14-03-13

Veiligheid van de burger: Open Brief Europese Unie

di.rupo.europese.raad.jpg

Brussel, 14.3.2013

Algemeen Secretariaat van de Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
B-1048 Brussel (België)

Geachte Heer,

Betreft: mensen moeten een veilig leven kunnen leiden

Op de site http://europa.eu/pol/justice/index_nl.htm van de Europese Unie lees ik: 'Om optimaal van hun vrijheid gebruik te maken, moeten mensen een veilig leven kunnen leiden, en toegang hebben tot het lokale rechtsstelsel en erop kunnen vertrouwen dat hun grondrechten overal in de EU gerespecteerd worden.'

Vandaar dat ik niet begrijp waarom de Belgische overheid niet optreedt in een zaak waarbij een minderjarige, twee gezinnen met minderjarige kinderen en verschillende buurtbewoners reeds maandenlang het slachtoffer zijn van een terroriserende bende.

Ik schreef hiervoor reeds herhaaldelijk naar de Belgische Premier Di Rupo en de Belgische ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Belgische minister van Ambtenarenzaken, de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en naar tal van kamerleden.

Premier Di Rupo zei bij de voorstelling van het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan immers dat de 'Veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering'.

Ik schreef hiervoor ook herhaalde malen naar Neelie Kroes, de Vicepresident van de Europese Unie, die mij niet antwoordde terwijl de Europese Unie ons zegt dat de 'mensen een veilig leven moeten kunnen leiden'.

Doordat de Belgische overheid niet optreedt, werd er intussen ook een aanslag gepleegd op de moeder van een gezin met vier minderjarige kinderen, worden er nog dagelijks sms-jes met doodsbedreigingen gestuurd, wordt ermee gedreigd om de huizen van de beide voornoemde gezinnen in brand te steken, weerklonken er nachtelijke geweerschoten, werd er met brandbommen gesmeten en kreeg een buurman die tussenbeide kwam, een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij 'zich niet moet moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel (België)
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Voor meer informatie:

- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/08/europa-van-de-burger-open-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorz.html

- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/27/rechten-van-de-burger-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorzitter.html

----

Deze brief werd ook gemaild:

'Bedankt voor uw bericht. Zodra uw aanvraag aan de dienst EUROPE DIRECT is doorgestuurd, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw bericht'.

Kopie: Voorzitter Europees Parlement, Europese ombudsman, Belgische en Nederlandse parlementsleden, euro-parlementsleden, pers,

Foto: Premier Di Rupo

Commentaren

'Burger meer centraal in nieuw Europees veiligheidsprogramm'

Een van de belangrijkste taken van de overheid is het garanderen van de veiligheid van haar burgers. Tot voor kort eisten de lidstaten i van de Europese Unie i die verantwoordelijkheid voor zichzelf op. Justitie en Binnenlandse Zaken waren nationale aangelegenheden, waar Brussel zich niet mee mocht bemoeien. Eventuele samenwerking was een zaak tussen individuele staten...

De Europese Commissie gaat in haar beleidsvisie uit van het motto 'meer vrijheid in een veiliger omgeving'. Het Zweeds voorzitterschap i onder wiens leiding het Stockholm-programma is goedgekeurd, sprak van het vinden van "het juiste evenwicht'' tussen de bescherming van de grondrechten van burgers en de bescherming van de staat en zijn belangen...

Het Europees Parlement heeft in het najaar van 2009 een blauwdruk besproken met prioriteiten op het gebied van de bescherming van burgerrechten. Sinds het in werking treden van het Verdrag van Lissabon is er een een belangrijke rol weggelegd voor het Europees Parlement. Het Europees Parlement is ook op dit gebied mederegelgever geworden, in samenwerking met de nationale parlementen.
Een concrete maatregel om burgers beter te beschermen is het instellen van minimum-voorschriften voor het bijstaan van slachtoffers van misdrijven. Burgers moeten in iedere lidstaat verzekerd zijn van goede hulp...

http://www.europa-nu.nl/id/vi5mlqi7p0tk/burger_meer_centraal_in_nieuw_europees

Gepost door: Yves | 14-03-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.