17-11-12

Corruptie en kindermisbruiken: brief sp.a

Vervloesem.Boeykens.deCroÿ.Turnhout.jpg

van: Werkgroep Morkhoven
aan: hans.bonte, john.crombez.vlaamsparlement, deconinck, david.geerts.dekamer, caroline.gennez.s-p-a, medewerker.sp.a.kitir.be, renaatlanduyt, karin.temmerman.s-p-a, bruno.tobback.s-p-a, bruno.tuybens.dekamer, dirk.vandermaelen.dekamer, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a, myriam.vanlerberghe.dekamer
cc: René Hartkamp.redactie.nu.nl, Redactie Argusoog, redactie.volkskrant.nl, hoofdredactie.demorgen.be, kleintje stelling.nl, katholieknieuwsblad.nl, 2e Kamerfractie D'66.nl,
datum: 17 november 2012 19:32
onderwerp: Belgische politiek: sp.a corruptie

---

Aan de mandatarissen van de sp.a (sociaal, progressief, alternatief)

Brussel, 17 november 2012

Beste vrienden,
 
Freya Van den Bossche deelde ons intussen mede dat zij reeds antwoordde op ons schrijven uit 2011 in verband met het geknoei inzake sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de betrokkenheid van een Herentals sp.a-gemeenteraadslid.
 
Wij kunnen ons echter niet herinneren van een schrijven te hebben ontvangen en hebben dit aan Van den Bossche dan ook gemeld.
 
Wij zouden graag een kopie van dit beweerde schrijven ontvangen.
 
We zullen ons echter, hoe dan ook, op deze zaak blijven toespitsen omdat het immers een belangrijk politiek onderwerp is, en verbonden is met de grondbeginselen van het socialisme en de vlaamse socialistische partij (sp.a).
 
Zoals u wellicht al weet, heeft het genoemde sp.a-gemeenteraadslid ook een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan.
Dank zij de onvoorwaardelijk steun van de sp.a die hem voortdurend politiek benoemde, werden deze zaken echter dichtgedekt.
Dat zorgde ook voor het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort die destijds de internationale pers haalde omdat er voor het eerst sprake was van een internationaal geörganiseerd kinderpornonetwerk.

Wij zenden u hierbij een kopie van onze recente publikatie over de processen-verbaals van het voornoemde sp.a-gemeenteraadslid dat door de sp.a nog steeds voor 100 % wordt gesteund en nu zelfs in de politieraad Neteland zetelt waarvan de Herentalse burgemeester en sp.a-kamerlid Jan Peeters, de voorzitter is.
 
In afwachting van uw antwoord, en erop rekenende dat u niet blijft kiezen voor de klassieke struisvogelpolitiek, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Foto
Marcel Vervloesem, prinses J. de Croÿ en Jan Boeykens bij het verlaten van het justitiepaleis te Turnhout. Tijdens het mediaproces dat bijna 11 jaren duurde, werd Marcel Vervloesem voortdurend als een 'zelfverklaarde pedofielenjager', 'laffe kindermisbruiker', 'pedofiel' en 'geesteszieke' aan de schandpaal genageld. Het is op die manier dat de aktievoerder uiteindelijk kon worden veroordeeld en ook de kinderpornozaak Zandvoort met haar 99.000 slachtoffers werd dichtgedekt. 

Opmerkelijk
Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt, die in de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik zetelt, pleit voor een algemeen geldende meldplicht voor feiten van kindermisbruik. De plicht zou voor iedereen gelden, zodat biecht- en beroepsgeheim niemand zouden vrijstellen... 

De commentaren zijn gesloten.