03-05-13

Kindermisbruiken in België en Nederland

Image

Beste vrienden,

Ik zou die informatie omtrent de kindermisbruiken NIET aan de burgemeester doorgeven want in de Belgische en Nederlandse (partij)politiek kent iederéén iederéén en het is juist door deze informatie telkens door te spelen dat men hen steeds de mogelijkheid geeft om de zaken dicht te dekken.

Ook de mainstream-pers is van geen kanten te vertrouwen omdat het allemaal deel uitmaakt van eenzelfde systeem. Een klein wereldje waarin mensen elkaar kennen en beschermen.
 
De manier waarop men de zaken in België heeft dichtgedekt, zou ons iets moeten bijgeleerd hebben.
 
Neem de kinderpornozaak Zandvoort.
 
Marcel Vervloesem werd bijna vermoord in de gevangenis.
Men terroriseert nu zelfs zijn naaste familieleden (ondermeer zijn dochter en kleinkinderen) om hem verder te muilkorven.  En het is geen toeval dat men voor die terreur, opnieuw de criminelen gebruikte die Marcel ook vals moesten beschuldigen en aanklagen. 
 
Gina Bernard, die zoals de directe familie van Marcel en zoals de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedurende maanden lang allerlei anonieme telefoons en doodsbedreigingen ontving, werd  vermoord omdat ze te veel wist over de zaak Schadwald en andere zaken.
 
X1-getuige Regina Louf vroeg men zodanig uit over wat zij wist totdat ze bijna geen woord meer kon uitbrengen. Vervolgens startte men een campagne in de mainstream-pers waarbij men zei dat zij 'geestesziek' was. Vervolgens werden haar ondervragers ervan beschuldigd dat zij het onderzoek 'gemanipuleerd' hadden. 

Men gebruikte de jarenlange beschuldigingen tegenover Regina Louf en haar ondervragers ('ze is zot', 'ze is gemanipuleerd door haar ondervragers',) niet alleen om het onderzoek af te sluiten maar ook om elk materieel spoor over de misbruiken uit te wissen. Daarbij werden zelfs hele gebouwen (gedetailleerde plaatsbeschrijvingen die Regina Louf had gegeven) vernietigd.
Het was dus een perfecte doofpotoperatie.
 
Mijn advies is: werk in stilte verder. Ga op dezelfde manier te werk als de kindermisbruikers en zij die de kindermisbruikers beschermen. Zij zwijgen ook in alle talen en slaan slechts toe op het juiste moment.
Zorg ervoor dat je al de informatie die je verzamelt niet uitsluitend via de telefoon of het internet aan elkaar doorgeeft want al die informatie komt, zoals alle gevoelige informatie, in een speciaal dossiertje terecht.  Dat was ook reeds het geval toen Gina Bernard en Marcel Vervloesem met elkaar contact onderhielden over de verdwenen Manuel Schadwald. Op het Antwerpse gerechtshof bevindt zich een zogenaamd administratief dossier over de Werkgroep Morkhoven waarin zelfs het Comité I dat de Staatsveiligheid zogenaamd moet kontroleren, geen inzage heeft.  

Men spreekt over de 'veiligheid van de burger' maar het is op de eerste plaats de veiligheid van de Staat die primeert.  De veiligheid van de burger is maar bijzaak.  
 
Vandaar ook dat men het onderzoek naar de misbruiken en verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben enkel tot Robert M. (bijgenaamd het Monster van Riga) beperkte en de Nederlandse en Belgische autoriteiten niet wilden ingaan op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen werd naar de kindermisbruiken te Amsterdam, aan het strafdossier van Robert M. te voegen.
Een kopie van deze documenten werd ondermeer aan de Belgische en Nederlandse justitieminister, de Nederlandse kamerleden en de Nederlandse Koningin verzonden. Maar er kwam zelfs geen antwoord op dit verzoek omdat dan immers zou blijken dat men van de kindermisbruiken te Amsterdam reeds jarenlang op de hoogte was.
 
Dergelijke zaken worden dichtgedekt omdat er te veel diensten en personen bij zijn betrokken. Kan je je voorstellen wat voor een schandaal het zou geven indien dergelijke zaken algemeen  bekend zouden geraken ?  Ook de zeer goed draaiende kinderpornohandel in Nederland die op heel wat politieke steun kan rekenen, zou een ernstige klap krijgen.
 
Laat ons leren uit onze fouten en onze goedgelovigheid in het verleden.
 
Laat ons in stilte verder graven en laat ons ophouden met al onze informatie prijs te geven of ons telkens door bepaalde diensten te laten infiltreren.
Dat is mijn advies.
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

De commentaren zijn gesloten.