06-02-13

'Veiligheid van de Burger': Open Brief aan Minister Turtelboom

turtelboom1.jpgGeachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: 'Veiligheid van de Burger' - wekenlange doodsbedreigingen en aanslag

Mag ik u nogmaals verwijzen naar mijn herhaaldelijk schrijven  inzake de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging, die met de wekenlange versleuteling van onze skynetblogs gepaard gingen ?

Doordat de Justitie niet optrad, werd Marcel Vervloesem's dochter zelfs het slachtoffer van een aanslag waarbij een snel rijdende auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en die plots van baanvak veranderde en zijn verblindende koplampen aanstak, bijna van de weg werd gereden.

Op 10.1.2013 liet An Delissen, woordvoerdster van het parket van Turnhout, via een Belga-berichtje weten dat er 'niemand gearresteerd' werd in deze zaak.  Een week later werd de genaamde Dimitri die bij de wekenlange doodsbedreigingen was betrokken en die begin vorig jaar, na zijn beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem, reeds doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's kleindochtertje stuurde, even opgepakt en na vijf minuiten weer vrijgelaten nadat hij simpelweg verklaarde 'geen GSM meer te hebben'.  Met de uitgeprinte sms-jes die bij de klachten bij de politie van Herentals werden gevoegd en waarbij hij niet verhulde wie hij, werd geen rekening gehouden en na zijn vrijlating ging hij gewoon verder met zijn doodsbedreigingen.

Zoals ook nu het geval is, lichtte ik u vorig jaar herhaaldelijk in over de doodsbedreigingen van de genaamde Dimitri maar u vond deze zaak toen blijkbaar onbelangrijk zodat u mede berantwoordelijk bent voor de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag die vorige maand plaats had.

Mag ik u er op wijzen dat ik en Mevrouw de Croÿ , die respectievelijk de voorzitter en ondervoorzitter zijn van de vzw Werkgroep Morkhoven, bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem in 2010, ook het slachtoffer werden van wekenlange telefonische doodsbedreigingen die, zoals bij de recente doodsbedreigingen, vooral 's nachts plaats vonden ? Hiervoor werd een paar keren klacht neergelegd bij de politie van Sint-Gillis. De processen-verbaal van deze klachten werden naar  het parket van Brussel verzonden. Er waren ook schriftelijke doodsbedreigingen.
Ook de RTBF-journaliste Gina Bernard die met Marcel Vervloesem naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, ontving maandenlang doodsbedreigingenen en haar zoontje werd, bij wijze van waarschuwing, met een auto van de baan gereden, vooraléér zij vermoord werd.
Dat zijn des te meer redenen om onze klachten terzake ernstig te nemen.

Ik weet dat u door het feit dat u uitgerekend de Turhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, u zich niet in een gemakkelijke positie bevindt, maar u pleitte altijd voor een 'scheiding der machten' en voor 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid'. Voor de gemeenteraadszittingen van 14.10.2012 zei u met uw ex-Open-VLD-partijvoorzitter Alexander De Croo voortdurend dat 'ook de kleinste misdaad diende bestraft te worden'.

In bijlage zend ik u een kopie van mijn schrijven van 31.1.2013 inzake bovengenoemde aangelegenheid en een lijstje van uw uitspraken inzake 'Veiligheid' en de 'Veiligheid van de Burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

====

Brussel, 31.1.2013

Minister van Justitie

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: 'Veiligheid van de burger'

Zoals U weet,  stelde de Open VLD tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, de 'Veiligheid van de Burger' centraal.

Mag ik u daarom nogmaals verzoeken om aandacht te besteden aan de wekenlange doodsbedreigingen tegenover  de dochter en de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging, die met de wekenlange versleuteling van onze skynetblogs gepaard gingen ?

Mag ik u ook verzoeken om een onderzoek te bevelen naar de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter die het gevolg was van het feit dat de Turnhoutse Justitie niets ondernam om de wekenlange doodsbedreigingen en de dagelijkse terreur tegenover het gezin Helsen-Vervloesem te stoppen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--------

van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
cc:  Redactie Argusoog <redactie@argusoog.org>,
 redactie@volkskrant.nl,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 René Hartkamp <redactie@nu.nl>,
 "Nieuwsredactie stadsomroep.com" <redactie@stadsomroep.com>,
 redactie@parool.nl,
 redactie-i@telegraaf.nl,
 hoofdredactie@demorgen.be,
 "www.weblog.nl" <wordpress@app-002.sanoma.auctollo.net>
bcc:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>,
 Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>
datum:  6 februari 2013 16:37

====================

Minister Turtelboom

Op 15.1.2012, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012: 'Ik wil de de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur her­be­kij­ken om elke zweem van par­tij­dig­heid bij ma­gi­stra­ten te ver­mij­den'.

In een antwoord aan redacteur Yves Desmet van de krant De Morgen op 14.6.2012 : 'De minister geeft leiding aan het openbaar ministerie. Zij is mee verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde.  Men is het in dit land niet gewoon dat een minister van Justitie meer doet dan de fouten van zijn administratie en de rechterlijke orde te vergoelijken of uit te leggen. Ik ben echter verkozen door kiezers die meer dan ooit en volkomen terecht eisen dat politici problemen oplossen. Ik ben democratisch gelegitimeerd om de macht die ik heb te hanteren als hefboom, binnen de perken van de wetten en de rechtsstaat, en met totaal respect voor de scheiding der machten. Dat zal ik dan ook blijven doen.'

Op 14.1.2013 inzake de verklaringen van Antwerps procureur Herman Dams: 'Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen'.

Op 15.6.2012 organiseerde Premier Di Rupo tevens een overleg over 'veiligheid' met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van het land, waaraan Minister Turtelboom en de Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet  deelnamen. Daarbij werd overleg gepleegd over een 'betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie'. Op 9.6.2012 stelde Premier Di Rupo in een persbericht: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'.


‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:

‘Turtelboom antwoordt Desmet’:

‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:

‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:

16:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Minister Turtelboom, veiligheid burger | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.