22-03-13

Nationaal Veiligheidsplan/Begroting: Brief Beleidscel Premier Di Rupo

Di.Rupo.zelfs.de.kleinste.overtreding.jpg

Brussel 22.3.2013

Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’

Nogmaals dank voor uw antwoorden inzake de manier waarop enkele gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners in Herentals de ‘absolute prioriteit van de regering voor de veiligheid van alle burgers’ dienen te ervaren.

Zoals u weet, wordt dit dossier door Minister Turtelboom (Open VLD) geblokkeerd.
Minister Turtelboom liet ons via haar kabinetsattaché immers weten dat ‘de Minister, gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen in deze zaak’ terwijl zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat reeds maanden nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef benoemde.

Minister Milquet (cdH) nam op 4 maart 2013 weliswaar contact op met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die, in zijn functie van burgemeester, aan het hoofd staat van de Herentalse Politie en de Politieraad Neteland, maar het is mogelijk dat het daarbij ophoudt.

Enkele Herentalse politieagenten beschuldigden het gezin Helsen dat reeds maandenlang het slachtoffer is van terreur, er eergisteren van dat zij ‘zelf de mails en sms-jes met doodsbedreigingen hadden aangemaakt’.
Mogelijks onderhouden deze politieagenten contact met de genaamde Victor Vervloesem, die als eerste verdachte in deze zaak, dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en burgemeester Peeters tot voorzitter van de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland werd benoemd.

De diverse klachten die (tesamen met de prints van de sms-jes met doodsbedreigingen en de dreigingen ‘om het huis in brand te steken’) bij de politie van Herentals werden neergelegd, laten echter geen twijfel bestaan.
Deze processen-verbaal en de bijgevoegde bewijzen werden aan het parket van Turnhout overgemaakt zonder dat zij er echter iets mee deed.

Aan de diverse documenten die ik u overmaakte, kan u zien hoe de vork aan de steel zit.

Ik vrees dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens sp.a-kamerlid is en die de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was onder het Vicepremierschap van Elio Di Rupo, niet echt op zoek is naar een oplossing in deze zaak en dat hij eerder geneigd is om Victor Vervloesem die hij politiek ondersteunde, in bescherming te nemen.
Normaal gezien zou Minister Milquet, binnen het kader van het Nationaal Veiligheidsplan dat op haar website staat gepubliceerd, en vooral omwille van de geterroriseerde gezinnen met minderjarige kinderen, dus opnieuw moeten optreden.
Het kan immers niet dat dit dossier, dat reeds door het parket van Turnhout en de justitieminister wordt geblokkeerd, tevens tengevolge van politieke benoemingen en de hulp van enkele corrupte politie-ambtenaren, zou geblokkeerd worden.

Omdat de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie mijn klacht niet wenst te onderzoeken, diende ik, in naam van de getroffen gezinnen, ook een klacht in bij de Comité P. dat door het parlement werd ingesteld om de werking van de politiediensten te controleren.

Ik hoop dat de uitspraak van Premier Di Rupo 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering', door de ministers Milquet en Turtelboom wordt gerespecteerd en dat de ‘Veiligheid van alle burgers’ niet alleen voor alleenstaande vrouwen en homosexuelen geldt terwijl andere groepen worden uitgesloten.

Rekenende op een spoedig onderzoek in deze zaak en op een directe beëindiging van de terreur zonder dat de slachtoffers ervan door de lokale politie als verdachten worden behandeld, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Ik zend u hierbij ook onze publicatie ”De overheid moet op dieet, niet de mensen”, inzake het begrotingsbeleid van de regering.

=====

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/de-overheid-moet-op-dieet-niet-de-mensen.html

van: werkgroepmorkhoven@gmail.com

aan: Premier Di Rupo

cc: redactie.volkskrant.nl, katholieknieuwsblad Nederland,

Nieuwsredactie stadsomroep, Redactie Sp00kje Nieuws, René Hartkamp redactie Nu,

Frides Laméris,

datum: 22 maart 2013 22:23

onderwerp: Re: Brief Premier Di Rupo: 'Nationaal Veiligheidsplan'

 

van: werkgroepmorkhoven@gmail.com

aan: antwerpen@belga.be

datum: 23 maart 2013 16:23

onderwerp: Brief aan de Beleidscel van de Eerste Minister

 

van: werkgroepmorkhoven@gmail.com

aan: antwerpen.streekkrant, Agnes Kantsp.nl, antwerps.pershuis,

J.Atsma.tweedekamer.nl

datum: 23 maart 2013 16:36

onderwerp: Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering

Commentaren

Nationaal Veiligheidsplan

Wat is het nationaal veiligheidsplan?

Het nationaal veiligheidsplan is een document dat de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie vierjaarlijks opstellen. Door de krachtlijnen van het politiebeleid vast te leggen in dit plan wordt gezorgd voor de goede (samen)werking van en tussen de federale en de lokale politie.

http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

Gepost door: Morkhoven | 23-03-13

Reageren op dit commentaar

Nationaal veiligheidsplan (NVP) 2012–2015

”Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving”

1/3/2012

Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, hebben vandaag het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) voorgesteld aan de Ministerraad. Dit veiligheidsplan vormt – samen met de kadernota integrale veiligheid die binnenkort aangenomen zal worden – één van de twee pijlers van het beleid in de strijd tegen criminaliteit voor de volgende vier jaar.

http://www.milquet.belgium.be/nl/nationaal-veiligheidsplan-2012%E2%80%932015-%E2%80%9Dsamen-zorgen-voor-een-veilige-en-leefbare-samenleving%E2%80%9D

Gepost door: Yves | 23-03-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.