zijn en de Sp.a, VLD en CD&V willen verhullen op welke wijze zij bij dit schandaal betrokken zijn.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) besprak in het verleden zelfs een voorstel van de genaamde Victor V. uit het Sp.a-bestuur van Herentals (die toen nog niet tot gemeenteraadslid en voorzitter van de Commissie Veiligheid en Justitie werd gebombardeerd) om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

'Eerlijke democratische verkiezingen' in België worden nu blijkbaar geörganiseerd door gegevens van het Internet te doen verdwijnen.

Foto: Justitieminister Turtelboom, één van de kopstukken van de 'Partij van de Burger' (Open VLD) waarmee men in Antwerpen stemmen hoopt binnen te rijven.  Turtelboom werd herhaaldeljk aangeschreven inzake het feit dat Marcel Vervloesem geen contact meer mag hebben met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven; een spreekverbod heeft met pers en zelfs geen deel mag uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.  De kabinetschef van Turtelboom is procureur Jan Poels van de Justitie te Turnhout waar dat de kinderpornozaak Zandvoort door middel van het proces tegen Marcel Vervloesem werd toegedekt. Bepaalde rechters lieten daarvoor zelfs stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie, enkele dagen voor de opsluiting van Vervloesem, schriftelijk moest erkennen.  De justitieministers lieten deze zaak nooit verder onderzoeken.  Komt dit omdat zij er zelf bij betrokken waren ?

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

-----

'De VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid'

Alle burgers bezitten een aantal vrijheden en rechten die niemand hen kan ontnemen, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid te beschikken over rechtmatig verworven eigendom, de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan ... ; deze individuele vrijheden en rechten houden geen ontkenning in van de gemeenschap waarin de burger leeft, alle spontane samenlevingsvormen waarvan brugers de spil vormen, zoals familie, vereniging, buurt, volk en samenleving moeten geëerbiedigd worden.
Alle burgers hebben de plicht elkaars rechten en vrijheden te eerbiedigen.
Politiek kan en mag slechts betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het maatschappelijk domein. De politiek dient zich vooral terug te trekken uit een ieders individueel leven'

(Uit de Open VLD Beginselverklaring, goedgekeurd op het stichtingscongres van 15 november 1992)

De commentaren zijn gesloten.