15-02-13

Milquet's 'Veiligheid van de burger' is een politieke slogan

Image

In België was er gedurende de afgelopen dagen een felle discussie rond de Belgische staatsveiligheid (BSV) die, in tegenstelling tot wat justitieminister Turtelboom (Open VLD) beweerde, over elke politicus een geheim dossier heeft samengesteld.

De BSV heeft namelijk de slechte gewoonte om de bijééngegraaide informatie over bepaalde politici te laten uitlekken of te grabbel te gooien in rechtszaken.

Stefaan De Clerck (CD&V, vlaamse christen-democraten), die tweemaal minister van justitie is geweest en één van de grootste politieke verantwoordelijken is voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort waarbij 'kleine' criminelen ingezet en beschermd worden, is een voorstander van de Belgische Staatsveiligheid die hij “nuttig en nodig” acht.
Hij steunt daarbij zijn franstalige partij-vriendin Joëlle Milquet, de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken die voor een 'versterking van de BSV ten dienste van de Veiligheid van de Staat en de burger' pleit.
Milquet wenst echter, vanwege haar belangenverstrengeling met de BSV, niet te antwoorden op de klachten van de Werkgroep Morkhoven aangaande de nu twee maanden durende doodsbedreigingen jegens Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje. 
De Minister die zogezegd om de Veiligheid van de Staat en de burger is bekommerd, wilde ook niet reageren op onze klacht inzake de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter waarvan de hoofdinspecteur van de Herentalse politie geen proces-verbaal wilde opmaken zodat deze zaak dus in feit werd dichtgedekt.
Zoals men weet, liet men tijdens de wekenlange doodsbedreigingen zonder dat de Justitie optrad, ook alle blogs van de Werkgroep Morkhoven afsluiten omdat men wilde verhinderen dat er verslag van het gebeuren zou worden uitgebracht.

Het is duidelijk dat Minister Milquet geen onderzoek wenst te laten voeren naar de betrokkenheid van de genaamde Victor V. en de werking van de politiediensten in deze zaak. 
Victor V. is diegene die in 1998 de opdracht kreeg om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Dat deed hij door Marcel Vervloesem, via bepaalde kranten en de commerciële zender VTM, vals te (laten) beschuldigingen.
Alhoewel hij quasi analfabeet is, werd hij na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid in 2006, dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en voormalige Minister van Veiligheid)tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij zetelt thans ook in de Politieraad Neteland.
Beide instanties staan onder het gezag van Peeters.

Victor V. is goed bevriend met Ronnie G., de hoofdcommissaris van de Politie te Herentals die geen proces-verbaal van de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter wenste op te stellen. 
De aanslag roept herinneringen op over de RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die, na maandenlange doodsbedreigingen omwille van haar onderzoek naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald, bij een zogezegd auto-ongeval, uit de weg werd geruimd. 
De aanslag op Marcel Vervloesem's dochter gebeurde immers met een auto die in volle snelheid vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden en die zich plots op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij zijn verblindende koplampen aanstak. Een frontale botsing kon slechts vermeden worden doordat de auto zich op het allerlaatste moment weer terug op zijn baanvak begaf en Marcel Vervloesem's dochter haar koelbloedigheid bewaarde. Zoniet was er een fataal ongeluk geweest dat vier minderjarige kinderen die niets met de voortdurende strijd van de vzw Werkgroep Morkhoven te maken hebben, misschien verweest had achtergelaten. 
Na de aanslag ontving Marcel Vervloesem's oudste kleindochtertje opnieuw een sms-berichtje van Victor V's minderjarige kompaan Dimitri waarin haar werd gevraagd om 'eens naar het gezicht van haar mama te kijken'.

Dat het zeker niet om een toeval gaat, blijkt uit het feit dat de genaamde Dimitri begin vorig jaar, zoals Victor V. dat in 1998 heeft gedaan, naar de krant Het Nieuwsblad stapte om Marcel Vervloesem (en zijn bevriende buurman) van 'sexueel misbruik' te beschuldigen.
Hij stuurde toen ook al een sms-je met doodsbedreigingen naar het meisje waarvoor eveneens een klacht werd ingediend bij de politie van Herentals. Ook justitieminister Turtelboom werd terzake geinformeerd. 
Dimitri werd echter niet opgepakt voor verhoor.
Uit het feit dat de doodsbedreigingen zich nu wekenlang konden herhalen zonder dat de Justitie optrad, kan men opmaken dat de minderjarige vanwege zijn klacht tegen Marcel Vervloesem, van overheidswege beschermd wordt.

Op 31.10.2011 publiceerde de Gazet van Antwerpen een artikeltje waarin stond dat een meisje van 14 was overleden nadat ze in de vijver van het kasteel van Turnhout was beland. Het meisje had aanstekergas gesnoven. 
De genaamde Dimitri was toevallig bevriend met dit meisje.
De vijver rond het Turnhoutse justitiegebouw ('het kasteeltje') is reeds lang een ontmoetingsplaats voor drugshandelaars en gebruikers, wat voor heel wat overlast bij de buurtbewoners zorgt.

In tegenstelling tot wat Minister Milquet beweert, heeft de BSV amper iets met de 'veiligheid voor de burger' te maken en de 'Veiligheid van de burger' lijkt voor Minister Milquet enkel maar een politieke slogan te zijn.

De Minister maakt ook het regeringsbeleid ongeloofwaardig. De Belgische Premier Di Rupo (Parti socialiste) deelde in zijn persmededeling van 9.6.2012 immers mede dat 'de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering'.

De Werkgroep Morkhoven kan zich het best weervinden in de woorden van sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt in “De ochtend” op Radio 1 en in De Morgen: “Schaf die Staatsveiligheid gewoon af. Dit heeft niets meer te maken met serieus onderzoek. In een democratie moet alles transparant zijn en ben je niet gebaat met een mysterieuze dienst. Bovendien zijn hun rapporten een samenraapsel van krantenknipsels en roddels. Waar zijn we mee bezig ? We moeten niet de staat beschermen, wel de burgers.”
Het is alleen jammer dat Landuyt de doofpotpolitiek van zijn partij in de kinderpornozaak Zandvoort aanvaardt en toelaat dat criminele figuren zoals Victor V., die deel uitmaken van zijn partij, als een soort politiek uithangbord voor een 'progressief en vernieuwend socialisme' worden gebruikt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: Minister Milquet, Minister Turtelboom, Premier Di Rupo, parlementsleden, pers, verenigingen,

----

“Tienermeisje verdrinkt onder invloed in Turnhoutse vijver”:
http://www.gva.be/regio-kempen/turnhout/tienermeisje-verdrinkt-in-turnhoutse-kasteelvijver-2.aspx

"Veiligheid absolute prioriteit voor regering":
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

“Staatsveiligheid versterken, niet afschaffen”:
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1548203

“Kinderpornozaak Zandvoort: Minister De Clerck en de media”:
http://persvrijheid.skynetblogs.be/archive/2009/12/12/kinderpornozaak-zandvoort-minister-de-clerck-en-de-media.html

“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”:
http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-binnenlandse-zakenpolitie-de-veiligheid-van-de-burgers-versterken

--------------------------------------------------------------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

Aan: Redactie Argusoog , redactie.nu.nl, redactie.volkskrant.nl, katholieknieuwsblad, redactie.parool, Nieuwsredactie stadsomroep.com, redactie.telegraaf.nl, redactie.nd.nl, redactie.demorgen.be, minister.milquet.lecdh.be, justitiehuis.brussel, Commissie Justitie tweedekamer.nl, justitiehuis.mechelen, justitiehuis.leuven, justitiehuis.ieper, julie.tieleman.progresslaw, Min.annemie.turtelboom.just.fgov.be

Datum: 15 februari 2013 15:50

Onderwerp: Milquet's 'Veiligheid van de burger' is een politieke slogan

Commentaren

Joëlle Milquet, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen
Wetstraat, 2
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Zoals ik hierbij ook aan uw kabinetsmedewerkers laat weten, is uw betoog rond de Belgische Staatsveiligheid die de 'Veiligheid van de Staat en de burgers moet verdedigen', enkel een populistische slogan die u van extreem-rechtse partijen zoals het Vlaams Belang hebt overgenomen.

Zoniet zou u reeds lang gereageerd hebben op ons schrijven.

We zullen Premier Di Rupo een kopie zenden van ons schrijven.

Hoogachtend,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. We zenden u bijkomende informatie over deze zaak

--------

van: Jan Boeykens

aan: milquetibz.fgov.be, emilie.rossionibz.fgov,
ingrid.vandaeleibz.fgov.be, dorothee.kleinibz.fgov.be,
philippe.donnayibz.fgov.be, peter.vansintjanibz.fgov.be,
nora.serrokhibz.fgov.be, benoit.cuvelieribz.fgov,
michel.goovaertsibz.fgov.be, marc.demesmaekeribz.fgov.be
redactieparool.nl, Nieuwsredactie stadsomroep.com,
redactietelegraaf.nl, hoofdredactie@demorgen,
justitiehuis.brusseljust.fgov.be, Commissie Justitie,
Parquet Fédéral (ROJ).just.fgov.be, Min.annemie.turtelboomjust.fgov

datum: 15 februari 2013 16:40

onderwerp: Milquet's 'Veiligheid van de burger' is een politieke slogan

Gepost door: werkgroep morkhoven | 15-02-13

Reageren op dit commentaar

Bericht van Kabinet Minister Milquet:

Ik ben afwezig tot 18/2. De mail zal worden gelezen met een vertraging. Bij dringende gevallen kan u me bellen.

Michel Goovaerts

====
van: Goovaerts Michel
aan: Jan Boeykens
datum: 15 februari 2013 16:40
onderwerp: Niet aanwezig: Milquet's 'Veiligheid van de burger' is een politieke slogan
verzonden door: intsgsr03.ibz.fgov.be

Gepost door: werkgroep morkhoven | 15-02-13

Reageren op dit commentaar

Du cabinet de Ministre Milquet:

van: Rossion Emilieibz.fgov.be
aan: Jan Boeykens
datum: 15 februari 2013 16:40
onderwerp: Absence du bureau : Milquet's 'Veiligheid van de burger' is een politieke slogan
verzonden door: intsgsr03.ibz.fgov.be

Bonjour,

Merci pour votre mail. Je suis absente jusqu'au lundi 18 février, j'en prendrai connaissance à mon retour.
En cas d'urgence, je vous invite à prendre contact avec Ingrid Van Daele ou Dorothée Klein.

Bonne journée!

Gepost door: werkgroep morkhoven | 15-02-13

Reageren op dit commentaar

Cédric Visart de Bocarmé (foto, links)

Cédric Visart de Bocarmé
Cédric Visart de Bocarmé (Schaarbeek, 10 februari 1953) is de procureur-generaal bij het Belgische Hof van Beroep te Luik.

Visart begon, na rechtenstudies, aan zijn loopbaan in 1977 als advocaat aan de balie van Namen en trad vier jaar later toe tot de parketmagistratuur.
In 1990 werd hij procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Namen. Dat mandaat werd tussen 1995 en 1998 onderbroken toen hij op het kabinet van twee christendemocratische ministers van Justitie ging werken: eerst als kabinetsmedewerker bij de minister van justitie Melchior Wathelet (cdH) en vervolgens als kabinetschef bij Stefaan De Clerck (CD&V). Als procureur werd hij een mediafiguur omwille van enkele ophefmakende criminele zaken, waarin hij als hoofd van het parket duiding moest geven.
Eind 2004 volgde hij op 51-jarige leeftijd Anne Thily op als procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Luik. Hij was op dat ogenblik de jongste procureur-generaal ooit en werd geselecteerd uit acht kandidaten. Begin 2012 werd hij kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Hij heeft een cdH-signatuur.
Visart is sinds 1991 lid van de Rotary Club (Rc Namur) en was president van zijn club in 2002-2003.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Cédric_Visart_de_Bocarmé
-----

Naissance: 10 février 1953 (59 ans)
Schaerbeek, Bruxelles
Nationalité: Belge
Profession: procureur général de la Cour d'appel de Liège

La famille Visart obtint en 1753 l'élévation en comté des seigneuries de Bury et de Bocarmé, avec transmission du titre comtal par primogéniture.

Cédric Visart de Bocarmé, éc. (né à Schaerbeek, le 10 février 1953), est un magistrat belge, actuellement rattaché au parquet fédéral. Il a été, durant quelques mois, en 2012, le chef de cabinet de la ministre de l'intérieur Joëlle Milquet.

Carrière:

Licencié en droit, Visart a débuté sa carrière en 1977 comme avocat et est devenu, quatre ans plus tard, membre de la magistrature.
En 1990, il devint procureur au Tribunal de première instance de Namur. Ce mandat fut interrompu de 1995 à 1998 lorsqu'il travailla au sein du cabinet de deux ministres de la Justice (Démocrates-chrétiens) d'abord comme chef de cabinet adjoint dans le cabinet du ministre de la Justice Melchior Wathelet (CDH), puis comme chef de cabinet de Stefaan De Clerck (CD&V).
Fin 2004, Cédric Visart de Bocarmé a succédé, à l'âge de 51 ans, à Anne Thily comme procureur général à la Cour d'appel de Liège. Il est le plus jeune procureur général jamais arrivé à ce poste. Il fut choisi parmi huit candidats.
Expert en matière pénale, il a été à ce titre envoyé par le Conseil de l’Europe dans les pays de l'Europe de l’Est. En mai 2001, il a fondé l’Union professionnelle de la magistrature, dont il assure la présidence.
En décembre 2011, il quitte ses fonctions de procureur général à Liège pour devenir chef de cabinet de la ministre de l'intérieur Joëlle Milquet.
Il est, depuis 1991, membre du Rotary Club de Namur et en a été le président en 2002-2003.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cédric_Visart_de_Bocarmé

Gepost door: werkgroep morkhoven | 17-02-13

Reageren op dit commentaar

De strijd tegen het mensonwaardige! Dat is momenteel de strijd tégen de vigerende politiek. Deze politiek is geheel doordrengd van corruptie, egoïsme, afgescheidenheid.

De vigerende politici dienen wij als niet meer constructief te waarderen. Zij zijn té veel beïnvloed door het kapitalisme, het ego[isme], de [schijnbare] afgescheidenheid [van elkaar]. Dualisme in de meest praktische uitwerking.

Er zal dus een geheel nieuwe afstemming op de menselijke ontwikkeling plaats te dienen nemen. Onze huidige politici zijn in deze zin zó onvoorstelbaar ouderwets, ingepalmd, compleet gehersenspoeld, dat het hoog tijd is (de hoogste tijd) voor "nieuwe" politici, die doordrongen zijn van de ÉÉNHEID van het leven, van de waardigheid van het leven ZELF!
Destructie noch dualiteit passen hierin! Dat gaat binnenkort voorbij zijn.

Kom op, mevrouw Milquet, wordt u nu eens volwassen (en dus zelfstandig) en loopt u niet langer meer aan de leiband van de [kleinschalige] machtselite.
Ik doe persoonlijk een beroep op u, om dit uiterst serieus te overwegen. Het gaat immers om de kwaliteit van leven van het mensenras; zware woorden? Het is niet minder dan dat; maar dat weet u best!
Zo niet, dan gaan de burgers het zélf doen; dat is de alternatieve oplossing. Ook goed mogelijk.

Met mijn hartelijke groet aan elk van ons,

bert maathuis
almelo

Gepost door: maathuis, bert | 19-02-13

Reageren op dit commentaar

Beste Jan Boeykens,

het is overduidelijk dat hier zeer mensonwaardige krachten bezig zijn. De politiek, én in België én in Nederland (én in ....) is volledig corrupt.

Vele mensen, echter, zetten zich in voor het belang van de gehele samenleving! De strijd kan uiterst heftig zijn, maar uiteindelijk gaat het maar om één aspect: waardigheid t.a.v. het menselijk collectief.


DOWN met de Europese politiek!!!
Op naar een prachtige, harmonische en evenwichtige samen-leving. Daarin past geen ego-gerichte actie; daarom:
DOWN met de vigerende Europese politiek!!! Down met de dictatoriale E.U.!
De menslievende afstemming zal victorious zijn! Afgesproken!

Jan Boeykens, zeer hartelijk dank voor je inzet,


bert
almelo
http://www.gnm-nl.be/

Gepost door: maathuis, bert | 19-02-13

Reageren op dit commentaar

En voor degenen die deze video nog niet kennen (zie met name de man vanaf 10.45):
http://www.youtube.com/watch?v=0ctEQqlf2xw&feature=player_embedded#!

Navo, pedofielennetwork; wij gaan ons hoe dan ook bevrijden van deze [on]zichtbare machtsstructuren. In wezen zijn wij allen immers vrije mensen! Nooit vergeten!

Gepost door: maathuis, bert | 20-02-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.