04-04-13

Politieke uitspraken zonder inhoud

Justitie.Herman.Dams.jpg

Het is vreemd dat de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten (VVD, liberalen) juist nu afkomt met de mogelijkheid om rechters, indien nodig, disciplinair te straffen.
Enkele weken geleden sprak de Belgische justitieminister Turtelboom (Open VLD, liberalen) immers ook over mogelijke tuchtstraffen ten opzichte van rechters.
 
Alhoewel het voorstel positief overkomt, geloof ik niet dat magistraten die zwaar in de fout zijn gegaan, bang moeten zijn om disciplinair gestraft te worden.
 
Een tijdje geleden deelde een attaché van de FOD Justitie mij mede dat 'gelet op het feit dat Minister Turtelboom deel uitmaakt van de uitvoerende macht, en rekening houdende met het principe van de scheiding der machten, de Minister niet kon tussenkomen' in een bepaalde zaak.
Het gaat hierbij om het maandenlang terroriseren van gezinnen met minderjarige kinderen en enkele buurtbewoners. De terreur wordt uitgeoefend door een jeugdbende die min of meer wordt aangevoerd door de man die, vermoedelijk in opdracht van de Justitie, destijds de kinderpornozaak Zandvoort hielp dicht te dekken en daarvoor politiek beloond werd doordat hij tot voorzitter van de stedelijke Commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de lokale politieraad werd benoemd. 
 
Turtelboom benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout dat nalaat om op te treden in deze zaak en de bendeleden zelfs lijkt te beschermen, tot kabinetschef.
 
De justitiebeambte zei me dat hij een print van mijn schrijven naar de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen en Minister Turtelboom had verzonden.
Maar er gebeurde niets en de bende kon gewoon verdergaan met haar terreur zonder dat er werd opgetreden.
 
Doordat ik ook meermaals naar de Beleidscel van Premier Di Rupo en naar de Minister van Binnenlandse Zaken Milquet schreef, leek de politie een paar weken geleden eindelijk de opdracht te hebben gekregen om een onderzoek op te starten alhoewel zij van elke terreurdaad (uitgezonderd van de aanslag die er in deze zaak gepleegd werd) reeds een proces-verbaal had opgemaakt.
Maar het is reeds duidelijk dat de zaak van bovenaf moet dichtgedekt worden. De gezinnen werden er immers van beschuldigd de terreur 'zelf geörganiseerd te hebben'.
Ik lichtte zowel de Beleidscel van de Eerste Minister als de Minister van Binnenlandse Zaken in over deze doofpotoperatie.
 
Wat opvalt is dat heel wat politieke uitspraken gedaan door hooggeplaatste politici, onwaar blijken te zijn.
Premier Di Rupo zei bij de voorstelling van het zogeheten Nationaal Veiligheidsplan in aanwezigheid van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, dat de 'veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering'.
Justitieminister Turtelboom stelde herhaaldelijk dat 'elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur moet geband worden' en dat de 'kleinste misdaad moet bestraft worden'.
Haar partijvoorzitter sprak in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zelfs van een 'zero-tolerantie tegenover de kleine criminaliteit' (want over de grote criminaliteit wordt er vanzelfsprekend gezwegen).
Ook de Minister van Binnenlandse Zaken deed enkele straffe uitspraken inzake de bestrijding van de (kleine) criminaliteit.
En in het Nationaal Veiligheidsplan staat ondermeer dat 'de regering prioriteit geeft aan de bestrijding van bendes'.
 
Het is mij ook opgevallen dat justitieminister Turtelboom die nu over 'tuchtmaatregelen tegen magistraten' spreekt, het opneemt voor magistraten die zwaar in de fout zijn gegaan. Zij verdedigde de Antwerpse procureur Herman Dams nadat er ernstige vragen waren gerezen over diens optreden in de zaak Jonathan Jacob. Jonathan Jacob was een man met ernstige emotionele problemen die in een politiecel zodanig door een speciaal politieteam bewerkt werd dat hij aan zijn verwondingen overleed. Tegenover de politieagenten werden er geen sancties genomen.
Dams was de kabinetschef van de gewezen justitieminister S. De Clerck, een christen-democraat die, zoals de meeste justitieministers, in grootse bewoordingen over de 'hervorming van de justitie' sprak.  
Doordat er op ieder ministrieel kabinet een procureur wordt benoemd die na zijn politieke ambstermijn zijn vroegere functie herneemt, is er van het zogezegde principe van de scheiding der machten dat steevast door ministers wordt gebruikt om hun politieke verantwoordelijkheid te ontlopen, geen sprake meer.
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
Foto: procureur Herman Dams

====
 
Bekende procureur Dams omstreden telefoontje dat nooit plaatsvond?
 
2 maart 2013
 
De politie van Mortsel en oud-burgemeester Ingrid Pira zijn formeel: zij hebben géén contact gehad met procureur Herman Dams op 6 januari 2010, de dag dat Jonathan Jacob stierf in een Mortselse politiecel. Welke verzwegen tussenkomst heeft Dams dan in hemelsnaam bekend? Steeds meer elementen wijzen in de richting van een misverstand. Een oerdom, haast belachelijk misverstand. Maar wel eentje met drastische gevolgen.
Het zou uit de pen van crimi-scenarist Ward Hulselmans kunnen komen: in de emotionele draaikolk die een gemediatiseerd dossier met zich meebrengt, biecht een topmagistraat plots op dat hij jaren geleden een telefoontje pleegde waar niemand ooit iets van geweten heeft. Een telefoontje dat mogelijk repercussies heeft voor het onderzoek. De topmagistraat treedt af, iedereen die iets te maken heeft met de zaak, roept dat ‘de waarheid aan het licht moet komen' en ‘de geloofwaardigheid hersteld moet worden'.
 
Maar wat blijkt? Geen van de poten­tiële gesprekspartners kan zich dat telefoontje herinneren. Meer nog: ze zijn er zeker van dat het niet heeft plaats gevonden. Op het einde van de rit blijkt dat de topmagistraat twee zaken verwisseld heeft. Een stommiteit die hij duur bekoopt.
 
Het lijkt te onnozel om waar te zijn. En toch. In het onderzoek naar de dood van Jonathan Jacob en het gelieerde dossier rond valsheid in geschrifte gepleegd door het Antwerpse parket, is iets vreemds aan de hand.
 
Het onderzoek naar schriftvervalsing werd dinsdag heropend door procureur-generaal Yves Liégeois, nadat er nieuwe elementen aan het licht waren gekomen. ‘De procureur des Konings Herman Dams heeft toegegeven dat hij op 6 januari 2010 persoonlijk gecontacteerd werd omdat Jonathan Jacob niet langer in de doorgangscel kon blijven', aldus Liégeois. ‘Die feiten heeft hij nooit eerder meegedeeld.'
 
De externe én interne druk op Dams werd daarna zo groot dat hij woendag besliste om tijdelijk een stap op zij te zetten.
 
Dams' bekentenis was een direct gevolg van de aflevering van Terzake vrijdagavond, waarin Ingrid Pira (Groen), gewezen burgemeester van Mortsel, haar schriftjes over de periode bovenhaalde. ‘Contact procureur' , staat er in de schriftjes. ‘Er is contact geweest met het parket', zei Pira mondeling. Waarop aan Dams in de tv-studio gevraagd werd: ‘Dus u hebt als procureur die beslissing genomen?' Dams ontkende.
 
En toch is het volgens welingelichte bronnen precies dát contact dat Dams 's anderendaags aan Turtelboom bekende: ja, hij had met Pira gebeld over de zaak en ‘hij herinnerde het zich nu pas'. Turtelboom liet het parket-generaal verwittigen, maandag herhaalde Dams zijn bekentenis tegenover Liégeois en de rest is geschiedenis.
 
Alleen: intussen is duidelijk geworden dat Pira níét met Dams gebeld heeft. ‘Hij had zichzelf wijsgemaakt dat het zo was', zegt een vriend van Dams. Met wie heeft de procureur dan wel gebeld?
 
‘De toegegeven tussenkomst gaat níét over een telefoongesprek tussen de substituut en de procureur, de heer Dams bekende een ander contact', aldus Ben Zajtmann van het parket-generaal.
 
Blijft over: de Mortselse politie. Maar ook daar ontkent men elk contact met Dams himself . ‘Ik ben 200 procent zeker: die bewuste avond heeft niemand van het korps met Dams gebeld', zegt commissaris Johan Wonnink van de politiezone Minos. ‘Volgens mij vergist men zich van zaak.'
 
Niet lang na de dood van Jonathan Jacob kreeg de lokale politie immers opnieuw te maken met een psychiatrische patiënt van wie de collocatie geweigerd werd. Wonnink: ‘Meteen gingen alle alarmbellen hier af, we wilden niet nog een sterfgeval in onze cellen. Toen is er wél contact geweest tussen de politie, de procureur en de betrokken burgemeesters.'
 
Over welke zaak het gaat, is niet helemaal duidelijk. Alvast in oktober 2011 is er ook een zaak geweest waarbij er een officieel contact is geweest tussen Pira en Dams in een gelijkaardige zaak.
 
Zelf houdt de procureur de lippen stijf op elkaar. Naar verluidt heeft hij intussen enkele mensen op de hoogte gebracht van het misverstand. Onder hen ook ‘PG' Yves Liégeois, die hem opgedragen heeft om alles op te schrijven. Na het weekend keert de onderzoeksrechter die belast is met het heropende dossier terug uit ziekteverlof. Dan zal Dams verhoord kunnen worden. Vermoedelijk komen nadien ook Pira en Wonnink aan bod.
 
‘Hij ziet af'
 
Als het opgebiechte telefoontje er inderdaad nooit geweest is, blijft de vraag of Dams voor de rest correct gehandeld heeft en of hij nog kan terugkeren naar het parket. ‘Hij ziet er fel van af', weet een intimus. ‘Herman voelt zich schuldig dat hij zijn mensen in een chaos gestort heeft. Hij is het slachtoffer geworden van zijn eigen doortastendheid: hij had beter eerst even naar Pira gebeld in plaats van meteen naar Turtelboom.'
 
 

De commentaren zijn gesloten.