14-03-13

'Veiligheid van de Burger': Open Brief aan Minister Milquet

Milquet.politie.jpg

Brussel, 13 maart 2013

Geachte Mevrouw Milquet,

U schreef in verband met onze klacht aangaande de maandenlange doodsbedreigingen die volgden op een sms-je afkomstig van de genaamde Victor Vervloesem die voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van Herentals en bestuurslid van de Politieraad Neteland is, naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters.

Zoals U  intussen wel begrepen zal hebben, werd Victor V.  die de terreurcampagne in gang zette, dank zij Peeters die Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was onder het Vicepremierschap van Elio Di Rupo, echter op voornoemde posten benoemd.

Naar aanleiding van de tv-reportage over de hardhandige aanpak van een psychotische jongeman die in een Mortselse cel overleed, zei U‘De feiten zijn vreselijk’. ‘Het is totaal onaanvaardbaar dat de politieagenten niet geschorst werden. Maar dat is een beslissing van de lokale politiezone.

Ik vrees dus dat onze klacht inzake het maandenlange geweld waarvan een minderjarige, twee gezinnen met minderjarige kinderen en enkele buurtbewoners reeds het slachtoffer werden, zonder gevolg zal blijven en de doodsbedreigingen en het geweld (aanslag, nachtelijke geweerschoten brandbommen,) van de bende gewoon zullen blijven doorgaan.

Vandaar dat ik me afvraag of het Nationaal Veiligheidsplan waarbij, volgens de woorden van Premier Di Rupo, de 'Veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is  van de regering', wel te realiseren valt. 

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Commentaren

In onze brief van 12.3.2013 aan Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) voor wie de 'Veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering', schreven we het volgende:

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen uit Hulshout (nabij Herentals) een sms-berichtje.
Het sms-je met een poging tot omkoping en een doodsbedreiging, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.
Een kopie van dit geprinte sms-je werd toegevoegd aan een klacht bij de politie van Herentals.

Na het sms-je van de genaamde Victor V., werd het meisje en haar familie (een gezin met vier minderjarige kinderen) gedurende drie volle maanden met sms-jes en doodsbedreigingen bestookt. Dat gebeurde door de genaamde Dimitri en zijn bende waarmee de genaamde Victor V. contact heeft.
Doordat de autoriteiten niet optraden, werd er tenslotte een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje.
De aanslag werd uitgevoerd door middel van een snelrijdende auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en die zich plots op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij zijn koplampen aanstak om zijn tegenligger te verblinden en aldus een ongeluk te veroorzaken. Een frontale botsing tussen de twee voertuigen kon dank zij de koelbloedigheid van de vrouw en door het feit dat de snelrijdende auto zich op het allerlaatste moment terug op zijn eigen baanvak begaf, vermeden worden. Nadien ontving de 15-jarige Sanne een sms-je waarin zij en haar ouders gewaarschuwd werden.
De hoofdinspecteur van de Politie van Herentals die een goede bekende is van de genaamde Victor V. wenste geen proces-verbaal van de aanslag op te maken 'omdat er geen autonummerplaat was genoteerd en men toch niets kon doen'.


Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

Gepost door: Yves | 14-03-13

Reageren op dit commentaar

NV-A: 'de veiligheid van alle burgers'...

ACTIEPLAN VEILIGHEID 2013‐2018

'Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N‐VA heeft de overheid de plicht om de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en – zo nodig – radicaal aan te pakken.
DeN‐VA zet zich echter aftegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is zeker een kwestie van ‘meer blauw op straat’, maar ook van burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen voor
zichzelf, voor elkaar en samen met anderen. Slechts als gemeenschap kunnen we erin slagen de risico’s op onveiligheid te beperken.
Veiligheid is dus meer dan een goedwerkende politie en justitie. De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaatsin de aanpak van de voedingsbodem ervan.
De N‐VA wil daarom een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus: onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting en inburgering. Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk kunnen doen. Veiligheid vraagt dan ook een integrale aanpak.
Gemeenten en steden spelen daarin een belangrijke rol'...

http://izegem.n-va.be/files/afdeling/izegem.n-va.be/dossier_veiligheid_izegem.pdf

Gepost door: Yves | 14-03-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.