29-10-12

Bruisend Herentals: CD&V en sp.a gaan samen in zee

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

Een tijdje geleden lanceerden de Herentalse sp.a-jongeren hun eigen website waarop zij hun ideeën en politieke visie verkondigen.

De verschillende leden stellen zich op de site ook voor. Liese Bergen en Kim Van Vaerenbergh maakten de voorbije zes jaar al deel uit van respectievelijk gemeenteraad en OCMW-raad.

Indien de sp.a-jongeren werkelijk sukses willen boeken, dan zullen zij echter de moed moeten hebben om te breken met de traditie van sp.a Herentals om bepaalde zaken dicht te dekken.

http://www.herentalsbruist.be

-----

Corruptie en geknoei met sociale woningen

Brussel, 27.10.2012

In maart 2011 brachten we een verslag uit over mevrouw B. in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

Mevrouw B. woonde met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning van de Geelse Huisvesting. Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de huisvestingsmaatschappij.

Enkele jaren geleden kwam er een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. wonen.

De relatie was zeer vriendschappelijk.

Op een bepaald moment werd de dochter van de fabrieksdirecteur aangeklaagd voor zwartwerk. Bepaalde mensen uit de sociale woonwijk strooiden toen het verkeerdelijke bericht rond dat mevrouw B. 'haar had aangegeven'.

De fabrieksdirecteur stelde, met de mensen in de wijk die waarschijnlijk de roddels hadden verspreid, een petitie op waarin zijn buurvrouw, mevrouw B. van 'geluidsoverlast' werd beschuldigd. De petitie werd via de wijkagent als een 'klacht' bij het bestuur van de Geelse Huisvesting gedeponeerd. Die nam deze klacht onmiddellijk ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een proces-verbaal van werd opgemaakt.

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting die in gezelschap van de wijkagent werd uitgezonden om het probleem te regelen, begon op een bepaald moment steeds te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'. Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder, Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'. Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur 'weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren'.

In de loop van de zogeheten 'verzoeningsprocedure' verhuisde de fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen eigenlijk geen recht had op een sociale woning, voor de 5de keer naar een andere sociale woning. Hij kwam direct in aanmerking zonder eerst op de wachtlijst te worden gezet.

Alhoewel het door de roddels ontstane burenconflict door de verhuis van de fabrieksdirecteur was opgelost, besliste het politiek benoemde bestuur van de Geelse Huisvesting, om het gezin B. met alle mogelijke middelen uit haar woning te drijven.

De zaak kwam meermaals voor de vrederechter die zich eerst ten gunste van het gezin B. uitsprak maar daarna het bestuur van de Geelse Huisvesting steunde.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid (sp.a), werd herhaaldelijk aangeschreven omtrent deze zaak. De Minister was dus ongetwijfeld op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen en de beslissing van het bestuur van de Geelse Huisvesting tot uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging van mevrouw B. tot gevolg.

Van den Bossche werd ook geinformeerd over het feit dat de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem die reeds meer dan 20 jaar woonachtig was in dezelfde wijk, door het bestuur van de Geelse Huisvesting ook uit zijn sociale woning werd gezet.  Enkele jaren geleden ging er een kleine petitie rond in de wijk waarin werd geëist dat de aktievoerder uit zijn woning zou worden gedreven en dat de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet zou worden verwijderd. De petitie die amper door een 10-tal mensen werd getekend, werd zelfs, via het OCMW-raadslid en ex-gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven, op de agenda van de Herentalse gemeenteraad geplaatst.  Burgemeester Jan Peeters (sp.a) stelde in zijn antwoord toen dat hij 'wel oren had' inzake de eis tot verbanning van Marcel Vervloesem uit Herentals en omstreken.  Inzake de eis tot verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet, stelde hij zich iets voorzichtiger op. Hij zou 'de zaak doorgeven aan de juridische dienst van de gemeente Herentals'.

Omdat Van den Bossche niet reageerde, kon het gezinnetje B. en hun 82-jarige zieke moeder die tevens grootmoeder is, na jarenlange pesterijen, 'onderzoekjes' van Ilse V. van de Geelse Huisvesting, bemiddelingspogingen van de vrederechter en gerechtelijke procedures, als een vuilbak op straat worden gezet.

-------

Victor Vervloesem, gemeenteraadslid voor sp.a Herentals

Victor.Vervloesem.sp.a.Herentals.jpg

Het gezin B. is reeds meer dan 30 jaar bevriend met aktievoerder Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege zijn strijd tegen kindermisbruiken en de onthulling van de netwerken Temse, Madeira en Zandvoort. Mevrouw B. met haar man en haar kinderen kwamen soms dagelijks op bezoek bij Marcel Vervloesem. Jarenlang organiseerden zij samen uitstapjes naar de zee of de Ardennen.

Om welbepaalde redenen vraagt de vzw Werkgroep Morkhoven zich voorzichtig af of Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem, die als bestuurslid van de Geelse Huisvesting, reeds jarenlang een woning van de Geelse Huisvesting betrekt in dezelfde wijk, iets te maken heeft gehad met het opstellen van de petities en de uit-huis-drijvingen van het gezin B. en Marcel Vervloesem.

Victor Vervloesem was de man die de beschuldigingen tegen zijn halfbroer via de kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws in zijn woning van de Geelse Huisvesting organiseerde.
Hij regelde ook de rechtstreekse uitzending van het programma Telefacts van de Vlaamse TV-zender VTMwaarin zijn jongere vrienden, zoals hijzelf, in koor kwamen beweren dat zij 'vroeger sexueel misbruikt werden door Marcel Vervloesem.

Victor Vervloesem (sp.a) onderhoudt goede relaties met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) en de Herentalse sp.a door wie hij steeds onvoorwaardelijk gesteund werd.

Bij de aanvang van het media-proces tegen Marcel Vervloesem, werd hij benoemd tot OCMW-raadslid.

In 2006 werd hij met amper 119 stemmen als sp.a-gemeenteraadslid voor het stadje Herentals naar voren geschoven. Hij mocht de intercommunales PIDPA en CIPAL vertegenwoordigen en werd tot voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid” verkozen. Hij is thans ook een lid van de Politieraad Neteland.

Over Victor Vervloesem die onlangs in het huwelijk trad met een andere man (wat hij vrij is om te doen), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die in tegenstelling tot de klachten tegen de Morkhoven-aktivist, nooit onderzocht werden.
Ook de Vlaamse pers die zich jarenlang uitsloofde om Morkhoven-aktivist als 'pedofiel' aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, zweeg de processen-verbaals over de zedenfeiten van Victor Vervloesem dood.

Foto: Victor Vervloesem die voor de verkiezingen van 14 oktober 2012, op de kandidatenlijst van sp.a Herentals stond.

14:56 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, CD&V en sp.a, Herentals, samen in zee | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.