06-11-12

Strafbeleid: sp.a over 'straffeloosheid'

Landuyt.sp.a.nultolerantie.jpgSP.A-Kamerlid Renaat Landuyt heeft gelijk door te stellen dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) de nieuwe regeling rond de bredere minnelijke schikking moet aanpassen omdat alleen de meer-begoeden in staat zullen zijn om een misdrijf, zonder tussenkomst van een rechter, af te kopen.

Een misdrijf wegvegen omdat je kan betalen, is inderdaad een stap te ver.

Maar anderzijds kan men zich afvragen waarom de sp.a de misdrijven bij haar eigen mandatarissen wegveegt door ze te promoten en ze op alllerlei bestuursposten te benoemen zoals dit gebeurde bij het Herentalse gemeenteraadslid V. die in het geknoei met sociale woningen en een aantal zedenzaken betrokken is.

----

Landuyt: "Over misdrijven onderhandel je niet"

3.6.2012

SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt vindt dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) de nieuwe regeling rond de bredere minnelijke schikking moet aanpassen. "Een misdrijf wegvegen omdat je kan betalen is een stap te ver", zegt hij in "De zevende dag".

De nieuwe wet over de minnelijke schikking, die gestemd werd in mei vorig jaar, breidt de bestaande regeling aanzienlijk uit. Niet enkel in fraudezaken, maar ook bij onder meer computermisdrijven, bendevorming en diefstallen, zullen verdachten een schikking kunnen aanvragen, waardoor ze dus niet meer voor de rechter moeten verschijnen. Minister Turtelboom heeft nu een rondzendbrief klaar die ertoe moet leiden dat de wet overal op dezelfde manier wordt toegepast.

Landuyt vindt evenwel dat de omzendbrief aangepast moet worden, "want nu bevat die de maximale interpretatie van de wet". "Ten tweede moeten we de wet op één vlak bijsturen, namelijk dat alles altijd moet voorgelegd worden aan een rechter", zo zegt de SP.A'er. In de regeling die nu voorligt, komt er geen rechter aan te pas als alle betrokken partijen akkoord gaan met de schikking. Er wordt daarom wel eens gezegd dat het neerkomt op het "afkopen" van de straf.

"Ik voorspel u wat er gaat gebeuren: het kleine grut zal op de rechtbank komen, terwijl de grote criminelen even gaan onderhandelen met de procureur", aldus Landuyt. "Over misdrijven drijf je geen handel. Een misdrijf wegvegen omdat je kan betalen is een stap te ver."

Open VLD verdedigt de wet. "In de pers lijkt het alsof het de bedoeling zou zijn om de rode loper uit te rollen voor witteboordcriminelen. Neen, wat wij willen bereiken is dat als je bijvoorbeeld het slachtoffer bent van een woninginbraak, het dossier niet zonder gevolg blijft en de schade vergoed wordt door de dader", zegt Kamerlid Carina Van Cauter.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1318085

14:52 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, sp.a, strafbeleid, straffeloosheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.