10-02-13

Democratische rechtsstaat: Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet

Image

Ploeg en contact

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen
Wetstraat, 2
1000 Brussel

Telefoon : +32 (2) 504 85 13
Fax : +32 (2) 504 85 25
E-mail: milquet@ibz.fgov.be
Website: http://www.milquet.belgium.behttp://www.joellemilquet.be. 

Verantwoordelijken politiek secretariaat en politiek beleid van de minister
Pascale Boulanger, adjunct-kabinetschef : pascale.boulanger@ibz.fgov.be - +32 (0)2/ 504 85 36.

Communicatie

Verantwoordelijken voor dossiers met betrekking tot Binnenlandse Zaken en algemeen beleid
Emilie Rossion (F): emilie.rossion@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 75 en +32 (0)473/13 97 58.
Ingrid Van Daele (N): ingrid.vandaele@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 28 en +32 (0)470/32 02 62.

Verantwoordelijke voor dossiers met betrekking tot Gelijke kansen en communicatie die geen verband heeft met de pers
Dorothée Klein: dorothee.klein@ibz.fgov.be - +32 (0)478/87 20 53 en +32 (0)2/504 85 69.

Kabinetchefs

Cel Binnenlandse Zaken:

Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente) en Peter Vansintjan - peter.vansintjan@ibz.fgov.be.

Nora Serrokh (adjunct-kabinetschef) - nora.serrokh@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 67.

Benoît Cuvelier (adjunct-kabinetschef) - benoit.cuvelier@ibz.fgov.be

Cel algemeen beleid

Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).

Cel Gelijke kansen

Peter Vansintjan (ook bevoegd voor algemeen management en opvolging dossiers met betrekking tot werk (vice kabinet) en relaties met de vakbonden) : peter.vansintjan@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).

Verantwoordelijken verbinding met de politie

Verbindingsofficier
Michel Goovaerts - michel.goovaerts@ibz.fgov.be.

Directeur van het SAT (Technisch en Administratief Secretariaat)
Marc De Mesmaeker - marc.demesmaeker@ibz.fgov.be.

http://www.milquet.belgium.be/nl/ploeg-en-contact

Foto: Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) en de Brusselse Minister-President Charles Picqué (PS) die door de vzw Werkgroep Morkhoven beiden werden geinformeerd over de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en het 15-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die onophoudelijk door de Justitie wordt vervolgd. 

De commentaren zijn gesloten.