14-03-13

Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?

turtelboom.doorlichting-van-volledige-boekhouding-politietop.jpg

Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?

Het nationaal veiligheidsplan is belangrijk voor de veiligheid van elke burger. Het werken met een veiligheidplan zorgt er immers voor dat de juiste veiligheidsproblemen op een nog betere manier worden aangepakt door de politiediensten. Door het werken met plannen wordt ook getracht om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Het veiligheidsplan zorgt ervoor dat al de initiatieven en maatregelen van de verschillende politiediensten en andere instanties beter op elkaar worden afgestemd. Op het vlak van veiligheid kan alleen succes worden geboekt indien iedereen goed samenwerkt.

Het nationaal veiligheidsplan richt zich voornamelijk tot de politiediensten. Maar hoe belangrijk haar rol ook is, de politie alleen is niet in staat om te zorgen voor een veilige maatschappij. De aanpak van onveiligheid (criminaliteit, verkeersonveiligheid, overlast, enz.) belangt iedereen aan: de federale, regionale en lokale overheden en diensten maar ook de burger en diverse actoren uit de privé-sector. Zorgen voor een veilige samenleving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die slechts behoorlijk kan gerealiseerd worden door de participatie van allen.

Voor het garanderen van de veiligheid van elke burger vraagt het nationaal veiligheidsplan om in het kader van de geïntegreerde samenwerking aandacht te schenken aan de noodzakelijke preventieve, reactieve en nazorgmaatregelen.

http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

-----

Uit onze brief van 14 maart 2013 aan Premier Di Rupo

'... Gezien U stelde dat de ‘Veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’ terwijl zij nauwelijks aandacht besteedt aan de veiligheid van minderjarigen en gezinnen met minderjarigen kinderen, heb ik contact opgenomen met de Europese Unie die vindt dat de ‘mensen een veilig leven moeten kunnen leiden’.

In bijlage zend ik U ook opnieuw een kopie van het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem met een poging tot omkoping en doodsbedreiging tegenover het 15-jarige meisje Sanne Helsen uit Hulsthout (Herentals).

Zoals U weet, werden het meisje en haar ouders, na het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem, gedurende drie maanden lang met doodsbedreigingen bestookt zonder dat de overheid optrad.

Zoals ik U tevens schreef, werd hierbij ook een aanslag op de moeder van het meisje gepleegd; werd ook een ander gezin met minderjarige kinderen het slachtoffer van doodsbedreigingen; werd er s’ nachts geschoten en met brandbommen gegooid na de bedreiging om het huis ‘plat te branden’, en kreeg een buurman die tussenbeide wilde komen, een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij ‘er zich moest buitenhouden indien hij geen last met de bende wilde hebben’.

Zowel justitieminister Turtelboom (Open VLD); minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH); minister van Ambtenarenzaken Van Ackere (CD&V); de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, als tal van kamerleden werden terzake ingelicht. Minister Milquet contacteerde ook de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) terzake.

Zoals ik U reeds meermaals schreef, benoemde justitieminister Turtelboom uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat in deze nalaat om op te treden, tot kabinetschef, wat voor een deel verklaart waarom er geen einde komt aan de terreur.

Zoals ik U tevens schreef, werd de genaamde Victor Vervloesem dan weer dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd...'

Foto: Justitieminister Turtelboom die Minister van Binnenlandse Zaken was, met de gewezen Politiebaas Fernand Koekelberg

De commentaren zijn gesloten.